Corona info voor arbeiders

Richtlijnen op het werk

Klik hier

Ik ben in overmacht

Klik hier

Werkroosters

Klik hier

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Klik hier

Vacatures

Op deze pagina kan je alle vacatures terugvinden.

Ga naar alle vacatures

Op reis naar het buitenland

Ga jij op reis buiten België? Klik op deze pagina om de Formstack in te vullen.

Klik hier

Bedrijfsrestaurant Oostende

Vind hier het bestelformulier en wat er deze week op het menu staat.

Klik hier

Carpool

Vraag hier jouw carpool autorisatiekaart aan!

Klik hier

Dagelijks nieuws

Update 06/08/2020

Praktische afspraken voor week 33

Aan  alle medewerkers die terug komen werken in week 33 willen wij vragen om volgende praktische afspraken op te volgen. Hou er zeker rekening mee dat iedereen op parking A dient te parkeren. Ook wordt aan iedereen een specifieke break toegewezen (en dus niet de break waar je normaal breakt).

Voor de verdeling van de breakzones en de aandachtspunten voor week 33:  zie onderstaand overzicht.

verdeling breaks week 33.JPG

Update 24/07/2020

Communicatie bevraging meeruren vanaf maandag 14 september

Zoals eerder aangegeven, krijgen jullie hierbij het resultaat van de bevraging omtrent de uurroosters voor de meeruren vanaf maandag 14 september.

Ongeacht in welke ploeg je tewerkgesteld bent, is onderstaand schema van toepassing voor de afdeling waar je tewerkgesteld bent.

Tegen begin september zal voor ieder individu duidelijk zijn wat het meerurenrooster voor hem/haar concreet inhoudt (bijvoorbeeld voor deeltijds werkenden, tijdelijke medewerkers, vast ploegers…).

Verlofaanvragen voor de meeruren zullen pas mogelijk zijn vanaf begin september.

Bevraging meeruren.png

 

Temperatuurcontrole tijdens collectief verlof

Beste collega's,

De welverdiende vakantie staat voor de deur. Tijdens het collectief verlof (week 31, 32 en 33) blijven er een aantal diensten werken, zoals SPC en de medewerkers in de kantoorgebouwen. De laatste week van het collectief verlof (week 33) start ook een deel van de medewerkers van productie terug op. 

Tijdens het collectief verlof zal de temperatuurcontrole in de tenten plaatsvinden op de volgende tijdstippen: 

 • Parking A: 07.00 uur - 10.00 uur
 • Slagboom Gate A: 07:00 uur - 13.30 uur

Buiten deze uren dient men zich aan te melden bij de bedrijfsbewaking. 

We vragen jullie om de temperatuurcontrole steeds te respecteren. 

 

Update 22/07/2020

Info uit de OR van woensdag 15/7

De medewerkers die een tijdelijk contract hebben tot eind augustus zullen, mits een positieve evaluatie en indien ze nog niet aan de wettelijke maximum termijn van 2 jaar zitten, verlengd worden tot eind maart 2021. Het contract van een kleine groep van die medewerkers kan maar verlengd worden met 4 of 5 maanden totdat de duurtijd van 2 jaar bereikt is.

De individuele communicatie naar deze groep zal op maandag 17/8 gebeuren.

De mensen die voor kalender B gekozen hebben dit jaar, komen in week 33 werken (10/8-14/8).

Zoals reeds gecommuniceerd in de brieven over de verlofkalender van 2020, zal er die week in het dagregime gewerkt worden.

Bij opstart op maandag 10/8 zal er een uitleg gegeven worden aan al deze medewerkers over de toepassing van de COVID-maatregelen, specifiek voor die week.

Dan zal iedereen eveneens geïnformeerd worden over de taken die hij/zij zal toegewezen krijgen gedurende die week.

 

Update 17/07/2020

Covid-19 aandachtspunten

Beste collega’s,

Via deze weg willen wij iedereen vragen om aandacht te hebben voor volgende afspraken:

Parking

Wij zien nog steeds veel werknemers die foutief parkeren. Wij willen dan ook iedereen vragen altijd correct te parkeren.

Wie parkeert op het terrein van Daikin dient altijd een zichtbare parkeerkaart te hebben. Enkel op parking A is dit niet van toepassing. Wie geen parkeerkaart heeft, kan deze aanvragen via zijn / haar leidinggevende.

Wij zien vooral werknemers met een rode kaart (Parking P) die verkeerd parkeren. Wij begrijpen dat dit de verste parking is, maar vragen toch om correct te parkeren. Hieronder het traject dat te voet moet afgelegd worden om veilig van Parking P naar je werkplaats te wandelen.

Opmerking: Wie op parking P staat, mag in de late ploeg naar buiten rijden via Gate B.

Parking Daikin.png

 

Eten

Wij willen vragen om enkel op volgende plaatsen maaltijden te nuttigen en hierbij de coronamaatregelen omtrent social distancing altijd te respecteren: in de breakzone(tent) of buiten aan de picknicktafels of op de banken. Gelieve geen maaltijden te nuttigen op andere plaatsen zoals in de fonteinhal,…

Na de verlofperiode worden de plaatsen waar gegeten mag worden opnieuw geëvalueerd.

Tennis

Omwille van Covid-19 is het momenteel niet toegelaten om gebruik te maken van het tennisveld. Dit omwille van het verbod op het gebruik van de kleedkamers en douches.

Met ingang van maandag 20/7 is het terug toegelaten om gebruik te maken van het tennisveld.

OPGELET: het is nog steeds verboden om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Enkel wie met de fiets of motorfiets naar het werk komt mag de kleedkamers in de fabrieksgebouwen gebruiken mits het respecteren van de regels (max. aantal toegelaten personen, social distancing, handen ontsmetten, gebruik van douches verboden).

Gebruik maken van het tennisveld kan dus enkel indien men zich thuis omkleedt en doucht. Je kan dus bijvoorbeeld tijdens jouw verlof het tennisveld reserveren en gebruiken.

Arbeidskledij tijdens collectieve sluiting (week 31 + 32)

Wassen arbeidskledij

Gelieve alle arbeidskledij die niet wordt meegenomen naar huis te deponeren in de vuile-was-karren beneden in de fabrieksgebouwen.

Verse arbeidskledij

De fitting room garandeert tijdens het collectief verlof de normale service m.b.t. ophalen van vuile kledij en leveren van verse kledij. Kom je werken in het collectief verlof, dan kan je jouw verse arbeidskledij terugvinden in de tent.

OPGEPAST

Alle nog aanwezige arbeidskledij zal in de vuile was gesmeten worden.

Mondmasker afval.png

Wegwerpmaskers en wegwerphandschoenen

De chirurgische mondmaskers en handschoenen zijn wegwerpmaterialen. Maar dit wordt door sommige werknemers erg letterlijk genomen. Wij vinden gebruikte maskers en handschoenen als zwerfvuil terug in de planten, op de parkings, in de fietsenstalling, … Mogen wij iedereen oproepen om zijn / haar mondmasker of handschoenen niet zomaar weg te gooien als zwerfvuil?

TIP: een chirurgisch mondmasker kan gedurende 8u gedragen worden. Indien je jouw masker nog geen volle 8u hebt gedragen, neem deze dan gewoon mee naar huis. Je kan deze nog verder gebruiken bijvoorbeeld op het openbaar vervoer en tijdens het winkelen.

 

 

Update 10/07/2020

Wijziging start- en stoptijden vanaf maandag 13 juli 2020

Vanaf maandag 13 juli zullen voor alle afdelingen opnieuw de normale start- en stoptijden van toepassing zijn.

 

Start en stoptijden vanaf 13 juli_1.png

 

Wij vragen ook aan iedereen om vanaf maandag opnieuw zowel in als uit te badgen.

Uiteraard blijft onze basisafspraak geldig dat op het einde van de shift iedereen op zijn werkpost blijft tot het belsignaal.

Gelieve bij het verlaten van de fabriek de huidige exit flows te respecteren, zoals hieronder vermeld.

 

Start en stoptijden vanaf 13 juli_2.png

Update 09/07/2020

Bericht omtrent parkeerregels

Beste collega’s

Wij zien momenteel veel werknemers die verkeerd parkeren. Dit mogelijks omwille van verschillende redenen vb. dichter bij de werkplaats, geen gebruik kleedkamer, sneller vertrekken na de werkuren, slagboom staat toch open, …

Nochtans blijven de regels omtrent gebruik van de aan jouw toegewezen parking van toepassing. (Zie onderaan de parkingregels).

Wij zien vooral dat werknemers die op parking P (rode parkeerkaart) moeten staan de regels niet volgen. Zij parkeren onterecht op parking A en parking L. Ook worden heel wat nieuwe rode parkeerkaarten niet opgehaald in de bewakersloge aan Gate A.

Het fout parkeren zorgt voor verschillende verstoringen zoals een te drukke voetgangersuitstroom na einde shift, geen goede spreiding meer na einde late shift wegens het niet wegrijden via Gate B, plaatstekort op parking L, extra files bij het verlaten van Parking A, ...

Via deze weg vragen wij iedereen om:

 • Zijn / haar parkeerkaart zonder verdere vertraging op te halen in de bewakersloge Gate A
 • Zonder uitzondering altijd correct te parkeren
 • Zijn / haar parkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar op het dashboard van de wagen te leggen

Vanaf volgende week zal de slagboom op parking A gesloten worden (enkel werknemers met toegang op hun badge zullen de slagboom kunnen openen). Werknemers met een gele, groene, oranje, blauwe of rode parkeerkaart hebben geen toegang tot deze slagboom en zullen dus geblokkeerd staan indien zij toch parking A oprijden.

Bovendien zullen op alle parkings parkingcontroles uitgevoerd worden.

Foutparkeerders kunnen gesanctioneerd worden volgens de regels van het arbeidsreglement.

 

Parkingregels_09072020.png
 • Parking A: geen parkeerkaart: fabriek F1, vroege en late ploeg (uitzondering R1 flow)
 • Parking L: gele parkeerkaart: fabriek F1, dagploeg + R1 flow
 • Parking R: groene parkeerkaart: fabriek F2 (Piping) en F4, alle ploegen (tijdelijk ook Spare Parts)
 • Parking J: oranje parkeerkaart: fabriek F3 (DLC), vaste contracten, alle ploegen
 • Parking O: blauwe parkeerkaart: fabriek F3 (DLC), tijdelijke en interim contracten, alle ploegen
 • Parking P: rode parkeerkaart alle tijdelijke en interim contracten in dienst sinds 15/4/2019, alle fabrieksgebouwen, alle ploegen

 

Update 06/07/2020 

Ga je op reis buiten België? Vul dan de Formstack in (meer info hieronder)

Beste collega’s,

De zomer is officieel begonnen! Door de versoepeling van de coronamaatregelen ziet het ernaar uit dat medewerkers meer en meer op buitenlandse reizen zullen vertrekken.

We hebben de laatste maanden grote inspanningen geleverd om het coronavirus buiten Daikin te houden. Het virus is nog steeds aanwezig zowel in als buiten Europa. We vragen iedereen om zorg te dragen voor zijn/haar eigen gezondheid en voor de gezondheid van collega’s. We rekenen op de verantwoordelijkheid van iedereen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Als je op reis gaat deze zomer vragen we jullie daarom om onderstaande Formstack in te vullen. Dit geldt enkel voor reizen buiten België.

De collega’s van de POG zullen jullie contacteren indien er acties moeten ondernomen worden voordat je terugkeert naar het werk. In het geval dat je niet door HR wordt opgebeld, dan wil dit zeggen dat er geen verdere acties moeten ondernomen worden.

We willen jullie alvast bedanken voor jullie medewerking!

 

Update 03/07/2020

Dit jaar geen uitbetaling van Anciënniteitsverlof, CAO-dagen, ADV & recuperatie-(over)uren

Anciënniteitsverlof (T2) en CAO-dagen (T2 en T3) dienen binnen het kalenderjaar opgenomen te worden. In het verleden lieten we uitzonderlijk toe dat een bepaald saldo werd uitbetaald als het niet opgenomen was. Dit jaar zal deze mogelijkheid niet aangeboden worden. We roepen dan ook iedereen op om hun anciënniteitsverlof en CAO-dagen gedurende de resterende 6 maanden van dit kalenderjaar zorgvuldig in te plannen.

Ook zullen openstaande ADV uren (T2 en T3) en recuperatie-(over)uren (T3 en T4) dit jaar niet uitbetaald kunnen worden. Deze uren kunnen wel overgezet worden naar volgend jaar met een maximum van 120 uur. Alle eventuele openstaande uren boven de 120 uur dienen dus ook de komende 6 maanden ingepland te worden.

 

Update 01/07/2020

Vacatures Maintenance

Er komt een 6-maand durend groeitraject voor Maintenance, zoals we reeds een groeitraject kennen voor de functie van Groupleader. Ben je technisch geschoold of ervaren (diploma of gelijkwaardig door ervaring) en spreekt een loopbaan in Maintenance je aan?  Stel je dan kandidaat van zodra de vacature gepubliceerd wordt.
De principes van dit traject vind je alvast in onderstaande figuur. 
TIP:  voortaan kan je alle vacatures raadplegen op onze gloednieuwe vacaturepagina. Te raadplegen via deze link. 

Maintenance groeitraject.JPG

Dagelijks nieuws: Verlofvorken

Hiernaast vind je de verlofvorken die van toepassing zijn tijdens juli en augustus. In de tabel worden telkens per ploeg en per afdeling het aantal mogelijke verlofplaatsen vermeld.

Je kan de verlofvorken ook bekijken via deze link.

Verlofvorken juli en augustus.png

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Samen sterk tegen Corona

"Achter de schermen: en actie!"

We hebben heel wat getalenteerde collega’s bij Daikin Europe! Wist je dat alle video’s op de website gemaakt zijn door onze collega’s?

Bart Verdonck (links op de foto), die werkt op de Service afdeling, is gepassioneerd door videografie en maakte al deze mooie video’s. Hij wordt hierbij geholpen door Ralph Houthoofdt, Vicky Keters en Inge Masschelein (rechts op de foto).

Dankjewel aan Bart, Ralph, Vicky en Inge voor de mooie video’s die ons ondersteunen in tijden van Covid-19!

Filmteam 1.jpg

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com