Corona info voor arbeiders

Richtlijnen op het werk

Hier vind je de gezondheidshandleiding, contact tracing, veelgestelde vragen en het fasemodel

Klik hier

Ik ben in overmacht

Klik hier

Werkroosters

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Klik hier

Vacatures

Op deze pagina kan je alle vacatures terugvinden.

Ga naar alle vacatures

Op reis naar het buitenland

Ga jij op reis buiten België? Klik op deze pagina voor meer informatie.

Klik hier

Bedrijfsrestaurant Oostende

Vind hier het bestelformulier en wat er deze week op het menu staat.

Klik hier

Carpool

Vraag hier jouw carpool autorisatiekaart aan!

Klik hier

Dagelijks nieuws

Update 26/10/2020

Omwille van het aantal bevestigde COVID-19 besmettingen introduceert Daikin Europe vanaf begin deze week het Covid-management stewards systeem. Alle Nederlandstalige managers tewerkgesteld in Oostende zullen hieraan deelnemen en om beurten de naleving van de maatregelen controleren. Bijvoorbeeld: het correct dragen van het mondmasker (mond en neus bedekken), in 1 lijn achter elkaar wandelen, social distancing in de rookerszones, enz. Als je de Corona maatregelen niet naleeft, zal de steward je op een respectvolle manier terecht wijzen en mogelijks je naam en badgenummer noteren voor verdere rapportering aan het Covid team.

Update 23/10/2020

De cijfers van het aantal dagelijks nieuwe besmette personen met Covid-19 in België blijft veel te hoog. De regering neemt steeds strengere maatregelen om er voor te zorgen dat iedereen de medische hulp kan blijven krijgen wanneer die nodig is.

Het blijft dus ontzettend belangrijk om de basismaatregelen te volgen. Dit, in de eerste plaats voor jouw gezondheid en die van ons allemaal! De maatregelen zijn voor niemand aangenaam maar enkel wanneer iedereen ze volgt, hebben ze effect.

Jammer genoeg horen we dat sommige collega’s toch komen werken met ziekte-symptomen die corona-gerelateerd zijn. We begrijpen dat bepaalde collega’s schrik hebben voor de gevolgen voor hun tewerkstelling van veel afwezig te zijn, maar we willen hier meegeven dat gezondheid boven alles gaat. Vandaar dat vanaf vandaag, tijdelijk tot zolang de covid-crisis er is, de volgende extra maatregelen genomen worden:

 • Er worden tijdelijk geen dokterscontroles meer uitgevoerd vanaf vandaag en

 • We houden tijdelijk geen rekening meer met het aantal ziektes vanaf vandaag bij de beoordeling of bij de opvolging van het aanwezigheidsbeleid. We rekenen hier op ieders verantwoordelijkheid om te komen werken wanneer je gezond bent en thuis te blijven wanneer je symptomen hebt en de huisarts te contacteren.

Laat zeker niet na om elkaar ook te durven aanspreken op een respectvolle manier als de afspraken niet gevolgd worden, bijvoorbeeld wanneer iemand te dicht komt, het mondmasker niet correct draagt of als je merkt dat de collega zich niet goed voelt.

Er worden geregeld sms’en verstuurd met de link naar deze site. Indien je deze sms’en niet ontvangt, geef je gsm nummer door tijdens het spreekuur aan de balie op die manier blijf je altijd op de hoogte van de laatste informatie.

Tot slot: blijf waakzaam en vooral gezond!

Update 22 oktober

NO TOUCH handdoekdispensers in de toiletten F1, F2, F3

In de toiletten in de fabrieksgebouwen F1, F2 (Piping) en F3 (DLC) werden onlangs ‘No Touch’ handdoekdispensers geïntroduceerd naar aanleiding van te frequente defecten.

Update 18 oktober

U hebt het waarschijnlijk via het nieuws vernomen dat de Belgische regering vrijdag een aantal strengere maatregelen afgekondigd heeft die vanaf maandag, 19 oktober 2020 ingaan.

Deze maatregelen zullen uitgeschreven worden in een ministerieel besluit.

Het gaat over volgende maatregelen:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon (buiten je gezin)
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten

Als Daikin Europe aligneren wij ons terug met de nieuwe maatregelen.

Dit betekent voor onze arbeiders het volgende:

Voor medewerkers die in ploegen werken, zal er in de loop van maandag een attest beschikbaar zijn waarop staat dat je in Daikin werkt en dat wij in een ploegensysteem werken. Dit attest kan je gebruiken om te tonen aan de ordediensten indien je tegengehouden zou worden wanneer je je verplaatst richting het werk tijdens de avondklok periode (tussen 24 u en 5 u ‘ s ochtends).

Wij vragen iedereen die naar het werk komt om nauwgezet de Corona maatregelen te volgen zodat wij een veilige omgeving kunnen verzekeren voor alle medewerkers die op het werk aanwezig moeten zijn.

Tot slot herhalen wij nog even wat je moet doen, ingeval van (een vermoeden) van Corona:

JE HEBT ZELF BEPAALDE SYMPTOMEN

Contacteer steeds je huisarts en volg zijn/haar instructies op.

JE BENT ZELF IN NAUW CONTACT GEKOMEN MET POSITIEF GETEST PERSOON

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je naar je huisarts gaan en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

JOUW HUISGENOOT (MOET) GETEST (WORDEN)

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts.

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan raden wij ten sterkste aan om thuis te blijven tot zolang het resultaat van deze test geweten is en negatief is. Wend je hiervoor tot je huisarts en kader voldoende de werksituatie. Echter is het de huisarts die de finale beslissing neemt of je al dan niet mag komen werken.

Update 16/10/2020 

Fileprobleem temperatuurmetingen Gate A in de vroege ploeg – opening Gate B voor temperatuurmetingen werknemers Parking J, O en P in de vroege ploeg 

Beste collega, 

Om een oplossing te bieden aan het fileprobleem bij opstart van de vroege ploeg, werd beslist om bijkomend temperatuurmetingen uit te voeren aan Gate B. 

Deze wijziging gaat in vanaf woensdag 21 oktober 2020. 

Hierbij zijn volgende afspraken van toepassing: 

 • Dit is een tijdelijke maatregel naar aanleiding van COVID-19 en de uit te voeren temperatuurmetingen.

 • Dit is enkel mogelijk voor wie opstart in de vroege ploeg.

  Dit is dus niet mogelijk voor wie opstart in de dagploeg, late ploeg, nachtploeg of weekendploeg.

 • Dit is enkel mogelijk voor wie met de wagen komt.

  De fietsenstalling aan Gate B blijft gesloten. Wie met de fiets of te voet komt, of wie wordt afgezet, moet naar de temperatuurmeting op Parking A.

 • Dit is enkel voor bestuurders die parkeren op Parking J (oranje kaart), Parking O (blauwe kaart) en Parking P (rode kaart).

 • Dit is enkel mogelijk tussen 04:00 en 05:00. Buiten deze uren is Gate B niet open voor temperatuurmetingen. Wie te laat is, moet naar de temperatuurmeting via de slagboom aan Gate A. 

De werking van de temperatuurmetingen aan Gate B is gelijkaardig aan deze aan Gate A:

 • Bij aankomst aan Gate B, volg ik de signalisatie en rijd ik rechts van de temperatuurcontainer.

 • Ik kom toe aan de temperatuurcontainer en parkeer mijn wagen voor één van de twee ingangen van de container.

 • Ik stap binnen in de container en sta op de spot die gemarkeerd is met witte tape.

 • Mijn temperatuur wordt gemeten + ik neem een mondmasker

  • In geval deze lager of gelijk is aan 37,3 °C: ik neem mijn mondmasker en mag het terrein betreden.

  • In geval mijn temperatuur hoger is dan 37,3 °C:  ik mag nog een tweede maal mijn temperatuur laten meten, indien terug te hoog, ga ik naar huis en contacteer ik mijn dokter.

 • Ik keer terug naar mijn auto, vertrek zo vlot mogelijk en parkeer mij op mijn parking.

Belangrijke opmerkingen:

 • Er is geen toegangscontrole aan Gate B. Je hebt je badge dus niet nodig. De slagboom zal in open stand staan. Verlies dus geen tijd met het openen van je raampje en het zoeken naar je badge.

 • Gezien wij voor heel wat extra verkeer zorgen ’s morgens in de Simon Stevinstraat, zullen wij extra hinder veroorzaken voor de buren. Wij vragen iedereen alles te doen om de rust van onze buren te garanderen:

  • Parkeren in de Simon Stevinstraat is niet toegelaten. Voetgangers worden niet toegelaten via de temperatuurcontrole aan Gate B.

  • Zorg voor zo weinig mogelijk lawaai (vb. geen luide muziek, niet claxonneren, niet zwaar accelereren, …).

 • Door deze actie zal de file in de vroege ploeg gevoelig verminderen. Wij vragen daarom iedereen om na invoering van deze maatregel alle verkeersregels op de Zandvoordestraat te respecteren en uit respect voor de buren niet langer te parkeren in de Zandvoordestraat of in de Simon Stevinstraat.

 • Opgepast: er is een belangrijk verschil tussen wie wanneer mag binnenrijden via Gate B en wie wanneer mag buitenrijden via Gate B.

  • Binnenrijden:

   • Enkel de vroege ploeg

   • Enkel Parking J (oranje kaart), Parking O (blauwe kaart), Parking P (rode kaart)

  • Buitenrijden

   • De vroege ploeg en de late ploeg

   • Parking R (groene kaart), Parking J (oranje kaart), Parking O (blauwe kaart), Parking P (rode kaart)

Wij willen alvast iedereen bedanken voor het begrip en de samenwerking. 

Met vriendelijke groeten

De Directie

UPDATE 16/10/2020

 

Hoe kan ik tijdens het weekend melden dat ik of een huisgenoot een positief testresultaat heb?

Gelieve een mail te sturen naar corona@daikineurope.com en daarin het volgende te vermelden:

 • Je naam, telefoonnummer waarop je te bereiken bent, datum van testresultaat en of het over jezelf of een huisgenoot gaat.

 • Deze mail wordt enkel door de medische dienst nagelezen en is dus vertrouwelijk

 • Op basis van deze mail zal je vrij snel door de medische dienst gecontacteerd worden.

 • Ga zeker niet werken zonder af te stemmen met de medische dienst. 

Update 08/10/2020

Beste medewerker

De directie van DENV heeft na overleg in de ondernemingsraad van 26/10/2018  de verlofkalenders vastgelegd voor het vakantiejaar 2019, 2020 en 2021. Deze kalenders zijn in lijn met factory reform waarbij het de doelstelling is om meer dagen jaarlijkse vakantie collectief vast te leggen om zodoende de stabiliteit te verhogen.

Alle informatie die op u van toepassing is kan u vinden in de brieven hieronder.

Uiteraard kan uw verlofkeuze ook dit jaar slechts bevestigd worden na een goedkeuringsprocedure te hebben doorlopen. Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, treedt er  een overlegprocedure in werking.     

Eens de volledige goedkeuringsprocedure van je verlofaanvraag afgelopen is, blijft het definitief.

De regeling beschreven hieronder is van toepassing op alle werknemers:

 

1. Met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in de afdelingen Maintenance, MT-shop, Qualiy en Testkamers
2. Met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing
3. Met een contract van bepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing

4. Van de weekendploeg
5. Met een rooster 80% JB (oud systeem)
6. Met een rooster 80% JB / 90% JB (nieuw systeem)
7. Met een rooster 50% JB
8. Met een rooster week om week

 

Update 07/10/2020

Registreer je opnieuw voor het griepvaccin

Beste collega,

Zoals reeds gecommuniceerd zijn de griepvaccins zeer schaars op dit moment. Wegens de beperkingen van de overheid werd de vorige inschrijving vroegtijdig geannuleerd, hierdoor vragen wij dat iedereen die een griepvaccin wenst, zich opnieuw inschrijft. Op basis van de beschikbaarheid zal er in eerste instantie voorrang gegeven worden aan personen ouder dan 50 jaar (geboortejaar 1970). De overige personen die ingeschreven zijn, zullen pas gevaccineerd worden als er nog voorraad is na 15/11/2020.
Iedereen die ingeschreven is, zal persoonlijk gecontacteerd worden indien er meer informatie is over het aantal vaccins en de datum van vaccinatie. Als u interesse hebt, kunt u zich inschrijven via https://daikin.formstack.com/forms/inschrijvinggriepvaccin2.

Echter bieden wij hiermee geen garantie dat u het griepvaccin effectief toegediend zal krijgen.

Inschrijving dient te gebeuren vóór 20/10/2020Ook als u zich de vorige keer reeds ingeschreven hebt, dient u dit opnieuw te doen.

OPMERKING: Indien u aanleg hebt voor allergie (bv. kippenei - proteïnen), gelieve dan vooraf de medische dienst te contacteren (8919). Elke vroegere overgevoeligheid aan kwikhoudende producten, zoals bv. bepaalde ontsmettingsmiddelen (mercurochroom, Merfen), moet eveneens vooraf gemeld worden.

Update 01/10/2020

Belangrijk bericht i.v.m. wijziging Daikin beleid ten opzichte van reizen buiten België en nauw contact met positief geteste persoon naar aanleiding van de aangekondigde wijzigingen van de overheid op de Nationale veiligheidsraad van 23/09/2020.

Op 23/09/2020 werden door de Nationale veiligheidsraad enkele wijzigingen aangekondigd. Wij als Daikin zullen ons vanaf 01/10/2020 volledig aligneren met de voorwaarden van de overheid en de beslissing van de huisarts. We willen benadrukken dat we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om voor je eigen veiligheid alsook die van je collega’s strikt de procedures te volgen.

RODE REGIO

Net zoals de overheid raden wij reizen naar een rode regio ten sterkste af. Maar het is niet langer verboden. Na het reizen naar een rode regio wordt er in principe een quarantaine opgelegd door de overheid. Tijdens de quarantaine periode, mits indienen van een quarantaine attest, zal Daikin ‘Tijdelijke werkloosheid overmacht’ aanvragen bij de RVA. Daikin kan op geen enkel moment garanderen dat de RVA het dossier ook zal aanvaarden en uitbetalen. Indien de RVA de betaling weigert (en deze kans is reëel), zal ook Daikin niet instaan voor betaling.

Bij terugkeer uit een rode regio, vragen wij steeds de voorwaarden die de overheid oplegt na te leven:

 • Wanneer je terugkeert uit een rode regio (verblijf van minimaal 48 uur) en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont moet je onmiddellijk contact opnemen met de huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.  

 • Wanneer je terugkeert uit een rode regio (verblijf van minimaal 48 uur) en je wel covid-gerelateerde symptomen vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met de huisarts en volg zijn/haar advies.

Je bent zelf verantwoordelijk om te checken welk risico de regio vormt waarnaar je op reis gaat. Dit kan via volgende website: https://diplomatie.belgium.be/nl. Via de kaart kan je opzoeken welke kleur je regio heeft.  Dit wil zeggen dat het niet langer nodig is het online formulier van Daikin (formstack) voor reisbestemmingen in te vullen.

ORANJE REGIO

Wanneer je terugkeert uit een oranje regio dan raadt de overheid een verhoogde waakzaamheid aan.

 • Indien je geen symptomen vertoont, is quarantaine vanaf nu niet meer noodzakelijk.  

 • Indien je covid-gerelateerde symptomen vertoont, dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts en zijn/haar advies opvolgen.

IN NAUW CONTACT GEKOMEN MET POSITIEF GETEST PERSOON
 • Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.  

 • Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

HUISGENOOT GETEST
 • Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts en verwittig de medische dienst.  

 • Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan raden wij ten sterkste aan om thuis te blijven tot zolang het resultaat van deze test geweten is en negatief is. Wend je hiervoor tot je huisarts en kader voldoende de werksituatie. Echter, het is de huisarts die de finale beslissing neemt of je al dan niet mag komen werken.

DAIKIN VERWITTIGEN & ATTESTERING

Je dient steeds zo vroeg als mogelijk Daikin via de ziektetelefoon (059/55.88.65) te verwittigen van je afwezigheid (zowel bij verlenging quarantaine/quarantaine/verlenging ziekte/ziekte). Stuur daarnaast zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Gelieve ook mee te geven wat de reden van quarantaine is via de volgende categorisatie (deze info is noodzakelijk voor de aangifte aan de RVA):

 • Reizen

 • Nauw contact

 • Medisch risico

HEROPSTART

Indien je een covid test hebt afgelegd, mag je absoluut niet herstarten tot zo lang het resultaat  van de test geweten is en negatief is. Zorg steeds voor een attestering voor de periode die je niet komt werken.

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

Wat als ik pas in het weekend het resultaat van de covid test krijg en deze negatief is? Mag ik dan de maandag terug opstarten?

 • Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is  en je hebt maandag de vroege ploeg, dan kom je om 5u naar de medische dienst.

 • Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is en je hebt maandag de dag/late ploeg, dan neem je telefonisch contact op met de medische dienst vooraleer je shift begint om een afspraak te maken.

Wat als het resultaat van de covid test positief is? Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in.

NOG VRAGEN?

Indien je nog met vragen zit waarop je geen antwoord hebt gevonden hierboven, kijk dan zeker eens of je het antwoord niet kan vinden in de frequently asked questions (FAQ’s) hieronder beschreven.

Het is daarnaast steeds mogelijk de medische dienst te contacteren indien je met covid-gerateerde vragen zit en advies wenst.

 

FAQ

1. Wat verstaat men onder covid gerelateerde symptomen?

Hierbij adviseren we je om volgende website te raadplegen: https://www.info-covidvirus.be/nl/wat-is-het-covidvirus/.

2. Wat als ik terugkeer uit een RODE regio maar GEEN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test.

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

3. Wat als ik terugkeer uit een RODE regio EN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts en volgt zijn/haar advies op.

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

4. Wat als ik een covid test heb afgenomen maar geen attestering heb gekregen van mijn huisarts voor de periode waarin ik wacht op mijn testresultaat?

Contacteer zo snel mogelijk de medische dienst (059/55.89.19). Start niet zomaar op zonder contact  gehad te hebben met de medische dienst.

5. Wat als ik terugkeer uit een ORANJE regio maar GEEN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

Je mag komen werken. De overheid raadt hierbij echter wel een verhoogde waarzaamheid aan.

6. Wat als ik terugkeer uit een ORANJE regio maar EN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies op. De huisarts beslist of je kan komen werken. Indien dit niet het geval is:

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

7. Wat als iemand van mijn huisgenoten een covid test heeft afgenomen?

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts.

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan raden wij ten sterkste aan om thuis te blijven tot zolang het resultaat van deze test geweten is en negatief is. Wend je hiervoor tot je huisarts en kader voldoende de werksituatie. Echter is het de huisarts die de finale beslissing neemt of je al dan niet mag komen werken.

8. Wat als ik in nauw contact ben gekomen met een positief geteste persoon?

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je naar je huisarts gaan en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

9. Wat moet ik doen als ik covid-gerelateerde symptomen heb?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts volg zijn/haar advies op. De huisarts beslist of kan komen werken. Indien niet:

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier.

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

10. Wat als ik na een periode van ziekte/quarantaine het werk wens te hervatten?

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

11. Wat als ik pas in het weekend het resultaat van de covid test krijg en deze is negatief? Mag ik dan de maandag terug opstarten?

Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is en je hebt maandag de vroege ploeg, dan komt je om 5u naar de medische dienst.

Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is en je hebt maandag de dag/late ploeg, dan neem je telefonisch contact op met de medische dienst vooraleer je shift begint om een afspraak te maken.

12. Wat als ik een covid test moet ondergaan?

1) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

2) Vraag aan je huisarts een attest voor de periode waarop je wacht op het resultaat. Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier.

3) Indien het resultaat van de test positief zou zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de medische dienst.

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

13. Wat als het resultaat van mijn covid test positief is?

Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in.

14. Mag ik het werk hervatten na een negatieve covid test?

Volg hierbij het advies van je huisarts. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst.

15. Wat als ik terugkom uit een rode regio en mijn huisarts schrijft geen attest/beslist dat ik mag komen werken en quarantaine niet nodig is?

Neem onmiddellijk contact op met de medische dienst. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

16. Wat als ik contact gekomen ben met een positief getest persoon en covid-gerelateerde symptomen heb maar mijn testresultaat negatief is. Moet ik dan nog 7 dagen in quarantaine?

Indien het resultaat van de covid test negatief is mag je terug komen werken en hoef je dus niet verder in quarantaine. Opmerking: volg hierbij steeds het advies van je huisarts.

17. Wat als een huisgenoot op reis is geweest naar een rode zone?

Dan mag je komen werken. Heeft deze huisgenoot echter symptomen en wordt deze huisgenoot getest dan vragen we om je te richten tot de huisarts en adviseren wij in quarantaine te blijven tot zolang het testresultaat gekend is en negatief is. Maar het is de huisarts die hier finaal beslist of je kan komen werken of niet.

18. Wat als ik momenteel in quarantaine ben omdat ik op reis ben geweest naar een oranje gebied maar graag terug zou komen werken voor afloop van mijn quarantaine attest?

Neem contact op met de medische dienst. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

19. Wanneer moet ik de medische dienst inlichten?

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst.

Wij adviseren ook ten sterkste de medische dienst steeds op de hoogte te houden indien:

 • Je in contact ben gekomen met een positief geteste persoon.

 • Je een covid test moet ondergaan & de medische dienst te informeren over het resultaat.

 • Een huisgenoot getest is omwille van covid-gerelateerde symptomen.

 • Je covid gerelateerde symptomen hebt

 • Je huisgenoot covid-gerelateerde symptomen heeft

 • Je gereisd hebt naar een rode zone 

20. Wat als ik met covid-gerelateerde vragen zit waarop ik hier geen antwoord op vind?

Het is steeds mogelijk de medische dienst te contacteren (059/55.89.19) indien je met covid-gerateerde vragen zit en advies wenst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

21. Kan ik beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht omdat ik een probleem heb met kinderopvang omdat (een deel van) de school of het opvangcentrum gesloten wordt?

Een werknemer kan op basis van een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het centrum voor opvang van gehandicapte personen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omdat die werknemer geconfronteerd wordt met een probleem van opvang omdat

 • een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
 • - een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

22. Wat als ik door de medische dienst naar huis gestuurd wordt?

Is je leidinggevende op de hoogte dat je vertrekt? Als je dit zelf niet meer kan doen, laat dit weten aan de medische dienst dat zij dit doorgeven aan POG.

Neem steeds contact op met je huisarts: je dient je afwezigheid steeds te wettigen door een ziekte- of quarantaine attest vanaf het moment dat je het werk verlaten hebt.

Update 01/10/2020 

Elektronische ecocheques

Net zoals in 2019 worden de ecocheques voor iedereen elektronisch uitgegeven. Dit op de Sodexo-kaart waar ook de maaltijdcheques op gestort worden. Jij kan zowel voor maaltijdcheques als voor de ecocheques, dezelfde kaart gebruiken.

Waarom heb je recht op ecocheques?

In het kader van  de CAO van 14/04/2014 en het sociaal overleg binnen Daikin Europe N.V., kunnen de arbeiders binnen Daikin Europe N.V.  aanspraak maken op ecocheques ter waarde van maximum 250 €.

Op hoeveel ecocheques heb je recht?

Indien je effectief voltijds werkte bij Daikin Europe N.V. in de referteperiode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 heb je in principe, in oktober 2020, recht op ecocheques van maximum 250 €.

Het aantal ecocheques wordt berekend op basis van het aantal effectief gepresteerde dagen bij Daikin in de referteperiode. Worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen:

 • dagen waarvoor loon of vakantiegeld wordt betaald
 • dagen moederschapsverlof / vaderschapsverlof
 • alle dagen gedekt door gewaarborgd loon
 • dagen tijdelijke werkloosheid
 • dagen gedekt door uitkering voor jeugdvakantie
 • dagen gedekt door uitkering voor seniorvakantie
 • dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval
 • dagen ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid gedurende max. 3 opeenvolgende maanden
 • dagen afwezigheid door ziekte of ongeval van gemeen recht voor zover er in de referteperiode minimum 1 dag gewaarborgd loon werd betaald. Deze gelijkstelling is beperkt tot maximum 3 maanden bovenop de periode gedekt door het gewaarborgd loon voor dezelfde periode. Indien dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval van gemeen recht ononderbroken doorloopt in een volgende referteperiode, dan wordt de resterende periode uitgeput. 
 • Ingeval van ziekte die onmiddellijk en ononderbroken volgt op een periode van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval, zal deze ziekteperiode voor maximaal 3 maanden gelijkgesteld worden, voor zover de ziekte geen gevolg is van de arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval

Het aantal ecocheques wordt pro rata berekend:

 

 • voor deeltijdse arbeiders, in functie van de tewerkstelling tijdens de referteperiode
 • voor arbeiders die in dienst of uit dienst treden tijdens de referteperiode
 • bij verandering van personeelscategorie (bv. overgang van arbeiders- naar bediendenstatuut) tijdens de referteperiode.

 

Indien je meer informatie wenst over hoe jouw aantal ecocheques berekend werd, kom dan langs in de POG tijdens het spreekuur en vraag een individuele berekening.

Wat kan je kopen met ecocheques?

Met ecocheques kan je ecologische producten en diensten aankopen, gaande van energiebesparende producten (bv. spaarlampen, zonnepanelen), waterbesparende producten (bv. een spaardouchekop, een spoelbak met spaarknop voor het toilet), alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch en akoestisch), voorwerpen met een duurzame mobiliteit (bv. een fiets, een roetfilter voor dieselmotoren), voorwerpen voor afvalbeheer (bv. composteervat, herlaadbare batterijen), milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- en PEFC-labels, ecotoerime, aankoop tweedehandsproducten  tot producten met Europees ecologielabel en natuurproducten (bv. aankoop van bomen, tuinplanten, niet-gemotoriseerd tuingereedschap), alsook huishoudelijke toestellen met een bepaald Europees energielabel.  

Voor meer info surf naar: https://sodexo4you.be/sites/default/files/liste-spending_map_eco_pass-nl.pdf

Een ecocheque kan niet (ook niet gedeeltelijk) voor geld worden omgeruild.

Waar kan je terecht met ecocheques?

Sodexo levert de ecocheque onder de naam “Eco Pass”. De Eco Pass kan je gebruiken bij de handelaars / winkels die aangesloten zijn bij Sodexo.

Een volledig overzicht van aanvaardingspunten per regio vind je op https://sodexo4you.be/nl/passmap of via de Sodexo-app (Sodexo4You).

Wat is de geldigheidsduur van de ecocheques?

De ecocheques zijn geldig voor een periode van 24 maanden, vanaf de datum van terbeschikkingstelling.

U kan de geldigheidsduur van een ecocheque niet verlengen. 

De ecocheques zullen gestort worden op je Sodexokaart in de week van 26 oktober 2020.

Het aantal ecocheques dat je ontvangen hebt, zal vervolgens vermeld worden op je loonbrief van oktober 2020. Indien je meer informatie wenst over de berekening van jouw aantal ecocheques, kan je terecht bij Employee Services tijdens het spreekuur.

Wat met de interimperiodes?

De medewerkers die tijdens de referteperiode (1/10/2019-30/09/2020) als uitzendkracht gewerkt hebben, zullen gecontacteerd worden door Randstad of Agilitas.

 

Update 01/10/2020

Nieuws uit de OR 23 september 2020

SALES

Door Covid is de vraag naar onze commerciële producten minder dan gepland. Desalniettemin zullen we september afsluiten met een verkoopresultaat dat iets boven het resultaat van vorig jaar ligt

PRODUCTIE

In augustus werd er aan de R1 en R3 iets minder gemaakt dan beloofd was aan Sales, maar op de R3 werd dit ondertussen opgehaald. In september wordt alles stabiel gehouden en dit tot het einde van het jaar.

Op H1 stijgt de andon van 86 naar 94. Ook op de R4 stijgt de vork na de herfstvakantie. De H2 daalt verder.

R5 gaat over naar 2 ploegen vanaf 5 oktober.

MANPOWER

De manpower houden we stabiel. Dat wil zeggen dat we geen extra aanwervingen doen maar de mensen die uit dienst gaan, worden wel vervangen.

De volgende datum die vastgelegd is voor de sociale verkiezingen is donderdag 19 november.

Daarnaast is er in de speciale OR van dinsdag 29 september beslist dat, in tegenstelling tot wat in juli gecommuniceerd werd, er toch verlof kan uitbetaald worden. Dat wil zeggen dat de afspraken van vorig jaar eveneens voor dit jaar gelden. Men mag dus maximum 120 uur laten overzetten (ADV of recuperatie – (over)uren). De rest kan uitbetaald worden. Anciënniteitsverlof en CAO-dagen kunnen niet overgezet worden naar volgend jaar. Deze dagen dienen in principe dit jaar opgenomen te worden en kunnen slechts bij uitzondering uitbetaald worden. 

We willen ook nog meegeven dat de aanvraagdocumenten om contractueel deeltijds te werken beschikbaar zijn aan de balie in de POG (van maandag tot donderdag tussen 11.30u en 13.30u).

Update 30/09/2020

Richtlijnen bij brand tijdens Covid-19

Beste collega’s,

Via deze weg willen wij jullie aandacht vestigen op de bijkomende aandachtspunten in geval van brand,
rekening houdend met de Covid-19 maatregelen.

Brand-stap 1.jpg
Brand-stap 2.jpg
Brand-stap 3.jpg
Brand-stap 4.jpg
Brand-stap 5.jpg
Brand-luchtfoto.jpg

Update 29/09/2020

Verlofvorken oktober - december 

Hiernaast vinden jullie de verlofvorken die van toepassing zijn van oktober tot en met december. In de tabel worden telkens per ploeg en per afdeling het aantal mogelijke verlofplaatsen vermeld.

Je kan de verlofvorken hier raadplegen.

Update 15/09/2020

Allereerste nieuwe VRV 5 werd geproduceerd in de DENV fabriek in Oostende: proficiat aan alle collega’s van de R1!

Een volledig nieuwe unit vanuit het niets ontwerpen was zeker niet de gemakkelijkste, maar wel de juiste optie! En het was het meer dan waard! Het was een fantastisch gevoel om de allereerste VRV 5 vorige week van de productielijn te zien komen. 🚀

De nieuwe VRV 5, die werd ontwerpen en is geproduceerd in Europa, is de volgende generatie van de VRV die geoptimaliseerd is voor het R-32 koelmiddel. De VRV 5 biedt verbeterde comfortniveaus en een aantal nieuwe functies die het leven van de installateur gemakkelijker maken. Intussen is de VRV 5 al bezig met de markten te veroveren! De distributie vanuit onze fabriek in Oostende is momenteel in volle gang.

We zijn ongelofelijk trots dat de nieuwe VRV 5 in onze fabriek in Oostende aan de R1 lijn wordt gemaakt. Proficiat aan alle collega’s van de R1 voor dit fantastische resultaat! 👍 Daarnaast ook een grote proficiat aan alle andere collega’s die betrokken zijn bij het realiseren van dit product! 👏 

Lees alles over de VRV 5 via https://daikin.eu/VRV5

VRV 5 proficiat collega's.png
DET logo.png

Boodschap van het DET-team

Beste collega's, 

Eind vorige week ontvingen jullie het bericht met de informatie over het Covid-faseringsmodel dat van kracht is binnen Daikin. Momenteel bevinden wij ons als bedrijf in fase 2 van dit model, wat betekent dat er geen sociale activiteiten mogen plaatsvinden waarbij medewerkers fysiek worden samengebracht.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, zal DET daarom geen activiteiten meer organiseren zolang Daikin in fase 2 zit van het Covid-faseringsmodel. Hierdoor moeten we jammer genoeg al onze geplande activiteiten voor 2020 schrappen. Volgende activiteiten stonden nog op de agenda voor 2020:

 • DET Familiedag
  > De familiedag wordt afgelast.
 • Voorstelling van Arnout Van den Bossche in De Grote Post
  > De voorstelling kan niet doorgaan. De medewerkers die zich hadden ingeschreven voor de voorstelling en de waarborg hebben betaald, zullen deze teruggestort krijgen. We nemen met deze medewerkers contact op in een apart bericht.
 • DET Kerstfeest
  > Het feest wordt afgelast , maar er zullen wel cadeautjes besteld worden voor de kindjes. De cadeautjes zullen kunnen opgehaald worden tijdens een ophaalmoment. Meer praktische info volgt binnenkort. 

Dit alles betekent echter niet dat we stilzitten bij DET! Tijdens deze periode blijft onze werking gewoon doorgaan en treffen we de nodige voorbereidingen voor toekomstige activiteiten. Op het moment dat onze activiteiten opnieuw kunnen plaatsvinden, dan zullen wij er alles aan doen om deze te organiseren op een veilige en gezonde manier.

We hopen dat we snel terug leuke activiteiten voor jullie kunnen organiseren en opnieuw samen veel leuke momenten mogen beleven.

Stay safe and stay healthy!

Het DET Team

Bedankt Ivan voor 46 jaar dienst!

In 1974 startte Ivan zijn carrière in Daikin als negentienjarige in de afdeling Plaatwerk. Hij werkte toen aan de oude schaar, waar destijds alles nog manueel werd ingesteld, zoals het instellen van snijmaten of het manueel verhandelen van platen.

Na een aantal jaar startte hij in de chiller-afdeling, waar hij de montage van de toestellen deed onder leiding van Mr. José Thevissen. Hij volgde in die tijd een opleiding voor TIG-lassen en fotolassen. Zijn nieuwe vaardigheden heeft hij meteen ingezet in de chiller-afdeling waar hij na zijn opleiding enorm veel buizen heeft voorzien van een flens.

Ivan keerde uiteindelijk terug naar het OSM waar hij gedurende enkele jaren het laswerk verzorgde voor de middle range toestellen, dit onder leiding van Mr. Serge Antunes. Toen werd beslist dat men de productie van deze toestellen zou stopzetten, keerde Ivan terug naar de plaatscharen, de oude plaatschaar en een technische verbeterde plaatschaar. In vergelijking met het begin van zijn carrière moest er nu minder werk manueel gebeuren. Tijdens zijn carrière heeft Ivan 35 jaar lang platen verhandeld en deze afgewerkt tot eindproduct (platen van 2,5m op 1,25m en platen van 2m op 1m).

Ivan is altijd leergierig geweest. Hij nam het initiatief om te leren ponsen en plooien en kreeg hiervoor opleiding van Dominique, Jurgen en Thibault. Ivan heeft een goed inzicht en zag dat de techniek van de machines waarmee hij werkte steeds verbeterde. Hij voorspelde dat de plaatscharen uit Daikin zouden verdwijnen en wilde zichzelf daarom bijscholen zodat hij kon werken met de nieuwste technieken.

Ook aan het einde van zijn loopbaan was hij nog steeds enthousiast om bij te leren: hij kreeg toen de kans om met nieuwe, modernere ponsmachines en plooibanken te werken. Hij leerde deze nieuwe technieken aan in een mum van tijd.

In zijn 46-jarige loopbaan was Ivan met andere woorden getuige van de grote moderniseringen die plaatsvonden in de fabriek. Tegen de jonge collega’s zei hij dan ook vaak dat die een luxe hebben om meteen met zo’n moderne machines te kunnen werken. Die jonge collega’s spreken steevast met veel lof over hun ervaren collega. Ivan is voor hen een voorbeeld en ze beamen dat het nog jaren zal duren vooraleer ze zo snel en kwalitatief zullen werken als hem.

We willen Ivan bedanken voor zijn inzet, zijn werklust en zijn gedrevenheid gedurende zijn loopbaan in Daikin. We hopen dat hij veel tijd kan spenderen aan zijn hobby’s: vissen, fietsen en genieten van een lekker biertje.

Ivan, we wensen je het allerbeste! Geniet van je pensioen!

 

Frank en de collega’s van Team 4

Foto Ivan 3.jpg

Ivan (3e van links) samen met zijn collega's 

 

Ivan kreeg van zijn collega's nog een mooi aandenken aan zijn carrière bij Daikin (zie foto's hieronder).

Foto Ivan 1.jpg
Ivan Hollevoet 4.jpg

Update 09/09/2020

Belangrijk bericht i.v.m. wijziging overmachtsregeling vanaf 1 september

Er is een nieuw belangrijk bericht geplaatst onder de rubriek 'ik ben in overmacht'. 

Klik op deze link om het bericht te lezen of ga naar: https://www.daikin.eu/en_us/ik-ben-in-overmacht.html 

Update 08/09/2020

Data griepvaccinatie worden uitgesteld

Beste collega,

Het kwam de voorbije dagen reeds in de media aan bod: door de hoge vraag naar griepvaccins besliste de overheid om de vaccinatie in 2 fases te laten verlopen.

 • De eerste fase loopt van 15 september tot 15 november 2020. Tijdens deze periode zijn de griepvaccins voorbehouden voor mensen die behoren tot een risicogroep en personeel uit de gezondheidssector.
 • De tweede fase loopt vanaf 15 november 2020. Dit betekent dat, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins, de griepvaccinatie pas kan doorgaan na 15 november 2020.

Hierdoor zien wij ons genoodzaakt om de reeds voorgestelde data te annuleren. Verdere communicatie volgt als er nieuwe info beschikbaar is.

 

Update 07/09/2020

Parkeer jij jouw wagen in de Zandvoordestraat?

Denk aan onze buren, parkeer jouw wagen op het Daikin terrein.

Beste collega,

Daikin hecht veel waarde aan de goede relatie die we als bedrijf hebben met onze buurtbewoners.

Verschillende buren namen recent opnieuw contact op met Daikin over het feit dat Daikin medewerkers hun wagen in de Zandvoordestraat parkeren. Voor sommige medewerkers is hun toegewezen parking verder van hun werkplaats dan voor anderen waardoor zij er soms voor opteren om op de Zandvoordestraat te staan. De plaatsen voor de buurtbewoners in deze straat zijn echter beperkt. Bovendien ondervinden onze buren soms hinder bij het verlaten en betreden van hun eigen woning doordat de toegang soms geblokkeerd wordt.

Daarom willen wij graag een oproep doen naar alle medewerkers om hun wagen op het terrein van Daikin te parkeren op de aan hen toegewezen parking.

Er is voldoende plaats zodat elke medewerker zijn of haar wagen op het terrein kan parkeren. Hieronder vinden jullie een overzicht van de toegewezen parking per afdeling.

Met uitzondering van Parking A dient op alle andere parkings een parkeerkaart zichtbaar op het dashboard te liggen. Wie nog geen parkeerkaart heeft, kan deze aanvragen via ITRP via jouw leidinggevende.

Belangrijke opmerking: wie op parking R, J, O of P staat mag in de late ploeg het terrein verlaten via Gate B.

Wij willen alvast iedereen bedanken voor het begrip en de samenwerking.

Met vriendelijke groeten

De Directie

 

Parkeren Zandvoordestraat 07.09.png

Update 04/09/2020

Covid-faseringsmodel

Beste collega’s,

De Covid-19 crisis heeft er voor gezorgd dat we met z’n allen onze manier van leven en werken hebben moeten aanpassen. Iedereen moest naar nieuwe manieren zoeken om de dagdagelijkse dingen op een veilige manier te doen.

Ook binnen Daikin Europe werd gezocht naar een manier waarop al onze medewerkers op een gezonde en veilige manier hun job konden blijven uitvoeren. De veiligheid van al onze medewerkers is en blijft immers van het allergrootste belang. Er werden daarom in de afgelopen maanden verschillende maatregelen ingevoerd in het bedrijf om deze veiligheid te kunnen garanderen.

We willen als bedrijf voorbereid zijn indien de situatie opnieuw zou verslechteren of indien de situatie minder ernstig wordt. We willen op voorhand een handleiding ter beschikking hebben die ons zal helpen om op elk moment te weten hoe we moeten reageren op een bepaalde situatie.

Om deze reden werd het Covid-faseringsmodel gecreëerd. We geven jullie hierbij graag wat meer uitleg over dit document: wat is het en welke informatie kan je in dit document terugvinden?

Je kan het Covid-faseringsmodel hier raadplegen.

Wat is het Covid-faseringsmodel?

 • Het Covid-faseringsmodel is een algemene richtlijn die duidelijkheid biedt over de maatregelen die binnen het bedrijf van kracht zijn m.b.t. Covid-19.
 • Het Covid-faseringsmodel omvat 4 fasen (0-1-2-3), waarbij fase 0 betekent dat er geen besmettingsgevaar is en fase 3 betekent dat het besmettingsgevaar hoog is.
 • Per fase wordt omschreven welke maatregelen van toepassing zijn binnen deze fase.
 • Het Covid-faseringsmodel is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Zo kan je gemakkelijk informatie terugvinden omtrent de maatregelen die gelden voor bezoekers en travel, in de fabriek, enz. per fase.
 • In dit document vind je een overzicht met praktische informatie over de regels die gelden voor mondmaskers, ontsmetten van werkmateriaal, temperatuurmeting enz.
 • Het is steeds mogelijk dat er bijkomende maatregelen worden opgenomen in het model indien de situatie dit vereist.

Hoe wordt beslist in welke fase wij ons als bedrijf bevinden?

 • Het Covid steering committee beslist wanneer we binnen Daikin overgaan naar een andere fase. Deze beslissing wordt vervolgens bevestigd tijdens de eerstvolgende samenkomst van het directiecomité (EXCO).
 • Wanneer we naar een andere fase gaan, dan zal het Covid Steerco altijd het CPBW consulteren en hun advies inwinnen.
 • Bij het veranderen van fase wordt rekening gehouden met o.a. het besmettingsgevaar (hoog of laag), de maatregelen die worden genomen op federaal niveau, het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames per dag en het aantal sterftegevallen per dag.

Hoe weet ik in welke fase we zitten?

 • De fase waarin Daikin zich bevindt is altijd terug te vinden op de website.
 • In het geval dat Daikin overgaat naar een andere fase, dan zal dit gecommuniceerd worden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
 • Op vandaag bevinden wij ons in fase 2.

Vragen?

Heb je vragen omtrent het Covid-faseringsmodel? Neem dan contact op met jouw leidinggevende.

 

 

Opvolging bij terugkeer uit ziekte of quarantaine

We brengen je graag op de hoogte dat je vanaf 03/09 zult opgebeld worden door een externe afdeling  van Liantis (huidige medische dienst) wanneer je attest (ziekte of quarantaine) bijna afloopt.

Men zal je vragen of je in het kader van de personeelsplanning reeds geschikt bent terug op te starten na afloop van je attest of je attest zal verlengen. Indien je het werk terug wenst te hervatten zal er een afspraak ingepland worden op de dag van opstart bij de medische dienst. Gelieve 10 minuutjes voor deze afspraak aanwezig te zijn. Het kan zijn dat de afspraak bij de medische dienst later valt dan de normale starttijd van je ploeg. Het is echter niet de bedoeling om voor je afspraak met de medische dienst reeds op te starten.

Zorg ervoor dat je startklaar bent en dus reeds in arbeidskledij bent zodat je onmiddellijk na de consulatie bij de medische dienst kan opstarten.

Mocht je om een of andere reden nog geen contact gehad hebben met Liantis en je wenst het werk te hervatten, gelieve dan zelf contact op te nemen met de medische dienst (059/55.89.19) vooraleer opnieuw aan de slag te gaan. 

Update 31/08/2020

Informatie uit de ondernemingsraad van woensdag 26/08/2020

SALES

Het verkoopresultaat van juli lag in dezelfde lijn als vorig jaar. Dit is in deze onzekere en moeilijke Covid-tijden toch wel een sterke prestatie.

Wel zien we een opvallende verschuiving qua productgroepen: De verkoop van de splittoestellen is momenteel enorm. Dit is enerzijds te verklaren door de warme zomer, maar evenzeer omdat vele gezinnen dit jaar investeren in de renovatie en verfraaiing van hun woning i.p.v. op reis te gaan. In de Daikin fabriek in Tsjechië is het dus momenteel razend druk. Dankzij overuren op zaterdag en de opstart van een derde ploeg, probeert men er de tekorten in te halen. Op vandaag dienen onze klanten tot 8 weken te wachten op hun split-toestellen en dat is natuurlijk veel te lang. Hierdoor lopen we het risico dat zij hun bestelling plaatsen bij een concurrent.

Omgekeerd zien we dat de verkoop van commerciële toestellen, Sky Air en VRV, minder vlot loopt dan gebudgetteerd. Dit komt doordat hotels en winkels rake klappen krijgen door de Covid-maatregelen die van kracht zijn in alle Europese landen.

Toch blijft de voorziene Andon-verhoging op R1 en R2 nodig omdat in kwartaal één (april, mei, juni) alle producten die werden geproduceerd onmiddellijk werden verkocht. Hierdoor konden onze stocks niet worden aangevuld en staan ze op vandaag te laag. Onze klanten moeten hierdoor opnieuw te lang op hun goederen wachten. Vanaf het moment dat deze stocks terug aangevuld zijn, is het afwachten hoe deze markt verder evolueert.

De Covid-19 crisis, die naast een gezondheids- evenzeer een economische crisis is, biedt naast zorgen evenzeer kansen. Half juli kwamen de 27 Europese regeringsleiders tot het akkoord om de economie een bijkomende injectie te geven van 750 miljard euro. Dit zullen zij doen door middel van een coronaherstelfonds. Dit is een ongezien hoog bedrag dat men vooral wil besteden aan investeringen die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. Onze warmtepomptechnologie past hier volledig in.

In sommige landen heeft de regering de nieuwe subsidieregelingen al klaarliggen. Hierdoor zien we de vraag naar sommige van onze producten spectaculair stijgen. In het Verenigd Koninkrijk hebben we bijvoorbeeld dankzij de subsidiepolitiek die er momenteel gevoerd wordt een bijzonder grote vraag naar onze Monoblock-toestellen. Deze toestellen worden in Oostende op de R1 en R5 gemaakt. Vorige week kreeg de fabriek daarom de vraag van Sales om tegen eind dit jaar 2000 toestellen meer te maken dan initieel gepland was. De reeds voor het verlof genomen beslissing om binnenkort met de R5 naar twee ploegen te gaan, komt voor Sales dan ook geen dag te vroeg.

PRODUCTIE

De resultaten in juli waren behoorlijk goed. Op de H-lijnen werd geproduceerd wat gepland was. Op de R2 en R3 was dit iets lager dan gepland.

Vanaf september zullen de R1 en de R2 de andon verhogen om de stocks te kunnen aanvullen en aan de vraag van Sales te kunnen voldoen.

R4 en R5 zou vanaf oktober stijgen.

MANPOWER

Eind augustus gaan er een 70-tal mensen uit dienst. Daarvan kunnen de medewerkers met een positieve evaluatie opnieuw solliciteren.

De komende weken zullen er nog 22 nieuwe mensen opstarten met een engagement tot eind januari 2021.

De mensen met een tijdelijk contract dat afloopt begin september en die een positieve evaluatie kregen, krijgen een verlenging tot eind maart 2021.

Belangrijk te vermelden voor de mensen van wie het contract niet verlengd wordt, is dat alle openstaande verlofuren op het moment van uit dienst zullen uitbetaald worden. Indien er verlofuren uitbetaald worden, heeft dat ook een effect op de start van de uitbetaling van een eventuele werkloosheidsvergoeding.

 

Update 28/08/2020

Vending machines 

De vending machines mogen gebruikt worden vanaf maandag 31/08/2020.

Na positieve evaluatie, zal het project uitgebreid worden tot de volledige productie van Daikin Europe.

Vragen of opmerkingen over de machines kunnen doorgegeven worden aan de groupleaders en supervisors.

We vragen de machines enkel te gebruiken indien je echt nieuw materiaal nodig hebt.

Wij hebben naast elke machine ontsmettingsmiddel voorzien om het toestel te ontsmetten na gebruik.

 

Update 27/08/2020

Verlaat het Daikin-terrein op een veilige manier

Beste collega's, 

We vragen jullie om altijd op een veilige manier het Daikin-terrein te verlaten via Gate A. Dit is de verantwoordelijkheid van zowel de autobestuurders als de fietsers. 

Voor de autobestuurders: 

 • Als je wegrijdt van het terrein in de richting van de Konterdam dan moet je altijd LINKS voorsorteren. Het is niet toegelaten om rechts voor te sorteren en om daarna toch links af te slaan. 
 • Het is gevaarlijk om rechts af te slaan en dan een U-bocht op de rijbaan te maken om zo toch in de richting van de Konterdam te rijden (zie foto links).
 • Geef altijd voorrang aan de fietsers
 • Kijk goed in je autospiegels vooraleer je het opstelvak van de fietsers oprijdt om er zeker van te zijn dat er geen fietser aankomt. 

Voor de fietsers:

 • Volg het fietspad op het Daikin-terrein
 • Gebruik het fietsopstelvak. Steek de straat recht over als je naar LINKS moet afslaan (zie foto rechts).
 • Volg het correcte fietspad op de rijbaan

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Veilig Daikin terrein verlaten 1.jpg
Veilig Daikin terrein verlaten 2.jpg

COVID-19: Zitplaatsen in het bedrijfsrestaurant

Beste collega’s,

Naar aanleiding van COVID-19 is er momenteel enkel een take-away concept van toepassing in bedrijfsrestaurant.

Tot nu was het niet toegelaten om je meeneemmaaltijd te nuttigen in het bedrijfsrestaurant.
Met ingang van maandag 31/08/2020 komt hier echter verandering in.

Vanaf dan is het toegelaten om je maaltijd te nuttigen in het bedrijfsrestaurant. Dit wel mits het respecteren van een aantal maatregelen en afspraken:

 •  Zorg dat het startuur waarop je je maaltijd nuttigt ligt binnen jouw timeslot. Indien je dit timeslot niet kan respecteren, vragen wij om toch je maaltijd op te eten in je breakzone of buiten.

Pick-up
Blue collar

Dag (Day)

Laat (Late)

Vroeg (Early)

Spare Parts

11:30-12:00

12:00-13:00

12:45-13:45

12:00-13:30

 • Beperk je aanwezigheid in het restaurant tot maximum 30 minuten om een optimale bezetting voor iedereen mogelijk te maken. Dit betekent natuurlijk niet dat je je pauze tot een half uur moet beperken.
 • Het meubilair heeft een vaste locatie en is opgesteld om social distancing te garanderen.
  Het is verboden om meubilair te verplaatsen.
 • Desinfecteer je zitplaats voor en na het nuttigen van je maaltijd met de aanwezig middelen.
 • Respecteer alle richtlijnen met betrekking tot social distancing, dragen van mondmasker, wandelrichting, éénrichtingsverkeer, wachtpunten, desinfectie van handen en oppervlaktes, etc.

Blijken er toch geen zitplaatsen beschikbaar te zijn wanneer je aankomt, nuttig dan je maaltijd in je breakzone of buiten.

Indien blijkt dat er systematisch te weinig zitplaatsen ter beschikking zijn, zal deze regeling herbekeken worden.

Update 19/08/2020

Griepvaccinatie

Beste collega,

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u ook dit jaar een griepvaccinatie verkrijgen. Deze inentingen worden georganiseerd door de externe preventiedienst Liantis.

Het toedienen van de griepvaccinaties zal plaatsvinden in Oostende in het medisch lokaal. Vaccinatiemogelijkheid in Brussel en Gent zal ook voorzien worden, hierover zal apart gecommuniceerd worden.

Indien u interesse hebt, kunt u zich inschrijven via onderstaande form stack.
https://daikin.formstack.com/forms/inschrijvinggriepvaccin

Inschrijving dient te gebeuren vóór 30 september 2020.

OPMERKING
Indien u aanleg hebt voor allergie (bv. kippenei – proteïnen), gelieve dan vooraf de medische dienst te contacteren (8919). Elke vroegere overgevoeligheid aan kwikhoudende producten, zoals bv. bepaalde ontsmettingsmiddelen (mercurochroom, Merfen) moet eveneens vooraf gemeld worden.

Update 14/08/2020

Welcome back!

Hopelijk heeft iedereen genoten van een welverdiend verlof. Aangezien het weer even geleden is vragen we iedereen om nogmaals de gezondheidsmanual door te nemen zodat alle afspraken fris in het geheugen zitten. Deze manual kan je hier terugvinden.

Vergeet ook zeker niet de formstack in te vullen indien je op reis bent geweest buiten België: https://daikin.formstack.com/forms/registratie_reisbestemming

Tot slot vragen we iedereen die corona gerelateerde symptomen vertoont onmiddellijk naar de huisarts te gaan. Iedereen die ziek geweest is, wordt gevraagd om de medische dienst telefonisch (059/55 8919) te contacteren vooraleer het werk te hervatten.

Medewerkers die hun pauzes nemen in tent 1, zullen merken dat de layout gewijzigd is. Meer info vind je hieronder.

We wensen je maandag alvast een fijne heropstart in Daikin!

afspraken breakzone tent 1.jpg

Update 06/08/2020

Praktische afspraken voor week 33

Aan  alle medewerkers die terug komen werken in week 33 willen wij vragen om volgende praktische afspraken op te volgen. Hou er zeker rekening mee dat iedereen op parking A dient te parkeren. Ook wordt aan iedereen een specifieke break toegewezen (en dus niet de break waar je normaal breakt).

Voor de verdeling van de breakzones en de aandachtspunten voor week 33:  zie onderstaand overzicht.

verdeling breaks week 33.JPG

Update 24/07/2020

Communicatie bevraging meeruren vanaf maandag 14 september

Zoals eerder aangegeven, krijgen jullie hierbij het resultaat van de bevraging omtrent de uurroosters voor de meeruren vanaf maandag 14 september.

Ongeacht in welke ploeg je tewerkgesteld bent, is onderstaand schema van toepassing voor de afdeling waar je tewerkgesteld bent.

Tegen begin september zal voor ieder individu duidelijk zijn wat het meerurenrooster voor hem/haar concreet inhoudt (bijvoorbeeld voor deeltijds werkenden, tijdelijke medewerkers, vast ploegers…).

Verlofaanvragen voor de meeruren zullen pas mogelijk zijn vanaf begin september.

Bevraging meeruren.png

 

Temperatuurcontrole tijdens collectief verlof

Beste collega's,

De welverdiende vakantie staat voor de deur. Tijdens het collectief verlof (week 31, 32 en 33) blijven er een aantal diensten werken, zoals SPC en de medewerkers in de kantoorgebouwen. De laatste week van het collectief verlof (week 33) start ook een deel van de medewerkers van productie terug op. 

Tijdens het collectief verlof zal de temperatuurcontrole in de tenten plaatsvinden op de volgende tijdstippen: 

 • Parking A: 07.00 uur - 10.00 uur
 • Slagboom Gate A: 07:00 uur - 13.30 uur

Buiten deze uren dient men zich aan te melden bij de bedrijfsbewaking. 

We vragen jullie om de temperatuurcontrole steeds te respecteren. 

 

Update 22/07/2020

Info uit de OR van woensdag 15/7

De medewerkers die een tijdelijk contract hebben tot eind augustus zullen, mits een positieve evaluatie en indien ze nog niet aan de wettelijke maximum termijn van 2 jaar zitten, verlengd worden tot eind maart 2021. Het contract van een kleine groep van die medewerkers kan maar verlengd worden met 4 of 5 maanden totdat de duurtijd van 2 jaar bereikt is.

De individuele communicatie naar deze groep zal op maandag 17/8 gebeuren.

De mensen die voor kalender B gekozen hebben dit jaar, komen in week 33 werken (10/8-14/8).

Zoals reeds gecommuniceerd in de brieven over de verlofkalender van 2020, zal er die week in het dagregime gewerkt worden.

Bij opstart op maandag 10/8 zal er een uitleg gegeven worden aan al deze medewerkers over de toepassing van de COVID-maatregelen, specifiek voor die week.

Dan zal iedereen eveneens geïnformeerd worden over de taken die hij/zij zal toegewezen krijgen gedurende die week.

 

Update 17/07/2020

Covid-19 aandachtspunten

Beste collega’s,

Via deze weg willen wij iedereen vragen om aandacht te hebben voor volgende afspraken:

Parking

Wij zien nog steeds veel werknemers die foutief parkeren. Wij willen dan ook iedereen vragen altijd correct te parkeren.

Wie parkeert op het terrein van Daikin dient altijd een zichtbare parkeerkaart te hebben. Enkel op parking A is dit niet van toepassing. Wie geen parkeerkaart heeft, kan deze aanvragen via zijn / haar leidinggevende.

Wij zien vooral werknemers met een rode kaart (Parking P) die verkeerd parkeren. Wij begrijpen dat dit de verste parking is, maar vragen toch om correct te parkeren. Hieronder het traject dat te voet moet afgelegd worden om veilig van Parking P naar je werkplaats te wandelen.

Opmerking: Wie op parking P staat, mag in de late ploeg naar buiten rijden via Gate B.

Parking Daikin.png

 

Eten

Wij willen vragen om enkel op volgende plaatsen maaltijden te nuttigen en hierbij de coronamaatregelen omtrent social distancing altijd te respecteren: in de breakzone(tent) of buiten aan de picknicktafels of op de banken. Gelieve geen maaltijden te nuttigen op andere plaatsen zoals in de fonteinhal,…

Na de verlofperiode worden de plaatsen waar gegeten mag worden opnieuw geëvalueerd.

Tennis

Omwille van Covid-19 is het momenteel niet toegelaten om gebruik te maken van het tennisveld. Dit omwille van het verbod op het gebruik van de kleedkamers en douches.

Met ingang van maandag 20/7 is het terug toegelaten om gebruik te maken van het tennisveld.

OPGELET: het is nog steeds verboden om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Enkel wie met de fiets of motorfiets naar het werk komt mag de kleedkamers in de fabrieksgebouwen gebruiken mits het respecteren van de regels (max. aantal toegelaten personen, social distancing, handen ontsmetten, gebruik van douches verboden).

Gebruik maken van het tennisveld kan dus enkel indien men zich thuis omkleedt en doucht. Je kan dus bijvoorbeeld tijdens jouw verlof het tennisveld reserveren en gebruiken.

Arbeidskledij tijdens collectieve sluiting (week 31 + 32)

Wassen arbeidskledij

Gelieve alle arbeidskledij die niet wordt meegenomen naar huis te deponeren in de vuile-was-karren beneden in de fabrieksgebouwen.

Verse arbeidskledij

De fitting room garandeert tijdens het collectief verlof de normale service m.b.t. ophalen van vuile kledij en leveren van verse kledij. Kom je werken in het collectief verlof, dan kan je jouw verse arbeidskledij terugvinden in de tent.

OPGEPAST

Alle nog aanwezige arbeidskledij zal in de vuile was gesmeten worden.

Mondmasker afval.png

Wegwerpmaskers en wegwerphandschoenen

De chirurgische mondmaskers en handschoenen zijn wegwerpmaterialen. Maar dit wordt door sommige werknemers erg letterlijk genomen. Wij vinden gebruikte maskers en handschoenen als zwerfvuil terug in de planten, op de parkings, in de fietsenstalling, … Mogen wij iedereen oproepen om zijn / haar mondmasker of handschoenen niet zomaar weg te gooien als zwerfvuil?

TIP: een chirurgisch mondmasker kan gedurende 8u gedragen worden. Indien je jouw masker nog geen volle 8u hebt gedragen, neem deze dan gewoon mee naar huis. Je kan deze nog verder gebruiken bijvoorbeeld op het openbaar vervoer en tijdens het winkelen.

 

 

Update 10/07/2020

Wijziging start- en stoptijden vanaf maandag 13 juli 2020

Vanaf maandag 13 juli zullen voor alle afdelingen opnieuw de normale start- en stoptijden van toepassing zijn.

 

Start en stoptijden vanaf 13 juli_1.png

 

Wij vragen ook aan iedereen om vanaf maandag opnieuw zowel in als uit te badgen.

Uiteraard blijft onze basisafspraak geldig dat op het einde van de shift iedereen op zijn werkpost blijft tot het belsignaal.

Gelieve bij het verlaten van de fabriek de huidige exit flows te respecteren, zoals hieronder vermeld.

 

Start en stoptijden vanaf 13 juli_2.png

Update 09/07/2020

Bericht omtrent parkeerregels

Beste collega’s

Wij zien momenteel veel werknemers die verkeerd parkeren. Dit mogelijks omwille van verschillende redenen vb. dichter bij de werkplaats, geen gebruik kleedkamer, sneller vertrekken na de werkuren, slagboom staat toch open, …

Nochtans blijven de regels omtrent gebruik van de aan jouw toegewezen parking van toepassing. (Zie onderaan de parkingregels).

Wij zien vooral dat werknemers die op parking P (rode parkeerkaart) moeten staan de regels niet volgen. Zij parkeren onterecht op parking A en parking L. Ook worden heel wat nieuwe rode parkeerkaarten niet opgehaald in de bewakersloge aan Gate A.

Het fout parkeren zorgt voor verschillende verstoringen zoals een te drukke voetgangersuitstroom na einde shift, geen goede spreiding meer na einde late shift wegens het niet wegrijden via Gate B, plaatstekort op parking L, extra files bij het verlaten van Parking A, ...

Via deze weg vragen wij iedereen om:

 • Zijn / haar parkeerkaart zonder verdere vertraging op te halen in de bewakersloge Gate A
 • Zonder uitzondering altijd correct te parkeren
 • Zijn / haar parkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar op het dashboard van de wagen te leggen

Vanaf volgende week zal de slagboom op parking A gesloten worden (enkel werknemers met toegang op hun badge zullen de slagboom kunnen openen). Werknemers met een gele, groene, oranje, blauwe of rode parkeerkaart hebben geen toegang tot deze slagboom en zullen dus geblokkeerd staan indien zij toch parking A oprijden.

Bovendien zullen op alle parkings parkingcontroles uitgevoerd worden.

Foutparkeerders kunnen gesanctioneerd worden volgens de regels van het arbeidsreglement.

 

Parkingregels_09072020.png
 • Parking A: geen parkeerkaart: fabriek F1, vroege en late ploeg (uitzondering R1 flow)
 • Parking L: gele parkeerkaart: fabriek F1, dagploeg + R1 flow
 • Parking R: groene parkeerkaart: fabriek F2 (Piping) en F4, alle ploegen (tijdelijk ook Spare Parts)
 • Parking J: oranje parkeerkaart: fabriek F3 (DLC), vaste contracten, alle ploegen
 • Parking O: blauwe parkeerkaart: fabriek F3 (DLC), tijdelijke en interim contracten, alle ploegen
 • Parking P: rode parkeerkaart alle tijdelijke en interim contracten in dienst sinds 15/4/2019, alle fabrieksgebouwen, alle ploegen

 

Update 06/07/2020 

Ga je op reis buiten België? Vul dan de Formstack in (meer info hieronder)

Beste collega’s,

De zomer is officieel begonnen! Door de versoepeling van de coronamaatregelen ziet het ernaar uit dat medewerkers meer en meer op buitenlandse reizen zullen vertrekken.

We hebben de laatste maanden grote inspanningen geleverd om het coronavirus buiten Daikin te houden. Het virus is nog steeds aanwezig zowel in als buiten Europa. We vragen iedereen om zorg te dragen voor zijn/haar eigen gezondheid en voor de gezondheid van collega’s. We rekenen op de verantwoordelijkheid van iedereen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Als je op reis gaat deze zomer vragen we jullie daarom om onderstaande Formstack in te vullen. Dit geldt enkel voor reizen buiten België.

De collega’s van de POG zullen jullie contacteren indien er acties moeten ondernomen worden voordat je terugkeert naar het werk. In het geval dat je niet door HR wordt opgebeld, dan wil dit zeggen dat er geen verdere acties moeten ondernomen worden.

We willen jullie alvast bedanken voor jullie medewerking!

 

Update 03/07/2020

Dit jaar geen uitbetaling van Anciënniteitsverlof, CAO-dagen, ADV & recuperatie-(over)uren

Anciënniteitsverlof (T2) en CAO-dagen (T2 en T3) dienen binnen het kalenderjaar opgenomen te worden. In het verleden lieten we uitzonderlijk toe dat een bepaald saldo werd uitbetaald als het niet opgenomen was. Dit jaar zal deze mogelijkheid niet aangeboden worden. We roepen dan ook iedereen op om hun anciënniteitsverlof en CAO-dagen gedurende de resterende 6 maanden van dit kalenderjaar zorgvuldig in te plannen.

Ook zullen openstaande ADV uren (T2 en T3) en recuperatie-(over)uren (T3 en T4) dit jaar niet uitbetaald kunnen worden. Deze uren kunnen wel overgezet worden naar volgend jaar met een maximum van 120 uur. Alle eventuele openstaande uren boven de 120 uur dienen dus ook de komende 6 maanden ingepland te worden.

 

Update 01/07/2020

Vacatures Maintenance

Er komt een 6-maand durend groeitraject voor Maintenance, zoals we reeds een groeitraject kennen voor de functie van Groupleader. Ben je technisch geschoold of ervaren (diploma of gelijkwaardig door ervaring) en spreekt een loopbaan in Maintenance je aan?  Stel je dan kandidaat van zodra de vacature gepubliceerd wordt.
De principes van dit traject vind je alvast in onderstaande figuur. 
TIP:  voortaan kan je alle vacatures raadplegen op onze gloednieuwe vacaturepagina. Te raadplegen via deze link. 

Maintenance groeitraject.JPG

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Samen sterk tegen Corona

"Achter de schermen: en actie!"

We hebben heel wat getalenteerde collega’s bij Daikin Europe! Wist je dat alle video’s op de website gemaakt zijn door onze collega’s?

Bart Verdonck (links op de foto), die werkt op de Service afdeling, is gepassioneerd door videografie en maakte al deze mooie video’s. Hij wordt hierbij geholpen door Ralph Houthoofdt, Vicky Keters, Inge Masschelein (rechts op de foto), Patricia Machtelinckx en Wim Depotter.

Dankjewel aan Bart, Ralph, Vickyy, Inge, Patricia en Wim voor de mooie video’s die ons ondersteunen in tijden van Covid-19!

Daarnaast willen we ook graag alle collega's bedanken die de rol van acteur op zich namen in deze video's!

Filmteam 1.jpg

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com