Corona info voor arbeiders

Richtlijnen op het werk

Klik hier

Ik ben in overmacht

Klik hier

Werkroosters

Klik hier

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Read more

Dagelijks nieuws

Update 28/05/2020

Werkroosters van toepassing vanaf dinsdag 2 juni

Beste collega’s,

Specifiek voor jouw ploeg en afdeling verwijzen we je door naar het overzicht onder “werkroosters” op deze site voor de update van de werkroosters.

R3-flow

De R3-flow blijft volgende week in de vroege ploeg werken maar vanaf maandag 8 juni is het mogelijk dat ook deze flow naar 2 ploegen overgaat. Dit wordt in de loop van volgende week nog bevestigd.

 

Gewijzigde verkeerssituatie Zandvoordestraat vanaf dinsdag 02/06 (Ostend Office)

Beste collega’s,

Wij werden op dinsdag 26/5 geïnformeerd door Politie Oostende en Stad Oostende dat er nieuwe wegenwerken worden uitgevoerd in de Zandvoordestraat. De werken zullen plaatsvinden van 02/06 tot 19/06. Mogelijks zullen deze vroeger beëindigd zijn. Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken kunnen eindigen op 12/06.

Wij kregen volgende informatie door:

Er moeten werken uitgevoerd worden in de Zandvoordestraat ter hoogte van nummers 284-294. Dat is meer bepaald tussen de Leegaardsdijk en Daikin. Er zal beurtelings verkeer ingevoerd worden door middel van mobiele verkeerslichten op de Zandvoordestraat. Daikin bevindt zich net op het einde van de werkzone, tussen de werkzone en het mobiel verkeerslicht. Het verkeer dat Daikin wil verlaten zal verplicht naar rechts moeten.

Als wij deze communicatie correct interpreteren, dan hebben we te maken met de volgende situatie:

 

Werken Zandvoordestraat vanaf 2 juni.jpg
 
  • Wie naar Daikin komt kan dus zowel vanuit richting Konterdam of vanuit richting Stationstraat komen.
  • Echter, wie Daikin verlaat, zal verplicht worden rechts af te slaan richting Stationsstraat.

Houd er rekening mee dat deze gewijzigde verkeerssituatie mogelijks hinder en vertragingen kunnen veroorzaken. Extra voorzichtigheid is geboden wanneer men het terrein van Daikin wil oprijden of verlaten. Wie in de mogelijkheid is, kan met fiets naar het werk komen om deze hinder te voorkomen. Zowel de nieuwe fietsenstalling als de oude fietsenstalling aan Gate A kunnen gebruikt worden.

Ter info: er staan verder nog steeds mobiele verkeerslichten aan het einde van de Zandvoordestraat (richting Zandvoorde/oprit A10).

 

Update 27/05/2020

Heb jij of een van je inwonende familieleden positief getest op het COVID-19 virus?

Bel de medische dienst of de ziektetelefoon

Beste collega’s,

We informeren jullie graag over de procedure die moet gevolgd worden indien jijzelf of een persoon die in hetzelfde huis woont als jij, positief heeft getest op het COVID-19 virus.

Een persoon die in hetzelfde huis woont als jij is een eerstegraads familielid of elke andere persoon die permanent in jouw huis woont.

  • Contacteer in dit geval meteen de medische dienst op het nummer 059 55 89 19
  • Of bel naar de ziektetelefoon op het nummer 059 55 88 65

Ook wanneer je vermoedt dat je ziek bent of iemand die in hetzelfde huis woont als jij ziek is, moet je de medische dienst of de ziektetelefoon contacteren.

Bedankt voor jullie medewerking.

 

 

Update 26/05/2020

Mondmasker update

Reeds verschillende keren kregen we de vraag of het toegestaan is om stoffen mondmaskers te dragen in Daikin Europe. We willen hier graag wat meer duidelijkheid over brengen. Er werd samen met de preventiedienst onderzocht welk soort mondmaskers geschikt zijn om te dragen op het werk. De mondmaskers die ter beschikking  gesteld worden, zijn CE gekeurd en getest op brandgevaar (wat o.a. belangrijk is voor brazeerders).  

Op het werk is het daarom verplicht om de mondmaskers te dragen die voorzien zijn door Daikin Europe.
Elke dag kan je een nieuw mondmasker krijgen aan de temperatuurmeting.

Stoffen mondmaskers raden we aan voor privégebruik en kan je dragen als je  bijvoorbeeld naar de winkel of
naar de kapper moet gaan.

Werkkledij

We willen jullie er graag attent op maken dat het dragen van de Daikin fleece jas niet tot de standaard toegelaten Daikin werkkledij hoort.

De fleece jas mag enkel gedragen worden onder je Daikin jas maar nooit ter vervanging van je standaard Daikin jas of polo.

Update 19/05/2020

Vermijd kruisverkeer: vertrek meteen na de shift naar huis

Beste collega’s,

We willen jullie vragen om steeds meteen na het eindigen van de shift naar huis te vertrekken. Dit betekent ook dat het niet toegelaten is om na de shift nog een sigaret te roken in de rookzone.

Op deze manier willen we kruisverkeer tussen medewerkers die in verschillende ploegen zoveel als mogelijk vermijden.

Bloemetjesactie update

Er staan nog steeds een aantal bloemetjes aan de ingang. Elke medewerker mag na de shift telkens nog één bloemetje meenemen per persoon totdat de voorraad op is.

Ophalen jubilarisgeschenk voor 10 jaar dienst

Zoals reeds vermeld in de communicatie van 24 maart, wordt het jubilarissenfeest van 2020 uitgesteld naar 24 april 2021. De geschenken worden wel verdeeld.

Werknemers met 10 jaar dienst kunnen hun uurwerk ophalen op een van de volgende momenten in de Fonteinhal:

  • Vrijdag 29 mei na de vroege ploeg en onmiddellijk na de dagploeg
  • Dinsdag 2 juni na de vroege ploeg en onmiddellijk na de dagploeg

Werknemers met 15 jaar dienst zullen hun Decathlon gift card thuis ontvangen via een aangetekende zending.

Klein verlet naar aanleiding van een overlijden

Naar aanleiding van een overlijden van een familielid in de eerste graad bestaat het recht voor de werknemer op drie dagen betaald klein verlet.

Deze kunnen door de werknemer vrij gekozen worden in de periode vanaf de dag voorafgaand aan het overlijden tot (uiterlijk) de dag volgend op de begrafenis.

Gezien de strenge corona-maatregelen is het in de huidige omstandigheden vaak moeilijk om de begrafenis te laten samengaan met een afscheidsdienst.

Veelal wordt de beslissing genomen om de afscheidsdienst pas te laten doorgaan na afloop van de strenge corona-beperkingen.

In dit geval staat Daikin toe om uitzonderlijk 1 dag klein verlet over te dragen naar de dag van die uitgestelde afscheidsplechtigheid.

We vragen hiervoor een schriftelijk bewijs van de begrafenisondernemer of instelling die de uitgestelde dienst verzorgd.

Ook bij een overlijden van een familielid in de tweede graad, waarvoor het recht op betaald klein verlet  (afhankelijk van situatie inwonend familielid of niet) beperkt is tot 1 dag  of 2 dagen (vanaf dag van overlijden t.e.m. dag van begrafenis) zal tijdens de Corona-maatregelen deze uitzondering analoog worden toegepast.

Deze regeling geldt enkel voor de werknemers die geconfronteerd worden met een overlijden tijdens de periode der strenge corona-maatregelen, waarbij het aantal aanwezigen bij begrafenissen wordt beperkt.

Update Corona-Ouderschapsverlof

De regeling rond het Corona-OV is recent verschenen op de RVA-website.

We informeren je hierbij over een uitbreiding die in het toepassingsgebied werd opgenomen. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen en momenteel in een schorsing zijn omwille van tijdskrediet of medische bijstand kunnen ook gebruik maken van het recht op Corona-Ouderschapsverlof.

Je kunt je huidige schorsing (OV, TK of MB) stopzetten of omzetten naar Corona-OV. Het resterende deel kan je op een later moment opnemen door een NIEUWE aanvraag te doen volgens de geldende afspraken. Het Corona-OV zal dus niet automatisch de einddatum van je huidige schorsingsperiode verlengen.

Werknemers die hun aanvraag indienden via de formstack-link zullen een antwoord ontvangen via e-mail, ten laatste drie werkdagen na de aanvraag.

Indien je kan instappen zal je ook via e-mail de documenten voor de RVA-aanvraag toegestuurd krijgen.

Het formstack formulier zal morgen, woensdag 20 mei aangepast worden.

 

Update 15/05/2020

Werkroosters van toepassing vanaf 18 mei

Beste collega’s,

Hieronder vind je meer algemene informatie over de werkschema’s die de komende weken zullen gehanteerd worden. Specifiek voor jouw ploeg en afdeling verwijzen we je door naar het overzicht onder “werkroosters” op deze site.

Er is ook een nieuw tabblad toegevoegd waarop je per personeelsnummer kan terugvinden wat jouw geplande werkloosheidsdagen zijn voor de komende 2 weken. Op donderdag 14 mei heb je een mail ontvangen van Employee Services waarin je personeelsnummer nog eens vermeld werd.

H1-flow en H3-flow

Vanaf maandag 18 mei zullen de H1-flow en de H3-flow overgaan naar 2 ploegen. Naar analogie van de R2-flow, zijn er ook hier wat aanpassingen doorgevoerd aan de manier waarop de opstart van de ploeg, de pauzes en het afsluiten van de ploeg zullen verlopen. De vroege ploeg start maandag 18 mei op zoals deze week reeds werd uitgelegd. De medewerkers die op 18 mei starten in de late ploeg, krijgen de uitleg bij opstart. Hierbij is dit document van toepassing.

Omdat we willen vermijden dat er te veel mensen aanwezig zijn om de nodige afstand te kunnen bewaren, kan het zijn dat je gebeld wordt door je leidinggevende dat je toch niet moet komen werken en dus in overmacht bent. 

R3-flow

De R3-flow blijft enkel in de vroege ploeg werken, gedurende de komende twee weken.

Ondersteunende afdelingen

Alle ondersteunende afdelingen, met uitzondering van Spare Parts en Spare Parts Manufacturing, werken opnieuw voltijds.

 

Belangrijke informatie i.v.m. fietsen- en bromfietsenstalling en signalisatie op het terrein

Uitbreiding bromfietsenstalling in de nieuwe fietsenstalling aan Gate A

Er werd in de nieuwe fietsenstalling aan Gate A een extra zone voorzien voor bromfietsen omwille van plaatsgebrek.

 

Fietsenstalling 15.05.png

Tijdelijke heropening oude fietsenstalling aan Gate A

Er werd beslist om de oude fietsenstalling tijdelijk terug in gebruik te nemen. Er is een grote zone voor fietsen en een zone achteraan voor bromfietsen.

Belangrijke aandachtspunten:

•            Om de sociale afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen, is hier enkel éénrichtingsverkeer mogelijk. Zowel te voet als met de fiets / bromfiets moet je dus de pijlen volgen (in vooraan, uit achteraan).

•            Om bij het verlaten van de fietsenstalling te voet of met de fiets / bromfiets de veiligheid te garanderen ten opzichte van de wegrijdende wagens van Parking A, werd een zone afgebakend langs de rijbaan. Langs deze zijde van de oude stalling mogen dus geen fietsen, bromfietsen of moto’s meer gestald worden.

•            De nieuwe parking voor motorfietsen bevindt zich op de vroegere bezoekersparking rechtover de temperatuurtent (niet langer in de oude fietsenstalling).

Al deze wijzigingen werden ter plaatse met de nodige signalisatie aangeduid (belijning, pictogrammen).

 

Fietsenstalling 15.05 2.png

Oranje bollen en lijnen voor social distancing temperatuurtent Parking A

Om te voorkomen dat werknemers staan aan te schuiven aan de temperatuurtent op de oversteekplaats op de rijbaan waar wagens Parking A oprijden, werden extra wachtplaatsen gecreëerd door middel van oranje bollen en werden oranje lijnen geschilderd om aan te duiden waar er niet mag aangeschoven worden.

 

Fietsenstalling 15.05 3.png

 

Update 13/05/2020

Update dragen mondmaskers

Graag herhalen wij de mond-maskerinstructie dat op je eigen werkpost (kan ook voertuig zijn) je het mondmasker onder je kin kan dragen. Het is echter niet toegelaten deze ergens in op te bergen omdat de ervaring leert (en dat is menselijk) dat in dat geval men veel vaker vergeet zijn mondmasker op te zetten. Bovendien is het bijzonder moeilijk om aan je werkpost je mondmasker hygiënisch op te bergen.

Wij ontvingen de feedback van sommige medewerkers dat bij langdurig gebruik van de mondmaskers, men last aan de oren ervaart. Daarom zijn we momenteel een aantal oplossingen aan het uitproberen met test-personen. Van zodra een oplossing als goed geëvalueerd wordt, gaan we deze ter beschikking stellen van ieder.

 

Gewijzigde begin- en einduren van de shift voor een aantal afdelingen

Beste collega's, 

We brengen jullie graag op de hoogte van een aantal wijzigingen in het begin- en einduur van de shift van bepaalde afdelingen. 

Het overzicht met de gewijzigde uren kunnen jullie hieronder raadplegen: 

Update 11.05 begin- en einduren shift.png

Update 21/04/2020

DLC afspraken breaks (vanaf woensdag 22/04/2020)

 

DLC afspraken breaks 22.4 deel 1.JPG
DLC afspraken breaks 22.4 deel 2.JPG

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Zeg het met een bloem

Van: Marleen Provoost

Aan: S2

In deze rare tijden, best dat we nog eens een beetje mogen lachen, al is het soms een beetje groen 😂 😂 😂 ik wil iedereen een hart onder de riem steken ♥️ en sterkte wensen voor iedereen, vrienden en kennissen en families, en dat het virus maar rap verdwijnt 😷 ✿

 

Van: Dwight Tahon 

Aan: Parts Center

Omdat iedereen zich als team aan de regels houdt en elkaar steunt waar nodig.

Van: Veronique Lauwers

Aan: Rinchen Tenzin

To my little Chinese man ; I love you long time ! Stay safe 😉 ❁

Veronique Lauwers 3.jpg

Van: Vanessa Vlamynck

Aan: Ilse Moerman h1 logg

Miss you baby stay safe 😘😘 ✾

Vanessa Vlamynck.jpeg

 

Van: Dirk Defauw

Aan: Stock Control

Graag zou ik de collega's van stockcontrol bedanken voor de goede ontvangst bij mijn start en ook alle andere collega's van Daikin die het werk mogelijk en aangenaam maken

Van: Els Van Kerkhove

Aan: EMEA HR Team

Colleagues, Although I'm usually never short of words, from time to time one doesn't have to re-invent the wheel. Allow me to thank you for being such great colleagues - in Corona-times and beyond - by using following words: "Thanks for being the BRAIN of boardroom meetings, the HANDS of workplace policies, the LEGS that take the team forward and the LIFE of office parties!". I couldn't have expressed my gratitude in a better way! : - ) Have a great day! And talk soon! Els

Els Van Kerkhove 1.jpg

Van: Christel Maene

Aan: Carine De Groodt 

Ik wil mijn collega Carine De Groodt die ook mijn beste vriendin is bedanken omdat zij altijd hele leuke uitstappen regelt. We gaan 1 keer op een jaar met 4 op stap. Dit jaar hebben we dat moeten annuleren. Maar we zullen zeker nog leuke uitstappen doen samen. Carine zorgt voor de boekingen. En Vicky Packet en Martine Vallaeys gaan ook ieder jaar mee.

Christel Maene.jpg

Van: Joachim Verplancke

Aan: IT Development

THANK YOU for keeping our business up and running for keeping up our typical team spirit while working from home ... and for tackling those homeworking challenges ! (see picture)

Joachim Verplancke.jpg

 

Van: Heidi Meulebrouck

Aan: Annie Bonduel

Dank je Annie voor de leuke jaren dat we aan carpooling deden, je bent een heel fijne collega! Bovendien wens ik je een gezond, leuk en fijn pensioen toe, geniet ervan, meer dan verdiend!

Van: Kurt Kellner

Aan: Accounting team members + all other colleagues that supported the yearly close and first BPC close

A very warm thank you to all my colleagues in accounting for the eagerness to get the yearly closing and the first BPC closing succesfully completed in difficult circumstances. An equal big thank you to all the colleagues from other departments that supported us in this process. You all worked together, stood tall and accomplished this as a strong Daikin team.❀ 

Kurt Kellner.jpg

Van: Marianne Cazaux

Aan: Team 5

Merci voor de vele uren knippen, plakken, verhuizen, inrichten, creatief zijn en zoveel meer. Dankzij jullie kunnen we op een veilige en gezonde manier blijven werken. Een welgemeende dankjewel aan een top team 🌻🌻🌻 ✿

 

Van: Luc Van Ranst

Aan: Spare Parts 

Als nieuwe/aangespoelde werknemer (uit Klein Brabant), heb ik niets als lof voor al mijn (West-Vlaamse) collega's, vanaf het eerste moment (sept.'19) hebben zij mij aanvaard in hun groep en mij ondersteund waar nodig. Nu in deze corona crisis vind ik ook dat wij een echt team zijn en mekaar door deze moeilijke periode heen helpen. Langs deze weg wil ik dan ook al de leidinggevenden en alle collega's bedanken voor hun steun en hopelijk mag iedereen van ons, samen met zijn naasten gezond blijven.

Van: Frieda Vande Wynckel 

Aan: S3 lijn Ploeg 1 

Een bloem voor elke collega van de S3 lijn ploeg 1 Één voor één toffe meiden.

Frieda Vande Wynckel.jpeg

 

Van: Thierry Brackman

Aan: WI team : Kenn Volbrecht, Lorenzo Asselman, Ellen Kyndt, Maarten van Der Schaeghe

Dank u, om m'n collega te willen zijn. :) Thierry

Van: Kelly Thijs

Aan: Ons management

Ik wil ons Japans en Belgisch management bedanken voor alle investeringen die ze gedaan hebben en nog doen zodat wij aan het werk kunnen blijven, zodat de toekomst van onze fabriek verzekerd blijft en we de verkoop kunnen blijven volgen. Ons nu in de bloemetjes zetten vind ik een heel mooi en lief initiatief. Bij deze een welgemeende dank u wel. :-) ✿

Kelly Thijs.jpeg

Van: Jimmy Haerinck

Aan: POG & Employee Services

Ik wil de collega´s van POG & employee services bedanken omdat zij voor manufacturing een grote ondersteuning waren en zijn in deze periode. Ze hebben geen tandje maar een gebit bijgestoken.

 

Van: Nancy Demeulemeester

Aan: Afdeling Piping 2

Voor al die mooie jaren die ik bij jullie heb gehad,speciaal voor Kathy,Ann,Judith,Nathalie, Kurt,Carine xxxx

Van: Sandra Hubert

Aan: Barbara De Loor

Mijn communicatiemaatje in goede en slechte tijden! Altijd een feestje om samen met jou iets moois te creëren! Forever in my heart ❤ ❀ 

 

Van: Carolina Stroobant

Aan: Caroline Segers ABVV

Dank je wel voor alle informatie die je me bezorgde en alle hulp die je me hebt gegeven. Ook al ben ik geen lid van het ABVV voor jou geen probleem, je helpt waar het kan Grts Marina Stroobant

Van: Team H1 Collega's

Aan: Marleen Vermeulen

Marleen we zullen je missen 😢 geniet van je pensioen

Team H1 collega's.jpg

Van: Greet Velghe

Aan: Lise van Marketing

Beste Lise, Dankjewel om de Corona website op te zetten en om het communicatieteam telkens weer verder te helpen als we weer een vraag , probleem of ideetje hebben. Groeten Greet

 

Van: Fabienne Soenen

Aan: Hans Hendrickx

Bedankt, ik ben gezegend met zo'n collega als jij :-) ❀

Van: An-Sofie Bruggeman

Aan: Jasmien Willems

Hi Jasmientje, miss ya! Be safe and keep healthy! Groetjes, An-Sofie✾ 

 

An-Sofie Bruggeman 2.png

Van: Karel Bogaert

Aan: BIG THANK YOU to all the Daikin Colleagues

✾ A BIG THANK YOU from the marketing department to all the colleagues working and facing every day challenges from home but also especially to all colleagues who made it possible to keep our factory running during these difficult times. WE ARE PROUD!✾

Karel Bogaert.jpg

Van: Hans Lingier

Aan: ✾ De arbeidsgeneesheer die 24/24u paraat staat. Vakbonden en HR-team die alles in het werk stellen in functie van een correcte uitbetaling, ook als we stempelen. Engineers die tenten bouwen. General Affairs die duizend en één zaken regelen. Poetspersoneel dat steeds zorgt voor propere ruimtes. Websites & filmpjes die gebouwd worden. En zoveel medewerkers die echt hun best doen de gezondheidsregels te volgen en iedere dag het beste van zichzelf geven. Allen: ongelooflijk bedankt!

Van: Olivier Clère

Aan: Afdeling SCT "Stock Control Team"

Bedankt om tijdens deze rare periode verder te zorgen voor Productie, Stock accuracy en dat elke Daikin Bediende zijn pakket veilig en op tijd kunnen ontvangen! Super Team!!!

Olivier Clère.jpg

Van: Piet Honorez

Aan: QAC DX team

To the best team of DENV... QAC DX team! :-) I know it is a hard time now but you are doing a GREAT job!!! Just hold on a little longer and we will meet each other soon! THANKS !!! با تشکر !!! ありがとう!!!

Piet Honorez.jpg

Van: HR Mgmt team HR Mgmt team

Aan: The whole HR team

Hereby, we would like to tell you how happy we are, having you as part of our team. We want to THANK YOU that, we can always count on you, also in these challenging times. Together, we are a topteam that gives the best of themselves, every day again. Or to say it with the words of Steve Jobs 'Great things in business are never done by one person, they are done by a team of people.' THANKS to ALL the HR colleagues!

Van: Aaike Depree

Aan: Piping 1 Ploeg 1

Bedankt voor de samenwerking in deze moeilijke tijden

 

Van: Greet Velghe

Aan: Sandra en Barbara van het communicatieteam

Lieve Sandra en Barbara, in deze lastige tijden zorgen jullie er elke dag weer voor dat al onze medewerkers goed geïnfromeerd blijven over wat er gaande is in Daikin. Dankjewel voor jullie dagelijkse inzet, creativiteit en flexibiliteit. Groeten Greet

Van: Lut De Longie

Aan: Luc De Groote R1 Brazing

Bedankt voor alles een TOP groepleader

 

Van: Piping 1 Ploeg 2

Aan: Jean-Claude Janssens

Dankjewel om onze dagelijkse koffie klaar te zetten.

 

Van: Stijn Adriansens

Aan: Katrien De Keyser

Bedankt Katrien! Omdat het kan!

Van: Nathalie Brock

Aan: Nancy Compernolle & Jill Coudenys

Hallo lady's, Wij zijn het bewijs dat collega’s ook super goeie vriendinnen kunnen zijn, ik wil jullie langs deze weg bedanken voor de vriendschap! Ook al kunnen we nu niet meer afspreken, houden wij ons eraan om samen te FaceTimen elk vanuit ons eigen kot! Hopelijk keren we snel terug naar ons oud leventje en kunnen we terug afspreken voor een gezellig ontbijtje, eens te shoppen of gewoon voor een lekker potje koffie! Love you girls xxx 

Nathalie Brock.jpeg

Van: Melissa Roose

Aan: Tatiana Bolle

Dankuwel om zo’n goeie en lieve collega te zijn!! Dikke kus Melissa

 

Van: Renilde Vanderschelden

Aan: Jeannique Lahousse

Wat ben ik blij jou te leren kennen. We lachen we praten serieus das niet zoveel hihi. Maar ik kan je zeggen dat je een top van een vrouw bent. Bedankt voor alles.❁ 

 

Van: Patrick Vanden broecke

Aan: S3

Frieda Vande Wynckel je bent een toffe gemotiveerde meid met goede inzet voor Daikin!👍❀

Van: Barbara De Loor

Aan: Sandra Hubert

Dear Sandra, Thank you for being a great colleague and friend to me. I always enjoy working on projects together and I am grateful that you are part of the communication team. I could not do this without you. Thank you!

Barbara De Loor.jpg

Van: Lorna Geedts

Aan: Pieter-Willem Kerckhof, Tom Cuyle, Filip Van de kerckhove

Merci om de eerste 'corona' maand zo hard jullie best te doen wanneer veel collega's in ons team afwezig waren door ziekte, ouderschapsverlof of sterfgevallen.

 

Van: Glenn Pauwaert

Aan: Nancy Maartens

 Ik wil jou op deze manier bedanken voor al die jaren van steun. Dank u wel toffe collega.

Van: Hélène Defrasnes

Aan: S2 Ploeg 1

✾ Wat mis ik mijn collegaatjes aan de S2. Sinds het veranderen van ploeg zie ik ze een pak minder. Was een toffe bende, waaruit vriendschap is ontstaan. Aan Isabelle, Tamara, Romy, Mariuca, Fran, Bollie, Dustin...

 

Van: Merzakhel Nematullah

Aan: R3

Hallo, thank you to the best team!

 

Van: Jessica Modaert

Aan: S2 ploeg2

Ik wil mijn team bedanken om de coronaregels zo vlot en correct mogelijk op te volgen. In de productie werken jullie als 1 team en dat is altijd leuk als leidinggevende om te zien :-) ❀

 

Jessica Modaert.png

 

Van: Daniel Decorte

Aan: Hele team van daikin en collega's

Alle voorzorg genomen in Daikin

Van: Nina Tonnon

Aan: Receptie

Bedankt dames!

 

Van: Klaas Van Damme

Aan: Niels Vanden Bussche en Sven Traen

Merci om het corona-hoofd recht te houden in de afgelopen twee maanden. Ferm werk gedaan!

 

Van: Greet Velghe

Aan: Jolien, Valerie, Katarina & Zakia

A lot of virtual wishes to all of you. Thank you for being such a fantastic team members. Let's hope we can see each other soon face to face!

Van: Dirk Vanwaes

Aan: Groupleaders en operatoren R1X

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn collega GL-ers en de collega's van R1X te bedanken voor de fijne attentie die ik mocht ontvangen tijdens mijn 6 maand afwezigheid en het hartelijke onthaal bij mijn terugkomst vorige week.

 

Van: Kumiko Ikeya

Aan: Minako Van der Bracht

✿ 美奈子さん! 頑張ってるかい? 久美子 ✿

 

Van: Nina Tonnon

Aan: Chris Van De Maele

Iedere dag mijn zonnestraal :-) ✾

Van: Els Boute

Aan: The Executive Office team

Lieve collega's, door dik en dun, met een lach en een traan, maar we slaan er ons samen door!

Els Boute.jpg

Van: Cindy Peelman 

Aan: Patsy van Poucke

Merci maatje voor af en toe een hart onder de riem te steken als ik het moeilijk had! En de berichten die je me stuurt voor me op te vrolijke love you maatje ♥️ ❀

Cindy Peelman.jpg

Van: Francis Willems

Aan: Jolien Deronne 

Voor m'n "HR internalional mobility" rots in de branding en luisterend oor.

Francis Willems.jpg

Van: Linda Spreutels

Aan: Cathy Vanmaele

Je bent een fantastische collega en een super moateke!

 

Van: Tanja De Graeve

Aan: Alle vakbonden Daikin

Bedankt voor jullie harde werk in deze moeilijke situatie ❤️💚💙 ❀

Van: Diégo Vermeersch

Aan: De ABVV Militanten

Super bedankt voor de belangeloze dienstverlening en de vlugge betaling van de werkloosheidsdagen. De collega’s kunnen steeds rekenen op een topteam ;)❁

 

Diégo Vermeersch.jpeg

Van: Koray Yucel

Aan: EDC Application Control

Thank you for being fantastic colleagues!

 

Van: Els Langbeen

Aan: Sabine Claeys

✾ Bedankt Sabine, om je humor, om je vertrouwen, om je luisterend oor, om je samenwerken, om nog zoveel dingen, ben ik altijd blij als jij er bent. xx

Van: Kumiko Ikeya

Aan: Els Boute, Isabelle Maes, Bénédicte Lambert

Dear Colleagues, I wish you all a wonderful day!!☆彡 ❁

 

Van: Petra Cooleman

Aan: Collega’s R2 flow en ook alle andere collega’s

Bedankt lieve collega’s om de boel recht te houden. Bedankt aan mijn collega’s voor de vele berichtjes en telefoontjes. Hoop dat alles snel voorbij is en dat ik terug met jullie kan samen werken. Dikke knuffel 😘🍀 ✿

Van: Daisy Genicot

Aan: Sabine Dhaeze R5

✿ Je bent een super collega.🌹 ✿

 

Van: Dalma Kis

Aan: Ümit Özel

Thanks for cheering me up and not letting me to go crazy! :D ✾

 

Dalma Kis.jpg

Van: Pascal Caster

Aan: Daikin medewerkers en onderaannemers

Aan ieder van jullie, Daikin medewerker of medewerker van een onderaanneming, dikke merci, ongeacht functie, taak of werk. Elk van jullie is belangrijk om onze gezondheid en veiligheid te garanderen. Draag je steentje bij, groot of klein en we overwinnen dit allemaal samen.

Pascal Caster.jpg

Van: Dries Lecompte

Aan: DENV Solutions team

Thanks for being part of our MAGNIFICANT team. Hope to see all of you soon on our beloved Island :) Until then: take care of yourself and your family!

Dries Lecompte.png

Van: Lieve Meerschman 

Aan: Barbara De Loor

Hi Barbara, thank you so much for always keeping us updated on everything that is happening! Communication is key in these kind of times and situations, and all your hard work is much appreciated. Thank you! Lieve

Lieve Meerschman 2.jpeg

Van: Liesbeth Lomme

Aan: Spare Parts Team

✾ Dear colleagues, Thank you for continuous support and dedication Thank you for the smiles you have put on my face in our virtual coffee machine Thank you for not only taking care of your families and yourselves but also taking care of each other Thank you! "Ultimately, the greatest lesson that COVID-19 can teach humanity is that we are all in this together." ~ Kiran Mazumdar-Shaw 

Van: Veronique Lauwers

Aan: Maité Daelman

Love you sugarbuns! Thx for keeping me sane in this insane world 😉❤ ❀

Veronique Lauwers 2.jpg

Van: Marianne Seynaeve

Aan: Sabrina Cornette

Merciekes om de beste vriendin ooit te zijn

Marianne Seynaeve.jpg

Van: Els Van Kerkhove

Aan: Magali Gerard

Hi Magali, we haven't seen, spoken or written to each other much over the past 2 months. But "out of sight is not out of mind"! So herewith a big "THANK YOU" for being such a great colleague! And thank you for always being there to help out, and to support whoever needs or asks for your support! I consider myself a very lucky person to have you in my team! : - ) Have a great  day! Kind regards, Els✾

Els Van Kerkhove 2.jpg

Van: Sabine Claeys

Aan: Kris De Baets

Als dank om geregeld te bellen en te vragen hoe het gaat! Dit doe je niet enkel voor mij, maar ook voor veel andere collega's. In deze donkere tijd is het leuk om eens een gewone babbel te kunnen doen. BEDANKT! Sabine

Van: Esteban Vander Veken

Aan: Ralph Houthoofdt

Bedankt voor de steun en support! :)✾

Esteban Vander Veken.jpg

Van: Marcia Tavares

Aan: Christine Neill

Thank you for your patience teaching me! :D You are a great friend and colleague.

 

Van: Marleen Pattyn

Aan: R4 lijn

Een bloemetje om elkaar te blijven steunen in deze moeilijke periode, top collega's

Van: Dirk Vanmassenhove

Aan: De Daikin medewerkers

Aan iedere Daikin medewerker, die het beste van zichzelf gaf in deze moeilijke tijden respect.

Dirk Vanmassenhove-1.png

Van: Marianne Deley

Aan: H1 ploeg 2

Groetjes aan iedereen

 

Van: Nina Tonnon

Aan: Melissa Morseau

Je bent af en toe een stresskonijn en dat vinden wij niet fijn. Maar zonder jou gaat onze afdeling kapot, dan zitten wij allemaal in ons kot. Vele groetjes van Nina XOXO

 

Van: Davy Haelewyck 

Aan: Geert Calliauw

Love you 4-ever

Van: Cynthia Santy

Aan: Jylian Deconink

Bedankt voor uw collegialiteit en behulpzaamheid Jylian. Je bent een collega uit de duizend! Altijd respectvol en met een luisterend oor, Jij verdient het alvast om in de bloemetjes gezet te worden! Bedankt Jyli Groetjes

 

Van: Bianca Diet

Aan: Marijn Cool

Een dikke merci omdat je altijd een lach op mij gezicht kan laten toveren ook al ben je niet in de buurt

Van: Lieve Meerschman

Aan: Aileen Koh Maier

Thank you for being such an amazing colleague! :-) Lieve

Lieve Meerschman.jpeg

Van: Dirk Dekeyser

Aan: EMEA Development Quality

Thanks for keeping Safety, Health, Quality, Cost and Delivery.

Dirk Dekeyser.jpg

Van: Andrea Vancoillie 

Aan: S1 Ploeg 2

Ik wil al mijn collega’s van S1 ploeg2 een pluim geven voor de aangename samenwerking en in bijzonder Kailey de jongste van de bende en altijd bereid iemand te helpen

Andrea Vancoillie-2.png

Van: Lies Saelens

Aan: S2

Hallo S2, Bedankt voor jullie inzet en de S2 recht te houden tijdens mijn afwezigheid!👍👍👍 Jullie verdienen die bloempjes!!!💐💐💐 Ook bedankt voor de opbeurende berichtjes van sommigen van jullie via Messenger!😘 Bedankt en tot snel!😊 Love you all!😍 Jullie collega, Lies(je) 😁 ✾

 

Van: Charlotte Vernimmen

Aan: Spare Parts Center

Lieve collega's, bedankt voor de steun de afgelopen periode! Love you all

 

Van: Caroline Segers

Aan: Alle collega's

❀ Bedankt voor jullie dagelijkse inzet :) ❀

 

Van: Geert Dumarey

Aan: Nathalie Lenaers

Gelukkige verjaardag en dikke knuffel

Geert Dumarey.jpeg

Van: Bianca Diet

Aan: Pascal Caster

Omdat jij altijd met raad en daad klaarstaat voor iedereen en om de persoon die je bent een dikke merci

 

Van: Greta Wostyn 

Aan: Bart & Eric (Painting)

Voor de steun die we krijgen in deze moeilijke tijd voor allen en het respect die er is van je collega's onder elkaar draag zorg voor elkaar dank voor allen.

 

Van: Marleen Pattyn 

Aan: ABVV

Bedankt aan de delegatie om te zorgen dat alles extra veilig verloopt in deze covid -19 tijden,samen sterk✊🌹 ✿

Van: Caroline Bonte

Aan: Inge Corthals

❀ Bedankt Inge je bent een super collega

 

Van: Jan Delys

Aan: Piping 1 ploeg 2

Bedankt voor elke dag vol inzet en samenwerking in deze moeilijke tijden.

Jan Delys.jpg

Van: Jerse Dabaut

Aan: David Coppé

Dag David, Ik vind het top wat je doet voor EDQ. Je bent een echte doorzetter. Groeten Jerse

 

Van: Filip Lamote

Aan: H2 -H2R4 Log

❁ Ondanks de moeilijke werkomstandigheden slaan we er ons door en hebben deze geen invloed op de resultaten: respect!!❁

Van: Dirk De Baets

Aan: Danny Janssens

Bedankt voor het enthousiame en gedrevenheid om u te verdiepen in de materie van spare part business.

Dirk De Baets.jpg

Van: Nathalie Vandenberghe

Aan: Spare Parts Augustyn Nathalie

Zelfs in deze moeilijke periode probeer je toch er voor iedereen te zijn.

 

Van: Dimitri Willems

Aan: POG

Een dikke MERCI aan alle dames van de POG. No matter what, op jullie kunnen we steeds rekenen!

Van: Tania Cattellion

Aan: Ann Acda Ploeg 1 S3

Bedankt dat je er altijd bent voor mij, je bent 1 uit de duizend, in goeie en slechte tijden kan ik altijd op je rekenen, love you

 

Tania Cattellion.jpg

Van: Sandra Dekesel

Aan: Sonja Verschelden Brazing R1

✾ Leuk om een collega/ vriendin van jou te zijn, Op jou kan ik altijd rekenen♥️ ✾

 

Van: Sandra Vermeersch

Aan: Veerle Schauten S1

Bedankt voor de leuke en gezellige babbels in deze moeilijke tijden. Alsook voor de steun gr

Van: Sigert De Smet

Aan: R2 Brazing ploeg 1, ploegchef Steve Jonckheere

❀ Merci aan m'n collega’s voor da elke dag uit te houden met mij! Nee serieus, ben blij dak in zo een ‘leuke’ ploeg mag werken 😎 Maar wil vooral Steve, en enkele collega’s in het bijzonder bedanken voor alle steun!! Een oprechte Dikke merci iedereen!

Van: Amy Provoost

Aan: R3 brazing ploeg 2

Aan al mijn lieve collega's met wie ik al meer dan 20j samen werk en ook de nieuwtjes die er ondertussen bijgekomen zijn we hebben ondertussen al veel meegemaakt in onze shop maar samen zijn we sterk love you all xxxxx

Van: Jimmy Haerinck

Aan: Production Control team

✿ Hallo, bij deze wil ik iedereen van production control ook eens op deze manier bedanken. Jullie zorgen er dagelijks voor dat we ondanks problemen bij leveranciers er toch in slagen om de productie van de nodige parts en planning te voorzien. Dankuwel Jimmy

Aan: Henri De Rudder

Van: Sharon en Cathy New Sheet Metal

Bedankt voor berichtjes en bellen als ik alleen thuis zit groetjes harry ✾

 

Van: Barbara De Loor

Aan: Greet Velghe

Dear Greet, Thank you for all the help and support during the past months. I already learned so much from you during this period and really enjoy working together on the communication projects. Thank you!

 

Van: Dragon born

Aan: Tim Van Craeynest

Heel erg bedankt voor uw steun bij het TBM-project.

Aan: Dimitri Willems

Van: Team 2

Bedankt voor jullie samenwerking van de laatste 6 jaar ❀

 

Van: Tom Tanghe

Aan: General Affairs team

Vanaf het begin heeft dit team - vaak achter de schermen - heel hard en creatief gewerkt om de collega's te ondersteunen in het voortzetten van de activiteiten op een veilige manier. Van handgel, tot tenten, tot plexi... Geen idee hoe ze het altijd voor elkaar hebben gekregen maar zonder hun inzet was het nooit gelukt. Het lijkt me dan ook een ideaal moment om deze mensen - meer dan gebruikelijk - in de bloemetjes te zetten. Mijn respect!

Van: Melissa Roose

Aan: Annelore Willems

Merci motje en bedankt om zo’n goeie en lieve collegaatje en vriendin te zijn xxxx 

 

Van: Chelsea Vantilt 

Aan: H1

Ik mis jullie allemaal verschrikkelijk✾ 

Chelsea Vantilt.jpeg

Van: Michel Carpentier

Aan: De mensen van de kuisploeg

Dank aan jullie allemaal die voortdurend de toiletten, keukens, leuningen enz spic&span proper houden! Een Dikke Merci daarvoor! 

 

Van: Nicole Dekesel

Aan: Veerle Lievens

Ik wil Veerle bedanken dat ze ons altijd bijstaat , kan niet gezegd worden van iedereen bedankt Veerle 💖 ❀

 

Van: Nina Tonnon 

Aan: General Affairs

TOPTEAM! ✾

 

Van: An-Sofie Bruggeman

Aan: Jolien Lavens

Hi Jolien, proficiat aan jullie beide met het kleine wonder Casper! Be safe and keep healthy! groetjes, An-Sofie

An-Sofie Bruggeman.jpg

Van: Marleen Provoost

Aan: S2 team en r2 flow

✿ Merci iedereen, in deze rare tijden dat we nog eens een beetje kunnen lachen, al is het soms maar groen 😂😂😂 en ik wil iedereen een hart onder de riem steken en sterkte wensen, dat je gezond mag blijven en je vrienden en familie ook ♥️wil hier veel namen schrijven maar ga er veel vergeten, dus 't is voor iedereen, hopelijk verdwijnt dit virus snel👍 ✿

 Van: Stephanie Loonus 

 Aan: ABVV metaal Daikin  

Collega's, door dik en dun... Dit keer bewijzen we opnieuw hoe sterk we zijn als team in deze rare en moeilijke tijden! Samen, maar toch apart, kunnen we dit!! Samen sterk ❤️ ABVV - Sta mee op! ❀ 

ABVV metaal.jpg

Van: Lies Saelens

Aan: S2

Hallo S2, Bedankt voor jullie inzet en de S2 recht te houden tijdens mijn afwezigheid in deze bizarre corona-nachtmerrie. Ook bedankt voor de opbeurende berichtjes van sommigen van jullie via Messenger! Love you all!!! 👍😘☺️ ✿

 

Van: Bianca Diet

Aan: Agna Deschagt

Omdat het veel te weinig gezegd wordt een dikke mercie dat ik jou heb mogen leren kennen

Van: Bianca Diet

Aan: Fabienne Delaere 

✾ Omdat jij voor mij zo veel betekent een dikke dikke merci

 

Van: Veronique Lauwers

Aan: S2

Véro sending luve to S2

Veronique Lauwers.jpg

Van: Bryan Dewulf

Aan: Alle collega's

Bij deze wil ik alle collega's bedanken om de maatregelen te volgen. Het zijn vreemde tijden, iedereen beleeft het anders. Zelfs in moeilijke momenten zijn er lichtpunten. Dit noemt men hoop. Er komen betere tijden. Samen staan we sterk. We zijn 1 team. Samen komen we er. ❁

Bryan Dewulf.jpg

 

Van: Pamir Khairkha

Aan: Vanessa De Witte (R3)

✾ 😂 ✾

Van: Tanje De Graeve

Aan: Tec, Monozukuri

Dank u om onze break-tent zo aangenaam mogelijk te maken ⛺️☕️💡🔥... 👍🏼 ✿

 

Van: Nina Tonnon

Aan: Patrick Snauwaert

Hierbij stuur ik een spreuk, hopelijk breek je je heup. Nee ik doe een beetje dwaas, je bent echt een leuke baas! Vele groetjes van de heks

 

Van: Bianca Diet

Aan: Alya Aliyeva

Een dikke merci voor alle fijne babbels samen met jou

 

Van: Bennie Vincke

Aan: Ellen Kyndt

Omdat je een lieve, charmante, toffe collega bent. Ik mis de etentjes samen in het bedrijfsrestaurant. Aangezien je zo graag eens een bloemetje zou krijgen en toch een bloemetje verdient, zal ik het maar doen. Vele groetjes Bennie

 

Aan: Pamir Khairkha

Van: Annelies Deswelgh R3

❀ 😊 ❀

 

Van: Ikram Hsini

Aan: Afdeling DLC ploeg 1 + Toffe ploegchef Kurt Moermans

✾ Hallo Iedereen, Ik zou jullie graag willen bedanken met deze digitale Bloem (zie foto). Jullie waren echte toffe collega's. Spijtig van korte duur. Groetjes Ikram. ✾

Ikram Hsini.jpg

 

Van: Nawid Asadi

Aan: Yannick Amuor and Sander and my team

My team leader are the best they are doing a good team work🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷 ✿

Samen sterk tegen Corona

"Achter de schermen: en actie!"

We hebben heel wat getalenteerde collega’s bij Daikin Europe! Wist je dat alle video’s op de website gemaakt zijn door onze collega’s?

Bart Verdonck (links op de foto), die werkt op de Service afdeling, is gepassioneerd door videografie en maakte al deze mooie video’s. Hij wordt hierbij geholpen door Ralph Houthoofdt, Vicky Keters en Inge Masschelein (rechts op de foto).

Dankjewel aan Bart, Ralph, Vicky en Inge voor de mooie video’s die ons ondersteunen in tijden van Covid-19!

Filmteam 1.jpg
Daikin_Altherma_3_FS_ip_01.jpg

"Hier kan een leuke quote komen van collega X over het leven ten tijde van Corona. Hier kan een leuke quote komen van collega X over het leven ten tijde van Corona."

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com