Corona info voor arbeiders

Richtlijnen op het werk

Hier vind je de gezondheidshandleiding, contact tracing, veelgestelde vragen en het fasemodel

Klik hier

Ik ben in overmacht / Boostervaccinatie

Klik hier

Personeelskorting

Interesse om een Daikin toestel met korting aan te schaffen? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt!

Klik hier

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Klik hier

Vacatures

Op deze pagina kan je alle vacatures terugvinden.

Ga naar alle vacatures

Op reis naar het buitenland

Ga jij op reis buiten België? Klik op deze pagina voor meer informatie.

Klik hier

Bedrijfsrestaurant Oostende

Vind hier het bestelformulier en wat er deze week op het menu staat.

Klik hier

Carpool

Vraag hier jouw carpool autorisatiekaart aan!

Klik hier

VOT opleidingen

Benieuwd welke opleidingen we dit jaar voor jou en je collega’s organiseren? Hier vind je alle info!

Ga naar VOT!

Aanwervingspremie

Klik op deze pagina voor meer informatie omtrent de procedure om in aanmerking te komen voor een aanwervingspremie.

Ga naar de procedure

Dagelijks nieuws

Klik hier om naar de website te gaan van de Factory Olympics

Update 20/01/2022

Gebruik douches kleedkamers 1 & 2 in F1

Context:

Boiler warm water in storing.

Activiteit:

Onderdeel in bestelling (was niet op voorraad) om boiler te herstellen.

Time:

Start  : donderdag 06/01/2022

Einde: Tot nader bericht -> OPNIEUW WARM WATER

Impact:

Geen warm water in douches

Vereiste gebruikersacties:

Gebruik maken van douches in kleedkamer 3 (dames) & 4 (heren) (enkel voor de groep medewerkers die toegelaten zijn om te douchen.)

 

Update 17/01/2022

Opnieuw 50-tal vaste contracten

Beste collega's, 

Begin december werd gecommuniceerd dat we vanaf januari 2022 overgaan naar een meer continu systeem van evaluatie van de tijdelijke medewerkers. Om de 3 maanden zal er een oefening gemaakt worden wie in aanmerking komt voor een vast contract. Dat wil zeggen dat er om de 3 maanden mogelijks een aantal vaste contracten uitgedeeld worden. Ondertussen werd beslist om opnieuw een 50-tal vaste contracten toe te kennen aan onze medewerkers die met een tijdelijk contract tewerkgesteld zijn in Productie. Zo kunnen we ons personeelsbestand op peil houden en aan de salesgroei van het komende jaar blijven voldoen.

Iedere medewerker met een contract van bepaalde duur komt in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een gecumuleerde anciënniteit heeft van 1 jaar op datum van 01/01/2022 en in dienst is of geweest is in 2021.

Je dient hiervoor GEEN motivatiebrief in te dienen. Als je aan bovenstaande voorwaarde voldoet, zal er gekeken worden of je nog de psychotechnische testen moet doen. Als dat het geval is zal je daarvoor persoonlijk uitgenodigd worden voor 21/01/2022.

Indien je reeds psychotechnische testen gedaan hebt, zal dit meegenomen worden in de totale evaluatie (ook als het resultaat in het verleden negatief was).

Zoals reeds werd toegelicht in de communicatie van begin december, blijft het afleggen van de testen een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een vaste tewerkstelling. Echter het resultaat zal niet meer eliminerend zijn maar zal vanaf nu deel uitmaken van de totale evaluatie in functie van een vast contract.  (Meer informatie vind je terug in de update van 02/12/2021 op de website)

Wie nog nooit de testen heeft afgelegd voor een vast contract zal vanaf nu ook maar één keer meer de testen moeten afleggen. Met dit behaalde resultaat zal rekening gehouden worden in de totale evaluatie voor een vaste tewerkstelling.

Voor iedereen geldt dat indien je de testen opnieuw wil afleggen om het resultaat te wijzigen dan kan dit enkel nog op de uitdrukkelijke eigen vraag van de medewerker zelf en moet er minstens 1 jaar tussen zitten vooraleer testen opnieuw kunnen afgelegd worden.

Binnenkort zal een mailing gestuurd worden naar de medewerkers met een tijdelijk contract waarin zal duidelijk gemaakt worden of je al dan niet in aanmerking komt voor de selectie van een vast contract en of je al dan niet nog psychotechnische testen moet afleggen.

De totale evaluatie wordt gemaakt op basis van een aantal factoren, onder meer evaluatiescores, aanwezigheid, attitude, resultaat van de psychotechnische testen, anciënniteit. Er zal geen interview meer plaats vinden. Indien je op basis van bovenstaande factoren in aanmerking komt voor een vast contract, zal je persoonlijk gecontacteerd worden. De timing hiervan wordt later meegedeeld.

Wie een vast contract tekent, verklaart akkoord te zijn om transferbereid te zijn (afdeling en ploeg) voor 1 jaar alsook gedurende 3 jaar, als principe, niet te kunnen gebruik maken van de interessetool. Indien er toch vraag zou zijn om gebruik te maken van de interessetool dient dit via een persoonlijk schrijven aangevraagd worden in de POG en wordt dit beslist door senior management van Productie en HRM. Deelnemen aan interne vacatures in het kader van loopbaangroei, blijft steeds mogelijk.

Indien je als tijdelijke medewerker een klasse 6 hebt, zal je op het moment van overgang naar een vast contract getransfereerd worden naar een functie met maximum klasse 5. Daaraan gekoppeld zal je loonklasse op het vast contract maximum een loonklasse 5 zijn met de loontrap die het dichtst aanleunt bij het huidige loon.

 

Update 14/01/2022

Onderstaande verlofquota van toepassing in 2022

verlofquota 2022.png

UPDATE 14/01/2022

Interne procedure voor Covid 19 vaccinatie

Beste collega,

Sinds eind december kunt u opgeroepen worden voor het ontvangen van een boostervaccinatie. Hiervoor zal u op voorhand een oproepingsbrief ontvangen van de overheid.

Daikin geeft aan iedere werknemer de nodige tijd om zich op het afgesproken tijdstip te laten vaccineren wanneer uw vaccinatie valt binnen uw werktijd.

Concreet betekent dit dat u via betaald omstandigheidsverlof maximaal 2u vóór en 2u na de vaccinatie de tijd krijgt om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven en terug op het werk aanwezig te zijn. Indien u die betreffende dag niet geacht wordt te werken, dan zal de eerste schorsing primeren.

Hiervoor vragen wij om uw vaccinatie afspraak door te geven in de volgende formulierstack: https://daikin.formstack.com/forms/vaccination

Wij vragen om uw uitnodiging te komen tonen tijdens de permanentiemomenten in de Fonteinhal. Vanaf 12 Januari 2022 kan dat elke woensdag, tussen 11u30 en 13u30.

Voor de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum wordt geen vergoeding voorzien.

 

UPDATE 11/01/2022

Gebruik douches kleedkamers 1 & 2 in F1

Context:

Boiler warm water in storing.

Activiteit:

Onderdeel in bestelling (was niet op voorraad) om boiler te herstellen.

Time:

Start  : donderdag 06/01/2022

Einde: Tot nader bericht

Impact:

Geen warm water in douches

Vereiste gebruikersacties:

Gebruik maken van douches in kleedkamer 3 (dames) & 4 (heren) (enkel voor de groep medewerkers die toegelaten zijn om te douchen.)

 

UPDATE 11/01/2022

Oproep EHBO-helpers

Via deze weg willen we een warme oproep doen naar extra EHBO-helpers! We zijn specifiek op zoek naar minstens 2 EHBO-helpers uit ploeg 2 uit de zone 'R1-R1X-R1B-R6B' (en in de toekomst komt R6 hier ook bij). Maar ook andere afdelingen en/of andere ploegen mogen steeds hun interesse doorgeven!

Wat doet een EHBO-helper? De EHBO-helper komt tussen bij letsels en ongevallen, in de zone waarin je tewerkgesteld bent, om de eerste zorgen toe te dienen. Je wordt ook opgenomen in de planning van de EHBO van wacht. 

Welke opleiding krijg ik hiervoor? Er wordt een basisopleiding voorzien van 16 uur (= 2 dagen). De exacte datum hiervan wordt later meegedeeld. Hierin leer je hoe je moet handelen in een aantal levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties. Kennis en vaardigheden zakken na verloop van tijd weg, want als werknemer kom je niet dagelijks als hulpverlener in actie. Daarom moet je je EHBO-kennis jaarlijks bijhouden en opfrissen. Hiervoor wordt een verplichte heropfrissingsessie voorzien van 4 uur.

Wie geeft deze opleidingen en waar gaan deze door? De opleidingen gaan steeds door op Daikin zelf en worden gegeven door Kris Ramault van First Aid Solutions. Kris is spoedgevallen- en MUG-verpleegkundige in AZ Damiaan in Oostende en is hier ook reanimatiecoach. 

Interesse of heb je nog vragen? Vul je gegevens in via volgende link: https://daikin.formstack.com/forms/nieuwe_ehbo_helper

 

Update 17/12/2021

Nieuwe klokken om in & uit te badgen.

In het kerstverlof worden het overgrote deel van de bestaande klokken om in & uit te badgen vervangen door nieuwe.

Deze nieuwe klok dient gebruikt te worden door:

•       arbeiders

•       productie/spare parts supervisor

•       productie/spare parts groupleader

•       Supervisor Quality Control

•       Supervisor MT shop

•       Supervisor/groupleader Stock Control

•       Supervisor/groupleader Maintenance

•       Supervisor/groupleader Spare parts Manufacturing

Overal waar de oude klok vervangen wordt door een nieuwe zal onderstaande affiche hangen. 

nieuwe klokken.JPG

Hoe gebruik je de nieuwe klok?

Presenteer je badge op het voorziene symbool. Krijg je een groen scherm dan is je tijd correct geregistreerd.

nieuwe klokken 2.JPG

OPGELET:

Het covid circulatieplan blijft van toepassing. Bij iedere klok zal aangeduid zijn of het een klok is om in te badgen of uit te badgen.

Update 17/12/2021

Arbeidsongevallenverzekering

Vanaf uw eerste dag in dienst bij Daikin Europe N.V. bent u automatisch aangesloten onder de arbeidsongevallenverzekering.

Tot 31/12/2021 is deze verzekering afgesloten bij verzekeraar AXA.

Vanaf 1 januari 2022 stapt Daikin over naar een nieuwe verzekeraar, AG Insurance.

Hiermee hopen wij u een nog betere dienstverlening en service te verlenen. Verder zal dit voor u geen verandering betekenen.

 

Alle arbeidsongevallen-dossiers die ooit bij AXA geopend zijn en nog niet finaal geconsolideerd en afgesloten zijn, zullen niet wijzigen en blijven door AXA afgehandeld worden.

Nieuwe incidenten die zich voordoen vanaf 1 januari 2022 zullen door AG Insurance behandeld worden.

 

De correcte aangifte documenten zullen voorzien worden in het EHBO lokaal of kunnen bekomen worden door contact op te nemen met Employee Services.

Dit kan tijdens de balie (ma – do 11u30 – 13u30), via mail: es@daikineurope.com of telefonisch 059 55 88 44 ( 8u-12u).

 

UPDATE 16/12/2021

Uitvoering sectorakkoord PC111

Daikin Europe N.V. behoort als bedrijf tot de metaalsector. Binnen deze metaalsector hebben de werkgeversvertegenwoordiging en de werknemersvertegenwoordiging  een overeenkomst afgesloten onder meer over de toegestane loonstijging in de metaalsector.

We informeren u graag over de uitvoering van het sectorakkoord binnen paritair comité 111 (arbeiders)  in Daikin Europe.  Als bedrijf worden wij verwacht dit akkoord te volgen. Kleine aanpassingen op bedrijfsniveau die eigen zijn aan de bedrijfscontext zijn mogelijk.

Na overleg met de arbeidersfracties kwamen we tot onderstaande uitvoering.

1. De ondernemingsenveloppe van 0,4%

Er is overeengekomen dat de voorziene enveloppe van 0,4% loonstijging zal doorgevoerd worden via een verhoging van het bruto uurloon van de arbeiders. Dwz dat het uurloon met 0,4% zal stijgen vanaf 1/1/2022.  Ook de forfaitaire PDS- premie (Production Daikin System) wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd met 0,4% van 0,8845 €/uur naar 0,8880 €/uur.

2. De retroactiviteitspremie

De retroactiviteitspremie is een éénmalige beschikbare premie vanv maximaal 200 euro bruto die dient verrekend te worden volgens de berekeningsregels die je hieronder vindt.

Deze premie zal uitbetaald worden via het loon in januari 2022 als exceptionele premie.
Er volgt nog verder informatie over hoe deze premie te zien zal zijn op de loonbrief.

Berekeningsregels:

 •  Voor de berekening van de premie wordt er gekeken naar het aantal gepresteerde dagen in tussen   01/01/2021 tot en met 30/11/2021
 •  De werknemer moet een contract gehad hebben op 30/11/2021
 •  Werknemers moeten ten minste 60 effectieve arbeidsdagen gepresteerd zijn tussen 01/01/2021 tot en met 30/11/2021

        o   Voor het bepalen van 1 effectieve arbeidsdag wordt er gerekend met 7,7 effectief gepresteerde werkuren.

        o   De 60 dagen effectieve arbeidsdagen worden geproratiseerd op basis van het tewerkstellingspercentage op 30/11

        o   Pro-rata de ononderbroken tewerkstellingsperiode binnen de referteperiode => Voor werknemers die in de loop van 2021 in dienst gekomen zijn, worden de vereiste 60 dagen geproratiseerd op basis van het aantal maanden in dienst.

        o   Voor het berekenen van de effectieve arbeidsdagen wordt ook rekening gehouden met de in Daikin gepresteerde dagen  als uitzendkracht, in de mate dat deze tewerkstelling als uitzendkracht onmiddellijk en ononderbroken vooraf ging de  startdatum van de arbeidsovereenkomst onder Daikin contract en de medewerker op 30/11 nog in dienst was. Dit is een specifieke aanpassing van het sectorakkoord op bedrijfsniveau eigen aan de Daikin context.

-  Voor het toekennen van het bedrag wordt eveneens gekeken naar het tewerkstellingspercentage van de werknemer op datum van 30/11/2021

 

 

Voorbeeld 1:

In dienst vanaf 1/12/2000 met 100% tewerkstellingspercentage op 30/11/21
+ 200 gepresteerde arbeidsdagen in de referteperiode

a)       200 gepresteerde arbeidsdagen > 60 te presteren arbeidsdagen ->  recht op premie? Ok

b)       200 euro bruto premie x 100% tewerkstellingsbreuk = 200 euro bruto premie

 

Voorbeeld 2:

In dienst vanaf 1/12/2000 met 80% tewerkstellingspercentage op 30/11/21
+ 160 gepresteerde arbeidsdagen tussen 01/01/2021 en 30/11/2021

a)       160 gepresteerde arbeidsdagen > 48 (=60 *80%) te presteren arbeidsdagen -> recht op premie? Ok

b)       200 euro bruto premie x 80% tewerkstellingsbreuk = 160 euro bruto premie

 

Voorbeeld 3:

In dienst onder interim contract vanaf 27/9/2021 (246,50 gepresteerde uren) en onmiddellijke overgang naar tijdelijk contract op 15/11/2021 (77,25 gepresteerde uren) met 100 % tewerkstellingspercentage op 30/11/21

a)       246,50u + 77,25u = 323,75u è 323,75u / 7,7u = 42 arbeidsdagen

b)       42 gepresteerde arbeidsdagen > 12 te presteren arbeidsdagen -> recht op premie? Ok
12 = 60* 47 werkbare dagen tussen 27/09/21 en 30/11/21
                   238 werkbare dagen in referteperiode

c)       200 euro bruto premie x 47 werkbare dagen = 40 euro bruto premie
        238 werkbare dagen in referteperiode

Voorbeeld 4:

herindienst onder tijdelijk contract vanaf 5/7/2021 met 100 % tewerkstellingspercentage op 30/11/21
+ 81 gepresteerde arbeidsdagen in de referteperiode

a)       81 gepresteerde arbeidsdagen > 27  te presteren arbeidsdagen -> recht op premie? Ok
27 = 60* 107 werkbare dagen tussen 5/7/21 en 30/11/21
                   238 werkbare dagen in referteperiode

b)       200 euro bruto premie x 107 werkbare dagen = 90 euro bruto premie
        238 werkbare dagen in referteperiode

Voor wie op 30/11 een interimcontract had, wordt de retroactivitietspremie gestort via de interimpartners in januari.

 

3.  De coronapremie

 

De coronapremie is een premie van maximaal 500 euro die toegekend zal worden in coronapremie-cheques in de vorm van consumptiecheques.

Voor Daikin werknemers zullen de consumptiecheques digitaal op vrijdag 17 december 2021 beschikbaar zijn op de sodexokaart en zijn geldig tot 31 december 2022. Meer info over het gebruik van de consumptiecheques kan je vinden via https://sodexo4you.be/nl/producten/consumption-pass

De consumptiecheques zullen ook op de loonbrief voorkomen. Meer informatie hierover volgt later.

Voor de berekening van het bedrag aan consumptiecheques zijn dezelfde berekeningsregels als bij de retroactiviteitspremie van toepassing.

Voor wie op 30/11 een interimcontract had, zullen de consumptiecheques gestort worden via de interimspartners. Deze zullen ten laatste maandag 20/12 ter beschikking zijn.

 

 

 

UPDATE 15/12/2021

Aanwervingspremie voor arbeidersfuncties: speech 14/12/2021

Deze speech werd gisteren aangebracht door de Senior management en leidinggevenden.

Wij willen graag als senior management en directie jullie rechtstreeks toespreken over de bedrijfssituatie en de problemen en uitdagingen waar wij momenteel voor staan.

Wie het nieuws een beetje volgt kan de inschatting maken dat de producten die wij in Oostende produceren zeer gegeerd zijn. Warmtepompen worden volop gepromoot als verwarming van de toekomst en zelfs binnen enkele jaren verplicht in iedere nieuwbouw woning. En door het probleem van de opwarming van de aarde is er steeds meer vraag in nieuwe regio’s naar onze aircotoestellen.

Waar we vroeger de vraag stelden aan de verkoopafdeling: hoeveel denk je te verkopen; om in te schatten hoeveel we moesten produceren, stelt de verkoopafdeling nu de vraag: hoeveel kan je er produceren want wij zullen ze sowieso wel verkopen. De verkoop overstijgt dan ook momenteel de verwachtingen.

Allemaal heel mooie toekomstperspectieven voor ons bedrijf, maar dat gaat gepaard met heel wat uitdagingen.

Omwille van de grote vraag van Sales, moeten we na nieuwjaar de andons laten stijgen. Daarvoor hebben we uiteraard extra mensen nodig. Momenteel lopen we reeds 50 aanwervingen achter. Daarbovenop speelt Covid ons nog volop parten: dagelijks zijn er gemiddeld zo’n 40 mensen afwezig in quarantaine of ziekte door Covid.

Om de doelstellingen van de verkoopafdeling waar te maken zijn we momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers.

We wisten al dat de arbeidsmarkt heel krap zou worden door de vergrijzing, met andere woorden dat er weinig mensen beschikbaar zouden zijn om te werken omdat er in de maatschappij toenemend op pensioen gaan. Maar de laatste twee maanden is de situatie wel bijzonder krap geworden.

Uiteraard blijven we niet bij de pakken zitten en kijken we naar oplossingen. Je zal de reclamecampagnes zeker tegenkomen op social media, de krant, het internet, het straatbeeld,  Winter in het Park, Focus TV, en zo veel meer. Daarnaast zetten de interimpartners een project op waarbij ze mensen zonder vervoer helpen om hier toch te geraken via een busje. Een eerste traject rijdt binnenkort langs Torhout, Eernegem en Gistel. Deze medewerkers krijgen geen transportvergoeding maar betalen een bijdrage om met de bus te kunnen meerijden. Zolang ze gebruik maken van de bus, blijven ze onder het beheer van de interimpartners. Dat kan voor maximum 6 maanden.

Ook zoeken intussen 3 extra interimbureau’s mee naar kandidaten:

 • Go4jobs,
 • actief interim
 • Konvert Interim.  

Daarnaast hebben we, onder voorwaarden, ook de deur iets verder opengezet voor mensen die éénmalig opnieuw wensen op te starten bij Daikin nadat ze zelf vertrokken waren. Als de evaluatie bij vertrek positief was, dan kan die persoon onmiddellijk (en dus niet na 2 jaar) terug opstarten. De tijdelijke medewerker zal wel pas na een jaar kunnen deelnemen voor een vast contract. Ook mensen die om uitéénlopende redenen in het verleden geen contract-verlenging kregen, kunnen opnieuw solliciteren na 2 jaar.

We willen ook jullie medewerking vragen om nieuwe collega’s te vinden en gaan vanaf vandaag 15/12/2021 tot eind maart 2022 daarvoor een aanwervingspremie van 700 netto betalen aan een collega die iemand aanbrengt die nog niet bij Daikin gewerkt heeft en die voltijds tewerkgesteld wordt in een operatorfunctie in Productie of Spare Parts gedurende een onafgebroken periode van ten minste 5 maanden.

 

De procedure moet nauwgezet gevolgd worden en vind je ze HIER terug op de website.

 

Met al deze rekruteringsacties doen we ons uiterste best om de medewerkers te vinden die nodig zijn. En ook hier zullen we bijsturen en nieuwe acties nemen als de huidige onvoldoende resultaat geven.

 

We wensen jullie een fijn eindejaar toe.

Geniet van jullie welverdiend verlof en de feestdagen.

 

 

Update 14/12/2021

Word lid van ons Daikin Cycling Team en/of ons Daikin Running Team (DRT)

Beste collega’s,

Het jaar loopt bijna weer op zijn einde. Wil je nu al werk maken van je sportieve voornemens voor 2022?

Of ben je gebeten door de fiets- of loopmicrobe?

Word dan nu lid van ons Daikin Cycling Team (DCT) en/of ons Daikin Running Team (DRT)!

Jouw lidgeld voor één jaar bedraagt:
DRT: €65/jaar
DCT (*): €80/jaar

(*) voor 5 euro extra kun je ook een fietsverzekering afsluiten die geldig is voor het ganse gezin.

Als lid van beide teams, krijg je €15/jaar korting op het totaalbedrag.

Wat omvat het DCT en DRT lidmaatschap?

 • Een professioneel (vrij te kiezen) kledijpakket ter waarde van €65 als DRT lid en €80 als DCT lid.
 • Verzekering (fietsbijstand inbegrepen voor DCT-leden via de wielerbond)
 • Een gevarieerd aanbod aan (team)activiteiten.
 • Een systeem om een deel van jouw lidgeld terug te verdienen door deelname aan evenementen en activiteiten (voor DRT max. €40 en DCT max. €50)
 • Via de mutualiteit kan je ook een deel van jouw lidgeld terugkrijgen.

Hoe kan je inschrijven?

 

 1. Vul je gegevens in via de volgende link:
  https://daikin.formstack.com/forms/dct_drt_registration_2022

 

 1. Schrijf het lidgeld over op het rekeningnummer BE79 7380 2508 5333
  (BIC: KREDBEBB)
  met vermelding van jouw naam en “lidgeld DCT en/of DRT 2022”.

 

Inschrijven kan tot 14/01/2022

Aarzel zeker niet om de teams te contacteren voor meer informatie 

DCT : daikincyclingteam@daikineurope.com
DRT :daikinrunningteam@daikineurope.com           

We hopen je (opnieuw) te mogen verwelkomen in ons team!

 

Update 14/12/2021

Blijf veilig tijdens Kerstmis en Nieuwjaar met de Daikin’s Air Purifiers

Beste collega’s,

De Daikin’s air purifiers bieden een unieke kans om je veiligheid en die van jouw familie te verhogen tijdens de komende bijeenkomsten voor Kerstmis en Nieuwjaar.

 

Volgens testresultaten van het gerenommeerde "Institut Pasteur de Lille'' elimineren onze Air Purifiers meer dan 99,98% van het coronavirus in 2,5 minuut*.

Daikin’s air purifiers kunnen ook het perfecte kerstcadeau zijn voor de bejaarden in jouw familie.

Je kunt de Air Purifiers onmiddellijk bestellen en wij leveren ze vóór Kerstmis indien de bestelaanvraag tegen het einde van deze week 17/12 wordt verzonden.

Aarzel dus niet, nu is het moment om jouw geschenk voor jouw geliefden te bestellen!

Hieronder vind je de personeelsvoorwaarden voor de Daikin’s air purifiers:

Onze personeelsprijzen zijn afgestemd op de referentie eindgebruikersprijs op de Belgische markt.

Onderstaande prijzen zijn geldig:

MC55W: 322 € (incl. VAT)

MCK55W: 386 € (incl. VAT)

 

Wil je jouw Air Purifiers vandaag nog bestellen?

Stuur jouw bestelaanvraag per mail naar personeelskorting@daikineurope.com en zij helpen je graag verder.

Volg hier onze eenvoudige stap-voor-stap instructiehandleiding om van je Daikin toestel met korting te genieten.

Let op: door de lagere referentieprijzen is het niet meer mogelijk om de personeelsprijs te combineren met andere promoties.

Het aantal APU's per werknemer is beperkt tot 5 stuks / 5 jaar in totaal.

In bijlage vind je de advertentie. (Enkel beschikbaar in het Engels)

*https://www.daikin.eu/en_us/solutions/for-your-home/air-purification.html

air purifier campaign.png

UPDATE 10/12/2021

Daikin Donation Ceremony: Stem voor het goede doel dat het nauwst aan jouw hart ligt en maak kans op een prijs! 

Daikin Donation Ceremony NL .gif

 

Beste Daikin-collega's,

Zoals jullie weten, sluiten we op vrijdag 17 december het jaar af met een unieke live-radioshow vol fijne verrassingen en mooie momenten.

Eén van de talloze hoogtepunten wordt ongetwijfeld de Donation Ceremony.

Als Daikin Europe, vinden we het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen aan een goed doel. Dit jaar hebben we er drie uitgekozen en kan jij mee bepalen wie de golden donation van 2500 €, de silver donation van 1500 € en de bronze donation van 1000 € krijgt.

Stemmen is heel eenvoudig : klik HIER op de button van het goede doel dat het nauwst aan jouw hart ligt. Door je stem uit te brengen, maak je overigens kans om één van de drie Heerlijk Logeren-Bongo bons te winnen.

Je kan stemmen tot 14 december, middernacht. De hosts van onze Daikin Christmas Radio Show, de legendarische Marcel Vanthilt en StuBru-leading lady Michèle Cuvelier, maken tijdens de uitzending het resultaat bekend. De onschuldige hand van Michèle zal dan ook live de winnaars van de Bongo bon trekken.

Welke vereniging raakt jou het meest?

Laat het ons weten en vergeet je gsm-nummer niet in te vullen zodat Michèle en Marcel je kunnen bellen als je de Bongo bon gewonnen hebt.

Met vriendelijke groeten,

Hilde Goossens & Hans Lingier

HRM & General Affairs

 

 

Update 10/12/2021

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Kerstvakantie December 2021.
 

Het overleg comité van 3 December besloot om de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs te vervroegen met één week. Deze begint op maandag 20 december 2021.

Ouders die geen oplossing hebben om in de opvang van hun inwonend minderjarig kind te voorzien, kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Wie kan hier beroep op doen?

Werknemers met een samenwonend kind binnen het kleuter – en lager onderwijs waarvan er geen opvang kan voorzien worden door tijdelijke sluiting van de school voor de periode van 20/12/2021 tot en met 23/12/2021.  (24/12 is in principe een collectieve verlof dag in Daikin)  

 • Geldt voor arbeiders en bedienden waarvan thuiswerk, flexibele uren of andere huidige Daikin policies geen oplossing bieden voor kinderopvang kun je tijdelijke werkloosheid - overmacht aanvragen.
 • Geldt enkel voor kinderen tussen leeftijdscategorie die onder het kleuter – en lager onderwijs vallen.

OPGELET: Werknemers die reeds verlof hadden ingepland voor deze periode zijn niet meer in de mogelijkheid om dit goedgekeurde verlof te annuleren.

Hoe vraag je dit aan?

 • Als werknemer dien je zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte te brengen. Dit kan door het invullen van de formstack via deze link en dit ten laatste tot en met 15 December.
 • Uitzonderlijk hoef je in deze situatie geen quarantaine of attest van gedeelte sluiting in te doen bij POG/ES.

 

UPDATE 09/12/2021

Aanpassing: Fietsenstalling Gate A

Aanpassing fietsenstalling gate A 1.jpg

Beste collega’s

Bij hevige regen komt water binnen via de inrit en stroomt zo geleidelijk door tot in de gehele fietsenstalling. De huidige afwateringsgoot blijkt onvoldoende.

 

Aanpassing fietsenstalling Gate A 2.PNG

Voorzien extra afwateringsgoten fietsenstalling Gate A.

Extra aquadrains voorzien: zowel in de inrit als in het stuk tussen tennisplein en fietsenstalling.

Uitvoerende aannemer: Plasman

 

Aanpassing fietsenstalling gate A 3.png

Time:

Start: Donderdag 09/12/21 14u

Einde: Maandag 13/12/21 17u (ten laatste dinsdag 14/12/21)

Graag voorzichtigheid bij het binnen en buiten rijden van de fietsenstalling. Er zullen openingen in de vloer gemaakt worden voor de aquadrains die dichtgelegd zijn met platen voor de veiligheid.

Alvast bedankt voor uw positieve medewerking.

General Affairs

 

UPDATE 08/12/2021

Daikin On Air - radio show - Onze X-mas Daikin playlist is door jou & alleen voor jou gemaakt!

bANNER X-mast 2021.jpg
Muts Daikin on air.gif

Beste collega's,

 

Kerstmis komt er opnieuw aan!

December staat bekend als de gezelligste maand van het jaar en daar zijn we het zeker allemaal wel mee eens! Het einde van het ene jaar en het begin van het volgende jaar is mooi en geeft iedereen hoop om fris te beginnen.

Natuurlijk staan we voor de grote uitdaging hoe we Kerst samen kunnen vieren terwijl je veilig blijft.

Om onze mensen samen te brengen en onze verwezenlijkingen van 2021 te vieren, hebben we een origineel, creatief en Covidsafe radioshow bedacht: de Daikin On Air Radio show!

Als reactie op Covid-19 is de gezondheid en veiligheid van onze mensen onze topprioriteit.

Als gevolg daarvan, is de kerst-outdoor niet langer mogelijk. De Radio pop-up studio bezoeken is helaas ook niet meer mogelijk en beperkt tot het Radio team.

Hoewel niets een fysieke ervaring volledig kan vervangen, zal de live gestreamde radioshow veel Merry fun & Christmas vibes met zich meebrengen. Het is ook de perfecte kans om elkaar beter te leren kennen via muziek en persoonlijke boodschappen te delen.

Om er de beste radioshow van te maken, hebben we alleen JOU nodig!

 

GIF christmas daikin on air ‑ NL .gif
GIF christmas daikin on air ‑ NL .gif

Laten we samen de radioshow tot leven brengen!

 

Een hele dag lang maken Marcel Vanthilt en Michèle Cuvelier spetterende radio van bij Daikin. Ze draaien jullie favoriete liedjes, laten jullie kerstboodschappen en wensen horen en hebben nog veel andere toffe verrassingen in petto.

Jij bepaalt wat Michèle en Marcel vanuit hun pop-up-radiostudio in Oostende de ether insturen.

Vraag je plaatje aan tegen ten laatste 10 December!

www.daikinchristmasradioshow.com

Onze X-mas Daikin playlist is door jou & alleen voor jou gemaakt!

 

Samen laten we de ether daveren!

 

Met vriendelijke groeten,

Hilde Goossens & Hans Lingier

HRM & General Affairs

Onderstaande nieuwe uurregeling zijn van toepassing op de kerstreceptie 2021

kerstreceptie uurregeling ploegen arbeiders.png

UPDATE 08/12/2021

Uitbetalen verlofuren of overdragen van verlofuren naar het kalenderjaar 2022

Beste medewerker,

Voor het kalenderjaar 2021 werd  overeengekomen dat een openstaand verlofsaldo van maximum 120 verlofuren  
(adv- uren /overuren /compensatie uren/recuperatie uren 80% - 50% / overgedragen uren / 50+  career leave )

zonder uw tegenbericht automatisch zal worden overgedragen naar 2022.

Het saldo overgedragen uren van teller T2 en teller T3 zal opgenomen worden in verlofteller 3.  
Het saldo overgedragen uren van teller T4 zal opgenomen worden in verlofteller T4.

Tot maximum 120 verlofuren  kan overgedragen worden naar 2022.  Een eventueel restsaldo wordt uitbetaald in januari 2022.

De volgende verloftypes zijn NIET overdraagbaar: anciënniteitsverlof,  cao uren & JV dagen

Indien u ervoor kiest om uw verlofsaldo volledig of gedeeltelijk te laten uitbetalen kan u dit via de e-form doorgeven uiterlijk tegen 17/12/2021 :

https://daikin.formstack.com/forms/uitbetalenverlofarb

Uw keuze heeft een definitief en onvoorwaardelijk karakter.

Indien u nog bijkomende vragen hebt, kan u steeds terecht bij Employee Services (POG)

 

UPDATE 08/12/2021

Vlaams Opleidingsverlof

Weldra starten er nieuwe cursussen op, hieronder nog eventjes de basisprincipes op een rij :

BASISPRINCIPES

Enkel cursussen die behoren tot de onderstaande categorieën kunnen gevolgd worden.

 • Bedrijfsrelevante cursussen (categorie 1)
 • Alle taalcursussen (categorie 2)
 • Een beperkt aantal informaticacursussen (categorie 2) (lijst beschikbaar bij Employee Services van de cursussen die in aanmerking komen)
 • De toegestane aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal voorrangsregels
 •     Prioriteit 1: vervolgcursussen die passen binnen de toegestane cursussen van categorie 1 & 2
 •     Prioriteit 2: tewerkstellingspercentage (medewerkers die voltijds werken hebben voorrang)
 •     Prioriteit 3: rangschikking volgens Daikin anciënniteit (medewerkers met de hoogste Daikin anciënniteit hebben voorrang). Echter om elke medewerker de kans te geven om een cursus te volgen, is er een correctiemechanisme ingebouwd, dwz als een medewerker een cursus gevolgd heeft, start zijn anciënniteitsteller voor educatief verlof terug op nul tenzij het over een vervolgcursus gaat)

Maximum 10% gelijktijdige afwezigheid omwille van Vlaams opleidingsverlof per werkdag per ploeg en dit voor elke afdeling

1. INVULLEN AANVRAAGFORMULIER

Medewerkers die vanaf januari 2022 een nieuwe cursus of een vervolgcursus willen volgen, dienen dit ten laatste woensdag 15 december 2021 aan de hand van het digitale aanvraagformulier kenbaar te maken.

Stap1: Controleer eerst via de opleidingsdatabank of jouw cursus die je wil volgen in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof. Hiervoor kan je terecht op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank Via het vak “doorzoek de opleidingsdatabank” kan je jouw cursus terugvinden. Het is best om het registratienummer (ODB-XXXXX-XXX) op te vragen bij de school en te controleren via de zoekfunctie of de cursus in aanmerking komt.

Heb je jouw cursus gevonden? Klik dan de cursus info open en noteer dan het registratienummer.

LET OP: Check zeker met de onderwijsinstelling(en) als u de cursus nog niet eerder hebt gevolgd! (ook bij eventueel vorige scholen). Heeft u de cursus reeds gevolgd, dan heeft u geen recht meer op Vlaams opleidingsverlof tenzij u een attest ‘niet geslaagd’ kunt voorleggen.

Stap 2:

Ga naar het digitaal aanvraagformulier en vul de gevraagde info in. Dit kan worden ingevuld in de POG tijdens het spreekuur tussen 11u30 en 13u30 of via https://daikin.formstack.com/forms/bev_vov

De rangschikking zal gebeuren tegen vrijdag 17 december 2021. Vervolgens zal iedere medewerker een bevestiging via mail ontvangen met de mededeling of hij/zij de cursus kan volgen. De bevestigingsmail zal ten laatste op donderdag, 23 december 2021, worden uitgestuurd. Op basis van deze communicatie kan de medewerker zich inschrijven voor de opleiding. Na deze datum een aanvraag indienen kan nog steeds. Deze aanvragen worden dan behandeld in functie van de nog openstaande plaatsen.

Medewerkers die een positieve mail hebben ontvangen, moeten

1) Een inschrijvingsattest binnenbrengen met vermelding van onderstaande gegevens:

- Naam van de opleiding

- Naam van de modules (indien relevant)

Het registratienummer = OBD-XXXXX-XXX

- De begin- en einddatum

- De lesdag met begin- en eind uur

- Aantal lesuren, contacturen of aantal lestijden (per module)

Indien de werknemer ervoor gekozen heeft om nog gebruik te maken van betaald educatief verlof dient dit het originele inschrijvingsattest te zijn.

2) Medewerkers die in ploeg werken dienen ook een kalender binnen te brengen met daarop aangeduid de samenvallende uren en/of de dagen waarop ze een volledige dag Vlaams opleidingsverlof/educatief verlof plannen. (Deze kalender wordt samen met de bevestigingsmail meegestuurd)

Indien de cursus reeds gestart is en de VOV-verlofkaart nog niet beschikbaar is:

• In afwachting van een saldo VOV verlofuren kan men verlof aanvragen via ADV uren. Eenmaal het quota Vlaams opleidingsverlof verlof beschikbaar is, worden de ADV uren genomen om naar de les te gaan terug omgeboekt.

• ADV uren opgenomen als studieverlof in afwachting van Vlaams opleidingsverlof worden achteraf niet omgeboekt.

 

UPDATE 03/12/2021

Opening DLC sanitair Oost

Met ingang van maandag 06/12/2021 kan het nieuwe sanitair in DLC oostkant in gebruik worden genomen.

(Het nieuwe EHBO lokaal wordt nog even NIET in dienst genomen. Van zodra mogelijk wordt ook deze in gebruik genomen. Latere communicatie volgt.)

De huidige tijdelijke toiletcontainers zullen afgesloten worden met ingang van maandag 6/12/2021.

 

UPDATE 03/12/2021

Bijen bij Daikin - maak kans op een potje Oostendse honing

Beste collega’s,

Wist je dat onze bijen het, ondanks deze temperaturen, toch gezellig warm hebben in de bijenkorf?

Onze bijen zijn met deze temperaturen al volledig in winterstemming. Je zal ze enkel nog zien vliegen als de temperaturen minstens 12°C bedraagt of als de zon echt direct op het vlieggat komt. Maar binnenin de kast is er een rustige bedrijvigheid: de bijen zullen in een tros gaan zitten waarin in het midden van deze tros de temperatuur op een aangename 36°C gehouden wordt. Dit doen ze door hun vliegspieren te laten trillen wat warmte opwekt.  

Hierdoor wordt de uitgekristalliseerde honing terug vloeibaar zodat ze die kunnen opnemen (wat dan weer de nodige energie levert). De bijen dit aan de buitenzijde zitten migreren dan naar de binnenkant en omgekeerd. Dit volgens hetzelfde principe als de pinguïns op de zuidpool als ze hun eieren uitbroeden.

Sinds deze zomer hebben onze bijen niet stil gezeten! Ze hebben deze zomer ongelofelijk veel bloemen bezocht om voor ons honing te kunnen maken. Ondertussen hebben ze ook de bestuiving van heel wat plantensoorten verzorgd!

De honing die ze gemaakt hebben is ondertussen klaar en in potjes afgevuld !

Wil je ook wel een potje Oostendse honing van eigen makelij (150gr)?

Schrijf je dan uiterlijk in tegen 10/12/2021 via onderstaande link en maak kans om een potje te winnen !

Inschrijving – Oostendse honing wedstrijd <- Klik hier!

 

UPDATE 02/12/2021

Eindejaarspremie 2021

Naar jaarlijkse gewoonte delen wij jullie hierbij de 13e maand of een eindejaarspremie mee. Deze premie stemt min of meer overeen met één maandloon, indien je als arbeider 22 bezoldigde dagen hebt gepresteerd gedurende de referteperiode. Heb je niet voltijds gewerkt tijdens deze periode, dan wordt de 13e maand pro rata berekend over de gewerkte tijd.

De 13e maand of eindejaarspremie wordt berekend midden december. Je ontvangt dan een afzonderlijke loonfiche voor de 13e maand. 

Hieronder vind je meer informatie over de eindejaarspremie 2021.

 

UPDATE 02/12/2021

Vaste contracten vanaf 1 januari

Beste collega's, 

Vorige week hebben de leidinggevenden het goede nieuws gebracht aan 58 tijdelijke medewerkers dat ze vanaf 1 januari een vast contract kunnen ondertekenen bij Daikin. Uiteraard beseffen we dat we tegelijkertijd heel wat tijdelijke collega’s teleurstellen met de boodschap dat ze deze keer geen vast contract krijgen.

Vandaar dat we het belangrijk vinden om nu mee te geven dat we vanaf januari overgaan naar een meer continu systeem van evaluatie van de tijdelijke medewerkers. Om de 3 maanden zal er een oefening gemaakt worden wie in aanmerking komt voor een vast contract. Dat wil zeggen dat er om de 3 maanden mogelijks een aantal vaste contracten uitgedeeld worden. Het aantal hangt af van de verhouding vaste contracten ten opzichte van tijdelijke contracten en de salesvoorspelling.

Vandaag is het zo dat je geslaagd moet zijn voor de psychotechnische testen om in aanmerking te komen voor een vast contract. Die grens is heel zwart wit: je bent geslaagd of niet geslaagd.

Testen zijn er om een voorspelling te kunnen doen naar de toekomst toe. Namelijk: hoe zal die persoon het doen in de job? Wanneer er echter voldoende andere zaken zijn om te kunnen evalueren, zoals de dagdagelijkse prestaties gedurende een langere periode, vermindert het belang van deze voorspelling. Dit passen we nu al beperkt toe bij bepaalde deliberaties op basis van anciënniteit.

We blijven geloven in de testen en het blijft dus verplicht om de testen af te leggen maar we gaan in de toekomst het resultaat minder zwart wit toepassen. Dat wil concreet zeggen dat het kan zijn dat je lage testresultaten hebt maar omwille van een zeer goede evaluatie van de andere zaken zoals prestatie op de vloer, aanwezigheid en leergierigheid; je toch in aanmerking komt voor een vast contract. Het testresultaat zal dus niet meer eliminerend zijn, maar meegenomen worden in de totale evaluatie van alle aspecten.

Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, zullen we in januari concreet laten weten wanneer de nieuwe ronde voor vaste contracten start.

Daarnaast horen we dat sommige tijdelijke medewerkers niet wensen deel te nemen voor een vast contract omdat ze het niet zien zitten om van afdeling te veranderen. We vragen immers bij de ondertekening om transferbereid te zijn. Dat blijft zo maar we hebben er allemaal alle belang bij om het aantal transfers te beperken.

We hopen hiermee wat verduidelijk te brengen over de vaste contracten.

Als er vragen zijn, aarzel niet om ons of je leidinggevende aan te spreken of langs te gaan in de POG.

 

UPDATE 23/11/2021

Onderstaande regelingen zijn van toepassing op de kerstreceptie 2021

Zoals eerder aangekondigd, organiseren we een virtueel evenement voor onze kerstreceptie - de radioshow "Daikin On Air", die zoals gewoonlijk op de laatste vrijdag zal plaatsvinden. In dit geval 17 December. Zoals voorheen, zullen we Productie vroeger laten stoppen voor de ploegmedewerkers.

De radio show volg je mee na je shift via audio en video livestream op vrijdag 17 december.
Een concrete instructie hiervoor volgt later.

Bij dit virtuele event passen we dus dezelfde regeling toe als andere jaren voor de kerstreceptie voor medewerkers in ploeg (arbeiders/groupleaders). 

*Zie onderstaande tabel met tijdschema: correctie op eerdere mededeling 

MEDEWERKERS IN PLOEG (arbeiders/groupleaders). 

Opmerking: verlof kerstreceptie

Wanneer er géén volledige dag verlof wordt opgenomen, hebben de medewerkers recht op één uur compensatie van Daikin, als men effectief aan het werk is tot 10u50, tot 16u40 of vanaf 22u40. De medewerker neemt zelf één uur bijkomend verlof of onbetaald verlof (wij vragen om hier géén educatief verlof te gebruiken). Eigen verlof wordt aangevraagd via de verlofkaart en dit kan tot 10/12/2021; onbetaald verlof dient NIET te worden aangevraagd via een wit afwezigheidsblaadje. Dit wordt automatisch meegerekend indien er geen verlof aangevraagd werd.

Voorbeeld ter verduidelijking :

o    Indien men verlof heeft van 5u00 tot 8u00 (3u) en men werkt van 8u00 tot 10u50 , dan  heeft men recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men zelf nog 1 uur verlof of onbetaald verlof op te nemen.

o    Indien men verlof heeft van 09u30 tot 12u50, dan is men niet meer aanwezig om 10u50 en heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men vanaf 9u30 verlof op te nemen tot 12u50 (in totaal 3,33 uur).

Indien men een volledige dag in verlof is, heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men 7,5 uur verlof te nemen.

Daikin On Air, the Warmest Christmas Radio Show: teasing video - Vergeet niet om jouw favoriete liedjes en kerstboodschappen te sturen 

Beste collega's,

Nog even en jullie kunnen genieten van de DAIKIN CHRISTMAS RADIO SHOW.

Omdat de huidige situatie het nog niet toelaat om allemaal samen te zijn op de jaarlijkse kerstreceptie hebben we dit origineel en leuk radio-alternatief bedacht zodat alle Daikin-medewerkers toch op een verrassende en covidsafe manier met elkaar in contact kunnen komen.

Op vrijdag 17 december tussen 11u en 20u maken de twee ervaren radiohosts Marcel Vanthilt en Michèle Cuvelier live radio vanuit hun pop-up-studio in Oostende. En of je nu ter plaatse bent of niet, jullie kunnen alles live beluisteren en bekijken want de hele happening is te volgen via audio en video livestream.

 

Kijk en luister hieronder alvast naar een sneakpreview :

 

Het wordt een uniek radioprogramma in het Nederlands en het Engels.

En jouw bijdrage is erg belangrijk want jij bent het die de playlist bepaalt door jouw favoriete song door te geven.

 

Vergeet dus niet om jouw favoriete songs en kerstboodschappen te sturen via www.daikinchristmasradioshow.com en dit voor 30 november.

En heb je een muzikaal of artistiek talent, geef het door en misschien treed jij wel op tijdens de Radioshow.

Wij hopen dat velen van jullie zullen luisteren en deelnemen aan de ‘Daikin Christmas Radio Show’.

 

En als corona het toelaat, kom dan ‘ns na je shift langs bij de radiostudio op het grasveld voor het kantoorgebouw in Oostende.

Warme kledij is aangeraden want we staan buiten. We trakteren je er graag op een hapje en een drankje in ons pop-up kerstdorpje.

 

Samen laten we de ether daveren!

 

Met vriendelijke groeten,

Hilde Goossens & Hans Lingier

HRM & General Affairs

DET NEWS : Ophaalmoment kerstcadeau(s) DET

Beste medewerkers,

Zoals jullie al weten, kan het DET kerstfeest dit jaar jammer genoeg opnieuw niet doorgaan.

Maar, zoals elk jaar hebben we wel het cadeautje voorzien, dat jullie in september konden kiezen.

Je kan je bestelde geschenk(en) komen ophalen op de volgende momenten telkens van 12u00 tot 14u00 in de Conference room 2 (B-gebouw):

 • Dinsdag 7 december 
 • Woensdag 8 december
 • Donderdag 9 december

Vergeet niet om jullie badge mee te brengen!

Aarzel niet om het DET Team te contacteren bij vragen of opmerkingen via det@daikineurope.com.

Vriendelijke groet,

Het DET Team 

Update 19/11/2021

Mondmaskerplicht vanaf maandag 22 Novemeber. 

Beste collega

Op 17 november 2021 heeft de Belgische overheid maatregelen aangekondigd om de besmettingscijfers, die blijven stijgen, tegen te gaan. Als bedrijf volgt Daikin deze maatregelen.

Het dragen van een mondmasker is opnieuw verplicht vanaf maandag 22 november 2021 van zodra men een gebouw of de breaktenten betreedt. Uitzonderingen hierop zijn enkel toegestaan wanneer men plaats neemt aan de werkpost/bureau of neer zit in vergaderzalen). Buiten hoeven mondmaskers niet gedragen worden.

Mondmaskers zijn ter beschikking bij het betreden van het Daikin terrein aan de draaimolens (Gate A) en de fietsenstalling (Gate B).

De mondmaskerplicht zal ook van toepassing zijn op leveranciers, koeriers, (onder)aannemers en bezoekers. Hierbij vragen wij aan de opdrachtgever dat zij deze regels communiceren naar de uitgenodigde partij.

Deze afspraak geldt tot het einde van dit kalenderjaar.

Tenslotte vragen wij om zich te richten tot de medische dienst (corona@daikineurope.com / 059.55.89.19) of het Covid-team (rodriguezbautista.t@daikineurope.com / 059.55.88.30) met vragen rond algemene Covid-gerelateerde zaken (inclusief vragen rond Covid-maatregelen in Daikin, quarantaine regels, het terugkoppelen van testresultaten of Covid-cases).

We blijven de situatie vanuit Daikin nauwlettend in de gaten houden en zullen indien nodig de gepaste maatregelen nemen.

We danken jullie voor jullie geduld en blijvende inzet. Blijf goed zorg dragen voor jezelf en jouw collega’s.

Met vriendelijke groeten
Het Daikin COVID-team

 

Update 17/11/2021

DAIKIN CHRISTMAS RADIO SHOW

 

Ho Ho Ho, Beste collega's,

Al bijna twee jaar verlopen onze contacten anders dan we gewoon waren. We zien elkaar minder en wanneer we op het werk zijn, moeten we ons aan strikte afstands- en hygiëneprotocollen houden.

We hadden erg graag van onze traditionele jaarlijkse kerstreceptie, in Oostende of in Brussel, een moment gemaakt waarop we weer allemaal herenigd en verbonden zouden zijn. Maar helaas laat de huidige situatie nog niet toe om elkaar persoonlijk en gezellig binnen te ontmoeten. En dus hebben we een origineel en leuk alternatief bedacht zodat alle Daikin-medewerkers in België op een verrassende en covidsafe manier met elkaar in contact kunnen komen.

Met trots presenteren we jullie de DAIKIN CHRISTMAS RADIO SHOW !

 

Op vrijdag 17 december tussen 11u en 20u maken de twee ervaren radiohosts Marcel Vanthilt en Michèle Cuvelier live radio vanuit hun pop-up-studio in Oostende. En of je nu ter plaatse bent of niet, jullie kunnen alles live beluisteren en bekijken want de hele happening is te volgen via audio en video livestream.

 

Het wordt een uniek radioprogramma in het Nederlands en het Engels.

En jouw bijdrage aan het programma is erg belangrijk !

 

Ga naar www.daikinchristmasradioshow.com en laat aan Michèle en Marcel weten wat jouw favoriete liedje is en aan wie je het opdraagt. Spreek er jouw kerstwens of plezierige boodschap voor de collega’s in. En heb je een muzikaal of artistiek talent, geef het door en misschien treed jij wel op tijdens de Radioshow.

 

Wij hopen dat velen van jullie zullen luisteren en deelnemen aan de ‘Daikin Christmas Radio Show’. Kijk of luister dus op vrijdag 17 december. Stem af tussen 11u en 20u.

En als corona het toelaat, kom dan ‘ns langs na je werk bij de radiostudio. Je vindt die op het grasveld voor het kantoorgebouw in Oostende. Warme kledij is aangeraden want we staan buiten. We trakteren je graag op een hapje en een drankje in ons pop-up kerstdorpje.

Samen laten we de ether daveren.

 

Met vriendelijke groeten,

Hilde Goossens & Hans Lingier

HRM & General Affairs

Update 05/11/2021 

Laatste dag voor deelname: Federale overheid: mobiliteitsenquête

Beste collega’s,

Vandaag is de laatste dag voor deelname aan de enquête.

Bedankt aan allen die de vragenlijst reeds hebben ingevuld (Oostende: 48%, Gent: 47% en Brussel: 45%).

Dit is nogmaals een warme oproep aan zij die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld.

We wensen zoveel als mogelijk input te verzamelen om een representatief beeld te hebben van de mobiliteitsproblematiek.

De vragenlijst vinden jullie via onderstaande link terug:

https://es.mobilit.fgov.be/woon-werkverkeer-public/#/interrogation/f890d562-5458-40ce-90df-37da61552243/company-unit

Deelname aan deze mobiliteitsenquête is verplicht voor ons bedrijf.

Hartelijk dank bij voorbaat.

 

Update 02/11/2021

Een voordelig eindjaar dankzij Benefits at Work - personeelskorting

Update 29/10/2021

Ophaling vuile was - arbeidskledij

Beste medewerkers,

Wegens een uitzonderlijke verschuiving in de ophaalroute door de leverancier van onze arbeidskledij zal de vuile was volgende week op maandagmiddag worden opgehaald in plaats van dinsdagnamiddag.

Vereiste actie:

Gelieve de te wassen kledij ten laatste vrijdag namiddag 5/11 in de vuile waskar te werpen.

Met vriendelijke groeten,

General Affairs

 

Update 28/10/2021

Update Daikin Covid faseplan: Aanhouden van fase 1+ in Daikin Europe (Gent en Oostende)

Beste collega,

De huidige Covid cijfers zijn niet gunstig en tonen een stijging van besmettingen over heel het land. Vorige week kleurde Vlaanderen, voor de eerste keer in maanden, terug rood op de kleurenkaart van de Europese Unie.

Verder waren er tussen 12 en 18 oktober gemiddeld 3.600 besmettingen, per dag. Dit is bijna 60 procent meer dan een week eerder en de cijfers blijven verder stijgen. Deze cijfers hebben we sinds juni niet meer gezien met als gevolg dat er sprake is van een 4de Corona golf.

De vaccinatiegraad in Daikin is zeer gunstig maar desondanks blijft het besmettingsrisico aanwezig. Hierdoor vragen wij om voorzichtig te blijven en worden er voorlopig geen versoepelingen voorzien.

Er werd besloten om de huidige Daikin fase, namelijk fase 1+, aan te houden tot en met januari 2022. Hierbij zullen we een evaluatie moment voorzien midden januari.

Daarbovenop werd op 26 oktober 2021 door de Belgische overheid de mondmaskerplicht terug in voege gebracht voor een uitgebreide lijst van publieke plaatsen. Gezien de stijgende besmettingscijfers en de uitbreiding van de mondmaskerplicht door de overheid, is het dragen van het mondmasker in Daikin Europe N.V. een sterke aanbeveling. In het bijzonder in het geval van  onderstaande situaties:

 • wanneer je dicht bij iemand staat voor meer dan 15 minuten of algemeen wanneer de anderhalve meter niet kan gerespecteerd worden,
 • wanneer je niet aan je werkpost staat, niet aan je bureau zit of in de meeting room.
 • wanneer je carpoolt met een collega die geen huisgenoot is (de afspraak met 2 personen en diagonaal zitten in de wagen om de anderhalve meter te kunnen respecteren, blijft van toepassing)

Uit respect en zorg voor uw collega's maar ook om jezelf te beschermen, wordt gevraagd om een mondmasker te dragen als je ook maar de geringste symptomen ervaart: bij regelmatig hoesten, niezen, een eerste onaangenaam gevoel, enz. Uiteraard, wanneer de symptomen ernstiger worden, wordt u verzocht uw arts te raadplegen.

Zoals in elk dokterskabinet, is het dragen van het mondmasker in de medische dienst wel nog verplicht. Ook indien een EHBO-helper een collega verzorgt, zowel in het EHBO-lokaal als op de vloer, wordt gevraagd dat beiden het mondmasker dragen.

 

We merken dat het soms moeilijk is om de huidige maatregelen te blijven volgen. We vragen hierbij, in het belang van alle collega’s, ieders medewerking. Hieronder herhalen we nog even de huidige afspraken in fase 1+:

 

1.       Bedrijfsrestaurant (Oostende)

De zitplaatsen op 1,5 meter, de regels omtrent desinfectie en social distancincing, het take-away concept, het beperkter aanbod en het gebruik van time-slots blijven behouden. We vragen om uitdrukkelijk de time slots te blijven volgen ter bescherming van jezelf, jouw collega’s en het keukenpersoneel.

Omwille van de hogere bezetting in onze kantoren zal onderzocht worden of het mogelijk is om de capaciteit van het restaurant uit te breiden, weliswaar rekening houdend met de afstand van 1,5 meter. Op basis van de richtlijnen uit de generieke gids zal er bekeken worden om een nieuwe indeling van het restaurant te voorzien.

Daarnaast zal het reserveren van warme maaltijden, suggesties, koude schotels en soep niet meer nodig. Je zal vanaf dinsdag 2 November 2021 enkel nog belegde broodjes op voorhand kunnen bestellen.(= Pre Covid Beleid)

Link om broodje te bestellen is hier te vinden.

2.       Thuiswerk

Onze huidige regel voorziet een verplichte aanwezigheid van 40% voor medewerkers en 60% voor management.

Concreet betekent dit dat medewerkers verwacht worden om tweemaal per week naar kantoor te komen en voor management is dit driemaal per week.

Indien je tot een afdeling behoort waarbij er een andere regeling van toepassing is dan blijft deze van toepassing.

3.       Kleedkamers en douches

De kleedkamers/douches kunnen enkel gebruikt worden door fietsers, bikers, werknemers met bevuilend werk. Voor alle andere groepen blijven ze gesloten.  

Heropenen voor een grotere bezetting is niet mogelijk zolang de afstandsregel in voege is.

4.       Carpooling

De huidige carpool regels worden aangehouden.

Dit betekent:

 • Je moet geen vaste carpoolpartner hebben;
 • Het maximaal aantal personen in de wagen (=2) blijft aangehouden;
 • Aanbevolen mondmasker te dragen voor zowel chauffeur als medereiziger;
 • 1.5 m afstand tussen beide personen ( diagonaal plaatsnemen);
 • Er moet ventilatie voorzien worden gedurende de ganse rit.

5.       Team activiteiten

Alle regels voor team activiteiten blijven van toepassing. Indoor vrijetijdsactiviteiten zijn nog steeds niet toegelaten.

Voor verdere vragen rond het organiseren van team activiteiten, kan je steeds bij het COVID team terecht.

6.       Business trips en bezoekers

Vanaf 2 November 2021 zullen reizen van en naar rode zones niet meer toegelaten zijn. Als de reis een hoge noodzakelijkheid heeft dan kan deze, uitzonderlijk, toegelaten worden mits goedkeuring van de verantwoordelijke Director/VP.

Concreet betekent dit dat:  

 • Alle bezoekers uit een rode zone die naar DENV HQ willen komen, zullen niet toegelaten worden.
 • Alle business reizen die vanuit DAIKIN HQ vertrekken naar een rode zone, zullen niet toegelaten worden.

De opvolging van de kleurenkaart kan je via volgende link terugvinden:

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

Je zal verantwoordelijk zijn om de kleurenkaart op te volgen indien je een reis zou in plannen of een bezoeker vanuit het buitenland wilt uitnodigen EN 48u voor vertrek of aankomst van een bezoeker of business trip.

 

De strijd tegen het corona virus zit er nog niet op maar we danken jullie voor jullie geduld en blijvende inzet.

 

Blijf zorg dragen voor jezelf en je collega’s!

 

Update 28/10/2021

Nieuwe centraal nummer personeelsdienst

Update 28/10/2021

Aanwezigheidsbeleid

 

Update 28/10/2021

Fietsenstallingen. Wist je dat? 

Wist je dat … Fietsenstalling gate A niet langer voor bromfietsen en scooters is?

Sinds maandag 25/10/2021 is de nieuwe fietsenstalling Gate A niet langer voor bromfietsen en scooters. Alle bromfietsen en scooters dienen geplaatst te worden in de oude fietsenstalling op Parking A. We zien nog steeds geparkeerde bromfietsen en scooters in de nieuwe stalling. Graag enkel nog bromfietsen en scooters stallen in de oude stalling. Foutparkeerders zullen met een slot bevestigd worden en moeten de sleutel ophalen bij de bewaking.

Wist je dat … we een nieuwe zone hebben voor steps en elektrische fietsen?

Sinds maandag 25/10/2021 is er een nieuwe zone voor steps en elektrische fietsen beschikbaar is in de fietsenstalling Gate A. We zien nog steeds steps verspreid staan doorheen de fietsenstalling. Mogen wij vragen om alle steps te plaatsen in de hiervoor voorziene zone? Foutparkeerders zullen met een slot bevestigd worden en moeten de sleutel ophalen bij de bewaking.

Wist je dat … het hekwerk terug dicht werd gemaakt aan de fietsenstalling?

Sinds maandag 25/10/2021 werd het tijdelijk geopende hekwerk voor voetgangers terug gesloten. De in -en uitgang voor voetgangers is terug via de fietspoort. Wij vragen om binnen de stalling van het voertuig af te stappen en de richtingen voor voetgangers versus voertuigen te respecteren.

Wist je dat … de toegangscontrole van de fietspoort terug in gebruik wordt genomen met ingang van dinsdag 2/11/2021?

Vanaf dinsdag 2/11/2021 wordt de toegangscontrole aan de fietspoort terug in gebruik genomen.

Gelieve jullie badge klaar te houden. Volg via de fietspoort de signalisatie !

 

 

Update 20/10/2021

Federale overheid: mobiliteitsenquête

Beste medewerkers,
 

Om de 3 jaar voert de Federale overheid een bevraging bij alle werkgevers in België omtrent de woon- werkverplaatsingen van hun werknemers.

Op die manier wenst de overheid statistieken te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op de verschillende beleidsniveaus.
 

Deelname aan deze enquête is verplicht voor ondernemingen met meer dan 100 medewerkers.

Om ons te helpen aan deze verplichting te voldoen, doen we beroep op jullie medewerking.

Dit neemt slechts enkele ogenblikken in beslag.
 

Via onderstaande link krijgen jullie toegang tot een korte enquête vanwege de overheid:

https://es.mobilit.fgov.be/woon-werkverkeer-public/#/interrogation/f890d562-5458-40ce-90df-37da61552243/company-unit

Gelieve bij de start van de enquête de juiste vestiging aan te duiden waar je (hoofdzakelijk) bent tewerkgesteld.

De gewenste taal kan bovenaan het scherm ingesteld worden.

 

We vragen jullie om deze vragen te beantwoorden tegen ten laatste vrijdag 5 november.
 

De resultaten van deze enquête worden eveneens besproken op de Ondernemingsraad.

Hartelijk dank bij voorbaat voor jullie medewerking!

 

Update 20/10/2021

Fietsenstallingen: Wist je dat?

Beste medewerkers,

Wist je dat … Daikin beschikt over 2 goed uitgeruste fietsenstallingen?

Fietsenstalling Gate A is bereikbaar via Zandvoordestraat 300.
Fietsenstalling Gate B is bereikbaar via de Simon Stevinstraat.

De bezetting is hoger in de stalling aan Gate A dan in deze aan Gate B. Indien gewenst, kan dus zeker gebruik gemaakt worden van de stalling aan Gate B.

Beide stallingen beschikken over verschillende types staplaatsen, zijn voorzien van laadpunten en hebben toegangscontrole en camerabewaking.

Beide fietsenstallingen zijn toegankelijk voor alle werknemers. We roepen alvast werknemers van F4, F3, F2, C en G op om gebruik te maken van de stalling aan Gate B.

Wist je dat … er bijkomende alternatieve plaatsen zullen voorzien worden in fietsenstalling Gate A voor elektrische fietsen?

Omwille van aanhoudende klachten omtrent een gebrek aan geschikte plaatsen voor elektrische fietsen (vb. te zwaar om in hoge rekken te plaatsen) werd beslist om alle bromfietsen en scooters te verwijderen uit de fietsenstalling Gate A en de oude fietsenstalling op Parking A om te bouwen tot bromfietsen -en scooterstalling.

De vrijgekomen ruimte in de fietsenstalling Gate A zal gebruikt worden om een zone te maken voor steps en om een grote vrije zone zonder rekken te voorzien voor gewone elektrische fietsen die niet moeten laden.

Volgende planning is vooropgesteld (aparte communicatie volgt):

 • Met ingang van maandag 25/10/2021:
  • Nieuwe fietsenstalling Gate A niet langer voor bromfietsen en scooters. Alle bromfietsen en scooters dienen geplaatst te worden in de oude fietsenstalling op Parking A.
  • Nieuwe zone voor steps en elektrische fietsen beschikbaar + sluiten van het hekwerk (in -en uitgang fietsers en voetgangers terug via fietspoort).
 • Met ingang van dinsdag 02/11/2021: Heringebruikname toegangscontrole via de fietspoort.

Alle zones zullen aangeduid zijn met bordjes. Wij willen via deze weg een oproep doen om je vervoersmiddel altijd correct te stallen. Enkel op deze manier blijven we garanderen dat iedereen de plaats volgens zijn/haar noden kan gebruiken.

Palm bijvoorbeeld geen plaats is met een laadpunt indien je je elektrische fiets of speedpedelec niet moet laden, zet je gewone fiets niet op de staplaatsen voor speedpedelecs, gebruik als werknemer geen staplaats die bestemd is voor bezoekers, plaats je fiets niet zomaar buiten de staplaasten, … Werknemers die hun vervoersmiddel verkeerd stallen, zullen vastgemaakt worden met een slot door de bewaking.

 

 

Update 12/10/2021

Elektronische ecocheques

Net zoals in 2020 worden de ecocheques voor iedereen elektronisch uitgegeven. Dit op de Sodexo-kaart waar ook de maaltijdcheques op gestort worden. Jij kan zowel voor maaltijdcheques als voor de ecocheques, dezelfde kaart gebruiken.

Waarom heb je recht op ecocheques?

In het kader van  de CAO van 14/04/2014 en het sociaal overleg binnen Daikin Europe N.V., kunnen de arbeiders binnen Daikin Europe N.V.  aanspraak maken op ecocheques ter waarde van maximum 250 €.

Op hoeveel ecocheques heb je recht?

Indien je effectief voltijds werkte bij Daikin Europe N.V. in de referteperiode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 heb je in principe, in oktober 2021, recht op ecocheques van maximum 250 €.

Het aantal ecocheques wordt berekend op basis van het aantal effectief gepresteerde dagen bij Daikin in de referteperiode. Worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen:

 • dagen waarvoor loon of vakantiegeld wordt betaald
 • dagen moederschapsverlof / vaderschapsverlof
 • alle dagen gedekt door gewaarborgd loon
 • dagen tijdelijke werkloosheid
 • dagen gedekt door uitkering voor jeugdvakantie
 • dagen gedekt door uitkering voor seniorvakantie
 • dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval
 • dagen ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid gedurende max. 3 opeenvolgende maanden
 • dagen afwezigheid door ziekte of ongeval van gemeen recht voor zover er in de referteperiode minimum 1 dag gewaarborgd loon werd betaald. Deze gelijkstelling is beperkt tot maximum 3 maanden bovenop de periode gedekt door het gewaarborgd loon voor dezelfde periode. Indien dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval van gemeen recht ononderbroken doorloopt in een volgende referteperiode, dan wordt de resterende periode uitgeput. 
 • Ingeval van ziekte die onmiddellijk en ononderbroken volgt op een periode van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval, zal deze ziekteperiode voor maximaal 3 maanden gelijkgesteld worden, voor zover de ziekte geen gevolg is van de arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval
 • Dagen tijdelijke werkloosheid op grond van “overmacht – COVID-19”

        Het aantal ecocheques wordt pro rata berekend:

 • voor deeltijdse arbeiders, in functie van de tewerkstelling tijdens de referteperiode
 • voor arbeiders die in dienst of uit dienst treden tijdens de referteperiode
 • bij verandering van personeelscategorie (bv. overgang van arbeiders- naar bediendenstatuut) tijdens de referteperiode.

Indien je meer informatie wenst over hoe jouw aantal ecocheques berekend werd, kom dan langs in de POG tijdens het spreekuur en vraag een individuele berekening.

Wat kan je kopen met ecocheques?

Met ecocheques kan je ecologische producten en diensten aankopen, gaande van energiebesparende producten (bv. spaarlampen, zonnepanelen), waterbesparende producten (bv. een spaardouchekop, een spoelbak met spaarknop voor het toilet), alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch en akoestisch), voorwerpen met een duurzame mobiliteit (bv. een fiets, een roetfilter voor dieselmotoren), voorwerpen voor afvalbeheer (bv. composteervat, herlaadbare batterijen), milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- en PEFC-labels, ecotoerime, aankoop tweedehandsproducten  tot producten met Europees ecologielabel en natuurproducten (bv. aankoop van bomen, tuinplanten, niet-gemotoriseerd tuingereedschap), alsook huishoudelijke toestellen met een bepaald Europees energielabel.  

Voor meer info surf naar: https://sodexo4you.be/nl/producten/eco-pass

Een ecocheque kan niet (ook niet gedeeltelijk) voor geld worden omgeruild.

Waar kan je terecht met ecocheques?

Sodexo levert de ecocheque onder de naam “Eco Pass”. De Eco Pass kan je gebruiken bij de handelaars / winkels die aangesloten zijn bij Sodexo.

Een volledig overzicht van aanvaardingspunten per regio vind je op https://sodexo4you.be/nl/passmap?product=eco-pass of via de Sodexo-app (Sodexo4You).

Wat is de geldigheidsduur van de ecocheques?

De ecocheques zijn geldig voor een periode van 24 maanden, vanaf de datum van terbeschikkingstelling.

U kan de geldigheidsduur van een ecocheque niet verlengen. 

De ecocheques zullen gestort worden op je Sodexokaart in de week van 22 oktober 2021.

Het aantal ecocheques dat je ontvangen hebt, zal vervolgens vermeld worden op je loonbrief van oktober 2021. Indien je meer informatie wenst over de berekening van jouw aantal ecocheques, kan je terecht bij Employee Services tijdens het spreekuur.

Wat met de interimperiodes?

De medewerkers die tijdens de referteperiode (1/10/2020-30/09/2021) als uitzendkracht gewerkt hebben, zullen gecontacteerd worden door Randstad of Agilitas.

 

Update 08/10/2021

Verlofkalenders 2022 

Beste medewerker

De directie van DENV heeft na overleg in de ondernemingsraad van 23/06/2021 de verlofkalenders vastgelegd voor het vakantiejaar 2022. Deze kalenders zijn in lijn met factory reform waarbij het de doelstelling is om meer dagen jaarlijkse vakantie collectief vast te leggen om zodoende de stabiliteit te verhogen.

Alle informatie die op u van toepassing is kan u vinden in de brieven hieronder.

Uiteraard kan uw verlofkeuze ook dit jaar slechts bevestigd worden na een goedkeuringsprocedure te hebben doorlopen. Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, treedt er  een overlegprocedure in werking.     

Eens de volledige goedkeuringsprocedure van je verlofaanvraag afgelopen is, blijft het definitief.

De regeling beschreven hieronder is van toepassing op alle werknemers:

 

1. Met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in de afdelingen Maintenance, MT-shop, Qualiy en Testkamers

2. Met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing

3. Met een contract van bepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing


4. Van de weekendploeg

5. Met een rooster 80% JB (oud systeem)

6. Met een rooster 80% JB / 90% JB (nieuw systeem)

7. Met een rooster 50% JB

8. Met een rooster week om week

 

Update 06/10/2021

Inschrijving griepvaccinatie vóór 05.11.2021

Beste medewerker, 

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u ook dit jaar een griepvaccinatie verkrijgen.

Deze inentingen worden georganiseerd door de externe preventiedienst Liantis.

Als u interesse hebt, kunt u zich via volgende link inschrijven: inschrijving griepvaccin 2021

Inschrijving dient te gebeuren vóór 05/11/2021.
 

OPMERKING:

Indien u aanleg hebt voor allergie (bv. kippenei - proteïnen), gelieve dan vooraf de medische dienst te contacteren (medische.dienst@daikineurope.com of 059 55 89 19).

Elke vroegere overgevoeligheid aan kwikhoudende producten, zoals bv. bepaalde ontsmettingsmiddelen (mercurochroom, Merfen), moet eveneens vooraf gemeld worden.

 

Update 04/10/2021

Personeelskortingen – Instructievideo voor de aankoop van een Daikin toestel

Beste collega's,

Enkele maanden geleden informeerde we jullie dat onze personeelskortingsvoorwaarden aanzienlijk aantrekkelijker gingen worden.
Sinds 1 april 2021 kan je tot 50% korting genieten op onze toestellen, inclusief BTW.

De stappen die je moet nemen om je korting op een Daikin toestel te verzilveren, worden nu uitgelegd in een instructievideo (Zie hieronder).
Volg nu onze eenvoudige stap-voor-stap instructiehandleiding om van je Daikin toestel met korting te genieten.

Aan personeelskortingen zijn enkele voorwaarden verbonden. Alle details en voorbeelden vind je ook onder personeelskorting.

*Opmerking: deze aanbieding geldt enkel  voor toestellen die aangekocht worden voor persoonlijk en residentieel gebruik.

Update 04/10/2021

Versoepeling mondmaskerplicht

 

Dag collega’s,

Vanaf vorige week vrijdag werden er in Vlaanderen door de regering een heel deel versoepelingen doorgevoerd aangaande de Covid maatregelen… Eindelijk! We hebben er allemaal zo naar uitgekeken! Tegelijk kwam heel snel de vraag hoe we in Daikin omgaan met de maatregelen en meer bepaald de mondmaskerplicht. Uiteraard evalueren ook wij continu ons huidig beleid en wegen we alle factoren met elkaar af: het risico op besmetting, de quarantaineregels, contracttracing, de wetgeving voor bedrijven (= genoemd de generieke gids), enz… Deze morgen was er een speciaal comité voor preventie en bescherming op het werk waarin alle partijen naar elkaar luisterden: de bedrijfsarts, het management en de syndicale partners. Na dit debat, besliste de directie dat ook wij een belangrijke versoepeling gaan doorvoeren.

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht maar blijven we wel sterk aanraden in volgende situaties:

• wanneer je dicht bij iemand staat voor meer dan 15 minuten of algemeen wanneer de anderhalve meter niet kan gerespecteerd worden,

• wanneer je carpoolt met een collega die geen huisgenoot is (de afspraak met 2 personen en diagonaal zitten in de wagen om de anderhalve meter te kunnen respecteren, blijft van toepassing)

Uit respect en zorg voor uw collega's maar ook om uzelf te beschermen, wordt gevraagd om een mondmasker te dragen als u ook maar de geringste symptomen ervaart: bij regelmatig hoesten, niezen, een eerste onaangenaam gevoel, enz.

Uiteraard, wanneer de symptomen meer ernstig worden, wordt u verzocht uw arts te raadplegen.

Zoals in elk dokterskabinet, is het dragen van het mondmasker in de medische dienst wel nog verplicht. Ook indien een EHBO-helper een collega verzorgt, zowel in het EHBO-lokaal als op de vloer, wordt gevraagd dat beiden het mondmasker dragen.

We willen er aan toevoegen dat, wanneer we merken dat er besmettingen binnen het bedrijf voorvallen, het kan zijn dat we de mondmaskerplicht hetzij volledig, hetzij in bepaalde zones opnieuw invoeren.

De overige maatregelen omtrent gebruik van kleedkamers, douches, refter, enzomeer blijven van toepassing.

De overige covid-maatregelen van fase 1+ blijven verder van toepassing, m.b.t.: kleedkamers, refters, breakzones, etc. Dit betekent eveneens dat we de werkplaats blijven organiseren met behoud van de anderhalve meter tussen de werkposten, het behoud van de  anderhalve meter tussen bureaus en stoelen in vergaderzalen, etc.

We hopen in de eerste plaats dat iedereen goed voor zichzelf zorgt en gezond blijft zodat we kunnen blijven rekenen op elkaar!

 

Update 1/10/2021

50-tal vaste contracten

Er werd beslist om een 50-tal vaste contracten toe te kennen aan onze medewerkers met een tijdelijk contract in Productie. Dit enerzijds om ons personeelsbestand op peil te houden maar anderzijds ook om  de salesgroei van het komende jaar te kunnen realiseren.

Iedere medewerker met een contract van bepaalde duur komt in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een gecumuleerde anciënniteit heeft van 1 jaar op datum van 01/10/2021 en in dienst is of geweest is in 2021.

Je dient hiervoor GEEN motivatiebrief meer in te dienen. Met andere woorden als je aan bovenstaande voorwaarde voldoet, zal er gekeken worden of je nog de psychotechnische testen moet of kan doen. Als dat het geval is zal je daarvoor persoonlijk uitgenodigd worden voor het einde van oktober.

Indien je reeds psychotechnische testen gedaan hebt, blijft het positieve resultaat geldig en zal dit meegenomen worden in de totale evaluatie. Indien je een negatief resultaat had, kan je opnieuw deelnemen 1 jaar na datum van de vorige testing.

Binnenkort zal een mailing gestuurd worden naar de medewerkers met een tijdelijk contract waarin zal duidelijk gemaakt worden of je al dan niet in aanmerking komt voor de selectie van een vast contract en of je al dan niet nog psychotechnische testen moet afleggen.

Daarnaast is ook dit jaar volgende regeling van toepassing in de eindevaluatie voor het vast contract: hoe hoger jouw anciënniteit, hoe meer de historiek van de prestatie-evaluaties in rekening gebracht wordt ten aanzien van de testresultaten. Uiteraard dien je hiervoor nog steeds deel te nemen aan de psychotechnische testen.

De totale evaluatie wordt gemaakt op basis van een aantal factoren, onder meer evaluatiescores, aanwezigheid, attitude, resultaat van de psychotechnische testen, anciënniteit. Er zal geen interview meer plaats vinden. Indien je op basis van bovenstaande factoren in aanmerking komt voor een vast contract, zal je persoonlijk gecontacteerd worden. De timing hiervan wordt later meegedeeld.

Wie een vast contract tekent, verklaart akkoord te zijn om transferbereid te zijn (afdeling en ploeg) voor 1 jaar alsook gedurende 3 jaar, als principe, niet te kunnen gebruik maken van de interessetool. Indien er toch vraag zou zijn om gebruik te maken van de interessetool dient dit via een persoonlijk schrijven aangevraagd worden in de POG en wordt dit beslist door senior management van Productie en HRM. Deelnemen aan interne vacatures in het kader van loopbaangroei, blijft steeds mogelijk.

Indien je als tijdelijke medewerker een klasse 6 hebt, zal je op het moment van overgang naar een vast contract getransfereerd worden naar een functie met maximum klasse 5. Daaraan gekoppeld zal je loonklasse op het vast contract maximum een loonklasse 5 zijn met de loontrap die het dichtst aanleunt bij het huidige loon.

 

Update 1/10/2021

Teamactiviteiten

beste collega,

Daikin heeft ermee ingestemd enkele van zijn COVID-maatregelen te versoepelen, als reactie op de wijzigingen die de Belgische regering tijdens de zomer heeft toegestaan. Deze wijzigingen werden op 1 september ingevoerd.

De afgelopen weken hebben er intern gesprekken plaatsgevonden met betrekking tot teamactiviteiten.

De voorgestelde Daikin-regels zijn opgesteld met als doel risicosituaties te voorkomen en contactopsporing te ondersteunen volgens advies van experts zoals onze bedrijfsarts en de Generieke Gids.

We presenteren u hierbij onderstaande Covid-maatregelen met betrekking tot teamactiviteiten met goedkeuring van de COVID Task Force/het EXCO en na positief advies van het CPBW. Deze maatregelen gaan in per 1 oktober 2021 met een evaluatie midden november 2021.
 

Welke teamactiviteiten zijn toegestaan?

De teamactiviteiten zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Alle activiteiten die zijn toegestaan, moeten de COVID-maatregelen van Daikin volgen. Het is vereist om goedkeuring van het management te verkrijgen voordat elke activiteit kan worden georganiseerd met een verwijzing naar het COVID-team. Zij zullen de benodigde informatie of advies geven.

3 categorieën van teamactiviteiten:

1. Professionele activiteiten binnen en buiten zijn toegestaan.

Dit zijn activiteiten die alleen werk gerelateerde doeleinden hebben. Deze activiteiten moeten worden goedgekeurd door de General Manager van de betreffende afdeling.

Professionele activiteiten worden gezien als; vergaderingen, congressen, workshops, trainingen, enz.

2. Alleen vrijetijdsactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan.

Dit omvat alle buitenactiviteiten met recreatie- en ontspanningsdoeleinden en georganiseerd door Daikin. Deze werkzaamheden moeten worden goedgekeurd door HRM General Manager. Alle indoor vrijetijdsactiviteiten zijn niet toegestaan.

Voorbeelden van vrijetijdsactiviteiten in de buitenlucht zijn Fietsevenementen, DET, andere teamactiviteiten met Daikin-budget, enz.

3. Binnen en buiten zakendiners/lunches met externen zijn toegestaan.

Alle activiteiten met commerciële en netwerkdoeleinden met externen vallen onder deze categorie. Deze moeten worden goedgekeurd door het management. Dit blijft zoals eerder gecommuniceerd.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn; federatievergaderingen, zakenlunch met klant, enz.

 

Bubbels voor teamactiviteiten

We hebben het gebruik van bubbels geïntroduceerd omdat we blijven geloven in het belang van contact tracing.

Belangrijk om op te merken is dat alle activiteiten en evenementen die plaatsvinden buiten onze Daikin-vestigingen in totaal maximaal 50 deelnemers mogen hebben. Het gebruik van bubbels is alleen vereist in deze omgeving.

Verder dienen alle aanwezigen in bubbels van maximaal 10 personen of kleiner te worden geplaatst. Deze groepen zijn ingesteld voor de gehele duur van de activiteit en zijn niet uitwisselbaar, ook niet tijdens buitenactiviteiten, maaltijden en pauzemomenten.

Externen en organisatiepersoneel maken geen deel uit van het maximaal toegestane aantal aanwezigen. Van externen wordt verwacht dat ze een Covid-verklaring ondertekenen voordat ze aan de activiteit deelnemen.

 

Regels die moeten worden gevolgd tijdens teamactiviteiten

1. Basisregels (sociale afstand en maskers)

De basisregel van 1.5m afstand blijft van toepassing, ook tijdens maaltijden/pauzemomenten en buitenactiviteiten.

In het geval dat u binnen het gebouw moet rondlopen of de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd, vragen wij u een mondmasker te dragen. Het dragen van een mondmasker blijft altijd mogelijk op vrijwillige basis.

2. Carpoolen

Alle carpoolmaatregelen van Daikin blijven van toepassing tijdens teamactiviteiten. Hieronder vindt u een herinnering aan de regels voor carpoolen:

-  Carpoolen is toegestaan ​​maar beperkt tot max. 1 bestuurder en 1 passagier tegelijk. Het is niet nodig om oranje       
   carpoolkaart aan te vragen, aangezien deze niet langer van toepassing zijn.

-  Houd 1,5 meter afstand: uw carpoolpartner zit op de achterbank van de auto, schuin achter de chauffeur.

-  Het dragen van een mondmasker is verplicht voor zowel chauffeur als carpoolpartner.

-  Zorg voor continue ventilatie van uw auto (open uw raam, zet ventilatie aan, etc.)

3. Lunch- en pauzemomenten

Maaltijden en drankjes moeten Corona proof worden aangeboden, waarbij je elk op z’n beurt je consumptie afhaalt. In het geval dat de Covid-regels niet kunnen worden gevolgd, wordt aan deelnemers voorgesteld om hun eigen lunch mee te nemen naar de activiteit.

Aanwezigen blijven in hun bubbel en moeten zich houden aan de sociale afstand regels, ook tijdens maaltijd - en pauzemomenten. Daarbij wordt van hen verwacht dat zij hun handen wassen of desinfecteren voor maaltijd en de gebruikte materialen desinfecteren na het nuttigen van hun maaltijd.

4. Interactieve oefeningen en groepsdynamiek.

Basisregels en bubbels blijven van toepassing tijdens alle interactieve oefeningen. Probeer fysieke interacties met anderen te vermijden en beperk het kruisende verkeer met aanwezigen die geen deel uitmaken van je bubbel.

5. Hygiëneregels voor materialen & faciliteiten

Bij binnenkomst of bij einde van de activiteit verzoeken wij alle gebruikte materialen zoals meubilair, gebruikt bestek, stationaire en andere materialen te ontsmetten.

Er wordt ook verwacht dat de organisator voorziet in de benodigde materialen voor desinfectie b.v.; hand gel, afvaldoekjes, enz.

 

Wat is een COVID-coördinator?

Elke activiteit moet een Covid-coördinator aanstellen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteit en is ook aanwezig op het moment dat de activiteit plaatsvindt.

De belangrijkste taak van de COVID-coördinator is te voorzien dat alle Daikin Covid-maatregelen tijdens de activiteit worden nageleefd. In het geval dat de regels niet worden nageleefd, heeft de COVID-coördinator de bevoegdheid om deze op te leggen.

Deelname aan teamactiviteiten is strikt vrijwillig. Dus in het geval dat deelnemers ongemakkelijk voelen om deel te nemen, is het vereist om de Covid-coördinator op de hoogte te stellen. Verder vragen we dat deelnemers aan het begin van de activiteit tekenen om te verklaren dat hun deelname vrijwillig is en dat ze de Covid-maatregelen zullen volgen voor de volledige duur van de activiteit.

Ten slotte is het de verantwoordelijkheid van de Covid-coördinator om COVID-verklaringen op te vragen bij organisatiepersoneel dat tijdens de activiteit wordt gebruikt, zoals catering, gastheer, enz. Waarbij zij verklaren onze vastgestelde Covid-maatregelen te handhaven.

U kunt contact opnemen met ons HR – COVID TEAM voor meer informatie of voor documenten zoals COVID-verklaringen, deelnamelijst, etc.

 

Update 1/10/2021

Laatste versies van het arbeidsreglement beschikbaar 

Beste medewerker,

We vernemen dat het niet voor iedereen duidelijk is waar men de laatste versies van het arbeidsreglement kan bekijken.

Onze nieuwe collega’s krijgen uiteraard de laatste versie bij indiensttreding, maar eens je in dienst bent kan je als arbeider tijdens de balie-uren hiervoor terecht in de POG maar je kan ook altijd bij de portier terecht om het arbeidsreglement in te kijken.

Het arbeidsreglement is beschikbaar in het Nederlands.

 

Update 30/09/2021

Beste collega,

In de media worden er bepaalde versoepelingen aangekondigd omtrent de Corona maatregelen. Hierbij willen wij even de regels binnen Daikin verduidelijken. Onze interne maatregelen voorzien dat er een mondmaskerplicht is. Ook vanaf 01/10 blijven de geldige mondmaskerregels van toepassing.

Als Daikin blijven wij de Generieke Gids voor bedrijven volgen. Daarom wordt aan u gevraagd om nog steeds een masker te dragen bij het betreden van de breaktenten, breakzones en gebouwen. We blijven de laatste ontwikkelingen bij de overheid opvolgen en zullen dit verder evalueren.

Alvast bedankt voor jullie medewerking

 

Update 23/09/2021

Beste collega,

Op 1 juni werd er tijdens de werkuren een video getoond waarin het voltallig senior management van Manufacturing uitlegt wat de doelstellingen en engagementen zijn voor het komende jaar.

U hebt misschien de kans niet gehad om dit mee te volgen omwille van afwezigheid.

Via dit formulier kan u aangeven dat u deze video alsnog wenst te bekijken. Op een later tijdstip zal meegegeven worden wanneer dat effectief ingepland wordt.

Inschrijven kan tot vrijdag 8 oktober.

 

Update 22/09/2021

Mondmaskerhuisjes

In maart ’19 veranderde de manier waarop ons dagelijks leven verliep drastisch. Ondertussen zijn we langzamerhand terug aan het normaliseren met wat kan en mag. De versoepelingen van 1 september waren een grote stap waar iedereen al even naar uitkeek.

Een van de grootste noden bij deze relaxaties was een zelfstandig distributiesysteem voor het voorzien van mondmaskers naar de werknemers. Na een brainstormsessie kwam vanwege Maarten Debacker en Aleksander Papoov uit het COVID-team het idee voor de mondmaskerpostjes naar voor.

Je hebt deze huisjes al zien staan bij de draaimolens aan Gate A en Gate B of bij het Spare Parts Center. Deze postjes bestaan uit een metalen behuizing, met plexiglas, waarbij de mondmaskers in dispensers beschikbaar zijn. Er werd daarnaast een verdeler gemaakt die is aangepast aan de werknemers die met de auto komen. Deze hangt aan de slagboom bij Gate A.

Naast het uittekenen van een concept moest dit natuurlijk nog gerealiseerd worden.Enkele telefoontjes binnen eigen bedrijf verder en er kwam een oplossing.

Nico Van Acker & Benny Devos van Monozukuri en Rudy Lampaert van Sheet Metal zijn erin geslaagd met passie en vernuft om hun krachten te bundelen en dit op een zeer korte periode vorm te geven. Het fijne laswerk werd geleverd door MT-shop.

Momenteel zijn er geen commerciële oplossingen beschikbaar voor dergelijke situaties. Dit is dus een fenomeen voor Daikin.

 

Een proficiat aan onze collega’s van MZK, SM en MT-shop voor dit mooie resultaat!

 

Update 21/09/2021

DET Kerstgeschenken

 

Beste medewerker,

Momenteel zitten we nog altijd in Fase 1+ waarin geen groepsactiviteiten mogen plaatsvinden. Hierdoor zal er dit jaar geen DET kerstfeest zijn.

Echter willen wij wel, net zoals vorig jaar, jullie de mogelijkheid geven om een cadeautje te bestellen voor jullie kind(eren).

DET zal ophaalmomenten organiseren zodat jullie de cadeautjes kunnen komen afhalen. Waar en wanneer deze ophaalmomenten zullen doorgaan, zal later gecommuniceerd worden.

Wie kan een cadeau bestellen?

Alle personeelsleden met een Daikin contract die werken in Oostende en nog in dienst zullen zijn eind december 2021, voor al hun kinderen die geboren zijn na 25/12/2012.

Hoe kan je cadeautjes bestellen?

Vul onze formstack in om een cadeautje te bestellen en geef door welk(e) cadeautje(s) je graag zou ontvangen.
In bijlage van deze e-mail vind je het geschenken-overzicht.

Je kan jouw cadeau(s) bestellen tot en met dinsdag 28 september 2021.

Aarzel niet om het DET Team te contacteren bij vragen of opmerkingen via det@daikineurope.com.

Vriendelijke groet,

Het DET Team 

Update 17/09/2021

Update afspraken bedrijfsrestaurant

Beste collega
 

We merken in de laatste weken een drukkere bezetting van de kantoren. Niettegenstaande de vele bekende gezichten die we na lange tijd terug zien zorgt dit bijgevolg ook voor een drukkere stroom  in het bedrijfsrestaurant. Om deze verhoging van personeel op de werkvloer te faciliteren werd het aantal zitplaatsen in het bedrijfsrestaurant verhoogd, opdat iedereen de gelegenheid heeft om te zitten.

 

Een hogere bezetting brengt al rap wat meer kruisverkeer met zich mee. Laten we daarom samen nog eens de regels omtrent het bedrijfsrestaurant opfrissen:

 • Gelieve zoveel als mogelijk de timeslots te respecteren. We begrijpen dat dit niet altijd even evident is omwille van  uitlopend werk of meetings. Probeer je toch aan het tijdstip van jouw afdeling te houden, ongeacht of je ter plaatse eet of een maaltijd komt ophalen. Zo help je overbevolking in het bedrijfsrestaurant onder controle te houden.
 • Indien je blijft eten in het restaurant vragen we jou om niet langer dan een halfuurtje aan tafel te blijven zitten.
 • Respecteer de flow van het verkeer van en naar het restaurant. Betreed de ruimte niet tegen de stroom in.
 • Respecteer de afstand tussen de zitplaatsen, zowel binnen als buiten. Alle zitplaatsen zijn opgesteld volgens de  verplichte afstandsregels, dus verplaats deze ook niet en hou ruimte tussen de zitplaatsen.
 • Eet enkel op de daarvoor toegewezen plaatsen: het bedrijfsrestaurant, buiten aan de picknickbankjes en aan jouw bureau. Eet niet in de Fonteinhal, meeting rooms, VIP lounge etc. Het dragen van een mondmasker blijft trouwens verplicht in de Fonteinhal, deze is geen werkpost.

Daarboven op willen we benadrukken dat het dragen van een  mondmasker en het houden van 1,5m afstand nog altijd de standaard is bij het rondlopen in het gebouw.

 

Je volgt de link hieronder om uit te komen op het bestelformulier en het overzicht van tijdsvakken.

https://denv.sharepoint.com/sites/eu-intra-denv-en/SitePages/Restaurant.aspx

Neem aub aandachtig je wekelijkse moment in beschouwing voordat je je naar het restaurant begeeft.

 

Met vriendelijke groeten

Het Daikin COVID-team

 

 

 

Update 15/09/2021

Interne procedure bij derde Covid-19 vaccinatie

Beste collega
 

De vaccinatiecampagne in België is ondertussen vergevorderd. In vergelijking met andere landen halen we een hoge vaccinatiegraad.

Hierdoor heeft de overheid beslist om nog een derde vaccinatiemoment te voorzien voor bepaalde doelgroepen.

 

Wie?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

 

Wanneer?

 • Vanaf half september tot half oktober 2021 bij de vaccinatiecentra.
 • Vanaf half oktober 2021 via de huisarts.

 

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopatiënten staat?

Vanaf 14 september 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Vanaf dan kan je ook via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds) algemene informatie verkrijgen. Ook je huisapotheker kan je informatie geven over deze algemene selectie van deze risicopatiënten. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je NIET toevoegen op de vaccinatielijst.

We vragen je dus omnmet de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar je huisarts te bellen.

Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de extra risicogroep behoort, en dat de basisvaccinatie voldoende beschermt tegen het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19.
 

Hoe gaat het nu tewerk?

De procedure zal op dezelfde manier verlopen als diegene voor de eerste en tweede vaccinatie. De procedure vindt u hier terug:
https://www.daikin.eu/en_us/ik-ben-in-overmacht.html

 

 

 

Update 10/09/2021

Verlofquota september

andonvorken september.png

Update 10/09/2021

Info verkeershinder regio Brugge naar aanleiding van WK Wielrennen. 

Tussen 18 september en 22 september 2021 gaat het WK Tijdrijden door tussen Knokke-Heist en Brugge.

Graag informeren we jullie hierover omdat dit voor de collega’s in deze regio mogelijks voor verkeershinder/mobiliteitsproblemen zal zorgen.

Daarom raadt de organisatie en Stad Brugge iedereen aan, die tijdens deze periode tussen 18/9 en 22/9 naar Brugge komt of Brugge verlaat, om steeds de meest recente verkeersinfo te raadplegen (bijvoorbeeld via Waze of Google maps).

Hou daarbij rekening met een reistijd die kan oplopen door omleidingen en drukte.

Meer informatie over de mobiliteit is te vinden op https://www.brugge.be/mobiliteit-wk-wielrennen 

 

Update 06/09/2021

Opstart aanwervingspremie om de invulling van vacatures te versnellen

 

Beste medewerkers,

1 april 2021 is het eerste boekjaar van ons Fusion 25 plan gestart. We hebben veel ambitie en dit gaat samen met de aanwerving van een 100 tal nieuwe collega’s voor onder meer EDC, IT, Manufacturing,  enz.

Om de aanwerving van deze meer gespecialiseerde, technische & IT profielen te versnellen, willen we graag beroep doen op jouw hulp. Hiervoor maken we gebruik van de bedrijfsCAO “aanwervingspremie” die op 16 juli 2008 afgesloten is.

Voorwaarden?

 • Om aanspraak te maken op de premie moet men tewerkgesteld zijn in Daikin Europe
 • Voorgedragen kandidaten mogen geen 1ste graad verwantschap hebben (dus geen ouder, kind of partner)
 • Kandidaten mogen voordien nog niet bij Daikin gewerkt hebben (vast, tijdelijk, interim). Er is een  uitzondering voor jobstudenten & subcontractors.
 • De kandidaat moet in selectieproces slagen en min. 5 maanden in dienst blijven
 • Medewerkers die betrokken zijn in selectieproces mogen niet deelnemen (bijv. POG, Personnel development, Randstad)
 • De premie bedraagt ongeveer 500-euro netto. Indien een kandidaat voorgedragen is door verschillende personen wordt het bedrag verdeeld
 • Per medewerker kan er max 2 x per jaar een aanwervingspremie uitgekeerd worden.

Voor welke vacatures activeren we de aanwervingspremie?

De aanwervingspremie is van toepassing voor de aanwerving

 • van Technische bachelors/masters voor EDC, Manufacturing, Service & Spare parts
 • van Software/ Cloud/IT profielen voor EDC, Manufacturing, IT
 • van  Internal auditors

Alle vacatures van Daikin Europe zijn terug te vinden onder www.daikin.eu/jobs

Proces om een kandidaat aan te dragen?

 • Medewerkers dienen het cv van een geïnteresseerde kandidaat door te sturen naar jobs@daikineurope.com
 • Ze dienen hierbij expliciet te vermelden over welke vacature het gaat, alsook dat deze past binnen de aanwervingspremie en hoe ze de kandidaat kennen
 • Randstad zal de kandidaat screenen en het selectieproces doen
 • Randstad houdt een overzicht bij van kandidaten die via de aanwervingspremie gekomen zijn en door wie ze zijn aangebracht
 • Er kan geen feedback gegeven worden naar de medewerker over het selectieproces as such enkel of de kandidaat is aangeworven of niet
 • Als de kandidaat is aangeworven zal HR communiceren naar de medewerker wanneer hij/zij in aanmerking komt voor de aanwervingspremie (rekening houdend met de 5 maanden tewerkstelling)

Duurtijd van het programma?

De aanwervingspremie loopt van 15 juli 2021 tot en met 31 December 2021.

Update 6/9/21:

Uitbreiding van het rouwverlof (Klein verlet)

Een werknemer wiens partner* of kind* overlijdt, heeft sinds 25/7/2021 recht op 10 dagen klein verlet. De eerste 3 dagen betaald KV dienen opgenomen te worden in de periode die begint met de datum van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis.

De andere 7 dagen betaald rouwverlof dienen opgenomen te worden binnen de 12 maanden na de datum van het overlijden.

Wanneer de werknemer aansluitend op het klein verlet arbeidsongeschikt is wegens ziekte, worden de dagen van klein verlet die de werknemer neemt vanaf de vierde dag, afgetrokken van de periode van het gewaarborgd loon betaald door de werkgever.

De voorwaarde hiervoor is dat de vierde dag afwezigheid wegens klein verlet aansluit op de derde dag afwezigheid wegens klein verlet.

Bij overlijden van een pleegkind, waarvan de werknemer of zijn echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner pleegouder is in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden, heeft de werknemer recht op 1 dag klein verlet, op te nemen op de dag van de begrafenis.

Ook pleegkinderen hebben recht op klein verlet. Bij langdurige pleegzorg op het moment van overlijden en bij het overlijden van een pleegouder van de werknemer, heeft de werknemer recht op 3 dagen klein verlet.  De 3 dagen betaald KV dienen opgenomen te worden tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis.

(*) Echtgeno(o)t(e), samenwonende partner, kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van overlijden of in het verleden.

 

Update 31/08/2021

Status Daikin Covid model & update maatregelen

Beste collega

In België heeft meer dan 70% van de bevolking zijn eerste vaccinatie ontvangen. En bijna 70% is inmiddels volledig gevaccineerd. Bijgevolg heeft het Belgisch overlegcomité op 20 augustus nieuwe versoepelingen gecommuniceerd.

Dit alles zorgt ervoor dat we ook in Daikin kunnen starten met een aantal versoepelingen. Vandaar dat we vanuit de directie de overschakeling van het Daikin covid-fasemodel fase 2 naar fase 1+ kunnen aankondigen.

Uiteraard dienen we hierbij als werkgever met nog een aantal zaken rekening te houden die in een privésituatie anders zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld geen beroep doen op de Corona Safe pas wanneer mensen gevaccineerd zijn. Vandaar dat er bepaalde zaken mogelijks wat strenger overkomen dan wat reeds mogelijk is in de familiale sfeer.

De belangrijkste versoepelingen uit deze fase kan je hieronder terugvinden. Deze versoepelingen zijn van toepassing vanaf 1 september 2021.

 

1.       Basisregels (mondmaskers, temperatuurmeting & 1,5 meter afstand)

Laten we beginnen met de temperatuurmetingen. Deze zal volledig afgeschaft worden.

De afschaffing van de temperatuurmeting is gebeurd na advies van onze arbeidsgeneesheer die aangeeft dat gevaccineerden wel nog corona kunnen krijgen, maar geen koorts meer vertonen en dat het niet meer relevant is om hierop checks te doen.

De mondmaskerplicht blijft echter aanwezig maar ook hier is er een kleine versoepeling. Vanaf nu is het zo dat men een mondmasker moet aandoen vanaf men een gebouw of breaktent betreedt.

Deze mondmaskers zullen voorzien worden bij het betreden van het terrein (ter hoogte van de slagboom Gate A, ter hoogte van de draaimolens parking A, ter hoogte van de draaimolen van de fietsenstalling Gate B en ter hoogte van de ingang Spare Parts (kant Mainfreight)).

De 1,5m regel blijft nog steeds van toepassing maar je hoeft niet meer op één lijn achter elkaar te lopen, zolang je de afstand met anderen respecteert.

Omwille van de nog steeds geldende regel omtrent social distancing, blijven op vandaag de huidige regels omtrent gebruik van het bedrijfsrestaurant, de breakzones, kleedkamers en douches ongewijzigd.
 

2.       Carpoolen

 • Ook binnen het carpoolen kunnen we eindelijk versoepelen. Het is nog steeds zo dat men met maximum één collega mag carpoolen. Echter hoeft dit niet meer dezelfde persoon te zijn. Het principe van de oranje carpoolkaart vervalt. Bij het carpoolen met een collega dient de collega nog steeds diagonaal achteraan te zitten en dienen beiden nog steeds een mondmasker te dragen.

 • Het systeem van de blauwe kaarten blijft gelden. Mensen die huisgenoten zijn hoeven dus geen mondmasker te dragen in de auto en mogen naast elkaar zitten, op voorwaarde dat zij de blauwe carpoolkaart hebben aangevraagd en deze zichtbaar op het dashboard van de carpoolauto ligt.

 • Wanneer je een Daikin-poolwagen gebruikt, is het nu ook mogelijk om één collega mee te nemen in de auto. Dit mits het dragen van een mondmasker en diagonaal achter elkaar te zitten tijdens de rit. Indien de wagen uitgerust is met een tussenscherm, hoeft het mondmasker niet gedragen te worden.
   

3.       Toegang, fietsenstalling en parking

 • De draaimolens op parking A worden terug in gebruik genomen en dit op volgende manier:
  • Voor het betreden van het terrein kunnen beide draaimolens terug gebruikt worden (vooraan en achteraan parking A).
  • Voor het verlaten van het terrein kan enkel de draaimolen vooraan parking A gebruikt worden. Op het einde van de shift, op de piekmomenten, zal hier bijkomend blijvend het groene hekken naast deze draaimolen in open stand gezet worden.
    
 • De fietsenstalling aan Gate B wordt volledig heropend, ongeacht het uur waarop de medewerker toekomt.

 • Bijgevolg zal na langdurige dienst de oude fietsenstalling aan Gate A buiten gebruik worden gezet. Werknemers die met de fiets komen worden verwacht de nieuwe fietsenstalling aan Gate A of de opnieuw in gebruik genomen fietsenstalling aan Gate B te gebruiken.

 • Het parkeerterrein van Spare Parts aan de kant van Mainfreight wordt opnieuw in gebruik gesteld voor arbeiders en bedienden.

 • Werknemers van de vroege ploeg die parkeren op parking J, O en P kunnen niet langer via Gate B het terrein oprijden met de wagen. Dit dient opnieuw te gebeuren via Gate A.

(Buitenrijden via Gate B kan voorlopig nog steeds voor alle werknemers van Parking R, J, O en P in de vroege en de late ploeg.)
 

4.       Wissels

Wissels zijn terug mogelijk voor iedereen, niet enkel werknemers die reeds over voldoende ervaring beschikken. Hierbij blijft men aandachtig voor de Covid trainingsregels.

5.       Meetings en betreden van andere werkruimtes

 • Het is terug toegelaten om kantoorruimtes van een andere afdeling te betreden, mits dit werkgerelateerd blijft.

 • Wie een vergadering organiseert is niet meer verplicht de namen bij te houden van iedereen die deze vergadering bijwoont. Daarnaast is het nu mogelijk om een vergadering bij te wonen in een vergaderzaal waarvan de ingang zich in een andere kantoorruimte dan jouw eigen kantoor bevindt.
   

6.       Familiaal verlof

De Covid-regeling stelde dat, indien personen opvangproblemen hebben omwille van Covid, Daikin de mogelijkheid voorzag om meer dan 10 dagen op een jaar familiaal verlof op te nemen.

We keren terug naar een kader waarin men volgens de sociale wetgeving max. 10 dagen familiaal verlof op een jaar kan opnemen, mits het voorleggen van een attest.

 

We zijn alvast blij dat de eerste stappen van versoepelingen gezet kunnen worden.

Daarnaast willen we nog even benadrukken dat de overige maatregelen van toepassing blijven, zoals het beperkt gebruik van de kleedkamers, de wandelpaden volgens éénrichtingsverkeer, de afspraken bij het gebruik van de rookzones, alsook het feit dat we nog geen teamactiviteiten kunnen toestaan omwille van het nog steeds bestaande besmettingsgevaar. De mogelijkheid tot teamactiviteiten wordt midden september opnieuw geëvalueerd.

We danken jullie voor jullie geduld en blijvende inzet. Blijf zorg dragen voor jezelf en je collega’s!

Met vriendelijke groeten,

Het Daikin COVID-team

 

RAADPLEEG SLIDES VAN DE MORNING MEETING HIERONDER. 

M.M Slide 1.JPG
M.M Slide 2.JPG
M.M Slide 3.JPG
M.M Slide 4.JPG
M.M Slide 5.JPG

Update 20/08/2021

Summercleaning

Vorige week (W32) zijn enkele collega’s vroeger opgestart en hebben we de eerste “summercleaning” georganiseerd .

De fabriek terug opfrissen met een likje verf , bepaalde zone’s schoonmaken , (her)labelen , de fabriek terug opruimen en startklaar maken was de opdracht .

We hopen dan ook dat iedereen het werk van deze collega’s waarderen en alles even netjes houden .

 

Cleaning.JPG

Update 18/08/2021

Voorwaarden kleedkamers
  

Beste medewerkers,
 

We willen je er graag aan herinneren dat het gebruik van de kleedkamers mogelijk is, maar enkel onder bepaalde voorwaarden.
 

Hierbij geldende volgende regels:

·         Het gebruik van de kleedkamers blijft beperkt tot (motor)fietsers, werknemers die bevuilend werk hebben en werknemers van wie het de laatste werkdag is.

·         Het maximum aantal personen die toegelaten zijn in de kleedkamers is bepaald door kaartjes.

·         Ik neem mijn kaartje mee bij het binnengaan van de kleedkamer.

·         Ik respecteer de kanban-methode en hou 1,5m afstand in de kleedkamers.

·         Bij het buitengaan plaats ik mijn kaartje terug.

·         Ik ontsmet mijn handen met gel.

·         Indien ik in de kleedkamers moet zijn heb ik respect voor de orde en netheid

·         Zich omkleden in de toiletten is niet toegestaan!

 

Dezelfde regels zijn van kracht in de kleedkamers aan het tennisplein.


Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Update 13/08/2021

Welkom terug !

Na een welverdiende vakantie willen wij je graag terug verwelkomen! We hopen dat je hebt kunnen genieten van een deugddoende en ontspannende tijd.

Tevens willen we je geheugen opfrissen en de belangrijkste Covid regels overlopen.

 

Momenteel bevinden wij ons in fase 2 van het Daikin fase model. Hierbij behoren de onderstaande regels:

· Houd altijd 1,5 meter afstand

· Draag altijd een mondmasker wanneer vereist

· Respecteer de hygiëneregels; was je handen, desinfecteer je werkpost

· Volg de wandelpaden

 

Raadpleeg een volledig overzicht van onze gezondheidsmaatregelen hier.

Ben je naar het buitenland vertrokken en kreeg je een sms van de overheid? Dan vragen wij je om die richtlijnen te volgen! Meer informatie omtrent reizen kan je vinden op deze website, onder de rubriek ‘Op reis naar het buitenland’.

 

Moet je in quarantaine of ben je ziek? Verwittig ons via de ziektetelefoon (059 55 8865) en stuur je ziekte of quarantaine attest door naar ES@daikineurope.com

Ervaar je Covid gerelateerde symptomen of je hebt Covid gerelateerde vragen waarop je geen antwoord kan vinden, dan kan je bij onze medische dienst terecht. De medische dienst is beschikbaar op werkdagen van 8u-12u en 12u45-16u45. Je kan ze telefonisch bereiken (059/55.89.19) of via mail: corona@daikineurope.com

 

Update 12/08/2021

Iamdaikin – tijdelijke oplossing

Beste medewerkers,

Op dit ogenblik is de iamdaikin website buiten bereik en er ontstaan een aantal toegankelijkheidsproblemen bij het inloggen. Bij deze zijn we blij om met u een tijdelijke oplossing te delen, zodat u toch van de voordelen die op het platform te vinden zijn, kunt genieten.

Om toegang te krijgen tot de Employee Benefits:

 1. Surf rechtstreeks naar https://daikin.benefitsatwork.be   
 2. Klik op "wachtwoord vergeten"


        3. Vul uw email in en klik op "stuur e-mail".

        4. Volg de daaropvolgende stappen: u ontvangt per e-mail een wachtwoordcode.


        5. Nadat u de code hebt ingevoerd, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord toe te kennen. 


        6.Vervolgens wordt u gevraagd opnieuw in te loggen.

        7. U kunt nu probleemloos genieten van de Personeelsvoordelen.

 

Dit is een tijdelijke oplossing. Van zodra de problemen met het iamdaikin platform opgelost zijn, kunnen jullie opnieuw op de gekende manier verder surfen.

We hopen snel terug volledig operationeel te zijn!

Onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak dat dit probleem kan hebben veroorzaakt!

Update 04/08/2021

Aandacht voor COVID vaccinatie – phishing mails

Er doen momenteel phishing mails de ronde die melden dat er dringende documenten in verband met uw COVID-vaccinatie certificaat ter beschikking staan.

Deze phishing mails hebben als doel persoons- en bankgegevens van de ontvanger te verkrijgen.

De mails zijn opgemaakt in de huisstijl van het Belgisch Agentschap Zorg en Gezondheid, met vermelding van logo, campagnebeeld en ondertekening door administrateur-generaal Dirk Dewolf.

Het afzendadres wil de indruk wekken dat de mail afkomstig is van een huisarts, mutualiteit of overheidsinstantie.

Om uw COVID-certificaat te raadplegen is het NOOIT nodig uw bankgegevens of andere persoonlijke informatie te geven.

U kan uw certificaat raadplegen via de beveiligde aanmeldingen (bv. via e-ID of de Itsme app).

Blijf dus alert en klik zeker op niets dat je niet vertrouwt.

Meer informatie over deze fraudemails kan je vinden op de website van de overheid onder de sectie ‘Laat je vaccineren’.

 

*** HIERONDER KAN JE EEN VOORBEELD VINDEN VAN EEN PHISHING MAIL***

 

Update 22/07/2021

Collectief verlof

Beste medewerkers,

Binnen enkele dagen start het collectief verlof en we wensen jullie dan ook allen een mooie, welverdiende en deugddoende vakantie toe!

Helaas zien we het aantal Corona besmettingen in ons land en daarbuiten de afgelopen weken weer fors toenemen. Wees dus nog steeds voorzichtig en blijf de Covid maatregelen naleven.

Ga je op reis, volg dan zeker de regels van de overheid op en de informatie omtrent reizen die je ook  kan vinden op deze website (bij ‘Op reis naar het buitenland’). Respecteer de quarantaine maatregelen bij terugkomst indien nodig!

Als je in quarantaine moet, verwittig via de ziektetelefoon (059 55 8865) en stuur je quarantaine-attest door naar ES@daikineurope.com

We zien jullie allen graag terug na het verlof, maar start zeker niet op indien je Covid symptomen vertoont. Het blijft heel belangrijk om voor jezelf en je collega’s een veilige werkplek te behouden.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Prettige vakantie !

 

collectief verlof picture.jpg

Update 20/07/2021

Daikin Europe Groep steunt de slachtoffers van de overstromingen.

Ons medeleven gaat uit naar alle slachtoffers die getroffen zijn door de verwoestende overstromingen van de voorbije week. Dit veroorzaakte onvoorstelbaar menselijk lijden en immense materiële schade dat jaren zal duren om her op te bouwen.

Vanuit Daikin willen we mee onze steun betuigen aan de slachtoffers, vandaar dat er beslist werd om een financiële gift te doneren in de drie landen die het meest getroffen werden. Onze dochterondernemingen in Duitsland, Nederland en België zullen elk een bijdrage storten aan het Rode Kruis of het steunfonds van het desbetreffende land.

Dit is de tweede donatie in 1 maand tijd in onze Daikin Europe Groep omwille van een natuurramp. Vorige maand was er een tornado vlak bij de Daikin fabriek in Brno. Onze 3 bedrijven in Tsjechië zullen warmtepomp verwarmingsinstallaties voorzien voor het herbouwen van gebouwen die verwoest werden door de Tornado in Zuid-Moravië.

Daarnaast nemen we vandaag in België deel aan de dag van nationale rouw. Ook wij zullen om 12u01 een minuut stilte houden in de gebouwen van Oostende, Gent en Anderlecht en onze vlaggen in Oostende hangen eveneens halfstok.

 

Update 16/07/2021 

Opstart aanwervingspremie om de invulling van vacatures te versnellen

1 april 2021 is het eerste boekjaar van ons Fusion 25 plan gestart. We hebben veel ambitie en dit gaat samen met de aanwerving van een 100 tal nieuwe collega’s voor onder meer EDC, IT, Manufacturing,  enz.

Om de aanwerving van deze meer gespecialiseerde, technische & IT profielen te versnellen, willen we graag beroep doen op jouw hulp. Hiervoor maken we gebruik van de bedrijfsCAO “aanwervingspremie” die op 16 juli 2008 afgesloten is 

Voorwaarden?

 • Om aanspraak te maken op de premie moet men tewerkgesteld zijn in Daikin Europe

 • Voorgedragen kandidaten mogen geen 1ste graad verwantschap hebben (dus geen ouder, kind of partner)

 • Kandidaten mogen voordien nog niet bij Daikin gewerkt hebben (vast, tijdelijk, interim). Er is een  uitzondering voor jobstudenten & subcontractors.

 • De kandidaat moet in selectieproces slagen en min. 5 maanden in dienst blijven

 • Medewerkers die betrokken zijn in selectieproces mogen niet deelnemen (bijv. POG, Personnel development, Randstad)

 • De premie bedraagt ongeveer 500-euro netto. Indien een kandidaat voorgedragen is door verschillende personen wordt het bedrag verdeeld

 • Per medewerker kan er max 2 x per jaar een aanwervingspremie uitgekeerd worden.

   

  Voor welke vacatures activeren we de aanwervingspremie?

  De aanwervingspremie is van toepassing voor de aanwerving

 • van Technische bachelors/masters voor EDC, Manufacturing, Service & Spare parts

 • van Software/ Cloud/IT profielen voor EDC, Manufacturing, IT

 • van  Internal auditors

Alle vacatures van Daikin Europe zijn terug te vinden onder www.daikin.eu/jobs

 

Proces om een kandidaat aan te dragen?

 • Medewerkers dienen het cv van een geïnteresseerde kandidaat door te sturen naar jobs@daikineurope.com

 • Ze dienen hierbij expliciet te vermelden over welke vacature het gaat, alsook dat deze past binnen de aanwervingspremie en hoe ze de kandidaat kennen

 • Randstad zal de kandidaat screenen en het selectieproces doen

 • Randstad houdt een overzicht bij van kandidaten die via de aanwervingspremie gekomen zijn en door wie ze zijn aangebracht

 • Er kan geen feedback gegeven worden naar de medewerker over het selectieproces as such enkel of de kandidaat is aangeworven of niet

 • Als de kandidaat is aangeworven zal HR communiceren naar de medewerker wanneer hij/zij in aanmerking komt voor de aanwervingspremie (rekening houdend met de 5 maanden tewerkstelling)

   

  Duurtijd van het programma?

  De aanwervingspremie loopt van 15 juli 2021 tot en met 31 December 2021

Update 16/07/2021

Afspraken voor week 32 (09/08 - 13/08) - operatoren die cafetariaplan B hebben gekozen

Er is in week 32 geen productie, er zullen voor iedereen alternatieve taken voorzien worden. Deze kunnen onderverdeeld worden in 3 grote groepen.

Groep 1: Assistentie PE bij de wijzigingen in de zomer (assisteren, labelen, testen…)

Groep 2: Summer cleaning onder leiding van Monozukuri (3S activiteiten, schilderen…)

Groep 3: Afdelingsspecifieke zaken (er zullen ook enkele operatoren ondersteuning geven aan kwaliteit) 

De taakverdeling is opgemaakt door de leidinggevenden op basis van afdeling en competenties. 

Enkele praktische afspraken:

 • We werken deze week in dag (7.30u tem 15.45u)
 • IEDEREEN dient op parking A te parkeren (grote parking vooraan)
 • De temperatuurcontrole blijft uiteraard van kracht
 • We verwachten iedereen in tent 1 (tent van R2 aan de medische dienst). De andere breakzones kunnen deze week niet gebruikt worden!
 • Ook alle leidinggevenden worden hier om 7.30u verwacht.
 • We beginnen met een uitgebreide morning meeting waarna de verantwoordelijken van de verschillende projecten jullie zullen begeleiden en van verdere uitleg voorzien
 • Dit geldt als een normale werkweek, de geldende veiligheids/COVID en andere afspraken blijven dus van kracht! 

Update 14/07/2021

Collectief verlof regelingen

Beste mederwerkers, 

 

Van maandag 26/7 tot en met vrijdag 13/8 is er collectief verlof in Daikin.

Via deze weg willen wij jullie informeren omtrent enkele regelingen die van toepassing zijn tijdens deze periode.

 

1.       Catering

Het bedrijfsrestaurant blijft gedurende gans deze periode open.

Dezelfde regeling (beperkte bezetting, take-away, bestelling via formstack, timeslots, …) blijft van toepassing.

 

2.       Gate B

Gedurende de ganse periode van het collectief verlof is Gate B terug gesloten.

Dit betekent dat:

-          Temperatuurmetingen in de temperatuurcontainer Gate B niet mogelijk zijn.

-          Gebruik van de fietsenstalling Gate B niet mogelijk is.

3.       Temperatuurmetingen en parking

Gedurende de ganse periode van het collectief verlof kunnen temperatuurmetingen voor DENV werknemers van maandag tot vrijdag als volgt doorgaan:

Temperatuurcontainer Gate B

Gesloten

Temperatuurcontainer Parking A

Geopend van 07:00 tot 10:00

Temperatuurcontainer slagboom Gate A

Geopend van 07:00 tot 13:30

Wie buiten de openingsuren van de temperatuurcontainer toekomt, dient zijn temperatuur manueel te laten opmeten in de Loge Gate A.

Tijdens het weekend geldt dezelfde regeling als buiten het collectief verlof en is ook enkel manuele opmeting mogelijk in de Loge Gate A.

 

In de derde week van het collectief verlof: arbeiders met de auto, die komen werken en Kalender B volgen,  moeten gebruik maken van Parking A.


4.       Sanitaire installaties (toiletten en kleedkamers) fabrieksgebouwen

 

Gedurende de eerste twee weken van het collectief verlof (van 26/7 tot en met 8/8) zullen sanitaire installaties (toiletten en kleedkamers) in de fabrieksgebouwen F1, F2, F3 en F4 fysisch afgesloten worden.

Enkel onderstaande toiletten in het groen aangeduid blijven open voor gebruik door de aannemers en de aanwezige werknemers.


Vanaf de derde week van het collectief verlof (vanaf 9/8) worden deze terug opengesteld wegens de terugkomst van een deel van de arbeiders.

 

5.       Breakzones fabrieksgebouwen

Gedurende de eerste twee weken van het collectief verlof (van 26/7 tot en met 8/8) zullen de breakzones in de fabrieksgebouwen F1, F2, F3 en F4 fysisch afgesloten worden, uitgezonderd F1 Refter.

Vanaf de derde week van het collectief verlof (vanaf 9/8) worden bepaalde breakzones terug geopend wegens de terugkomst van een deel van de arbeiders: F1 refter, Breaktent 1. (Zie afbeeldingen onderaan)

6.       Arbeidskledij

 

Gelieve alle arbeidskledij de laatste werkdag te deponeren in de vuile-was-kasten of mee te nemen naar huis.

Tijdens het collectief verlof hanteert de fitting room de normale service.

OPGELET: Alle nog aanwezige arbeidskledij zal in de vuile was gesmeten worden.

Update 08/07/2021

Ophaling vuile was -  arbeidskledij

Beste medewerker, 

Wegens een uitzonderlijke verschuiving in de ophaalroute door de leverancier van onze arbeidskledij zal de vuile was volgende week op maandagmiddag worden opgehaald in plaats van dinsdagnamiddag.

Vereiste actie:

Gelieve de te wassen kledij ten laatste vrijdagsnamiddag 9 Juli 2021 in de vuile waskar te werpen.

Update 07/07/2021

Vacature production groupleader met groeitraject

Interesse in de functie van productie groupleader? Schrijf je dan nu in voor het groeitraject.

De vacature staat heel het jaar open voor medewerkers met zowel een contract van onbepaalde duur, bepaalde duur alsook interim.

Inschrijven kan via:  https://daikin.formstack.com/forms/interne_vacatures__inschrijving

Meer informatie over de vacature in de bijlage hieronder.

Update 06/07/2021

Freeswerken oude asfalt omgeving gebouw I & K

 

Beste medewerker,

Ter voorbereiding van de nieuwe asfalteringswerken, zullen eerst freeswerken uitgevoerd worden van de oude asfalt. De werken zullen doorgaan op zaterdag 10/07/2021

Freeswerken van oude asfaltlaag van groene en blauwe zone.

 

Tijdens de freeswerken zal er een minder vlotte doorgang zijn.

Na de freeswerken is de volledige zone terug volledig toegankelijk voor voetgangers en voertuigen.

Na de freeswerken zal er terug kunnen geparkeerd worden door subcontractors aan gebouw K.

 

Door het niveau verschil van bovenlaag en gefreesde laag, vragen wij om uw snelheid met uw voertuig aan te passen bij het naderen van de zone.

Door het niveau verschil van de bovenlaag en de gefreesde laag, vragen wij om als voetganger voorzichtig de zone te betreden.

Update 02/07/2021

 

Carpool tijdens de zomerperiode

Beste medewerker,

Wanneer je langer dan 1 maand niet carpoolt door langdurige afwezigheid van jouw carpoolpartner door ziekte, zwangerschap, verlof…, moet je jouw carpoolregistratie stopzetten. Dit geldt dus ook indien je carpoolpartner langdurig thuis is tijdens de zomervakantie (80%/ 50% op jaarbasis, voltijds ouderschapsverlof, …)

Dit kan via deze link en doe dit zeker tijdig!

Verschillende malen per jaar wordt er een controle uitgevoerd of de medewerkers wel effectief carpoolen. Het niet correct naleven van de regels, brengt sancties met zich mee. Niet alleen binnen Daikin maar ook de belastingautoriteiten kunnen maatregelen nemen. Van een fiscaal voordeel genieten terwijl je niet carpoolt, staat gelijk met fraude.

Bij het hervatten van je gewone carpoolregeling, moet je deze opnieuw registreren via deze link. Dit gebeurt dus niet automatisch!

Update 25/06/2021

Status Daikin Covid fasemodel

Eindelijk horen we positieve berichten over de evolutie van de Coronacijfers in ons land en de lopende vaccinatiecampagne. Allemaal kijken we reikhalzend uit naar het ‘nieuwe normaal’ waarin we opnieuw zonder al te veel zorgen kunnen omgaan met elkaar zonder mondmaskers en anderhalve meter afstand.

Ook in Daikin bekijken we continu de evolutie van de cijfers en evalueren we wat mogelijk is op het vlak van de coronamaatregelen. Hier blijft echter één belangrijk gegeven gelden zoals in onze privé-omgeving: we moeten blijven zorgen voor elkaar. Het is namelijk niet omdat we zelf (1 keer) gevaccineerd zijn dat we niet meer moeten opletten voor andere collega’s die nog de kans niet kregen.

Momenteel is fase 2 van toepassing in Daikin van ons eigen fasemodel. Deze fase hebben we ingevoerd in september 2020. Toen hadden we ongeveer 1200 bevestigde positieve gevallen per dag, vorige vrijdag waren er dat 671. Toen hadden we 417 mensen met Covid in het ziekenhuis, vandaag zijn dat er nog steeds 555. Toen hadden we minder dan 75 mensen op de intensieve zorgen, vandaag 236. Toen hadden we meer dan 2 sterfgevallen per dag, op vandaag sterven nog steeds 7 mensen per dag aan de gevolgen van Covid.

In België heeft 51% minstens 1 vaccinatie ontvangen, 29% is volledig gevaccineerd. Ondertussen leert ons de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de delta-virus-variant in volle opmars is, dat 1 vaccin niet voldoende bescherming biedt en de cijfers ook snel kunnen keren.

De overheid kondigde recent zijn covid versoepelings-stappenplan aan, waarbij elke stap afhankelijk wordt gesteld van het aantal gevaccineerden en een verdere gunstige trend in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.  Daarbij is de grens van 7 op de 10 volwassenen die volledig gevaccineerd zijn, een belangrijke mijlpaal, omdat dan de groepsimmuniteit kan starten. Dat niveau zou bereikt worden op 1 september.

Vandaar dat er vanuit directie beslist werd om tot 1 september in fase 2 te blijven.

Deze beslissing werd deze week toegelicht op het CPBW, waar werd geluisterd naar de bekommernissen van de werknemersvertegenwoordiging.

De vraag die het sterkst naar voor kwam was een versoepeling van de mondmaskerplicht, zeker in de buitenlucht. Directie heeft dit overwogen maar zal hier niet op ingaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat als men buiten is, men zelden alleen is. Meestal zijn er collega’s in de buurt bij het naar de parking wandelen na het werk, of bij het zich begeven naar de break- of rookzone. Vaak knoopt iemand dan een gesprek met je aan, en ontstaat er het risico van speeksel-partikeloverdracht. Intussen is alom bekend dat een mondmasker hiertoe het beste beschermingsmiddel is, zeker als geen afstand kan gegarandeerd worden.

Op volgende vragen tot versoepeling kon wel ingegaan worden, die vanaf maandag aanstaande 28 juni van kracht zijn:

 • Heropening fietsenstalling aan Gate B voor de dagploeg, Spare Parts en de late ploeg (niet voor de vroege ploeg, weekendploeg en nachtploeg). Wie zijn fiets wil plaatsen aan gate B, wordt gevraagd zich eerst aan te melden aan de temperatuurcontrole aan gate B om erna de fiets te stallen in de fietsenstalling en het terrein te betreden via de draaimolen (vergeet je fietsregistratie niet). Deze werkwijze kan niet veilig verlopen in de vroege ploeg omdat er dan ook binnenrijdend verkeer is van wagens van medewerkers.

Temperatuurmeting voor fietsers via Gate B is enkel mogelijk van 06:00 tot 09:00 en van 11:00 tot 14:00. Enkel tijdens deze uren is er toegang tot de fietsenstalling (uitgang is niet beperkt in de tijd). Wie buiten deze uren toekomt dient zich nog steeds naar de fietsenstalling aan Gate A te begeven.

fietsenstalling gate B.JPG
 • Heropenen van de douches voor fietsers mits de Covid maatregelen gerespecteerd worden. Het gebruik van de kleedkamers blijft beperkt tot fietsers en werknemers die bevuilend werk hebben. Het gebruik van de douches wordt uitgebreid van enkel werknemers met bevuilend werk naar bijkomend ook fietsers. 

 • De capaciteit van het bedrijfsrestaurant en het take-away concept blijven behouden maar er komt wel een uitbreiding van het aanbod. Een extra suggestie en het broodje van de dag zullen toegevoegd worden aan het menu en zullen besteld kunnen worden via het formstack formulier. Desserts zullen zonder bestelling beschikbaar zijn aan de uitgifte.

 • Roken na de shift wordt opnieuw toegestaan. 

 • Traktaties voor bepaalde aangelegenheden (bijv. verjaardag) kunnen opnieuw voor zolang ze covid-proof verdeeld kunnen worden. 

 • De norm voor het toekennen van extra breaks bij warm weer wordt verlaagd zolang we in fase 2 zijn. De combinatie van mondmaskers met warm en vooral vochtig geeft een extra belasting. Daarom is een nieuwe lagere norm afgesproken die van kracht zal zijn zolang we in fase 2 zijn en die geldt in de fabrieksgebouwen waar er nog geen koeling aanwezig is. 

Naast de mondmaskerplicht blijven volgende maatregelen echter zeker tot 1 september van toepassing:

 • De temperatuurscontrole  (dit is een kleine moeite, maar geeft ons toch samen de geruststelling dat zieken niet ongemerkt het bedrijf kunnen betreden, of het nu medewerkers, onderaannemers of leveranciers zijn)

 • De geldende carpoolregels. (Omdat we intussen weten dat de wagen één van de meest risicovolle plaatsen voor besmetting is)

 • DET & Teamactiviteiten blijven niet toegestaan (deze worden terug mogelijk vanaf 1 september op voorwaarde dat de organisator een plan kan voorleggen waar hij aantoont dat deze covid-proof kan georganiseerd worden)   

Velen van ons kijken al uit naar komend verlof. Misschien ga je op reis? Als Daikin volgen wij volledig de richtlijnen van de overheid wanneer je naar het buitenland gaat. Volg dus goed de richtlijnen van de overheid op in het kader van eventuele quarantaine en testing. Zorg voor de nodige attestering en breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van je afwezigheid.

Tot slot, blijven we iedereen bedanken voor de inzet van de voorbije maanden! We weten dat het niet makkelijk is. Hopelijk gaan we de komende maanden tegemoet met alleen maar positieve evoluties in het kader van de Covid-pandemie. Hou dus nog even vol en laat je vaccineren!

UPDATE 17/06/2021

Bijen op het werk

Beste medewerkers,

Biodiversity

Zowel binnen de ‘Green Heart Factory’ als binnen de duurzaamheidsdoelstelling van de Verenigde Naties is het belangrijk om de lokale biodiversiteit te ondersteunen.

Daarom heeft Daikin in het verleden reeds heel wat acties gelanceerd: de ecobermen, het Daikin-insectenhotel, nestkasten voor roofvogels, enz.

In een volgende stap hebben we 2 bijenkasten op onze site geïntroduceerd. Ze zijn gelegen in de groenzone voor het A-gebouw.

Op die manier heeft Daikin duizenden extra 'werknemers' die honing voor ons maken, zij helpen ook vele plantensoorten te bestuiven! Op deze manier krijgt de lokale biodiversiteit een boost!

Wist je dat?

 • Voor 1kg honing moeten bijen 6 miljoen bloemen bezoeken!
 • Bijen hebben enkel aandacht voor nectar en honing. Suiker en andere voeding daar houden ze zelfs niet van !

Opmerking

Bijen houden van rust, laat ze dan ook rustig verder werken. Bewonder ze vanop een afstand!

De wit gemarkeerde zone rond de kasten moet gerespecteerd worden, betreedt deze niet !

 

 

Update 15/06/2021

Erfstukken

Beste medewerker,

Ten gevolge van de pandemie-uitbraak verleden jaar, dienden alle oude breaktafels uit gebruik te worden genomen. Hierna werden ze vervangen door alternatieven die meer afstand garanderen t.o.v. elkaar- volgens de vereisten van overheidswege.

Sindsdien bleef dit oude materiaal op haar lotsbestemming wachten in onze externe opslagplaats. We deden er alles aan om te verzekeren dat deze tafels niet zomaar vernietigd zouden hoeven te worden.

Vandaar dat we verheugd zijn mee te delen dat een duurzame herbestemming gevonden werd…oude tafels voor jonge zielen: scholen in Oostende en omgeving kwamen gretig hun deel ophalen, ondanks de logistieke uitdaging (gewicht & afmetingen).

Matthew Lammertyn, Welfare & Environment Executive: “Zowel binnen het Green-Heart-Factory gebeuren als binnen ons duurzaamheidsbeleid1, staat maatschappelijk ondernemen zoals afvalvermindering centraal! Met deze actie voorkomen we dat de tafels op de afvalberg terecht komen én ondersteunen we de lokale scholengemeenschap!

Een foto zegt meer dan woorden…

(Verwijzingen: 1 Zie doelstellingen 11-12, THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org))

 

Update 14/06/2021

Fietsenstalling Gate A buiten gebruik

Beste medewerker,

 

In het kader van een aanslepend probleem met de dakbedekking van de nieuwe fietsenstalling ter hoogte van Gate A is er een broodnodige vernieuwing van het dak.

De fietsenstalling zal buiten gebruik zijn voor 3 werkdagen gedurende het verlof: 02/08 + 03/08 + 04/08.

Graag rekening houden met:

 • Iedereen die in verlof gaat: zijn of haar fiets/ bromfiets verwijderen uit de fietsenstalling gedurende deze periode.
 • Gelieve deze 3 dagen uw fiets te plaatsen in de oude fietsenstalling + uw fietsregistratie (aanwezig) niet vergeten.
 • In geval u een batterij moet laden van elektrische fiets of pedelec gelieve de lader mee te brengen en uitzonderlijk te laden op kantoor zoals vroeger.

Alvast bedankt voor uw positieve medewerking. 

Update 10/06/2021

Bijkomende plaatsten Vaste ploeg 

Sinds 01/01/2020 is er de mogelijkheid voor 1% werknemers met een contract voor onbepaalde duur die voltijds werken om in een vaste vroege ploeg of een vaste late ploeg in te stappen. Met andere woorden, in dit systeem is er geen sprake meer van een wisselend systeem van ploegen. Je werkt ofwel altijd in de late ploeg ofwel altijd in de vroege ploeg.

Let wel indien je voor één of andere reden moet bewijzen dat je een zwaar beroep hebt uitgeoefend onder de vorm van wisselende ploegen, zijn de jaren van tewerkstelling in een vaste ploeg hiervoor niet gelijkgesteld. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor wie in een landingsbaan wil stappen vanaf 50 jaar of een aanvraag SWT wil doen. 

De detailinformatie en voorwaarden (vb: hoe lang je in het uurrooster kan tewerkgesteld worden, hoe de ranking zal gebeuren bij toekenning, …) kun je terugvinden in een uitgebreide tekst. Deze kan je komen afhalen in de POG tijdens het spreekuur. 

BELANGRIJK

Er werd beslist dat het aantal werknemers die in een vaste ploeg kan tewerkgesteld worden mag uitgebreid worden naar 2%. Bijkomende instapplaatsen kunnen vanaf 01/09/2021.

De voorwaarden voor de uitbreiding werden als volgt vastgelegd:

 • Werknemers tewerkgesteld in een vaste ploeg blijven ten allen tijde transferbereid.

 • Vanaf 2021 kunnen werknemers in een vaste ploeg deelnemen aan klasseverhogende interne vacatures. De haalbaarheid wordt per vacature bepaald.

 • Er wordt steeds gestreefd naar het vormen van een duo tussen een medewerker van de vroege en een medewerker van de late ploeg.

 • Tewerkstelling kan enkel in afdelingen met meer dan 5 medewerkers (per ploeg). Tenzij er een DUO kan gevormd worden.

 • Het verschil tussen de vaste vroege en vaste late ploeg kan maximum 5 zijn op fabrieksniveau

Aanvragen moeten binnen zijn ten laatste op woensdag 23 juni 2021.

Aanvraagdocumenten zijn ter beschikking in de POG. Er wordt gevraagd om je aanvraag persoonlijk af te geven en niet via een tussenpersoon of via de brievenbussen binnen te brengen.

Update O9/06/2021

Gebruik pool wagen

Beste medewerkers,

Vanaf maandag 14 Juni 2021 zullen de pool wagens opnieuw op te halen en terug te brengen zijn bij de bewaking – Gate A

DESINFECTIE

 • EHBO wagen en wagen voor dringende stukken

- 24/24 – 7/7, bij de bewaking

- Desinfectie op afroep door de schoonmaakfirma

 • Overige pool wagens

- 24/24 – 7/7, bij de bewaking

- Desinfectie door bestuurder met beschikbare middelen in de wagen

   We verwachten van de bestuurder dat hij/zij de wagen:

 1. Desinfecteert voor en na elk gebruik (materialen voor desinfectie zijn aanwezig in elke pool wagen)
 2. de checklist aanvult die aanwezig is in de map van de wagen

De bewaking zal bij inleveren van de map en sleutel de checklist controleren, indien dit niet werd ingevuld, zal de bewaking de bestuurder terugsturen om alsnog de desinfectie te finaliseren.

REMINDER

Alle poolwagens zijn geschikt voor gebruik door maximum 1 persoon. Het is niet toegelaten de poolwagens te gebruiken met meer dan 1 persoon (ook niet indien men geschrankt achter elkaar, zit, een mondmasker draagt, met open ramen, …). Uitzondering op deze regel zijn de EHBO wagen en de poolwagen 1YDB611 die zijn uitgerust met een plexi scherm en daarom gebruikt kunnen worden door 2 personen.

Alvast bedankt!

Update 04/06/2021

Overschakeling naar normale uurroosters 

Beste medewerkers, 

Bijna een jaar terug werd het Daikin covid fasemodel ingevoerd, dat drie crisisniveaus heeft. De bedoeling van een fasemodel is dat mensen op voorhand weten welke set aan maatregelen ze mogen verwachten bij elk crisisniveau. In dit model staat dat in fase 3, dus het hoogste crisisniveau, gewijzigde uurroosters kunnen ingevoerd worden om het kruisverkeer te verminderen. Vorig jaar, van 6 november t.e.m. 12 december, toen de cijfers in de maatschappij en Daikin bijzonder hoog waren, zijn we als Daikin één maand in fase 3 geweest en werd dan ook het systeem van het afwisselend 5 minuten vroeger stoppen, ingevoerd.  

Half december gingen we toen terug naar fase 2 en hoewel het fasemodel dit niet voorzag, heeft de directie toen toch beslist het afwisselend 5 minuten vroeger stoppen, te behouden tot het nieuwe exit-flow-systeem klaar zou zijn. Dit exit-flow-systeem heeft tot doel het verminderen van het kruisverkeer op de werkvloer. Het invoeren nam meer tijd in beslag dan initieel gepland, maar intussen werd het één maand terug ingevoerd. Na evaluatie blijkt dit goed te werken, mits een aantal zaken nog bijgestuurd worden (extra badgeklokken op een aantal plaatsen, extra controles op wie waar uittikt op een aantal plaatsen, een aanpassing van de exit-flow in het piping-gebouw).  

De belangrijkste evaluatiepunten zullen tegen maandag in orde zullen zijn. Daarom zullen we vanaf aanstaande maandag het systeem van afwisselend 5 minuten vroeger stoppen, beëindigen. 

Aanvullend is het niet meer aan de orde, om een maatregel die hoort bij het hoogste alarmniveau (nl. fase3) nog te behouden in een periode waarin zowel in de maatschappij als in Daikin de besmettingen sterk dalend zijn, o.a. dankzij vaccinatiecampagne die op volle toeren draait  

Concreet betekent dit dat vanaf maandag 7 juni aanstaande de normale uurroosters terug worden gehanteerd zoals voorheen. 

We kunnen jullie ook nog melden dat er zeer binnenkort overleg wordt opgestart tussen de werkgever en het CPBW om na te zien welke versoepelingen stap voor stap mogelijk zijn binnen Daikin, in lijn met de versoepelingen aangekondigd door de overheid. 

De Directie

 

Flowwijziging

Na de evaluatie periode van één maand werden volgend bijgestuurd:

Loopflow PIPING

 • PIPING1 (PIP1, TEC)
 • PIPING2 (PIP2, SM, R3B, SPP)
 • H1B

Extra badgeklokken:

 • Uitgang DLC – parking A
 • Uitgang DLC – parking O+P

Verplaatste badgeklok

 • Route F1 naar Parking P

Deze bijsturing start op maandag 7/06/2021 om 12.00

Bekijk hieronder de nodige informatie:  

overzicht IN flow.JPG
overzicht OUT flow.JPG
overzicht positie badgeklokken.JPG

Update 02/06/2021

Vlaams opleidingsverlof

Hieronder meer informatie over Vlaams opleidingsverlof.  

 

Update 28/05/2021

Uitbetaling vakantiegeld 

Betaaldatum vakantiegeld:

De betaaldatum van de vakantiegelden 2021 werd vastgelegd op 01/06/2021, dus rond dezelfde periode als vorig jaar. Op die dag worden de netto-vakantiegelden overgemaakt op het rekeningnummer van de werknemers.

Het vakantiegeld wordt betaald per overschrijving

Uiteraard is het noodzakelijk dat Congémetal jouw correct rekeningnummer heeft, anders zal het vakantiegeld niet betaald worden.

Indien jouw rekeningnummer gewijzigd werd sinds juni vorig jaar of indien jouw Daikin contract na juni 2020 is gestart, is het noodzakelijk om jouw rekeningnummer door te geven, indien je dit nog niet gedaan zou hebben. Omwille van de wet op de privacy mogen wij dat niet rechtsreeks doorgeven.

Je kan de informatie doorgeven op 2 manieren:

 • Met de mobiele apps itsme® of TOTP of met de elektronische identiteitskaart (en een kaartlezer) via de website: www.congemetal.be. (Doorklikken naar ‘Mijn vakantiegeld’). De toegang tot de website van de sociale zekerheid biedt jou ook de mogelijkheid om je vakantierekening te raadplegen (bedrag vakantiegeld, vakantieduur, betaling(en), eventuele schuldeiser(s),…). Dit kan ook op de PC beschikbaar in de POG tijdens de spreekuur.
 • Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om jouw bankgegevens online te beheren, dan kan je steeds een bankattest downloaden van de website: www.congemetal.be (doorklikken op ‘download’) Alvorens het attest uit te printen voor de ondertekening ervan, kan dit attest volledig ingevuld worden met ‘Adobe Reader’ (ook te downloaden via de website).

Opgelet, zonder bankrekening blijft het vakantiegeld onbetaald!

Indienen vakantieattest 

Medewerkers die in het kalenderjaar 2021 geen 20 dagen jaarlijks verlof hebben, op basis van hun regime en/of tewerkstelling in het vakantiedienstjaar 2020, worden gevraagd om zeker een kopie van hun vakantieattest binnen te brengen bij Employee Services. Indien nodig wordt het saldo in het SAP systeem aangepast conform het aantal dagen die vermeld staan op het attest en pro-rata volgens je huidig werkregime. 

Heeft u onvoldoende rechten op jaarlijks verlof omwille van werkloosheid of invaliditeit in 2020?

Onder bepaalde voorwaarden kan u uw quota jaarlijks verlof aanvullen met een aantal dagen jeugd- of

seniorvakantie en dit tot maximum 20 dagen in het totaal 

Voorwaarden jeugdvakantie

 • Op 31/12/2020 jonger dan 25 jaar zijn
 • In 2020 de studies beëindigd hebben.
 • Na de beëindiging van de studies in 2020, minimum 1 maand verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten die ten minste 13 arbeidsdagen telt.

Opmerking : vakantiejobs tellen hier niet mee 

Voldoe je aan de voorwaarden voor jeugdvakantie?

Je kunt de digitale verklaring op eer invullen in de POG

of via deze link : https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_jeugdvakantie 

Voorwaarden seniorvakantie

 • Op 31/12/2020 minstens 50 jaar zijn
 • Werknemer zijn in loondienst die onder de vakantiewetgeving “privé-sector” valt.

Bijgevolg geen zelfstandige zijn of tewerkgesteld zijn bij de overheid of in het onderwijs.

 • Met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn (als arbeider of als bediende). De seniorvakantie kan enkel opgenomen worden tijdens de arbeidsovereenkomst. Zodra men werkloos is of een ander statuut heeft dan loontrekkende, kan men geen beroep meer doen op de seniorvakantie.
 • In 2020 een periode volledig werkloos of invalide (=na één jaar ziekte) geweest zijn en om die reden geen recht hebben op de volledige vier weken betaalde vakantie. 

Voldoe je aan de voorwaarden voor seniorvakantie?

Je kunt de digitale verklaring op eer invullen in de POG

of via deze link : https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_seniorenvakantie

Update 26/05/2021

Verlofvorken juni/juli/augustus 

verlofquota juni 2021.JPG
verlofquota juli augustus 2021.JPG

Update 17/05/2021

Fietsvergoeding nieuwe locatie fietsterminal

Raadpleeg het document in bijlage voor meer informatie over de nieuwe locatie van de fietsterminal.  

Update 12/05/2021

Verlofvorken mei 2021 

andonvork mei 2021.png

Update 07/05/2021

Introductie van Nieuwe Loop Flows vanaf 10 Mei 2021. 

 

In het kader van de COVID-19 maatregelen en om de veiligheid binnen de productiebouwen te verhogen wordt een nieuw loopflowplan binnen productie (F1-DLC-PIPING) geïntroduceerd.

Het nieuwe flowplan biedt volgende voordelen:

 • Duidelijke gedefinieerde loopflows
 • Gebruik van visualisatieborden voor het verduidelijken van de flows
 • Concentraties van mensen vermijden door verschillende uitgangen per gebouw
 • Vermijden van kruisverkeer
 • Contactloos en sneller badgen zorgt voor vlottere doorstroom
   

Na een evaluatieperiode  wensen we de 5 minuten regel af te schaffen.  De 5 minuten regel wordt verlengd vanaf 10 mei tot en met 4 juni.
 

Het is belangrijk dat deze gedefinieerd flows door iedereen gevolgd worden om zo sneller terug te keren naar de normale situatie

 

Wijziging badgeklok principe:

De keuzetoets “IN” of “UIT” verdwijnt van de badgereader. De badgereader krijgt een vaste “IN” of “UIT” status en zijn terug te vinden aan de in -en uitgangen of langs de gedefinieerde flows.

Oude situatie:

 1. Indrukken keuzetoets “IN” of “UIT"
 2. Kaart tegen de badgereader houden

Nieuwe situatie:

 1. Kaart tegen de badgereader houden

 

 

 

Voor de ingaande flow betekent dit:

 1. F1 komende van parking A of L:
  • Loopflow 1: Ingang medische dienst
   • R1, R1x, R1b, Team 5, Monozukuri
   • R2, R2x, R2b, S2
  • Loopflow 2: Ingang A-gate via catwalk
   • Maintenance
   • Sheet Metal
   • R3, R3x
   • R4, H1
 2. F2 - PIPING:
  • Ingang PIP1: PIPING 1
  • Ingang PIP2: OSM, SPP, R3B, TEC
  • Ingang Tent5: H1B
 3. F3 – DLC van specifieke parking:
  • Ingang medewerkers komende van parking O of P: DLC dok
  • Ingang medewerkers komende van parking J: Zuidkant DLC
  • Ingang medewerkers komende van parking A: Westkant DLC
  • Ingang Tent5: H1L, R1L komende van Parking O of P of A

Voor de uitgaande flow betekent dit:

 1. F1 via 4 exits:Exit 1:
  • R1, R1x, R1b, Monozukuri
  • Exit 2: R2, R2x, R2b, S2, Maintenance
  • Exit 3: Sheet Metal, R3x, R3
  • Exit 4: R4, H1
 2. F1 via exit Parking P: tijdelijke medewerkers geparkeerd op parking P

 3. F2 – PIPING:
  • Centrale uitgang ter hoogte van Tent 5
 4. F3 - DLC naar specifieke parking:
  • Exit medewerkers gaande naar parking O of P: DLC dok
  • Exit medewerkers gaande naar parking J: Zuidkant DLC
  • Exit medewerkers gaande naar parking A: Westkant DLC

Update 03/05/2021

Stormwaarschuwing 4/5/2021 – extra preventieve maatregelen

 

Beste collega’s

Morgen 4/5/2021 worden aan de kust windsnelheden voorspeld tot 95 km/u.

Met betrekking tot de tenten die geplaatst werden in het kader van COVID zullen onderstaande bijkomende maatregelen uitgevoerd worden:

 • De breakzonetenten (gesloten tenten) zijn gecertificeerd voor windsnelheden tot 100 km/u. Om deze reden kunnen de breakzonetenten verder gebruikt worden.
 • De rookzonetenten (open tenten) zijn gecertificeerd voor windsnelheden tot 90 km/u. Om deze reden zullen:
  • alle krukken preventief verwijderd worden uit alle rookzonetenten. Dit om het wegwaaien van de krukken te voorkomen. Het verwijderen en terugplaatsen wordt verder georganiseerd.
  • alle rookzones (zowel de vaste rookzones als de rooktenten) tijdelijk preventief afgesloten worden. Het is tijdens het stormweer dus uitzonderlijk niet toegelaten om te roken en de rookzones te gebruiken. Dit geldt voor alle rookzones. Die dag geldt een uitzonderlijk rookverbod tot de windsnelheden het gebruik van de rookzonetenten terug toelaten.

   Alle rookzones worden vannacht preventief afgesloten. Wij zullen vanaf morgenochtend het weer opvolgen (vanaf 06:00) en van zodra veilig, alle rookzones terug openstellen. Een SMS wordt uitgestuurd van zodra roken terug mogelijk is.

Wij vragen iedereen deze maatregel te respecteren. Voor wie dit tijdelijk rookverbod echt onmogelijk te volgen is, wordt uitzonderlijk toegelaten om individueel tijdens de pauze te roken in de eigen wagen.

Wij begrijpen dat deze maatregel niet evident is voor de rokers maar willen toch begrip vragen voor deze maatregel die de veiligheid van ons allen moet garanderen.

Update 29/04/2021

Nieuwe PMD sorteerregels

logo's.jpg

Vanaf 1 april 2021 wordt de bestaande inzameling van PMD bij bedrijven uitgebreid. Wat betekent dat voor Daikin Europe nv? 

Vandaag zijn alleen metalen blikjes, plastic flessen en flacons en drankkartons van maximum 8 liter toegestaan. Vanaf 1 april worden onderstaande verpakkingen aan de lijst toegevoegd:

 • lege drinkbekertjes van de koffieautomaten fabrieksgebouwen
 • schaaltjes, vlootjes en bakejs
 • potjes en tubes
 • verpakkingsfolies van drankflessen, blikjes, …
 • zakjes (van bv. chips, snoep , …)

Net zoals bij uw thuis dus! Belangrijk om te weten is dat alle verpakkingen leeg moeten zijn. Productieafval hoort niet thuis in de blauwe PMD-zak.

Via de app Recycle! of de website betersorteren.be kan u terugvinden wat wel en niet in de PMD-zak mag. 

PMD-nieuwe regels.jpg

Update 27/04/2021

MAAI MEI NIET 

in all of us a green heart.png

MAAI MEI NIET

Daikin doet mee aan ‘Maai Mei Niet’. Zo maaien wij de hele maand mei het gazon niet.

Op die manier leggen we een rijkelijk buffet aan voor belangrijke beestjes zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.

Met ‘Maai Mei Niet’ wil Knack helpen om de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. In de eerste plaats door de burger te sensibiliseren over de impact die ze kunnen hebben met hun eigen tuin, hoe groot of klein die is. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen zoals minder en creatiever gras maaien. Daarnaast is ‘Maai Mei Niet’ een laagdrempelig citizen science-project.

Bescherm de biodiversiteit en doe ook zelf mee via: MAAIMEINIET.BE

Deze actie kadert ook binnen de doelstellingen van Green Heart Factory en SDG 15 van Unitar.

Vind meer informatie over de 17 Sustainable Development Goals van UNITAR via deze link: https://sdgs.un.org/goals

 

Unitar.png
ik doe niets voor de natuur.png

Update 26/04/2021

MOBILITEIT – Nieuw vanaf 01/05/2021

FIETSVERGOEDING – NIEUWE PROCEDURE

Met de auto naar het werk gaan lijkt misschien praktisch, maar zorgt ook voor onnodige stress, fileleed en tijdverlies. Waarom niet kiezen voor een sportiever en ecologischer alternatief, zoals de fiets?

Vanaf 01/05/2021 is het zover. Vanaf dan wordt de fietsvergoeding toegekend voor alle medewerkers van Daikin Europe NV tewerkgesteld in Oostende, Gent Office EN Brussels Office.

Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen.

De fietsvergoeding dient ervoor de kosten van de fietser te dekken, maar moet vooral meer werknemers aanzetten hun fiets te gebruiken.

Op fiscaal vlak, maar ook op maatschappelijk vlak zijn er tal van voordelen verbonden aan het toekennen van een fietsvergoeding.

Bent u geïnteresseerd om zich te registreren als een regelmatig fietser? 

In bijlage vindt u de nota met betrekking tot de fietsvergoeding terug. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Via onderstaande link kan u zich registreren en aangeven dat u de nota heeft gelezen en akkoord gaat met de afspraken.

https://daikin.formstack.com/forms/es_fietsvergoeding_registratie_bicycle_allowance_registration

 

Bent u reeds geregistreerd als regelmatig fietser?

Dan vragen wij u om uw registratie te herbevestigen en u opnieuw akkoord te verklaren met de nota met betrekking tot de fietsvergoeding.

Doet u dit niet dan wordt u niet meer als regelmatig fietser geregistreerd en wordt geen fietsvergoeding meer uitbetaald!

Uw registratie herbevestigen kan via onderstaande link.

https://daikin.formstack.com/forms/es_fietsvergoeding_herbevestiging_registratie_confirmation_bicycle_allowance_registration

 

DERDEBETALERSOVEREENKOMST

Trotseert u dagelijks de files om tot kantoor te geraken? Het woon-werktraject kan ook ecologisch en ontspannend zijn!

Daikin heeft een derdebetalersovereenkomst afgesloten met de NMBS waardoor u als werknemer kan beroep doen op een ‘gratis’ treinabonnement eventueel in combinatie met de tram, bus en metro.
Zo kan u vlot van deur-tot-deur reizen en wint u aan tijd en rust voor uzelf.

Meer informatie is terug te vinden op het intranet!

Wenst u hier gebruik van te maken kan u het derdebetalersattest bekomen door onderstaande link aan te vullen.
Met deze informatie zal Employee Services uw abonnement bij de NMBS bestellen.
 
https://daikin.formstack.com/forms/es_aanvraag_abonnement_openbaar_vervoer_request_public_transport_subscription

Update 21/04/2021

Renovatie sanitair DLC Oost + EHBO lokaal.

Volgende maandag starten we met de werken rond renovatie sanitair DLC Oost.
Tijdens deze werken zal het sanitair aan de Oost kant dus niet beschikbaar zijn.
Er wordt tijdens de verbouwingen wel een sanitaire container voorzien naast de tijdelijke kleedkamercontainer.

Meer info op plannetje hieronder.

tijdelijke sanitaire container.jpg

Impact

Tijdens deze verbouwing wordt het sanitair te DLC Oost uitgebreid. Er wordt aan deze zijde ook een EHBO lokaal geplaatst. Er wordt een stofwand voorzien die rond de zone zal worden aangebracht.

Het raam wordt tijdelijk verwijderd om al het werftransport zo te laten verlopen zodat de hinder voor de werknemers en de productieactiviteiten zoveel mogelijk beperkt wordt.

Vereiste gebruikersacties
Gebruik maken van de tijdelijke sanitaire container
Gebruik maken van de voorziene oversteekplaats ter hoogte van de sanitaire container
Respecteren van aangebrachte signalisatie

Update 20/04/2021 

Prijsverlaging voor Air Purifiers

AP prijswijzigingen voor Daikin personeel in FY21: bijgewerkte voorwaarden

Graag willen wij jullie informeren dat de personeelsvoorwaarden voor Air Purifiers gewijzigd zijn. Onze personeelsprijzen zijn afgestemd op de referentie eindgebruikersprijs op de Belgische markt, en aangezien deze prijs onlangs is gedaald, kan je van een nog betere prijs genieten.

Hieronder vind je de prijzen die vanaf vandaag gelden:
MC55W: 322 €
MCK55W: 386 €

Let op: door de lagere referentieprijzen is het niet meer mogelijk om de personeelsprijs te combineren met andere promoties.

Wil je jouw Air Purifiers vandaag nog bestellen?

Stuur jouw bestelaanvraag per mail naar personeelskorting@daikineurope.com en zij helpen je graag verder.

Nieuwe situatie evacuatie F1 Prijsverlaging voor Air Purifiers

In het geval van evacuatie, dient iedereen tewerkgesteld in F1 te evacueren naar parking A.

Daikin site 1.jpg

Hiervoor werden er evacuatieborden geplaatst op parking A zijde tennis. De andere evacuatieborden op parking A werden weggehaald.

Er zijn 9 evacuatiezones, waarbij verschillende afdelingen worden gegroepeerd:

 •  Zone 1: R2 / R2B
 • Zone 2: R1 / R1B
 • Zone 3: R1X / S1 / S2 / R2X
 • Zone 4: R3 / R3X
 • Zone 5: R4 / H1
 • Zone 6: Kaizen / MNT / EDC / NSM / Painting / HPB
 • Zone 7: Team 5 / PO-1 / POG / Supervisors PRD
 • Zone 8: PO-0
 • Zone 9: PO-0
  (zie plan onderaan)
evacuatie poort - parking A.jpg

Deze zones werden opgemeten zodat iedereen coronaproof kan staan.

Gelieve bij de eerstvolgende evacuatie te evacueren naar de correcte, aan de afdeling toegewezen, zone, zodat de groupleader de telling kan uitvoeren (voor blue collars). 

Lucht foto parking A.png

Update 09/04/2021 

Verlenging uurrooster 

Het uurrooster dat op vandaag van toepassing was in Productie tot 9 april, wordt verlengd met vier weken tot 7 mei

Update 02/04/2021

Nieuwe covid maatregel 

Onze interne Covid maatregelen voorzien dat er een mondmaskerplicht is. Daarom wordt u gevraagd bij de temperatuurscontrole om een mondmasker te nemen en deze op te zetten bij binnenkomst op het bedrijfsterrein.

De door Daikin aangeboden maskers kunnen een volledige dag gebruikt worden in zover ze niet continu moeten gedragen worden. Indien u van mening bent dat u uw mondmasker cumulatief langer dan een halve dag draagt, dan kan u aan de temperatuurscontrole een 2e masker nemen en deze bijhouden om deze later diezelfde dag te gaan gebruiken.

Het covid team. 

Update 31/03/2021

Vakantiejobs

Reeds vele jaren heeft Daikin tijdens paas- en zomervakantie studenten nodig. Hierbij wordt steeds de voorkeur gegeven aan kinderen van medewerkers.

Vorig jaar werden we geconfronteerd met een bijzonder onvoorspelbare situatie. Voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis hebben we een vorm van economische werkloosheid toegepast, zowel voor arbeiders als bedienden. Daarom hebben we vorige zomer enkel jobstudenten kunnen tewerkstellen in ons Spare Parts Center.

Ook op vandaag is de situatie nog steeds onzeker, zowel wat betreft de verkoop als wat COVID-19 betreft. In de paasvakantie zijn er dan ook geen jobstudenten voorzien, noch in Productie, noch in Spare Parts.

Dit jaar zullen we dus opnieuw maar vlak voor de start van de zomer een beslissing kunnen nemen of er bediendenfuncties of functies in Productie  zullen beschikbaar zijn. De kans dat er hier geen vakantiejobs kunnen aangeboden worden is eveneens reëel.

Op dit moment kunnen we enkel bevestigen dat voor het Spare Parts magazijn er in de maand juli 4 jobstudenten worden ingezet en 2 in de maand augustus.

Indien er meer aanvragen zijn dan plaatsen, worden de gangbare selectiecriteria toegepast: beschikbaarheid van de student,  leeftijd, anciënniteit van de ouders. Voor bediendenfuncties zijn er een beperkt aantal plaatsen, vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Alle aanvragen moeten voor 23 april 2021 binnen zijn.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar dplus@daikineurope.com met daarin de volledige naam en korte toelichting van de student. Binnen de week ontvangt men dan een mail met daarin een elektronische link naar een online dossier dat men moet invullen (persoonlijke info, beschikbaarheden,…). Tot slot ontvangt men een bevestigingsmail met daarin een kopie van de antwoorden in de mailbox van de student (dit is nog geen bevestiging van tewerkstelling!). Bevestiging of de student al dan niet in aanmerking komt om te werken bij Daikin hangt af van de productieplanning. Zodra deze gekend is, lichten we de studenten hierover in.

Update 29/03/2021

Verlofquota april 2021

Hieronder kan je het verlofquota van april 2021 terugvinden.  

andonvorken april 2021.png

Update 25/03/2021

Afrekening min- en meeruren flexibel jaar 2020-2021

In onderstaand document meer info over afrekening min- en meeruren flexibel jaar 2020-2021. 

Update 23/03/2021 

Verlenging paasvakantie voor lagere en middelbare scholen

Deze middag werd tijdens de persconferentie van de overheid gemeld dat de lagere en middelbare scholen sluiten of overschakelen op voltijds afstandsonderwijs tijdens de week voor de paasvakantie (29/03 tem 02/04).

Indien je tijdens deze periode een probleem zou hebben met opvang voor je inwonend, minderjarig kind dat in de lagere of middelbare school zit, kan je opnieuw beroep doen op overmacht.

Gelieve daarvoor zo snel mogelijk onderstaand online formulier in te dienen. Enkel na het invullen van dit document kan er overmacht toegediend worden.

https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_overmacht_voor_opvang

 

Interne procedure bij Covid-19 vaccinatie

In de komende weken en maanden zal je opgeroepen worden om zich te laten vaccineren. Hiervoor zal je 2 weken op voorhand een oproepingsbrief ontvangen van de overheid. Dit geldt voor alle personen die in België gedomicilieerd zijn of alle personen die over een geldige arbeidskaart beschikken ( BIS-document).

Je zal gevraagd worden om je in een welbepaald vaccinatiecentrum aan te melden op een specifieke dag en uur.

Daikin geeft aan iedere werknemer de nodige tijd om zich op het afgesproken tijdstip te laten vaccineren wanneer jouw vaccinatie valt binnen uw werktijd. Concreet betekent dit dat je via betaald omstandigheidsverlof maximaal 2 uur vóór en 2 uur na de vaccinatie de tijd krijgt om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven en terug op het werk aanwezig te zijn. Indien u die betreffende dag niet geacht wordt te werken, dan zal de eerste schorsing primeren

Hiervoor vragen wij u een foto van uw vaccinatiebrief op te laden uiterlijk één week vóór uw vaccinatie in een daartoe voorziene formstack: https://daikin.formstack.com/forms/vaccination .

Daikin gaat ervan uit dat wanneer je de brief doorstuurt, je zich ook effectief laat vaccineren. Het doel van het opladen van de oproepingsbrief is jouw werkgever de mogelijkheid te geven de personeelsplanning in goede banen te leiden en jouw afwezigheid op te volgen.

Indien jouw vaccinatie langer dan 4u in beslag zou nemen wegens onvoorziene wachtrijen, dan vragen wij je een attest hiervan op te vragen in het vaccinatiecentrum met vermelding van het exacte uur van vaccinatie en dit te willen bezorgen aan employee services (es@daikineurope.com).

Voor de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum wordt geen vergoeding voorzien.

Uiteraard kadert deze procedure binnen de geldende GDPR-regelgeving en zal er via de formstack een automatisch bericht verstuurd worden waarbij je zich akkoord verklaard met deze procedure. Daikin houdt geen namenlijsten bij wie gevaccineerd werd maar zal per exploitatiezetel van de onderneming wel collectief bijhouden hoeveel vaccinaties plaatsvonden in functie van het bijsturen van de interne maatregelen.

Indien de vaccinatie volledig voorzien wordt buiten jouw arbeidstijd, vragen wij toch om, vrijblijvend, de oproepingsbrief door te sturen. Op die manier hebben we een zicht op hoeveel Daikin werknemers zich intussen hebben laten vaccineren in de strijd tegen het covid-19 virus. Dit is belangrijk in het kader van de groepsimmuniteit en het eventueel kunnen versoepelen van de maatregelen.

Update 22/03/2021 

Covid sneltesten in geval van vermoeden van besmettingen tussen collega’s

Tot voor kort hadden we geen besmettingen op de werkvloer. Dit toont dat onze covid-regels een jaar lang goed gewerkt hebben.

Vorige week hadden we echter bij de bedienden in Oostende een aantal besmettingen, waar hoewel dit niet 100 % zeker is, deze mogelijks wel ontstaan zijn in Daikin.

Dit vermoeden is gebaseerd op onze contact-tracing, waaruit bleek dat verschillende positief geteste personen aan elkaar konden gelinkt worden; o.a. vanuit vergaderingen waaraan ze tegelijkertijd hadden deelgenomen.

Onmiddellijk heeft de Covid-stuurgroep hier snel gehandeld om het risico op verdere verspreiding in te dijken.

De naar voor gebrachte contacten met de besmette medewerkers werden opgesplitst in twee groepen: hoog risico- en laag risico-contacten.

Wie tijdens een vergadering (die doorgaans doorgaan zonder het dragen van een mondmasker, maar wel in covid ingerichte vergaderzalen) langer dan één uur in contact stond met een besmet persoon werd ingedeeld bij hoog.

Wie minder dan één uur in contact was met een besmette collega tijdens een vergadering of wie niet in een vergadering aanwezig was maar wel tot dezelfde afdeling behoort van de besmette collega, werd als laag risico-contact beschouwd.  

Er werden op heden in deze case in totaal een 20-tal personen als hoog risico beschouwd die allen een sneltest ondergingen en in quarantaine werden geplaats.
Daarnaast werden in deze case een 30-tal personen als laag risico-contact geïdentificeerd, die tevens een sneltest ondergingen.

Sneltesten zijn minder betrouwbaar dan PCR-testen, maar bij sneltesten heb je binnen het kwartier resultaat waar bij PCR-testen je een dag moet wachten. Sneltesten worden dus ingezet om snel zicht te krijgen op de breedte van een besmetting. 

Waar alles startte met 2 besmette personen die vermoedelijk aan elkaar konden gelinkt worden, kwamen uiteindelijk uit de 50 afgenomen sneltests nog 2 besmette personen naar voor.

Zekerheidshalve werden de medewerkers die met besmette personen vergaderd hebben en die hoorden tot de laagrisicogroep twee dagen later een tweede maal getest met een sneltest. Bij deze tweede test bleef iedereen negatief. 

Wij zijn bezorgd om de collega’s die besmet zijn en duimen voor hun spoedig herstel. De besmette collega’s beschouwen wij duidelijk als slachtoffer van het virus die geen schuld treffen en wij danken hen alle vier voor de grondige input die zijn gaven om minutieus al hun contacten in kaart te brengen.

Deze case biedt ons het inzicht dat het virus nog steeds heel sterk aanwezig is en via diverse varianten zich nog steeds agressief verspreidt. Een evaluatie van onze geldende maatregelen vonden wij daarom belangrijk.

Daarom werd beslist door de directie dat het dragen van een mondmasker binnen de gebouwen van Daikin zal worden verstrengd. 

Met onmiddellijke ingang wordt aan iedereen gevraagd om, niet enkel bij verplaatsingen, maar op alle locaties andere dan de eigen werkplek (= bureau voor bedienden), ten allen tijde een mondmasker te dragen.

Concreet betekent dit dat u enkel op uw eigen werkplek uw mondmasker kan afnemen.

Dit betekent bijgevolg ook dat vanaf heden ook in de meeting rooms continu een mondmasker moet worden gedragen ongeacht de grootte van de ruimte of de duur van de meeting.

De regel dat het mondmasker gedragen moet worden zodra u aan uw werkplek een face tot face gesprek hebt, wijzigt uiteraard niet."

Deze maatregel wordt na twee weken geëvalueerd.

Samenvattend:

HOU VOL

RESPECTEER DE REGELS

ENKEL OP UW EIGEN WERKPLEK KAN JE JE MASKER AFNEMEN

VAN ZODRA JE PRAAT MET IEMAND: MONDMASKER!

BIJ ENIGE ONACHTZAAMHEID KAN HET VIRUS SNEL TOESLAAG MET GROTE GEVOLGEN

 

Update 17/03/2021

Vanaf 1 april 2021 kan je Daikin toestellen kopen met een fikse korting!

Benieuwd hoe je dit doet? Ga dan snel een kijkje nemen op onze internetpagina om meer te weten te
komen over de voorwaarden en de stappen die je moet zetten om te genieten van Daikin comfort in je huis.
Er zullen eveneens folders beschikbaar zijn aan de balie van de POG.
 

Update 11/03/2021

COVID “Hou Vol”- filmpje

Vorige maand hebben wij bezoek gehad van onze eigen FC Hou Vol Coach Joost Van Hyffte.

We hopen dat je hem toen in levende lijven hebt kunnen zien. Was dit niet het geval, betreur het dan niet want wij zijn er met de oplossing!

Tijdens zijn bezoek hebben we 5 korte filmpjes gemaakt waarbij de belangrijkste Covid regels nog eens worden herhaald.

Hou de Covid regels nog even vol en bekijk het eerste filmpje, die ons allen nog eens herinnert om afstand te houden.

 

Volhouden éh!!
het COVID Team.

 

Update 10/03/2021

Nieuwsbrief

Zie hieronder de nieuwsbrief van maandag 8 maart.  

De onderwerpen - die in de nieuwsflits worden toegelicht – zijn de volgende :

 1. Tijdens het sociaal overleg werd een extra toelichting gegeven hoe we bepaald hebben dat we maar 40 vaste contracten kunnen aanbieden dit jaar. Daarnaast werd er vermeld dat er in april een bevraging zal gebeuren bij de mensen die ouder zijn dan 58 jaar om vrijblijvend te vragen wat hun toekomstplannen zijn. Zo kunnen we tijdig inspelen op eventuele vervanging.
 2. Voor half maart zal de verantwoordelijke supervisor een overleg organiseren met de vlinders van de flow over thema’s zoals opleiding, inzetbaarheid,…
 3. Blijf jullie verbeterpunten doorgeven. Bvb de afgelopen maanden stegen de klachten ivm de werkstukdragers aan de H1-lijn. Een actieplan werd uitgewerkt om tot een grondige revisie over te gaan.
 4. Als vierde onderwerp staat opleiding. Momenteel starten er geen nieuwe medewerkers op, dus hét moment om extra opleiding te geven aan onze medewerkers. Ook iedereen die interesse heeft om een werkpost aan te leren op andere afdelingen van de eigen flow kan dit eveneens melden aan de supervisor. Gedurende de maand maart kan er, waar nodig, beslist worden om de andon te verlagen om deze training te laten doorgaan.
 5. Een werkgroep bekijkt hoe we de ondersteuning van de flows kunnen verbeteren op vlak van improvements, TPM en veiligheid. Hierbij wordt onderzocht hoe we de werkverdeling, training en opvolging van deze gebieden kunnen verbeteren. Het concept zal klaar zijn tegen 18 maart.
 6. En als laatste topic willen we een oproep doen naar iedereen om vol te houden bij het volgen van de Covid-maatregelen! Er is zeker hoopgevend nieuws in verband met de vaccinaties maar momenteel is het te vroeg om versoepelingen door te voeren. De cijfers kunnen immers heel snel de verkeerde kant opgaan. Daarom zullen ook de covid-stewards blijvend ingezet worden om toe te zien op de basisafspraken. We willen ook vragen om zorg te dragen voor elkaar! Iedereen heeft zijn eigen bezorgdheden tijdens deze periode, dus heb oog voor het welzijn van je collega’s. Durf eens te vragen ‘oe ist?’ om daarna te luisteren. Dit kan al wonderen doen.

Heel wat onderwerpen, dus lees zeker de nieuwsflits nog eens na ! 

Verlofkaarten

Dan nog een bijkomende kleine mededeling ivm de verlofkaarten:

Vanaf eind deze week zullen alle medewerkers een nieuwe verlofkaart op mail ontvangen wanneer er wijzigingen werden aangebracht aan het verlof omwille van volgende redenen:

 • Een verlofaanvraag,
 • Een verlof annulatie
 • Een wijziging van teller
 • Een omboeking van verlof (vb. naar ziekte)

Zo hebben jullie ook thuis zicht op de verlofsaldo’s en aangevraagde verlofdagen en word je up to date gehouden van de recentste wijzigingen.

Opgelet: Het is niet de bedoeling dat deze verlofkaart uitgeprint wordt en meegebracht wordt naar het werk! Het is louter informatief. De huidige verlofkaarten blijven van tel.   

Verlenging uurrooster 

Bij ons blijft Fase 2 van het Daikin Covid-fasemodel van toepassing tot nader orde. 

Het uurrooster dat op vandaag van toepassing was in Productie tot 12 maart, wordt verlengd met vier weken tot 9 april

Ophaling vuile was -  werkkledij

Wegens een uitzonderlijke verschuiving in de ophaalroute door de leverancier van onze werkkledij
zal de vuil was in week 13 op dinsdagmorgen worden opgehaald in plaats van woensdagmorgen.

Vereiste actie
Gelieve de te wassen kledij op maandagmiddag 29 maart 2021 in de vuile waskar te werpen
in plaats van op dinsdagmiddag.

General Affairs 

Verplaatsen snoepautomaten en installatie betaalterminals op alle automaten

Nieuwe locaties snoepautomaten refters F1, F2, F3

Door COVID worden de refters in fabrieksgebouwen F1, F2 en F3 nu gebruikt als breakzone voor sommige afdelingen. Hierdoor zijn de automaten niet langer toegankelijk voor iedereen. Door de automaten te verplaatsen naar de gangen op het gelijkvloers kan iedereen opnieuw gebruik maken van de automaten.

Nieuwe locaties:
Locatie automaat F1: Inkom gang F1 – kant bewakersloge Gate A
Locatie automaat F2 (Piping): Inkom gang F2 – noord kant (ingang tussen F2 en F3)
Locatie automaat F3 (DLC): Trappenhal F3 – kant oost (kant refter)

Timing:
Dinsdag voormiddag 16/03/2021 vanaf 09u30 tot 12t00

Digitaal betalen

Naast de betaling met munten zal er op alle betalende automaten in Daikin (snoep en drank) een digitaal contactloos betaalsysteem geïnstalleerd worden.

Timing:

Dinsdag voormiddag 16/03/2021 van 9.30 tot 12 uur

General Affairs 

Update 03/03/2021 

COVID “Hou Vol”-quiz 

Doe mee aan de COVID “Hou Vol”-quiz! De quiz start morgen en loopt tot en met 8 maart 2021.

Klik op de link https://daikin.formstack.com/forms/daikin_covid_quiz en maak kans op een waardebon van de DECATHLON!

 

Grote tip: Alle antwoorden zijn hier te vinden in de gezondheidshandeling. 😉

Veel Succes !!

 

Update 26/02/2021

Verlofquota MAART 

verlofvorken maart 2021 final.JPG

Update 25/02/2021

Fiscale fiche 2020 

Op 1 maart zullen de fiscale fiches 281.10 en individuele rekening voor 2020 beschikbaar zijn via “Myworkandme” (www.myworkandme.com). Voor wie een periode afwezig geweest is wegens ziekte of arbeidsongeval zal er eveneens een fiche 281.18 (vervangingsinkomen) ter beschikking gesteld zijn. 

Deze documenten heb je nodig voor je belastingaangifte fiscaal jaar 2020. Voor de mensen die hun belastingaangifte doen via tax-on-web, zouden deze fiches automatisch beschikbaar moeten zijn in tax-on-web.

Vragen?
Contacteer Employee Services:

 • via mail: ES@daikineurope.com
 • Telefonisch: 059 55 88 44  (Elke dag van 8u – 12u)
 • Spreekuur (Ma-do 11u30 -13u30)

Update 15/02/2021

Verlenging uurrooster 

Bij ons blijft Fase 2 van het Daikin Covid-fasemodel van toepassing tot nader orde. 

Het uurrooster dat op vandaag van toepassing was in Productie tot 12 februari, wordt verlengd met vier weken tot 12 maart

Update 5/02/2021

Factory Olympics

Herinneren jullie zich onderstaand filmpje nog? Vlak voor het kerstverlof werd deze teaser reeds gepubliceerd op de website. Indien je het nog niet zou bekeken hebben, raden we jullie zeker aan om dit eens te bekijken.

Benieuwd waarover dit gaat? Vandaag lichten we een tipje van de sluier op.

coming soon.JPG

Ga naar het filmpje: https://youtu.be/Gf0NWu4u0LA

Net zoals Daikin China organiseren wij dit jaar de Factory Olympics en worden jullie allemaal uitgedaagd om mee te doen.
In totaal zal je kunnen deelnemen aan 7 skills:

 • Assembly
 • Coilbrazing
 • Upwiring
 • Forklift
 • Leaktest
 • Picking
 • Towtruck

Er worden preselecties georganiseerd en de beste kandidaten gaan door naar de finale. Via deze olympics wordt iedereen aangemoedigd om te tonen waar je in uitblinkt en dit met veel trots en enthousiasme te laten zien.
Smaakt dit naar meer? Maandag 15 februari komen we er op terug. Let the battles begin! 

Afbraak brug Oprit (Konterdambrug) en plaatsing tijdelijke brug in Oostende

Vanaf vandaag 20u tot morgenochtend wordt de brug in de gemeenteweg Oprit (lokaal beter gekend als Konterdambrug) over de A10 in Oostende afgebroken. Deze avond en de komende nacht wordt de A10 in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Er zal een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug geplaatst worden in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 februari. Die nacht zal de A10 ook volledig afgesloten worden. De omleidingen zijn die nacht dezelfde als tijdens de afbraak van de brug. De aansluitende aanpassingswerken zijn voorzien t.e.m. vrijdag 26 februari. Vanaf vrijdagavond 26 februari kan de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug in gebruik genomen worden.

Meer info kun je terugvinden via onderstaande link (enkel in het Nederlands)

https://wegenenverkeer.be/nieuws/afbraak-konterdambrug-en-plaatsing-tijdelijke-brug-oostende

Update 4/02/2021

Hieronder vind je de verlofquota voor februari 2021.

verlofquota feb 2021 poging 2.jpg

Update 3/02/2021

Hieronder een kleine update omtrent tijdelijke werkloosheid-overmacht omwille van kinderopvang.

Meer informatie vind je terug op deze site onder het luik: ‘ik ben in overmacht’.

De redenen om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid-overmacht omwille van kinderopvang zijn: 

-          Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.

-          Werknemers die niet kunnen werken omwille dat hun inwonend, minderjarig kind afstandsonderwijs dient te volgen en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.

-          Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.  

Om dergelijke vorm van overmacht aan te vragen, dient het volgende online formulier ingevuld te worden. Gelieve dit steeds zo snel als mogelijk te doen, zodat we hier ook voor de manpowerplanning rekening mee kunnen houden. Daarbovenop dient het quarantaine-attest of attest van (gedeeltelijke) sluiting van de crèche, school of opvangcentrum doorgemaild te worden naar Employee Services (ES@daikineurope.com).

 

Update 29/01/2021

Naar aanleiding van het sociaal overleg tussen werknemers- en werkgeversafvaardiging, brengen we jou graag op de hoogte van volgende zaken:

40 vaste contracten in 2021.

Voor het verlof werd reeds gecommuniceerd dat we in 2021 40 vaste contracten zullen toekennen aan onze tijdelijke medewerkers. Via deze 40 vaste contracten willen we de R1-flow versterken omwille van de opstart van de nieuwe R6-lijn in de toekomst. Dat wil zeggen dat wanneer je een nieuw vast contract ontvangt, de kans groot is dat je naar de R1-flow zal getransfereerd worden. Dat wil niet zeggen dat je automatisch ook zal toegewezen worden aan de nieuwe R6-lijn. Hoe deze lijn zal opgebouwd worden is nog niet duidelijk.

De volgende criteria worden toegepast om in aanmerking te komen voor één van de 40 vaste contracten:

1.       In dienst zijn geweest in kalenderjaar 2020

2.       Op datum van 01/01/2021 een gecumuleerde anciënniteit van 1 jaar hebben.

3.       Positieve prestatiebeoordeling

Iedereen die in aanmerking komt krijgt een persoonlijke mail in de komende twee weken. Hierin word je uitgenodigd om te solliciteren indien je interesse hebt in een vaste tewerkstelling binnen ons bedrijf. In deze mail wordt eveneens meer uitleg gegeven over hoe dat juist dient te gebeuren. Jouw motivatie om deel te nemen voor een vast contract moet ten laatste op vrijdag 19/02/2021 ingediend zijn via de link van een onlineformulier die in de mail zal staan.

Belangrijk om te vermelden is dat wanneer je uitgenodigd wordt om te solliciteren voor een vast contract, dit nog geen enkele uitspraak doet over de evaluatie van je huidig tijdelijk contract.

Daarnaast is ook dit jaar volgende regeling van toepassing in de eindevaluatie voor het vast contract: hoe hoger jouw anciënniteit, hoe meer de historiek van de prestatie-evaluaties in rekening gebracht wordt ten aanzien van de testresultaten. Uiteraard dien je hiervoor nog steeds deel te nemen aan de psychotechnische testen.

Wie een vast contract tekent, verklaart akkoord te zijn om transferbereid te zijn (afdeling en ploeg) voor 1 jaar alsook gedurende 3 jaar, als principe, niet te kunnen gebruik maken van de interessetool. Indien er toch vraag zou zijn om gebruik te maken van de interessetool dient dit via een persoonlijk schrijven aangevraagd worden in de POG en wordt dit beslist door senior management van Productie en HRM.

Indien je als tijdelijke medewerker een klasse 6 hebt, zal je op het moment van overgang naar een vast contract getransfereerd worden naar een functie met maximum klasse 5. Daaraan gekoppeld zal je loonklasse op het vast contract maximum een loonklasse 5 zijn met de loontrap die het dichts aanleunt bij het huidige loon.

Interessetool

Iedere vaste medewerker kan momenteel een interesse indienen, ook voor de R1-flow. Het is echter

niet mogelijk om een interesse in te dienen voor de nieuwe R6-lijn. Hoe deze zal opgebouwd worden, is nog niet duidelijk.

Tijdelijke contracten

Er is blijkbaar wat onduidelijkheid over het al dan niet verlengen van de tijdelijke contracten. Hierover kunnen we het volgende meegeven: indien je tijdelijk contract afloopt voor het collectief zomerverlof, dan is de kans groot dat het zal verlengd worden indien het verlengbaar is en je een positieve beoordeling hebt. Tijdelijke medewerkers die omwille van 4 contracten uit dienst moeten, kunnen ook opnieuw solliciteren en dan zal bekeken worden of zij in de toekomst opnieuw kunnen starten. Voor de tijdelijke contracten die na het zomerverlof aflopen, kunnen we nu nog geen garanties geven. Dit bekijken we, zoals steeds, later in het jaar wanneer ook de sales resultaten duidelijker zijn.

 

Update 15/01/2021

Verlenging uurrooster 

Vanuit de overheid worden er momenteel geen versoepelende maatregelen voorzien en vandaar dat ook bij ons Fase 2 van het Daikin Covid-fasemodel van toepassing blijft tot nader orde. 

Het onderstaande uurrooster dat op vandaag van toepassing is in Productie tot 15 januari, zal verlengd worden met vier weken tot 12 februari

werkrooster WK3_6.png

Update 02/01/2021 

Overzicht regeling ploeg 1 en 2 in 2021

Hieronder een overzicht van de vroege en late ploeg voor de eerste twee weken van 2021:

regeling vroege late ploeg 2021.png

Daaropvolgend blijf je afwisselend vroege en late ploeg werken.

In 2021 geldt volgende regeling:

Medewerkers van PLOEG 1:

 • Oneven weken in de VROEGE ploeg
 • Even weken in de LATE ploeg

Medewerkers van PLOEG 2:

 • Oneven weken in de LATE ploeg
 • Even weken in de VROEGE ploeg

Op reis naar een RODE zone voor meer dan 48 uur

OPGELET! Sinds 31/12/2020 moet iedereen die naar een RODE zone op reis is geweest voor meer dan 48 uur verplicht in quarantaine. Daarenboven moet je een covid test ondergaan op de 1ste dag en de 7de dag. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve covid test op dag 7 van de quarantaine.

OPGELET! Weet dat de RVA voor deze periode van quarantaine geen vergoedingen zal uitbetalen. 

Wat als ik vanaf 31/12/2020 terug kom uit een rode zone (waar ik langer dan 48 uur verbleef)?

 • Ga onmiddellijk in quarantaine en onderga een covid test op de 1ste en de 7de dag

 • Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65) om ons te informeren over je afwezigheid

 • Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (es@daikineurope.com). Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

 • Is het resultaat van de covid test op dag 7 negatief dan mag je het werk hervatten. OPGELET: Doe bij afloop van je attest steeds de zelfevaluatie. Deze kan je terugvinden onder: https://www.daikin.eu/en_us/ik-word-verwacht-op-het-werk.html#!#Zelfevaluatie
 • Wat als het resultaat van mijn covid test positief is? Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in. Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een positief testresultaat. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst.

 

Update 18/12/2020

Seasons_Greetings_6.gif

Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor 2021!  Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Wat 2021 ons allemaal zal brengen is nog een vraagteken  ?

Wat alvast wel zal komen kan je zien in volgende filmpje:

coming soon.JPG

Ga naar het filmpje: https://youtu.be/Gf0NWu4u0LA

 

Update levering consumptiecheques: eerste week januari

We hadden u reeds op de hoogte gebracht dat de ‘coronabonus’ uitbetaald zou worden via consumptiecheques die aangetekend verstuurd zouden worden naar het verblijfsadres in de week van 15 januari (voor de interimmedewerkers wordt het via het interimkantoor overhandigd). De leverancier heeft ons laten weten dat de cheques waarschijnlijk al in de eerste week van januari  aangetekend geleverd kunnen worden. Let op: het betreft een witte enveloppe, zonder logo op van Daikin of Sodexo, waarin het pakketje cheques te vinden is. Indien je niet thuis bent op het moment dat de postbode langs komt, zal je een bericht krijgen dat je ze dient op te halen in het dichtstbijzijnde postkantoor. 

Verlofvorken Januari – februari 2021.

Dit zijn de verlofvorken die van toepassing zullen zijn in Productie voor januari en februari 2021.

verlofquota_jan_feb_2021.png

Update 17/12/2020 

Kerstreceptie 

Beste collega 

Graag geven we je nog wat meer uitleg ivm het kerst event. Het kerst event start om 18u. Vanaf 17u30 kan u inloggen op het platform. 

Om in te loggen zal u moeten klikken op de link hieronder:

https://app.clevercast.com/webcast/registration/w-gXnoap 

Vervolgens vult u uw voornaam, uw achternaam en een emailadres (Daikin of privé) in en krijgt u toegang tot het kanaal waar de kerstreceptie uitgezonden wordt. 

Naar jaarlijkse Daikin traditie ontvangen jullie ook dit jaar een eindejaarsgeschenk. Dit jaar zal dit op vrijdagmorgen 18 december verstuurd worden naar jullie email adres.

 *** De afzender zal zijn : Daikin end-of-year gift     -   Gooi de mail dus niet weg ***  (Het is geen spam mail !) 

Het is je persoonlijke code om een online keuze te maken uit het aanbod van eindejaarsgeschenken. 

We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen tijdens het online kerstevent.

Update 14/12/2020

Betaling “Coronabonus”.

Op 25 november informeerden we jullie dat De heer Minaka, onze President, een budget heeft vrij gemaakt om de medewerkers van Daikin Europe te bedanken voor hun inzet de voorbije maanden in deze moeilijke ‘coronaperiode’. In deze tekst stond ook te lezen dat het ging om een bedrag van 300 euro bruto per persoon voor de arbeiders, pro rata de aanwezigheid van elke medewerker.

Er werd ook gemeld dat de uitbetaling voorzien was tegen het einde van het boekjaar (= eind maart 2021). De overheid voorziet echter tot 31 december 2020 een mogelijkheid om als werkgever deze 300 euro netto uit te delen via consumptiecheques. Wanneer we als werkgever een bonus willen uitdelen, blijft daar normaalgezien minder dan de helft netto van over. De consumptiecheque is echter één van de maatregelen die de overheid voorziet om de lokale handelaars te ondersteunen en vandaar dat deze consumptiecheques vrij zijn van belastingen en RSZ.

consumptiecheque.JPG

Wanneer zal ik de consumptiecheques ontvangen?

Deze cheques worden aangetekend verstuurd per post vanuit Sodexo (de verdeler van de maaltijdcheques) en zullen ongeveer midden januari bij je thuis (op het verblijfsadres) afgeleverd worden door de postbode. De interimmedewerkers zullen via Randstad of Agilitas verwittigd worden wanneer hun consumptiecheques beschikbaar zijn. Deze worden immers niet opgestuurd.

Wanneer en waar kan je de consumptiecheques besteden?

Deze cheques kan je gebruiken bij de aangesloten handelaars tot 7 juni 2021, maar deze periode zal hoogstwaarschijnlijk verlengd worden tot 31 december 2021. Op www.sodexo4you.be of in de app van Sodexo4you kan je zien waar je de consumptiecheques kan besteden. Er komt nog een extra oproep in de regio van Oostende naar de handelaars om zich aan te sluiten, dus de lijst zal nog uitgebreid worden.

Hoe is het bedrag berekend?

Alle arbeiders met een vast, tijdelijk of interimcontract hebben recht op de consumptiecheques als ze op 31 december 2020 in dienst zijn.

Zoals de heer Minaka vermeld heeft, is er een berekening gemaakt op basis van de aanwezigheid tijdens de periode na de eerste nationale lockdown van 13 maart 2020 tot aan de kerstvakantie. Indien je op deze dagen gewerkt hebt, verlof had (collectief of vrij verlof) of er een feestdag gepland was, tellen die dagen volledig mee. Indien je op deze dag afwezig was omwille van economische werkloosheid omwille van overmacht, ziekte, arbeidsongeval, klein verlet, familiaal verlof, werkverwijdering omwille van zwangerschap, progressieve tewerkstelling, borstvoedingsverlof of vlaams opleidingsverlof/educatief verlof; dan telt deze vorm van afwezigheid voor 50% mee in de berekening. Indien je op deze dagen afwezig was omwille van onbetaald verlof, zwangerschapsrust, vaderschapsverlof, tijdskrediet, zorgverlof, contractueel deeltijds werk, WBAO of te laat was op het werk; dan tellen deze uren niet mee in de berekening. Het minimumbedrag dat uitgedeeld kan worden is 10 euro. Daarna wordt het restbedrag per cheque van 1 euro berekend. Stel dat je bijvoorbeeld recht hebt, door toepassing van bovenvermelde afspraken, op 253,2 euro; dan zal je 25 cheques van 10 euro ontvangen en 4 van 1 euro.

Het bedrag van de consumptiecheques zal nog niet zichtbaar zijn in december op de loonfiche. Eind januari, na de loonberekening van januari, zal je een correctieloonfiche ontvangen van de maand december met het bedrag van de consumptiecheques op vermeld.

 

Geschenkkaart van Collishop Professional voor de kerstreceptie

Beste allen, 

Deze morgen hebben jullie allemaal een e-mail ontvangen van Collishop Professional. 

*** Gooi deze mail niet weg ***  (Het is geen spam mail !) 

Het is je persoonlijke tegoedbon (20€) om een hapje en drankje te halen voor onze digitale Kerstreceptie op vrijdag 18 December (te gebruiken in de Colruyt). 

Een voorbeeld van deze mail zie je hieronder. Check zeker ook even je spam/junk mailbox, als je de voucher niet direct terugvindt. 

We kijken er alvast naar uit om samen het glas te heffen 😉 

Christmasparty2020 Team

Email: christmasparty2020@daikineurope.com 

collishop.png
KAMPAI.JPG

Uurrooster 18/12/20 omwille van kerstreceptie 

kerstreceptie NEW.JPG

Update 11/12/2020 

Ga je op reis deze kerstperiode?

Zoals jullie allen wellicht weten, worden reizen naar het buitenland momenteel ten zeerste afgeraden door de overheid.

In het kader van de beschikbare manpower na de vakantie en ter verdere preventie op de werkvloer is het voor ons van belang te weten wie een buitenlandse reis naar een RODE zone zal maken van meer dan 48u.

Wat te doen indien je toch naar het buitenland vertrekt voor meer dan 48u:

 • Vul het formstack formulier in. (enkel bij rode zone) 
 • Bij terugkeer word je door de overheid verplicht een Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen binnen de 48u vóór terugkomst in België.
 • Binnen de daarop volgende 48u krijg  je mogelijks een sms van de overheid of je in quarantaine moet.
 • Indien je in quarantaine moet, moet je na 7 dagen ook getest worden.
 • Mocht je geen sms ontvangen hebben, vragen we je om contact op te nemen met je huisarts.

Wij volgen het advies van de overheid continu op en verwijzen hiervoor ook graag naar volgende site: https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Weet dat indien je bij terugkomst in quarantaine moet, de RVA geen vergoedingen zal uitbetalen.
 • Bij twijfel, contacteer steeds je huisarts. Wij vragen een verhoogde waakzaamheid bij terugkeer om zeker bij covid symptomen niet naar Daikin te komen.
 • Indien je  positief getest bent tijdens de vakantie of indien één van je contacten positief testte, mail dit dan zeker onmiddellijk naar: corona@daikineurope.com

 

Update 11/12/2020

Sluiting bedrijfsrestaurant tijdens de kerstvakantie

Gezien de verlofperiode, collectieve sluiting en verplicht thuiswerk zal het bedrijfsrestaurant tijdens de hele kerstvakantie gesloten blijven.

Sluitingsperiode:  vanaf maandag 21/12/2020 t.e.m. 01/01/2021.
Het restaurant staat terug tot u dienst vanaf maandag 04/01/2021.

General Affairs 
 

Einde renovatie trap gebouw B (bedrijfsrestaurant)

De renovatie van de trap aan de oostzijde van gebouw B (zijde om naar het bedrijfsrestaurant te gaan) is finaal.

Gelieve vanaf 14/12/2020 het bedrijfsrestaurant te betreden gebouw B – Oost zijde en te verlaten via de fonteinhal. Zoals gebruikelijk voor de renovatiewerken

Gelieve strikt de COVID-19 aanwijzingen te volgen.

nieuwe restaurant route.jpg

Update 04/12/2020

Kerstreceptie

christmas tree.PNG

Beste collega’s,                                                                                                          

Op 18 december gaan we samen de kerstperiode inzetten met een spetterend virtueel evenement.  Een Daikin event zou geen Daikin event zijn als we onze medewerkers niet mee in de spotlight zetten.  Daarom zijn we op zoek naar mensen die de avond mee een invulling willen geven.

Concreet zoeken we:

A. 2 operatoren die de avond zelf life aanwezig willen zijn in de covid proof cosy corner in Daikin.  Deze personen worden kort life geïnterviewd door onze master of ceremonie (een echte BV).  Daarnaast worden hapjes en drankjes aangeboden alsook een kleine attentie.

B. Mensen die het evenement van thuis uit willen volgen via Teams.  Deze mensen komen life in beeld tijdens de uitzending (enkel beeld, geen spraak).  Ze zullen gevraagd worden om te tonen hoe ze thuis aan het vieren zijn, wat ze van de show vinden,…

C. Mensen die we begin volgende week mogen interviewen in de fabriek en die een korte getuigenis willen geven over hoe ze 2020 beleefd hebben.  Deze getuigenis is een antwoord op één van onderstaande vragen:

 • als jij de corona-situatie in één woord zou moeten omschrijven, welk zou dat dan zijn?
 • wat vond je het zwaarste aan de corona-crisis?
 • wie of wat heb je het meest gemist?
 • wat was voor jou een positieve kant aan de coronacrisis?
 • wat heeft jou kracht gegeven in dit corona-jaar?
 • kijk je nu (door corona) anders tegen het leven aan? Zo ja, op welke manier?

Ben jij de geknipte persoon voor één van deze items, vul dan onderstaand strookje in en steek het in de bus aan de medische dienst voor maandagavond (7/12) of mail je naam, voornaam, afdeling en keuze (A, B of C) naar mfgsecretaries@daikineurope.com en dit ook voor maandagavond (7/12).

(*)Bij meer inschrijvingen dan plaatsen zal een onschuldige hand een naam trekken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam :                                                                                                  Voornaam :

Afdeling :

Ik heb interesse in (omcirkel je keuze)

A. Life aanwezig in de cosy corner in Daikin

B. Thuis volgen via teams

C. Kort een vraag beantwoorden rond het jaar 2020                                  

 

Update 04/12/2020

Uitbetalen verlofuren of overdragen van verlofuren naar het kalenderjaar 2021

Beste medewerker,

Voor het kalenderjaar 2020 werd  overeengekomen dat een openstaand verlofsaldo van maximum 120 verlofuren  
(adv- uren /overuren /compensatie uren/recuperatie uren 80% - 50% / overgedragen uren / 50+  career leave)
zonder uw tegenbericht automatisch zal worden overgedragen naar 2021.

Het saldo overgedragen uren van teller T2 en teller T3 zal opgenomen worden in verlofteller 3.  
Het saldo overgedragen uren van teller T4 zal opgenomen worden in verlofteller T4.

Tot maximum 120 verlofuren  kan overgedragen worden naar 2021.  Een eventueel restsaldo wordt uitbetaald in januari 2021.

De volgende verloftypes zijn NIET overdraagbaar: anciënniteitsverlof,  cao uren & JV dagen

Indien u ervoor kiest om uw verlofsaldo volledig of gedeeltelijk te laten uitbetalen kan u dit via de e-form doorgeven uiterlijk tegen 18/12/2020 :

https://daikin.formstack.com/forms/uitbetalenverlofarb

Uw keuze heeft een definitief en onvoorwaardelijk karakter.

Indien u nog bijkomende vragen hebt, kan u steeds terecht bij Employee Services (POG)

 

Werkrooster 07/12/20 - 15/01/21

uurrooster WK50-WK2.png

OPMERKING: uurrooster voor 18/12/2020 omwille van de kersterceptie kan je terugvinden onder de update van 14/12!  

Update 04/12/2020

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Cartoon opleidingsverlof.jpg

Weldra starten er nieuwe cursussen op, hieronder nog eventjes de basisprincipes op een rij :

BASISPRINCIPES

Enkel cursussen die behoren tot de onderstaande categorieën kunnen gevolgd worden.

 • Bedrijfsrelevante cursussen (categorie 1)
 • Alle taalcursussen (categorie 2)
 • Een beperkt aantal informaticacursussen (categorie 2) (lijst beschikbaar bij Employee Services van de cursussen die in aanmerking komen)
 • De toegestane aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal voorrangsregels
  • Prioriteit 1: vervolgcursussen die passen binnen de toegestane cursussen van categorie 1 & 2
  • Prioriteit 2: tewerkstellingspercentage (medewerkers die voltijds werken hebben voorrang)
  • Prioriteit 3: rangschikking volgens Daikin anciënniteit (medewerkers met de hoogste Daikin anciënniteit hebben voorrang).  Echter om elke medewerker de kans te geven om een cursus te volgen, is er een correctiemechanisme ingebouwd, dwz als een medewerker een cursus gevolgd heeft, start zijn anciënniteitsteller voor educatief verlof terug op nul tenzij het over een vervolgcursus gaat)

Maximum 10% gelijktijdige afwezigheid omwille van Vlaams opleidingsverlof per werkdag per ploeg en dit voor elke afdeling

1.       INVULLEN AANVRAAGFORMULIER

Medewerkers die vanaf januari 2021 een nieuwe cursus of een vervolgcursus willen volgen, dienen dit ten laatste maandag 14 december 2020 aan de hand van het digitale aanvraagformulier kenbaar te maken. 

Stap1:  

Controleer eerst via de opleidingsdatabank of jouw cursus die je wil volgen in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof. Hiervoor kan je terecht op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
Via het vak “doorzoek de opleidingsdatabank” kan je jouw cursus terugvinden.
Het is best om het registratienummer (ODB-XXXXX of ODB-XXXXX-XXX) op te vragen bij de school en te controleren via de zoekfunctie of de cursus in aanmerking komt.

opleidingsdatabank.png

Heb je jouw cursus gevonden? Klik dan de cursus info open en noteer dan het registratienummer

Frans voor beginners.png

LET OP: Check zeker met de onderwijsinstelling(en) als u de cursus nog niet eerder hebt gevolgd! (ook bij eventueel vorige scholen). Heeft u de cursus reeds gevolgd, dan heeft u geen recht meer op Vlaams opleidingsverlof tenzij u een attest ‘niet geslaagd’ kunt voorleggen.

Stap 2:

Ga naar het digitaal aanvraagformulier en vul de gevraagde info in.
Dit kan worden ingevuld in de POG tijdens het spreekuur tussen 11u30 en 13u30 of via https://daikin.formstack.com/forms/bev_vov

De rangschikking zal gebeuren tegen vrijdag 18 december 2020.  Vervolgens zal iedere medewerker een bevestiging via mail ontvangen met de mededeling of hij/zij de cursus kan volgen.  De bevestigingsmail zal ten laatste op woensdag, 23 december 2020, worden uitgestuurd.  Op basis van deze communicatie kan de medewerker zich inschrijven voor de opleiding. Na deze datum een aanvraag indienen kan nog steeds. Deze aanvragen worden dan behandeld in functie van de nog openstaande plaatsen.

Medewerkers die een positieve mail hebben ontvangen, moeten

1)      Een inschrijvingsattest binnenbrengen met vermelding van onderstaande gegevens:
- Naam van de opleiding
- Naam van de modules (indien relevant)
- Het registratienummer = OBD-XXXXX-XXX
- De begin- en einddatum
- De lesdag met begin- en eind uur
- Aantal lesuren, contacturen of aantal lestijden (per module)

Indien de werknemer ervoor gekozen heeft om nog gebruik te maken van betaald educatief verlof dient dit het originele inschrijvingsattest te zijn.

2)      Medewerkers die in ploeg werken dienen ook een kalender binnen te brengen met daarop aangeduid de samenvallende uren en/of de dagen waarop ze een volledige dag Vlaams opleidingsverlof/educatief verlof plannen. (Deze kalender wordt samen met de bevestigingsmail meegestuurd)

2.       INDIENEN CERTIFICAAT

Vooraleer er een saldo kan aangemaakt worden voor een volgende cursus wordt er gecheckt of het certificaat afgeleverd door de school van alle vorige trimesters van het schooljaar 2020 reeds werd ingediend.

Dit certificaat bevat :

-          naam van de werknemer

-          naam van de school en KBO nummer

-          naam van de opleiding en de gevolgde modules

-          het evaluatieresultaat (indien opleiding met examen)

-          of de werknemer de cursus gevolgd heeft (indien opleiding zonder examen)

Indien de cursus reeds gestart is en de VOV-verlofkaart nog niet beschikbaar is:

 • In afwachting van een saldo VOV verlofuren kan men verlof aanvragen via ADV uren.  Eenmaal het quota Vlaams opleidingsverlof verlof beschikbaar is, worden de ADV uren genomen om naar de les te gaan terug omgeboekt.
 • ADV uren opgenomen als studieverlof in afwachting van Vlaams opleidingsverlof worden achteraf niet omgeboekt.

Update 04/12/2020

Daikin gaat vanaf 7/12 van fase 3 naar fase 2 in het Covid-19 model

Beste medewerkers,

Op 9 november zijn we overgegaan van fase 2 naar fase 3 in ons Covid-fasemodel. Die beslissing werd toen genomen voor 4 weken met de intentie om dit op het einde van die 4 weken te herevalueren. Er is dan ook deze week door de directie beslist om opnieuw naar fase 2 over te gaan vanaf maandag 7 december.

De belangrijkste reden voor deze beslissing is de daling in de Corona cijfers in onze maatschappij. Door ieders bijdrage daalt het aantal positieve besmettingen alsook de ziekenhuisopnames. Deze positieve trend zien we ook in Daikin.

We bedanken alvast iedereen voor de geleverde inspanningen, maar blijven er uiteraard op rekenen dat jullie zo verder doen en er zo samen kunnen voor zorgen dat de cijfers blijven dalen. Voorzichtig zijn blijft noodzakelijk, het risico is immers nog niet verdwenen.

Wat verandert er nu concreet bij de overgang van fase 3 naar fase 2? 

De opstart van nieuwe medewerkers is verder verbeterd om het nog meer corona-proof te maken, daardoor kunnen in fase 2 iets meer nieuwe medewerkers op dezelfde dag opstarten.

De speciale regeling i.v.m. simultane aanwezigheid voor de leidinggevenden van Productie wordt opgeheven. M.a.w leidinggevenden kunnen opnieuw samen aanwezig zijn op kantoor.

In de komende dagen zullen medewerkers die behoren tot de risicogroep opnieuw door de medische dienst gecontacteerd worden. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met de medische dienst.

In fase 3 waren wissels over de flows heen uitzonderlijk, vanaf maandag worden wissels over de flow heen terug mogelijk.

Belangrijk is ook dat we, hoewel we naar fase 2 gaan, voor de duur van vier werkweken (dus tot en met 15 januari) de huidige einde-ploeg regeling behouden. Daarna volgt opnieuw een evaluatie. De regeling zal opnieuw in detail op de website te vinden zijn, maar is dezelfde als op vandaag.

We willen wel benadrukken dat ALLE andere regels van toepassing blijven in fase 2, zoals voorzien in de gezondheidsmanual, en we blijven hier rekenen op ieders medewerking. 

Update 03/12/2020

Vending Machines voor de distributie van PBM’s in DLC en Piping nu ook in FA-gebouw. 

Een tijd geleden zijn wij gestart met het gebruik van Vending Machines voor de distributie van PBM’s in DLC en Piping. Na een positieve evaluatie werd er besloten om dit ook toe te passen in FA-gebouw. De laatste weken werden 4 toestellen geplaatst op 4 strategische locaties binnen productiegebouw (zie layout). Deze machines zullen in dienst genomen worden op 01/12/2020 in de loop van de dag. 

Een video met instructies voor het gebruik van de machines kan je terugvinden via volgende link: https://youtu.be/9kTF4bZGfII 

Hieronder nog enkele belangrijke afspraken:

1. De machines moeten gebruikt worden met de tool dat Daikin ter beschikking heeft gesteld om touchscreens en knoppen te gebruiken. Ontsmettingsmateriaal zal beschikbaar zijn naast elke machine zodat je kan ontsmetten voor en na het uitnemen van PBM’s. 

2. De machines mogen enkel gebruikt worden indien noodzakelijk, en niet zomaar om eens te proberen.

3. De afname van PBM’s gebeurt met voorkeur voor of na de shift.

4. Alle machines zijn voorzien van de standaard PBM’s : Iflex – lederen handschoenen – braseer handschoenen – braseermouw en beschermingsmouw. Enkel de nodige PBM’s die de betreffende persoon nodig heeft voor zijn job/taak, mogen uitgehaald worden (indien er twijfel is, kan het PBM-nummer uit de QP-fiches teruggevonden worden op het scherm van de vending machine). Alle PBM's die nog niet beschikbaar zijn in de vending machine, zullen worden uitgedeeld en besteld worden door de leidinggevende volgens het oude systeem (indien nodig zullen wij in de toekomst de selectie in de machines uitbreiden).

5. De machines worden actueel door Daikin aangevuld. Indien er iets ontbreekt of er een error gemeld wordt, gelieve contact te nemen met het stock control team.

vending machine.JPG

Update 02/12/2020

Krukjes update.JPG

Update 25/11/2020

Onderstaande boodschappen werden deze morgen gemeld op de ondernemingsraad: 

Christmas.jpg

Omwille van Covid is het niet mogelijk om onze traditionele kerstreceptie te houden, echter willen we dit ook niet zomaar voorbij laten gaan en zullen we een virtueel event organiseren waarbij we net zoals gewoonlijk op de laatste vrijdag, in dit geval 18 december, Productie vroeger zullen laten stoppen voor de ploegmedewerkers. Deze virtuele kerstreceptie zal immers om 18u starten en dus te volgen zijn vanuit ieders huiskamer achter de computer, tablet of smartphone. Een concrete instructie hiervoor volgt later.

Bij dit virtuele event passen we dus dezelfde regeling toe als andere jaren voor de kerstreceptie voor medewerkers in ploeg (arbeiders/groupleaders).

kerstreceptie NEW.JPG

Opmerking :

Wanneer er géén volledige dag verlof wordt opgenomen, hebben de medewerkers recht op één uur compensatie van Daikin, als men effectief aan het werk is tot 10u50, tot 16u40 of vanaf 22u40. De medewerker neemt zelf één uur bijkomend verlof of onbetaald verlof (wij vragen om hier géén educatief verlof te gebruiken). Eigen verlof wordt aangevraagd via de verlofkaart en dit kan tot 11/12/2020; onbetaald verlof dient NIET te worden aangevraagd via een wit afwezigheidsblaadje. Dit wordt automatisch meegerekend indien er geen verlof aangevraagd werd.

Voorbeeld ter verduidelijking :

o    Indien men verlof heeft van 5u00 tot 8u00 (3u) en men werkt van 8u00 tot 10u50 , dan  heeft men recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men zelf nog 1 uur verlof of onbetaald verlof op te nemen.

o    Indien men verlof heeft van 09u30 tot 12u50, dan is men niet meer aanwezig om 10u50 en heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men vanaf 9u30 verlof op te nemen tot 12u50 (in totaal 3,33 uur).

Indien men een volledige dag in verlof is, heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men 7,5 uur verlof te nemen.

 

Daarnaast heeft onze president Dhr. Minaka ook beslist om een uitzonderlijke bonus toe te kennen ter appreciatie aan de medewerkers van Daikin Europe.

Hieronder kan u de volledige boodschap van Dhr. Minaka lezen die deze morgen in de ondernemingsraad gedeeld werd:

Beste medewerkers,

Half maart veranderde heel abrupt de wereld waarin wij leven.

Intussen bevinden we ons in België in een tweede Corona-besmettingsgolf, waar gelukkig dankzij de regeringsmaatregelen en de inspanningen van de ganse bevolking de cijfers terug de goede richting uit gaan.

Elk van ons is bereid tot deze hoge inspanningen omdat we willen vermijden dat onze dierbaren ernstig ziek worden; maar ook om ons zorgsysteem niet over te belasten, zodat we ten allen tijde terecht kunnen in onze ziekenhuizen voor welke medische zorg dan ook.

Tijdens deze corona-crisis, stelden we vast dat we op zoek moesten naar een nieuw evenwicht tussen het belang van ‘onze gezondheid’ en ‘individuele vrijheid’ rekening houdend met het  economische aspect, zowel maatschappelijk als individueel. Wie als land of individu geen enkel risico wil nemen op gezondheid, zal zeer hoge offers op individuele vrijheid moeten brengen en inkomsten- en inkomensverlies moeten aanvaarden. Omgekeerd willen we onze economie draaiende houden en ons inkomen op peil houden, dan kunnen we niet anders dan enig gezondheidsrisico aanvaarden.  

Ook als Daikin hebben we geprobeerd deze drie elementen tot een nieuw evenwicht te brengen:  zeer ernstig inzetten op gezondheid, maar blijven produceren en klanten bedienen, met een zekere inperking van onze vrijheid alsook met de aanvaarding van enig gezondheidsrisico.

Tot op heden hebben we in DENV ook een aantal  medewerkers die besmet werden door Covid. Dit aantal ligt in lijn met de cijfers in de maatschappij. Tijdens onze contact-tracing geven deze medewerkers mee waar ze denken besmet geraakt te zijn. Waar een Daikin-medewerker vrij zeker weet waar hij besmet werd, verwijst hij hierbij steeds naar de privésituatie. Zonder dat dit een zekerheid is voor de toekomst , kunnen we op vandaag stellen dat wij in Daikin gespaard zijn gebleven van besmettingsclusters en dat wij geen weet hebben van directe besmettingen op de werkvloer.

Het feit dat de productie is kunnen blijven doorgaan en zo onze klanten blijvend bediend werden, alsook dat we tot op heden geen interne besmettingsclusters kenden, is te danken aan de vele organisatorische aanpassingen die gebeurden om ons bedrijf covid-proof te maken. Ook nu gebeuren er nog dagelijkse verbeteringen, eigen aan onze Kaizen-filosofie. Maar dit resultaat is vooral te danken aan de inspanningen van de talrijke medewerkers die sinds maart bleven werken, die bereid waren hun gedrag aan te passen aan de Daikin covid-regels en die bereid waren het beste van zichzelf te geven om hun job zo goed mogelijk te doen.

Ik ben dan ook oprecht fier op onze sterke ploeg van DENV medewerkers.  Ik apprecieer de gedrevenheid van elk van jullie om samen te werken over de grenzen van de afdeling heen, zowel in maart in de eerste COVID golf , alsook tijdens deze tweede golf.

Omwille van deze uitzonderlijke omstandigheden, heb ik als President beslist om een budget vrij te maken om hiermee jullie uitdrukkelijk te bedanken.

Voor de barema-bedienden (niet-management) voorzie ik een coronabonus van 200 Euro bruto per persoon.

Voor de arbeiders voorzie ik een coronabonus van 300 Euro bruto per persoon. De arbeiders werden helaas meer getroffen door inkomensverlies dan de bedienden. Om de productie veilig te kunnen laten draaien, zelfs tijdens Corona-piekmomenten, moesten de nodige inspanningen gedaan worden op de werkvloer, ook op vlak van aanwezigheid.

Deze bonus zal pro rata worden toegekend volgens de aanwezigheid van elke medewerker. Hiermee wil ik dus vooral wie aanwezig was tijdens deze uitdagende periode in de bloemetjes zetten. 

Ik nodig hierbij graag de werknemersvertegenwoordigers uit om samen met HR te kijken of de formule van de consumptiecheques passend is om de nettowaarde van de bonus te verhogen. De uitbetaling voorzien we voor einde boekjaar.

Tot slot nodig ik jullie allen uit tot de jaarlijkse kerstreceptie die doorgaat op 18 december. Wij blijven het immers belangrijk vinden om jaarlijks samen de Kampai-toost uit te brengen. Dit jaar doen we dit niet in de kantine, maar virtueel vanuit onze huiskamers.  Naast de gebruikelijke speeches van de directie gaan we samen, van achter onze computer, smartphone of tablet,  het glas heffen, en genieten van een aantal virtuele verrassingen, mede aangeboden door DET (Oostende) en het Fun-team (Brussel).

We hopen alvast op jullie aanwezigheid!

 

Vaste contracten

We wensen voor het einde van het boekjaar (maart 2021), 40 vaste contracten uit te delen in Productie. De belangrijkste reden hiervoor is inspelen op de opstart van de R6-lijn in januari 2022. Deze nieuwe lijn zal de R1-lijn ondersteunen. Het is dus belangrijk dat we nu reeds werken aan een opbouw van vaste contracten aan de R1-lijn om die overgang vlot te laten verlopen. De praktische regeling in verband met de selectie van de nieuwe vaste contracten wordt begin volgend jaar verder toegelicht. 

 

Daikin plant hypermodern ontwikkelingscomplex in Gent

ontwikkelingscomplex Gent.JPG

©Takenaka

Het huidige EDC hoofdkwartier, in Oostende, en de vestiging in Gent, zijn langzaam uit hun voegen  gebarsten. Door o.a. de EU Green Deal policy (het versnellen van decarbonisatie) is de EU één van de voortrekkers qua klimaatneutrale initiatieven. Net op dat vlak vertolkt het EDC een unieke rol met zijn onderzoek naar, en ontwikkeling van, innovatieve, energie-efficiënte alternatieven voor de traditionele verwarmingsoplossingen, nieuwe warmtepomptechnieken  en oplossingen voor koude ketens (voeding en farmacie).

Het EDC heeft nood aan extra capaciteit, testkamers en ruimere onderzoeksfaciliteiten met de nieuwste technologieën. Daartoe wil het in de tweede helft van 2021 starten met de bouw van een hypermodern ontwikkelingscomplex op de site van het Wetenschap Park Universiteit Gent. Het nieuwe én uitgebreidere EDC is ook voor Daikin Europe N.V. erg belangrijk met het oog op de verdere uitbouw van nieuwe technologieën.

Na een studie m.b.t. de ideale nieuwe locatie voor het hoofdkwartier van het EMEA Development Center, heeft  Daikin Europe N.V. zijn oog laten vallen op het Wetenschapspark Universiteit Gent.

Als Top 100 universiteit, heeft UGent een gerenommeerd doctoraatsprogramma in ‘Mechanical Engineering’ en is het in die optiek een belangrijke bron voor toekomstige medewerkers. UGent en het EDC hebben reeds een historiek samen en gaan op de nieuwe site hun samenwerking nog intensifiëren op het vlak van nieuwe verwarmingstechnologieën, Internet of Things en Artificial Intelligence.

Het nieuwe gebouw zal uit twee delen bestaan: testfaciliteiten en kantoorruimte. De testruimtes, met een totale oppervlakte van zo’n 4.000m², zullen wereldwijd tot de meest geavanceerde in hun soort behoren.

De kantooraccommodatie zal zo’n 13.000m² beslaan en plaats bieden aan zo’n 500 medewerkers. Tegen 2025 verwacht Daikin Europe N.V. zo’n 380 medewerkers bij het EMEA Development Center tewerk te stellen. De overige ruimte in het kantoorgebouw kan ingenomen worden door medewerkers van UGent of andere onderzoeksbedrijven.

De voorbereidende werkzaamheden zouden tegen het eind van de zomer van 2021 kunnen starten. Bedoeling is dat het testgebouw in mei 2023 in gebruik wordt genomen en dat eind 2023 de kantoorruimte kan betrokken worden.

Het volledige persbericht dat vandaag verspreid werd, kan je hier nalezen.

Update 19/11/2020

Wijziging overmachtsregeling vanaf 6 november 2020.

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

De redenen om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid-overmacht zijn:

 • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld. 
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.  

Het quarantaine-attest of attest van (gedeeltelijke) sluiting van de crèche, school of opvangcentrum dient doorgemaild te worden naar Employee Services (ES@daikineurope.com

Voor de aanvraag van je uitkering kan het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruikt worden. Dat formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar je bijkomende inlichtingen vindt over hoe je dat formulier aan jouw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (vakbond of HVW) 

De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Deze worden dus niet meer afgeleverd. Indien je voor oktober je C3.2A reeds ingediend hebt, is dat ook geen probleem. 

De extra dagvergoeding van de RVA van 5,63 euro die vanaf 1 september weggevallen was, is opnieuw van toepassing.  

Omwille van deze wijziging dienen we een aanpassing te doen van alle overmachtslooncodes sinds 1 september. Het kan dus zijn dat je daarom eind november een correctieloonbrief ontvangt voor alle overmachtsdagen sinds 1 september 2020.  

Heb je vragen, dan kun je terecht bij Employee Services (POG) tijdens de spreekuren van maandag tot donderdag van 11u30 tot 13u30. 

(bovenstaande informatie is steeds onderhevig aan verdere wijzigingen van de overheid) 

Ploeg 1 en 2: Regeling wijzigt in 2021!!                                                  

De overgang van 2020 naar 2021 gaat gepaard met een wijziging van de regeling  van ploeg 1 en ploeg 2. 

2020 eindigt immers met week 53 en 2021 start met week 1, beiden oneven weken.

Vandaar dat vanaf 2021 volgende regeling geldt:

Medewerkers van PLOEG 1:

Oneven weken in de VROEGE ploeg

Even weken in de LATE ploeg

Medewerkers van PLOEG 2:

Oneven weken in de LATE ploeg

Even weken in de VROEGE ploeg

Als medewerker blijf je afwisselend vroege en late ploeg werken voor en na de collectieve sluiting (er is dus geen opeenvolging van twee vroege ploegen of twee late ploegen na elkaar voorzien).
Maar wanneer je plannen maakt vanaf 2021, hou dan rekening met bovenvermelde regeling.

rooster.JPG

Indien dit een effect zou hebben op de verlofaanvraag voor 2021 die je reeds ingediend hebt, gelieve dit tijdens het spreekuur te komen melden in de POG voor 27 november.
We herbekijken vervolgens je verlof en houden je verder op de hoogte. 

Groene verlofkaarten op de werkvloer 

De groene verlofkaarten voor 2021 zullen op 6 januari verdeeld worden, vanaf dan kan er extra verlof aangevraagd worden voor 2021.

Wat met verlof voor 4 tot 8 januari?

 • Verlof op 4 en 5 januari dient via een wit blaadje aangevraagd te worden ten laatste op 16/12.

 • Verlof op 6, 7 of 8 januari: Indien de groene kaart nog niet beschikbaar zou zijn, kan dit ook nog aangevraagd worden via een wit blaadje. 

Alle verlof vanaf 11/1 dient via de groene kaart aangevraagd te worden. Er worden geen witte blaadjes meer verwerkt voor verlofaanvragen vanaf 11/1.

Update 06/11/2020

Daikin gaat vanaf 9/11 t.e.m. 6/12/20 naar fase 3 in het Covid-19 model

Omwille van het hoge aantal besmettingen in België en de nieuwe overheidsmaatregelen zullen we in het Daikin Covid-19 model overgaan van fase 2 naar fase 3. 

Vanaf 9 november zullen de Covid maatregelen die van toepassing zijn voor fase 3 van kracht gaan. Voorlopig hebben we beslist om tot en met 6 december in fase 3 te blijven. We willen graag benadrukken dat de basisprincipes van toepassing blijven en het gezondheidsbewustzijn ook buiten de kantoorgebouwen en de fabriek, hoog moet zijn. Draag een mondmasker en hou rekening met de anderhalve meter afstand ook tijdens de pauzes, in de rookzones, wanneer je het domein betreedt of verlaat, op de parking en in de (brom)fietsstalling. 

WAAROM OVERGAAN NAAR FASE 3? 

De reden waarom we overgaan naar fase 3 is omwille van de huidige lockdown en het stijgend aantal besmettingen in België. We merken dat onze preventieve maatregelen stand houden. Tot op heden zijn er geen besmettingen in Daikin die aantonen dat ons gezondheidssysteem ontoereikend is. Desondanks merken we toch de nood om over te gaan tot fase 3. 

Een fase model omschrijft duidelijk de maatregelen die verbonden zijn met een bepaald risiconiveau. Het creëert een gedeeld inzicht wat betreft de situatie alsook duidelijkheid en voorspelbaarheid dewelke ervoor zorgen dat mensen op dezelfde golflengte zitten en dus het initiatief nemen om hun gedrag bij te stellen. 

In september hadden we een eerste ontwerp klaar van dit fase 3 model. Recent werd dit model opnieuw geëvalueerd en werden de nodige aanpassingen gedaan zodat het in het verlengde ligt van de laatste inzichten. 

Met deze aanpassingen naar fase 3, de hoogste fase in het model, willen we vooral het risicobewustzijn verhogen en via deze afspraken specifieke begeleiding voorzien om te kunnen omgaan met het huidig risiconiveau. 

WAT BETEKENT FASE 3 IN DE PRAKTIJK? 

Verschillende stoptijden

Met de overgang naar fase 3 van 9 november tot en met 6 december, wijzigen ook de stoptijden voor de ploegen in de Productie-afdeling om meer spreiding te hebben op het moment van vertrek.

Dat wil zeggen dat alle arbeiders van Productie die in ploeg werken de komende 4 weken volgens onderstaand schema zullen werken. Daarbij verwijzen de hoofdlijnen in het schema naar de volledige flow, bijvoorbeeld R1 staat voor alle afdelingen van de R1-flow.

uurrooster final.png

Iedereen wordt bij opstart van de ploeg telkens om 5u in de vroege ploeg of om 13u05 in de late ploeg verwacht zoals gewoonlijk.

In week 46 en 47 zal bij opstart van de late ploeg, groep B 5 minuten later van de tent naar de werkpost gaan (13u10 ipv 13u05) en in week 48 en 49 hetzelfde voor groep A. De groep die om 13u10 opstart blijft dus 5 minuten langer in de tent. 

Iedereen wordt gevraagd om nog steeds in en uit te badgen.

Carpoolen

Carpoolen is nog steeds toegelaten indien je in het bezit bent van een carpool autorisatiekaart. We vragen je echter om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Maximum 2 personen per wagen en telkens dezelfde 2 personen waarbij de minimum afstand van 1,5 m gegarandeerd is en de passagier plaats neemt op de achterbank schuin achter de bestuurder. Het dragen van een mondmasker is te allen tijde verplicht. Als het weer het toelaat, voorzie dan een continue verluchting van de wagen door het openen van een raam of het aanzetten van de ventilatie. Zorg ervoor dat de carpool autorisatiekaart duidelijk zichtbaar is achter de voorruit van de wagen. 

De regels voor het dragen van een mondmasker en het garanderen van de social distancing zijn niet van toepassing voor personen die onder hetzelfde dak wonen. De carpool autorisatiekaart blijft hier wel verplicht. Meer info over de carpool autorisatiekaart (alsook het indienen van een aanvraag) kun je hier raadplegen. 

Medewerkers die behoren tot de risicogroep

Na overleg met de medische dienst en de behandelende arts werd de meest recente medische info case per case geëvalueerd om te weten welke stappen genomen moeten worden voor bepaalde personen die behoren tot risicogroep 1. In de komende twee weken zullen desbetreffende collega’s door de medische dienst gecontacteerd en uitgenodigd worden. Bij vragen kun je contact opnemen met de medische dienst: 059/55.89.19 of corona@daikineurope.com

Corona telefoon

Als je een onveilige Coronagerelateerde situatie opmerkt, bel dan 4499 om contact op te nemen met het Corona telefoon team. De collega’s van het Corona telefoon team zullen onmiddellijk kijken voor een tegenmaatregel. Elke dag kun je tussen 7:30u en 17:00u de Corona telefoon bellen. Indien je buiten de werkuren iets wil melden, vragen we je om contact op te nemen met je leidinggevende. 

Ontsmetting

De fabriek en de kantoorgebouwen zullen elk weekend gedesinfecteerd worden. 

Ter info: het huidige product dat wordt gebruikt voor de ontsmetting van oppervlaktes (HY 1015 Alcodesplus) en dat bestaat uit een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol, wordt overal vervangen door een ontsmettingsmiddel op basis van waterstofperoxide (Huwa San TR3). Dit alternatief is even efficiënt als een product op alcoholbasis voor het doden van het Coronavirus. Het product is minder vluchtig en geeft uiteraard geen alcoholgeur, maar is daarom niet minder efficiënt. De werking en toepassing zijn hetzelfde. Stelselmatig zal de inhoud van de huidige sprays vervangen worden door het nieuwe product. Bij wijziging veranderen we ook het label op de fles. 

Bedrijfsrestaurant

Normaal gezien was er in fase 3 een strengere procedure voorzien voor het bedrijfsrestaurant. Er werden echter reeds een heleboel succesvolle veiligheidsmaatregelen genomen in de refter waardoor we de huidige regeling kunnen behouden. Elke werknemer kan nog steeds op voorhand een take-away bestelling plaatsen via dit formulier. Dit formulier vermeldt ook het tijdslot dat van toepassing is voor het team of het gebouw waarin je werkt. We vragen je om in de mate van het mogelijke je bestelling op te halen in het voorziene tijdslot.
Desinfecteer altijd je handen bij het binnenkomen en bij het buitengaan van de take-away zone. Betaling gebeurt bij voorkeur contactloos met je bankkaart. Je kan je maaltijd nuttigen in het bedrijfsrestaurant, aan je bureau of – indien het weer het toelaat – buiten. Als je in de refter eet, vragen we om je aanwezigheid te beperken tot het aangegeven tijdslot uit het formulier. Het meubilair heeft een vaste plaats om te voldoen aan social distancing en deze mogen dus absoluut niet verplaatst worden. Desinfecteer altijd je stoel en tafel vóór en na gebruik. 

Opleiding voor nieuwkomers in de fabriek

Gedurende de laatste maanden werd de selectieprocedure en het onthaal van nieuwkomers Corona-proof gemaakt. Het is daarom nog steeds mogelijk om de startdag van nieuwe collega’s te begeleiden. Een werkgroep zal opgericht worden om de procedure voor nieuwe collega’s verder te verbeteren. 

Simultane aanwezigheid op kantoor voor functies waar aanwezigheid noodzakelijk is

Sinds de lockdown is telewerk verplicht voor alle collega’s behalve voor de werknemers van productie-gerelateerde departementen, spare parts warehouse en EDQ. Andere collega’s kunnen in uitzonderlijke gevallen naar kantoor komen indien ze een specifieke reden hebben om aanwezig te zijn op de werkvloer en dit enkel na goedkeuring van de General Manager. 

Er werd beslist dat de leidinggevenden van Productie over de beschikbare kantoren verdeeld zullen worden in twee groepen en dus niet samen in de kantoren aanwezig zullen zijn. De personen voor wie deze maatregel van toepassing is zullen rechtstreeks gecontacteerd worden. 

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen die gepaard gaan met de overgang van fase 2 naar fase 3. Vanaf volgende week zal het vernieuwde fasemodel in detail beschikbaar zijn op deze site en in de fabriek zelf.

Update 06/11/2020

Renovatie trap gebouw B (bedrijfsrestaurant)

Wegens verschillende problemen met de huidige trap (kapotte anti-slip strook, loskomende tegels) is een renovatie van een gedeelte van de trap aan de oostzijde van gebouw B (zijde om naar het bedrijfsrestaurant te gaan) noodzakelijk. Deze werken starten op maandag 9/11/2020 en duren tot ten laatste 27/11/2020.

Rekening houdend de huidig sterk verminderde passages naar het bedrijfsrestaurant en de sterk verminderde bezetting in gebouw B01, is dit een goede timing voor deze renovatie.

De volledige trap kan tijdens de duur van de werken niet gebruikt worden aan deze zijde vanaf het gelijkvloers tot aan de 2de verdieping. Om het bedrijfsrestaurant te betreden en te verlaten, zal gebruik gemaakt moeten worden van de ingang en uitgang aan de kant van de fonteinhal (B00) en het bezoekersrestaurant (B02). Nieuwe signalisatie wordt aangebracht en de lay-out van het restaurant wordt licht aangepast om dit Covid-veilig te laten verlopen.

De trap kan, bij evacuatie, gebruikt worden om het gebouw te verlaten van het 1ste verdiep naar het gelijkvloers.

Daarnaast verwachten wij ook wat lawaaihinder in gebouw B.

Gelieve, tijdens de periode van de werken, het bedrijfsrestaurant te betreden en te verlaten via de trap in de fonteinhal alsook het landschapskantoor op het 1ste verdiep te betreden en te verlaten via de trap in de fonteinhal.

Gelieve strikt de Covid-19 aanwijzingen te volgen!

General Affairs

Temporary Restaurant Route.jpg

Update 02/11/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van de scholen op 12 en 13 november 2020. 

Vrijdag 30 oktober 2020 werd door de ministerraad een bijkomende maatregel genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus. Er werd beslist om de herfstvakantie naast 09 en 10 november ook te verlengen met 12 en 13 november.

Momenteel is men van overheidswege volop bezig met de uitwerking van de praktische regeling. Volgens de informatie die momenteel beschikbaar is kunnen we reeds het volgende communiceren:

Ouders die geen oplossing hebben om in de opvang van hun inwonend minderjarig kind te voorzien, zullen voor 12 en/of 13 november beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Deze toepassing geldt ook voor minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) die onder de regeling van co-ouderschap vallen of een gehandicapt kind (ongeacht de leeftijd).

Werknemers die reeds verlof hadden ingepland voor 12 en/of 13 november zijn niet meer in de mogelijkheid om dit goedgekeurde verlof te annuleren.

Voor deze twee dagen blijven ook de huidige verlofquota van toepassing.

Welke stappen dien je te ondernemen indien je je als werknemer in deze overmachtssituatie bevind?

 1. Als werknemer dien je zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte te brengen. Dit kan door het invullen van de formstack via deze link en dit ten laatste op donderdag 5 november.

 2. Je ontvangt voor deze dagen tijdelijke werkloosheid - overmacht een C3.2A document van de werkgever. Je vindt voor de concrete toepassing van dit document duidelijke instructies op de Coronawebsite (www.daikin.eu/corona-info-arbeiders). Onder de rubriek “ik ben in overmacht” vind je in de UPDATE 09/09/2020 duidelijke info over het invullen van het document C3.2A en over de betaling.

 3. Als werknemer dien je via je betalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in te dienen.    

Update 30/10/2020

Formulier zelfevaluatie bij terugkeer naar het werk na ziekte of quarantaine.

Je bent tijdelijk arbeidsongeschikt geweest (vb. wegens quarantaine of ziekte) en je wenst het werkt te hervatten? Gelieve EERST het formulier voor zelfevaluatie in te vullen.

Heb je TENMINSTE 1 ROOD  antwoord dan vragen we je om je huisarts te contacteren voor een eventuele verlenging. Bij verlenging dien je de ziektetelefoon te verwittigen op het nummer 059/55.88.65. Indien je huisarts geen verlenging geeft, contacteer dan de medische dienst (059/55.89.19) VOOR je start met werken.

Start NOOIT op met covid gerelateerde symptomen!

Wij doen nogmaals een oproep aan iedereen die zijn/haar gsm-nummer en/of mailadres nog niet heeft doorgegeven om dit alsnog te doen. Dit kan door het formulier in te vullen via volgende link: https://daikin.formstack.com/forms/es_wijziging_van_persoonlijke_gegevens

Je kan ook steeds het formulier voor zelfevaluatie raadplegen door hier te klikken.

Update 30/10/2020

Aanvraag vrij te kiezen verlof 2021 kan nog tot en met 2/11/2020

Beste medewerker,

Graag herinneren we er jullie aan dat extra (volledige) verlofdagen voor 2021, buiten de vastgelegde kalender, nog tem 2/11 kunnen aangevraagd worden via de e-forms.
Deze regeling is van toepassing op alle werknemers met een contract die op vandaag reeds loopt in 2021.

De e-form(s) kunnen jullie terugvinden in de communicatie van 8/10/2020.

Indien uw keuze definitief wordt goedgekeurd, krijgt u hiervan en bevestiging in week van 16/11.
Indien uw keuze om werk-organisatorische redenen niet kan goedgekeurd worden, start de overlegprocedure. In de week van 23/11 zal een beslissing voortvloeien uit deze overleg procedure.

Update 28/10/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van de scholen op 9 en 10 november 2020. 

Zondag 25 oktober 2020 werd door de ministerraad een bijkomende maatregel genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus. Er werd beslist om de herfstvakantie  te verlengen met 09 en 10 november.

Momenteel is men van overheidswege volop bezig met de uitwerking van de praktische regeling. Volgens de informatie die momenteel beschikbaar is kunnen we reeds het volgende communiceren:

Ouders die geen oplossing hebben om in de opvang van hun inwonend minderjarig kind te voorzien, zullen voor 9 en/of 10 november beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Deze toepassing geldt ook voor minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) die onder de regeling van co-ouderschap vallen of een gehandicapt kind (ongeacht de leeftijd).

Werknemers die reeds verlof hadden ingepland voor 09 en/of 10 november zijn niet meer in de mogelijkheid om dit goedgekeurde verlof te annuleren.

Voor deze twee dagen blijven ook de huidige verlofquota van toepassing.

Welke stappen dien je te ondernemen indien je je als werknemer in deze overmachtssituatie bevind?

 1. Als werknemer dien je zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte te brengen. Dit kan door het invullen van de formstack via deze link en dit ten laatste op dinsdag 3 november.

 2. Je ontvangt voor deze dagen tijdelijke werkloosheid - overmacht een C3.2A document van de werkgever. Je vindt voor de concrete toepassing van dit document duidelijke instructies op de Coronawebsite (www.daikin.eu/corona-info-arbeiders). Onder de rubriek “ik ben in overmacht” vind je in de UPDATE 09/09/2020 duidelijke info over het invullen van het document C3.2A en over de betaling.

 3. Als werknemer dien je via je betalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in te dienen.    

 

 

Update 26/10/2020

Omwille van het aantal bevestigde COVID-19 besmettingen introduceert Daikin Europe vanaf begin deze week het Covid-management stewards systeem. Alle Nederlandstalige managers tewerkgesteld in Oostende zullen hieraan deelnemen en om beurten de naleving van de maatregelen controleren. Bijvoorbeeld: het correct dragen van het mondmasker (mond en neus bedekken), in 1 lijn achter elkaar wandelen, social distancing in de rookerszones, enz. Als je de Corona maatregelen niet naleeft, zal de steward je op een respectvolle manier terecht wijzen en mogelijks je naam en badgenummer noteren voor verdere rapportering aan het Covid team.

Update 23/10/2020

De cijfers van het aantal dagelijks nieuwe besmette personen met Covid-19 in België blijft veel te hoog. De regering neemt steeds strengere maatregelen om er voor te zorgen dat iedereen de medische hulp kan blijven krijgen wanneer die nodig is.

Het blijft dus ontzettend belangrijk om de basismaatregelen te volgen. Dit, in de eerste plaats voor jouw gezondheid en die van ons allemaal! De maatregelen zijn voor niemand aangenaam maar enkel wanneer iedereen ze volgt, hebben ze effect.

Jammer genoeg horen we dat sommige collega’s toch komen werken met ziekte-symptomen die corona-gerelateerd zijn. We begrijpen dat bepaalde collega’s schrik hebben voor de gevolgen voor hun tewerkstelling van veel afwezig te zijn, maar we willen hier meegeven dat gezondheid boven alles gaat. Vandaar dat vanaf vandaag, tijdelijk tot zolang de covid-crisis er is, de volgende extra maatregelen genomen worden:

 • Er worden tijdelijk geen dokterscontroles meer uitgevoerd vanaf vandaag en

 • We houden tijdelijk geen rekening meer met het aantal ziektes vanaf vandaag bij de beoordeling of bij de opvolging van het aanwezigheidsbeleid. We rekenen hier op ieders verantwoordelijkheid om te komen werken wanneer je gezond bent en thuis te blijven wanneer je symptomen hebt en de huisarts te contacteren.

Laat zeker niet na om elkaar ook te durven aanspreken op een respectvolle manier als de afspraken niet gevolgd worden, bijvoorbeeld wanneer iemand te dicht komt, het mondmasker niet correct draagt of als je merkt dat de collega zich niet goed voelt.

Er worden geregeld sms’en verstuurd met de link naar deze site. Indien je deze sms’en niet ontvangt, geef je gsm nummer door tijdens het spreekuur aan de balie op die manier blijf je altijd op de hoogte van de laatste informatie.

Tot slot: blijf waakzaam en vooral gezond!

Update 22 oktober

NO TOUCH handdoekdispensers in de toiletten F1, F2, F3

In de toiletten in de fabrieksgebouwen F1, F2 (Piping) en F3 (DLC) werden onlangs ‘No Touch’ handdoekdispensers geïntroduceerd naar aanleiding van te frequente defecten.

Update 18 oktober

U hebt het waarschijnlijk via het nieuws vernomen dat de Belgische regering vrijdag een aantal strengere maatregelen afgekondigd heeft die vanaf maandag, 19 oktober 2020 ingaan.

Deze maatregelen zullen uitgeschreven worden in een ministerieel besluit.

Het gaat over volgende maatregelen:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon (buiten je gezin)
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten

Als Daikin Europe aligneren wij ons terug met de nieuwe maatregelen.

Dit betekent voor onze arbeiders het volgende:

Voor medewerkers die in ploegen werken, zal er in de loop van maandag een attest beschikbaar zijn waarop staat dat je in Daikin werkt en dat wij in een ploegensysteem werken. Dit attest kan je gebruiken om te tonen aan de ordediensten indien je tegengehouden zou worden wanneer je je verplaatst richting het werk tijdens de avondklok periode (tussen 24 u en 5 u ‘ s ochtends).

Wij vragen iedereen die naar het werk komt om nauwgezet de Corona maatregelen te volgen zodat wij een veilige omgeving kunnen verzekeren voor alle medewerkers die op het werk aanwezig moeten zijn.

Tot slot herhalen wij nog even wat je moet doen, ingeval van (een vermoeden) van Corona:

JE HEBT ZELF BEPAALDE SYMPTOMEN

Contacteer steeds je huisarts en volg zijn/haar instructies op.

JE BENT ZELF IN NAUW CONTACT GEKOMEN MET POSITIEF GETEST PERSOON

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je naar je huisarts gaan en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

JOUW HUISGENOOT (MOET) GETEST (WORDEN)

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts.

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan raden wij ten sterkste aan om thuis te blijven tot zolang het resultaat van deze test geweten is en negatief is. Wend je hiervoor tot je huisarts en kader voldoende de werksituatie. Echter is het de huisarts die de finale beslissing neemt of je al dan niet mag komen werken.

Update 16/10/2020 

Fileprobleem temperatuurmetingen Gate A in de vroege ploeg – opening Gate B voor temperatuurmetingen werknemers Parking J, O en P in de vroege ploeg 

Beste collega, 

Om een oplossing te bieden aan het fileprobleem bij opstart van de vroege ploeg, werd beslist om bijkomend temperatuurmetingen uit te voeren aan Gate B. 

Deze wijziging gaat in vanaf woensdag 21 oktober 2020. 

Hierbij zijn volgende afspraken van toepassing: 

 • Dit is een tijdelijke maatregel naar aanleiding van COVID-19 en de uit te voeren temperatuurmetingen.

 • Dit is enkel mogelijk voor wie opstart in de vroege ploeg.

  Dit is dus niet mogelijk voor wie opstart in de dagploeg, late ploeg, nachtploeg of weekendploeg.

 • Dit is enkel mogelijk voor wie met de wagen komt.

  De fietsenstalling aan Gate B blijft gesloten. Wie met de fiets of te voet komt, of wie wordt afgezet, moet naar de temperatuurmeting op Parking A.

 • Dit is enkel voor bestuurders die parkeren op Parking J (oranje kaart), Parking O (blauwe kaart) en Parking P (rode kaart).

 • Dit is enkel mogelijk tussen 04:00 en 05:00. Buiten deze uren is Gate B niet open voor temperatuurmetingen. Wie te laat is, moet naar de temperatuurmeting via de slagboom aan Gate A. 

De werking van de temperatuurmetingen aan Gate B is gelijkaardig aan deze aan Gate A:

 • Bij aankomst aan Gate B, volg ik de signalisatie en rijd ik rechts van de temperatuurcontainer.

 • Ik kom toe aan de temperatuurcontainer en parkeer mijn wagen voor één van de twee ingangen van de container.

 • Ik stap binnen in de container en sta op de spot die gemarkeerd is met witte tape.

 • Mijn temperatuur wordt gemeten + ik neem een mondmasker

  • In geval deze lager of gelijk is aan 37,3 °C: ik neem mijn mondmasker en mag het terrein betreden.

  • In geval mijn temperatuur hoger is dan 37,3 °C:  ik mag nog een tweede maal mijn temperatuur laten meten, indien terug te hoog, ga ik naar huis en contacteer ik mijn dokter.

 • Ik keer terug naar mijn auto, vertrek zo vlot mogelijk en parkeer mij op mijn parking.

Belangrijke opmerkingen:

 • Er is geen toegangscontrole aan Gate B. Je hebt je badge dus niet nodig. De slagboom zal in open stand staan. Verlies dus geen tijd met het openen van je raampje en het zoeken naar je badge.

 • Gezien wij voor heel wat extra verkeer zorgen ’s morgens in de Simon Stevinstraat, zullen wij extra hinder veroorzaken voor de buren. Wij vragen iedereen alles te doen om de rust van onze buren te garanderen:

  • Parkeren in de Simon Stevinstraat is niet toegelaten. Voetgangers worden niet toegelaten via de temperatuurcontrole aan Gate B.

  • Zorg voor zo weinig mogelijk lawaai (vb. geen luide muziek, niet claxonneren, niet zwaar accelereren, …).

 • Door deze actie zal de file in de vroege ploeg gevoelig verminderen. Wij vragen daarom iedereen om na invoering van deze maatregel alle verkeersregels op de Zandvoordestraat te respecteren en uit respect voor de buren niet langer te parkeren in de Zandvoordestraat of in de Simon Stevinstraat.

 • Opgepast: er is een belangrijk verschil tussen wie wanneer mag binnenrijden via Gate B en wie wanneer mag buitenrijden via Gate B.

  • Binnenrijden:

   • Enkel de vroege ploeg

   • Enkel Parking J (oranje kaart), Parking O (blauwe kaart), Parking P (rode kaart)

  • Buitenrijden

   • De vroege ploeg en de late ploeg

   • Parking R (groene kaart), Parking J (oranje kaart), Parking O (blauwe kaart), Parking P (rode kaart)

Wij willen alvast iedereen bedanken voor het begrip en de samenwerking. 

Met vriendelijke groeten

De Directie

UPDATE 16/10/2020

 

Hoe kan ik tijdens het weekend melden dat ik of een huisgenoot een positief testresultaat heb?

Gelieve een mail te sturen naar corona@daikineurope.com en daarin het volgende te vermelden:

 • Je naam, telefoonnummer waarop je te bereiken bent, datum van testresultaat en of het over jezelf of een huisgenoot gaat.

 • Deze mail wordt enkel door de medische dienst nagelezen en is dus vertrouwelijk

 • Op basis van deze mail zal je vrij snel door de medische dienst gecontacteerd worden.

 • Ga zeker niet werken zonder af te stemmen met de medische dienst. 

Update 08/10/2020 

Beste medewerker

De directie van DENV heeft na overleg in de ondernemingsraad van 26/10/2018  de verlofkalenders vastgelegd voor het vakantiejaar 2019, 2020 en 2021. Deze kalenders zijn in lijn met factory reform waarbij het de doelstelling is om meer dagen jaarlijkse vakantie collectief vast te leggen om zodoende de stabiliteit te verhogen.

Alle informatie die op u van toepassing is kan u vinden in de brieven hieronder.

Uiteraard kan uw verlofkeuze ook dit jaar slechts bevestigd worden na een goedkeuringsprocedure te hebben doorlopen. Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, treedt er  een overlegprocedure in werking.     

Eens de volledige goedkeuringsprocedure van je verlofaanvraag afgelopen is, blijft het definitief.

De regeling beschreven hieronder is van toepassing op alle werknemers:

 

1. Met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in de afdelingen Maintenance, MT-shop, Qualiy en Testkamers
2. Met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing
3. Met een contract van bepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing

4. Van de weekendploeg
5. Met een rooster 80% JB (oud systeem)
6. Met een rooster 80% JB / 90% JB (nieuw systeem)
7. Met een rooster 50% JB
8. Met een rooster week om week

 

Update 07/10/2020

Registreer je opnieuw voor het griepvaccin

Beste collega,

Zoals reeds gecommuniceerd zijn de griepvaccins zeer schaars op dit moment. Wegens de beperkingen van de overheid werd de vorige inschrijving vroegtijdig geannuleerd, hierdoor vragen wij dat iedereen die een griepvaccin wenst, zich opnieuw inschrijft. Op basis van de beschikbaarheid zal er in eerste instantie voorrang gegeven worden aan personen ouder dan 50 jaar (geboortejaar 1970). De overige personen die ingeschreven zijn, zullen pas gevaccineerd worden als er nog voorraad is na 15/11/2020.
Iedereen die ingeschreven is, zal persoonlijk gecontacteerd worden indien er meer informatie is over het aantal vaccins en de datum van vaccinatie. Als u interesse hebt, kunt u zich inschrijven via https://daikin.formstack.com/forms/inschrijvinggriepvaccin2.

Echter bieden wij hiermee geen garantie dat u het griepvaccin effectief toegediend zal krijgen.

Inschrijving dient te gebeuren vóór 20/10/2020Ook als u zich de vorige keer reeds ingeschreven hebt, dient u dit opnieuw te doen.

OPMERKING: Indien u aanleg hebt voor allergie (bv. kippenei - proteïnen), gelieve dan vooraf de medische dienst te contacteren (8919). Elke vroegere overgevoeligheid aan kwikhoudende producten, zoals bv. bepaalde ontsmettingsmiddelen (mercurochroom, Merfen), moet eveneens vooraf gemeld worden.

Update 01/10/2020

Belangrijk bericht i.v.m. wijziging Daikin beleid ten opzichte van reizen buiten België en nauw contact met positief geteste persoon naar aanleiding van de aangekondigde wijzigingen van de overheid op de Nationale veiligheidsraad van 23/09/2020.

Op 23/09/2020 werden door de Nationale veiligheidsraad enkele wijzigingen aangekondigd. Wij als Daikin zullen ons vanaf 01/10/2020 volledig aligneren met de voorwaarden van de overheid en de beslissing van de huisarts. We willen benadrukken dat we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om voor je eigen veiligheid alsook die van je collega’s strikt de procedures te volgen.

RODE REGIO

Net zoals de overheid raden wij reizen naar een rode regio ten sterkste af. Maar het is niet langer verboden. Na het reizen naar een rode regio wordt er in principe een quarantaine opgelegd door de overheid. Tijdens de quarantaine periode, mits indienen van een quarantaine attest, zal Daikin ‘Tijdelijke werkloosheid overmacht’ aanvragen bij de RVA. Daikin kan op geen enkel moment garanderen dat de RVA het dossier ook zal aanvaarden en uitbetalen. Indien de RVA de betaling weigert (en deze kans is reëel), zal ook Daikin niet instaan voor betaling.

Bij terugkeer uit een rode regio, vragen wij steeds de voorwaarden die de overheid oplegt na te leven:

 • Wanneer je terugkeert uit een rode regio (verblijf van minimaal 48 uur) en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont moet je onmiddellijk contact opnemen met de huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.  

 • Wanneer je terugkeert uit een rode regio (verblijf van minimaal 48 uur) en je wel covid-gerelateerde symptomen vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met de huisarts en volg zijn/haar advies.

Je bent zelf verantwoordelijk om te checken welk risico de regio vormt waarnaar je op reis gaat. Dit kan via volgende website: https://diplomatie.belgium.be/nl. Via de kaart kan je opzoeken welke kleur je regio heeft.  Dit wil zeggen dat het niet langer nodig is het online formulier van Daikin (formstack) voor reisbestemmingen in te vullen.

ORANJE REGIO

Wanneer je terugkeert uit een oranje regio dan raadt de overheid een verhoogde waakzaamheid aan.

 • Indien je geen symptomen vertoont, is quarantaine vanaf nu niet meer noodzakelijk.  

 • Indien je covid-gerelateerde symptomen vertoont, dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts en zijn/haar advies opvolgen.

IN NAUW CONTACT GEKOMEN MET POSITIEF GETEST PERSOON
 • Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.  

 • Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

HUISGENOOT GETEST
 • Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts en verwittig de medische dienst.  

 • Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan raden wij ten sterkste aan om thuis te blijven tot zolang het resultaat van deze test geweten is en negatief is. Wend je hiervoor tot je huisarts en kader voldoende de werksituatie. Echter, het is de huisarts die de finale beslissing neemt of je al dan niet mag komen werken.

DAIKIN VERWITTIGEN & ATTESTERING

Je dient steeds zo vroeg als mogelijk Daikin via de ziektetelefoon (059/55.88.65) te verwittigen van je afwezigheid (zowel bij verlenging quarantaine/quarantaine/verlenging ziekte/ziekte). Stuur daarnaast zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Gelieve ook mee te geven wat de reden van quarantaine is via de volgende categorisatie (deze info is noodzakelijk voor de aangifte aan de RVA):

 • Reizen

 • Nauw contact

 • Medisch risico

HEROPSTART

Indien je een covid test hebt afgelegd, mag je absoluut niet herstarten tot zo lang het resultaat  van de test geweten is en negatief is. Zorg steeds voor een attestering voor de periode die je niet komt werken.

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

Wat als ik pas in het weekend het resultaat van de covid test krijg en deze negatief is? Mag ik dan de maandag terug opstarten?

 • Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is  en je hebt maandag de vroege ploeg, dan kom je om 5u naar de medische dienst.

 • Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is en je hebt maandag de dag/late ploeg, dan neem je telefonisch contact op met de medische dienst vooraleer je shift begint om een afspraak te maken.

Wat als het resultaat van de covid test positief is? Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in.

NOG VRAGEN?

Indien je nog met vragen zit waarop je geen antwoord hebt gevonden hierboven, kijk dan zeker eens of je het antwoord niet kan vinden in de frequently asked questions (FAQ’s) hieronder beschreven.

Het is daarnaast steeds mogelijk de medische dienst te contacteren indien je met covid-gerateerde vragen zit en advies wenst.

 

FAQ

1. Wat verstaat men onder covid gerelateerde symptomen?

Hierbij adviseren we je om volgende website te raadplegen: https://www.info-covidvirus.be/nl/wat-is-het-covidvirus/.

2. Wat als ik terugkeer uit een RODE regio maar GEEN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test.

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

3. Wat als ik terugkeer uit een RODE regio EN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts en volgt zijn/haar advies op.

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

4. Wat als ik een covid test heb afgenomen maar geen attestering heb gekregen van mijn huisarts voor de periode waarin ik wacht op mijn testresultaat?

Contacteer zo snel mogelijk de medische dienst (059/55.89.19). Start niet zomaar op zonder contact  gehad te hebben met de medische dienst.

5. Wat als ik terugkeer uit een ORANJE regio maar GEEN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

Je mag komen werken. De overheid raadt hierbij echter wel een verhoogde waarzaamheid aan.

6. Wat als ik terugkeer uit een ORANJE regio maar EN covid-gerelateerde symptomen vertoon?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies op. De huisarts beslist of je kan komen werken. Indien dit niet het geval is:

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier. Geef daarnaast mee dat het attest omwille van reizen is. 

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

7. Wat als iemand van mijn huisgenoten een covid test heeft afgenomen?

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts.

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan raden wij ten sterkste aan om thuis te blijven tot zolang het resultaat van deze test geweten is en negatief is. Wend je hiervoor tot je huisarts en kader voldoende de werksituatie. Echter is het de huisarts die de finale beslissing neemt of je al dan niet mag komen werken.

8. Wat als ik in nauw contact ben gekomen met een positief geteste persoon?

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest van 7 dagen voorschrijven met op de 5de dag een covid test. De periode van 7 dagen quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je naar je huisarts gaan en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

9. Wat moet ik doen als ik covid-gerelateerde symptomen heb?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts volg zijn/haar advies op. De huisarts beslist of kan komen werken. Indien niet:

2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier.

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

10. Wat als ik na een periode van ziekte/quarantaine het werk wens te hervatten?

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

11. Wat als ik pas in het weekend het resultaat van de covid test krijg en deze is negatief? Mag ik dan de maandag terug opstarten?

Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is en je hebt maandag de vroege ploeg, dan komt je om 5u naar de medische dienst.

Indien je pas in het weekend het resultaat van de covid test weet, deze negatief is en je hebt maandag de dag/late ploeg, dan neem je telefonisch contact op met de medische dienst vooraleer je shift begint om een afspraak te maken.

12. Wat als ik een covid test moet ondergaan?

1) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.65).

2) Vraag aan je huisarts een attest voor de periode waarop je wacht op het resultaat. Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier.

3) Indien het resultaat van de test positief zou zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de medische dienst.

4) Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

13. Wat als het resultaat van mijn covid test positief is?

Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in.

14. Mag ik het werk hervatten na een negatieve covid test?

Volg hierbij het advies van je huisarts. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst.

15. Wat als ik terugkom uit een rode regio en mijn huisarts schrijft geen attest/beslist dat ik mag komen werken en quarantaine niet nodig is?

Neem onmiddellijk contact op met de medische dienst. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

16. Wat als ik contact gekomen ben met een positief getest persoon en covid-gerelateerde symptomen heb maar mijn testresultaat negatief is. Moet ik dan nog 7 dagen in quarantaine?

Indien het resultaat van de covid test negatief is mag je terug komen werken en hoef je dus niet verder in quarantaine. Opmerking: volg hierbij steeds het advies van je huisarts.

17. Wat als een huisgenoot op reis is geweest naar een rode zone?

Dan mag je komen werken. Heeft deze huisgenoot echter symptomen en wordt deze huisgenoot getest dan vragen we om je te richten tot de huisarts en adviseren wij in quarantaine te blijven tot zolang het testresultaat gekend is en negatief is. Maar het is de huisarts die hier finaal beslist of je kan komen werken of niet.

18. Wat als ik momenteel in quarantaine ben omdat ik op reis ben geweest naar een oranje gebied maar graag terug zou komen werken voor afloop van mijn quarantaine attest?

Neem contact op met de medische dienst. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

19. Wanneer moet ik de medische dienst inlichten?

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een periode van ziekte of quarantaine. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst.

Wij adviseren ook ten sterkste de medische dienst steeds op de hoogte te houden indien:

 • Je in contact ben gekomen met een positief geteste persoon.

 • Je een covid test moet ondergaan & de medische dienst te informeren over het resultaat.

 • Een huisgenoot getest is omwille van covid-gerelateerde symptomen.

 • Je covid gerelateerde symptomen hebt

 • Je huisgenoot covid-gerelateerde symptomen heeft

 • Je gereisd hebt naar een rode zone 

20. Wat als ik met covid-gerelateerde vragen zit waarop ik hier geen antwoord op vind?

Het is steeds mogelijk de medische dienst te contacteren (059/55.89.19) indien je met covid-gerateerde vragen zit en advies wenst. De medische dienst is op maandag beschikbaar van 5u-16u45. Op de andere werkdagen is dit van 8u-16u45.

21. Kan ik beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht omdat ik een probleem heb met kinderopvang omdat (een deel van) de school of het opvangcentrum gesloten wordt?

Een werknemer kan op basis van een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het centrum voor opvang van gehandicapte personen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omdat die werknemer geconfronteerd wordt met een probleem van opvang omdat

 • een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
 • - een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

22. Wat als ik door de medische dienst naar huis gestuurd wordt?

Is je leidinggevende op de hoogte dat je vertrekt? Als je dit zelf niet meer kan doen, laat dit weten aan de medische dienst dat zij dit doorgeven aan POG.

Neem steeds contact op met je huisarts: je dient je afwezigheid steeds te wettigen door een ziekte- of quarantaine attest vanaf het moment dat je het werk verlaten hebt.

Update 01/10/2020 

Elektronische ecocheques

Net zoals in 2019 worden de ecocheques voor iedereen elektronisch uitgegeven. Dit op de Sodexo-kaart waar ook de maaltijdcheques op gestort worden. Jij kan zowel voor maaltijdcheques als voor de ecocheques, dezelfde kaart gebruiken.

Waarom heb je recht op ecocheques?

In het kader van  de CAO van 14/04/2014 en het sociaal overleg binnen Daikin Europe N.V., kunnen de arbeiders binnen Daikin Europe N.V.  aanspraak maken op ecocheques ter waarde van maximum 250 €.

Op hoeveel ecocheques heb je recht?

Indien je effectief voltijds werkte bij Daikin Europe N.V. in de referteperiode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 heb je in principe, in oktober 2020, recht op ecocheques van maximum 250 €.

Het aantal ecocheques wordt berekend op basis van het aantal effectief gepresteerde dagen bij Daikin in de referteperiode. Worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen:

 • dagen waarvoor loon of vakantiegeld wordt betaald
 • dagen moederschapsverlof / vaderschapsverlof
 • alle dagen gedekt door gewaarborgd loon
 • dagen tijdelijke werkloosheid
 • dagen gedekt door uitkering voor jeugdvakantie
 • dagen gedekt door uitkering voor seniorvakantie
 • dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval
 • dagen ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid gedurende max. 3 opeenvolgende maanden
 • dagen afwezigheid door ziekte of ongeval van gemeen recht voor zover er in de referteperiode minimum 1 dag gewaarborgd loon werd betaald. Deze gelijkstelling is beperkt tot maximum 3 maanden bovenop de periode gedekt door het gewaarborgd loon voor dezelfde periode. Indien dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval van gemeen recht ononderbroken doorloopt in een volgende referteperiode, dan wordt de resterende periode uitgeput. 
 • Ingeval van ziekte die onmiddellijk en ononderbroken volgt op een periode van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval, zal deze ziekteperiode voor maximaal 3 maanden gelijkgesteld worden, voor zover de ziekte geen gevolg is van de arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval

Het aantal ecocheques wordt pro rata berekend:

 

 • voor deeltijdse arbeiders, in functie van de tewerkstelling tijdens de referteperiode
 • voor arbeiders die in dienst of uit dienst treden tijdens de referteperiode
 • bij verandering van personeelscategorie (bv. overgang van arbeiders- naar bediendenstatuut) tijdens de referteperiode.

 

Indien je meer informatie wenst over hoe jouw aantal ecocheques berekend werd, kom dan langs in de POG tijdens het spreekuur en vraag een individuele berekening.

Wat kan je kopen met ecocheques?

Met ecocheques kan je ecologische producten en diensten aankopen, gaande van energiebesparende producten (bv. spaarlampen, zonnepanelen), waterbesparende producten (bv. een spaardouchekop, een spoelbak met spaarknop voor het toilet), alle producten en diensten om woningen te isoleren (thermisch en akoestisch), voorwerpen met een duurzame mobiliteit (bv. een fiets, een roetfilter voor dieselmotoren), voorwerpen voor afvalbeheer (bv. composteervat, herlaadbare batterijen), milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- en PEFC-labels, ecotoerime, aankoop tweedehandsproducten  tot producten met Europees ecologielabel en natuurproducten (bv. aankoop van bomen, tuinplanten, niet-gemotoriseerd tuingereedschap), alsook huishoudelijke toestellen met een bepaald Europees energielabel.  

Voor meer info surf naar: https://sodexo4you.be/sites/default/files/liste-spending_map_eco_pass-nl.pdf

Een ecocheque kan niet (ook niet gedeeltelijk) voor geld worden omgeruild.

Waar kan je terecht met ecocheques?

Sodexo levert de ecocheque onder de naam “Eco Pass”. De Eco Pass kan je gebruiken bij de handelaars / winkels die aangesloten zijn bij Sodexo.

Een volledig overzicht van aanvaardingspunten per regio vind je op https://sodexo4you.be/nl/passmap of via de Sodexo-app (Sodexo4You).

Wat is de geldigheidsduur van de ecocheques?

De ecocheques zijn geldig voor een periode van 24 maanden, vanaf de datum van terbeschikkingstelling.

U kan de geldigheidsduur van een ecocheque niet verlengen. 

De ecocheques zullen gestort worden op je Sodexokaart in de week van 26 oktober 2020.

Het aantal ecocheques dat je ontvangen hebt, zal vervolgens vermeld worden op je loonbrief van oktober 2020. Indien je meer informatie wenst over de berekening van jouw aantal ecocheques, kan je terecht bij Employee Services tijdens het spreekuur.

Wat met de interimperiodes?

De medewerkers die tijdens de referteperiode (1/10/2019-30/09/2020) als uitzendkracht gewerkt hebben, zullen gecontacteerd worden door Randstad of Agilitas.

 

Update 01/10/2020

Nieuws uit de OR 23 september 2020

SALES

Door Covid is de vraag naar onze commerciële producten minder dan gepland. Desalniettemin zullen we september afsluiten met een verkoopresultaat dat iets boven het resultaat van vorig jaar ligt

PRODUCTIE

In augustus werd er aan de R1 en R3 iets minder gemaakt dan beloofd was aan Sales, maar op de R3 werd dit ondertussen opgehaald. In september wordt alles stabiel gehouden en dit tot het einde van het jaar.

Op H1 stijgt de andon van 86 naar 94. Ook op de R4 stijgt de vork na de herfstvakantie. De H2 daalt verder.

R5 gaat over naar 2 ploegen vanaf 5 oktober.

MANPOWER

De manpower houden we stabiel. Dat wil zeggen dat we geen extra aanwervingen doen maar de mensen die uit dienst gaan, worden wel vervangen.

De volgende datum die vastgelegd is voor de sociale verkiezingen is donderdag 19 november.

Daarnaast is er in de speciale OR van dinsdag 29 september beslist dat, in tegenstelling tot wat in juli gecommuniceerd werd, er toch verlof kan uitbetaald worden. Dat wil zeggen dat de afspraken van vorig jaar eveneens voor dit jaar gelden. Men mag dus maximum 120 uur laten overzetten (ADV of recuperatie – (over)uren). De rest kan uitbetaald worden. Anciënniteitsverlof en CAO-dagen kunnen niet overgezet worden naar volgend jaar. Deze dagen dienen in principe dit jaar opgenomen te worden en kunnen slechts bij uitzondering uitbetaald worden. 

We willen ook nog meegeven dat de aanvraagdocumenten om contractueel deeltijds te werken beschikbaar zijn aan de balie in de POG (van maandag tot donderdag tussen 11.30u en 13.30u).

Update 30/09/2020

Richtlijnen bij brand tijdens Covid-19

Beste collega’s,

Via deze weg willen wij jullie aandacht vestigen op de bijkomende aandachtspunten in geval van brand,
rekening houdend met de Covid-19 maatregelen.

Brand-stap 1.jpg
Brand-stap 2.jpg
Brand-stap 3.jpg
Brand-stap 4.jpg
Brand-stap 5.jpg
Brand-luchtfoto.jpg

Update 29/09/2020

Verlofvorken oktober - december 

Hiernaast vinden jullie de verlofvorken die van toepassing zijn van oktober tot en met december. In de tabel worden telkens per ploeg en per afdeling het aantal mogelijke verlofplaatsen vermeld.

Je kan de verlofvorken hier raadplegen.

Update 15/09/2020

Allereerste nieuwe VRV 5 werd geproduceerd in de DENV fabriek in Oostende: proficiat aan alle collega’s van de R1!

Een volledig nieuwe unit vanuit het niets ontwerpen was zeker niet de gemakkelijkste, maar wel de juiste optie! En het was het meer dan waard! Het was een fantastisch gevoel om de allereerste VRV 5 vorige week van de productielijn te zien komen. 🚀

De nieuwe VRV 5, die werd ontwerpen en is geproduceerd in Europa, is de volgende generatie van de VRV die geoptimaliseerd is voor het R-32 koelmiddel. De VRV 5 biedt verbeterde comfortniveaus en een aantal nieuwe functies die het leven van de installateur gemakkelijker maken. Intussen is de VRV 5 al bezig met de markten te veroveren! De distributie vanuit onze fabriek in Oostende is momenteel in volle gang.

We zijn ongelofelijk trots dat de nieuwe VRV 5 in onze fabriek in Oostende aan de R1 lijn wordt gemaakt. Proficiat aan alle collega’s van de R1 voor dit fantastische resultaat! 👍 Daarnaast ook een grote proficiat aan alle andere collega’s die betrokken zijn bij het realiseren van dit product! 👏 

Lees alles over de VRV 5 via https://daikin.eu/VRV5

VRV 5 proficiat collega's.png
DET logo.png

Boodschap van het DET-team

Beste collega's, 

Eind vorige week ontvingen jullie het bericht met de informatie over het Covid-faseringsmodel dat van kracht is binnen Daikin. Momenteel bevinden wij ons als bedrijf in fase 2 van dit model, wat betekent dat er geen sociale activiteiten mogen plaatsvinden waarbij medewerkers fysiek worden samengebracht.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, zal DET daarom geen activiteiten meer organiseren zolang Daikin in fase 2 zit van het Covid-faseringsmodel. Hierdoor moeten we jammer genoeg al onze geplande activiteiten voor 2020 schrappen. Volgende activiteiten stonden nog op de agenda voor 2020:

 • DET Familiedag
  > De familiedag wordt afgelast.
 • Voorstelling van Arnout Van den Bossche in De Grote Post
  > De voorstelling kan niet doorgaan. De medewerkers die zich hadden ingeschreven voor de voorstelling en de waarborg hebben betaald, zullen deze teruggestort krijgen. We nemen met deze medewerkers contact op in een apart bericht.
 • DET Kerstfeest
  > Het feest wordt afgelast , maar er zullen wel cadeautjes besteld worden voor de kindjes. De cadeautjes zullen kunnen opgehaald worden tijdens een ophaalmoment. Meer praktische info volgt binnenkort. 

Dit alles betekent echter niet dat we stilzitten bij DET! Tijdens deze periode blijft onze werking gewoon doorgaan en treffen we de nodige voorbereidingen voor toekomstige activiteiten. Op het moment dat onze activiteiten opnieuw kunnen plaatsvinden, dan zullen wij er alles aan doen om deze te organiseren op een veilige en gezonde manier.

We hopen dat we snel terug leuke activiteiten voor jullie kunnen organiseren en opnieuw samen veel leuke momenten mogen beleven.

Stay safe and stay healthy!

Het DET Team

Bedankt Ivan voor 46 jaar dienst!

In 1974 startte Ivan zijn carrière in Daikin als negentienjarige in de afdeling Plaatwerk. Hij werkte toen aan de oude schaar, waar destijds alles nog manueel werd ingesteld, zoals het instellen van snijmaten of het manueel verhandelen van platen.

Na een aantal jaar startte hij in de chiller-afdeling, waar hij de montage van de toestellen deed onder leiding van Mr. José Thevissen. Hij volgde in die tijd een opleiding voor TIG-lassen en fotolassen. Zijn nieuwe vaardigheden heeft hij meteen ingezet in de chiller-afdeling waar hij na zijn opleiding enorm veel buizen heeft voorzien van een flens.

Ivan keerde uiteindelijk terug naar het OSM waar hij gedurende enkele jaren het laswerk verzorgde voor de middle range toestellen, dit onder leiding van Mr. Serge Antunes. Toen werd beslist dat men de productie van deze toestellen zou stopzetten, keerde Ivan terug naar de plaatscharen, de oude plaatschaar en een technische verbeterde plaatschaar. In vergelijking met het begin van zijn carrière moest er nu minder werk manueel gebeuren. Tijdens zijn carrière heeft Ivan 35 jaar lang platen verhandeld en deze afgewerkt tot eindproduct (platen van 2,5m op 1,25m en platen van 2m op 1m).

Ivan is altijd leergierig geweest. Hij nam het initiatief om te leren ponsen en plooien en kreeg hiervoor opleiding van Dominique, Jurgen en Thibault. Ivan heeft een goed inzicht en zag dat de techniek van de machines waarmee hij werkte steeds verbeterde. Hij voorspelde dat de plaatscharen uit Daikin zouden verdwijnen en wilde zichzelf daarom bijscholen zodat hij kon werken met de nieuwste technieken.

Ook aan het einde van zijn loopbaan was hij nog steeds enthousiast om bij te leren: hij kreeg toen de kans om met nieuwe, modernere ponsmachines en plooibanken te werken. Hij leerde deze nieuwe technieken aan in een mum van tijd.

In zijn 46-jarige loopbaan was Ivan met andere woorden getuige van de grote moderniseringen die plaatsvonden in de fabriek. Tegen de jonge collega’s zei hij dan ook vaak dat die een luxe hebben om meteen met zo’n moderne machines te kunnen werken. Die jonge collega’s spreken steevast met veel lof over hun ervaren collega. Ivan is voor hen een voorbeeld en ze beamen dat het nog jaren zal duren vooraleer ze zo snel en kwalitatief zullen werken als hem.

We willen Ivan bedanken voor zijn inzet, zijn werklust en zijn gedrevenheid gedurende zijn loopbaan in Daikin. We hopen dat hij veel tijd kan spenderen aan zijn hobby’s: vissen, fietsen en genieten van een lekker biertje.

Ivan, we wensen je het allerbeste! Geniet van je pensioen!

 

Frank en de collega’s van Team 4

Foto Ivan 3.jpg

Ivan (3e van links) samen met zijn collega's 

 

Ivan kreeg van zijn collega's nog een mooi aandenken aan zijn carrière bij Daikin (zie foto's hieronder).

Foto Ivan 1.jpg
Ivan Hollevoet 4.jpg

Update 09/09/2020

Belangrijk bericht i.v.m. wijziging overmachtsregeling vanaf 1 september

Er is een nieuw belangrijk bericht geplaatst onder de rubriek 'ik ben in overmacht'. 

Klik op deze link om het bericht te lezen of ga naar: https://www.daikin.eu/en_us/ik-ben-in-overmacht.html 

Update 08/09/2020

Data griepvaccinatie worden uitgesteld

Beste collega,

Het kwam de voorbije dagen reeds in de media aan bod: door de hoge vraag naar griepvaccins besliste de overheid om de vaccinatie in 2 fases te laten verlopen.

 • De eerste fase loopt van 15 september tot 15 november 2020. Tijdens deze periode zijn de griepvaccins voorbehouden voor mensen die behoren tot een risicogroep en personeel uit de gezondheidssector.
 • De tweede fase loopt vanaf 15 november 2020. Dit betekent dat, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins, de griepvaccinatie pas kan doorgaan na 15 november 2020.

Hierdoor zien wij ons genoodzaakt om de reeds voorgestelde data te annuleren. Verdere communicatie volgt als er nieuwe info beschikbaar is.

 

Update 07/09/2020

Parkeer jij jouw wagen in de Zandvoordestraat?

Denk aan onze buren, parkeer jouw wagen op het Daikin terrein.

Beste collega,

Daikin hecht veel waarde aan de goede relatie die we als bedrijf hebben met onze buurtbewoners.

Verschillende buren namen recent opnieuw contact op met Daikin over het feit dat Daikin medewerkers hun wagen in de Zandvoordestraat parkeren. Voor sommige medewerkers is hun toegewezen parking verder van hun werkplaats dan voor anderen waardoor zij er soms voor opteren om op de Zandvoordestraat te staan. De plaatsen voor de buurtbewoners in deze straat zijn echter beperkt. Bovendien ondervinden onze buren soms hinder bij het verlaten en betreden van hun eigen woning doordat de toegang soms geblokkeerd wordt.

Daarom willen wij graag een oproep doen naar alle medewerkers om hun wagen op het terrein van Daikin te parkeren op de aan hen toegewezen parking.

Er is voldoende plaats zodat elke medewerker zijn of haar wagen op het terrein kan parkeren. Hieronder vinden jullie een overzicht van de toegewezen parking per afdeling.

Met uitzondering van Parking A dient op alle andere parkings een parkeerkaart zichtbaar op het dashboard te liggen. Wie nog geen parkeerkaart heeft, kan deze aanvragen via ITRP via jouw leidinggevende.

Belangrijke opmerking: wie op parking R, J, O of P staat mag in de late ploeg het terrein verlaten via Gate B.

Wij willen alvast iedereen bedanken voor het begrip en de samenwerking.

Met vriendelijke groeten

De Directie

 

Parkeren Zandvoordestraat 07.09.png

Update 04/09/2020

Covid-faseringsmodel

Beste collega’s,

De Covid-19 crisis heeft er voor gezorgd dat we met z’n allen onze manier van leven en werken hebben moeten aanpassen. Iedereen moest naar nieuwe manieren zoeken om de dagdagelijkse dingen op een veilige manier te doen.

Ook binnen Daikin Europe werd gezocht naar een manier waarop al onze medewerkers op een gezonde en veilige manier hun job konden blijven uitvoeren. De veiligheid van al onze medewerkers is en blijft immers van het allergrootste belang. Er werden daarom in de afgelopen maanden verschillende maatregelen ingevoerd in het bedrijf om deze veiligheid te kunnen garanderen.

We willen als bedrijf voorbereid zijn indien de situatie opnieuw zou verslechteren of indien de situatie minder ernstig wordt. We willen op voorhand een handleiding ter beschikking hebben die ons zal helpen om op elk moment te weten hoe we moeten reageren op een bepaalde situatie.

Om deze reden werd het Covid-faseringsmodel gecreëerd. We geven jullie hierbij graag wat meer uitleg over dit document: wat is het en welke informatie kan je in dit document terugvinden?

Je kan het Covid-faseringsmodel hier raadplegen.

Wat is het Covid-faseringsmodel?

 • Het Covid-faseringsmodel is een algemene richtlijn die duidelijkheid biedt over de maatregelen die binnen het bedrijf van kracht zijn m.b.t. Covid-19.
 • Het Covid-faseringsmodel omvat 4 fasen (0-1-2-3), waarbij fase 0 betekent dat er geen besmettingsgevaar is en fase 3 betekent dat het besmettingsgevaar hoog is.
 • Per fase wordt omschreven welke maatregelen van toepassing zijn binnen deze fase.
 • Het Covid-faseringsmodel is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Zo kan je gemakkelijk informatie terugvinden omtrent de maatregelen die gelden voor bezoekers en travel, in de fabriek, enz. per fase.
 • In dit document vind je een overzicht met praktische informatie over de regels die gelden voor mondmaskers, ontsmetten van werkmateriaal, temperatuurmeting enz.
 • Het is steeds mogelijk dat er bijkomende maatregelen worden opgenomen in het model indien de situatie dit vereist.

Hoe wordt beslist in welke fase wij ons als bedrijf bevinden?

 • Het Covid steering committee beslist wanneer we binnen Daikin overgaan naar een andere fase. Deze beslissing wordt vervolgens bevestigd tijdens de eerstvolgende samenkomst van het directiecomité (EXCO).
 • Wanneer we naar een andere fase gaan, dan zal het Covid Steerco altijd het CPBW consulteren en hun advies inwinnen.
 • Bij het veranderen van fase wordt rekening gehouden met o.a. het besmettingsgevaar (hoog of laag), de maatregelen die worden genomen op federaal niveau, het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames per dag en het aantal sterftegevallen per dag.

Hoe weet ik in welke fase we zitten?

 • De fase waarin Daikin zich bevindt is altijd terug te vinden op de website.
 • In het geval dat Daikin overgaat naar een andere fase, dan zal dit gecommuniceerd worden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
 • Op vandaag bevinden wij ons in fase 2.

Vragen?

Heb je vragen omtrent het Covid-faseringsmodel? Neem dan contact op met jouw leidinggevende.

 

Update 31/08/2020

Informatie uit de ondernemingsraad van woensdag 26/08/2020

SALES

Het verkoopresultaat van juli lag in dezelfde lijn als vorig jaar. Dit is in deze onzekere en moeilijke Covid-tijden toch wel een sterke prestatie.

Wel zien we een opvallende verschuiving qua productgroepen: De verkoop van de splittoestellen is momenteel enorm. Dit is enerzijds te verklaren door de warme zomer, maar evenzeer omdat vele gezinnen dit jaar investeren in de renovatie en verfraaiing van hun woning i.p.v. op reis te gaan. In de Daikin fabriek in Tsjechië is het dus momenteel razend druk. Dankzij overuren op zaterdag en de opstart van een derde ploeg, probeert men er de tekorten in te halen. Op vandaag dienen onze klanten tot 8 weken te wachten op hun split-toestellen en dat is natuurlijk veel te lang. Hierdoor lopen we het risico dat zij hun bestelling plaatsen bij een concurrent.

Omgekeerd zien we dat de verkoop van commerciële toestellen, Sky Air en VRV, minder vlot loopt dan gebudgetteerd. Dit komt doordat hotels en winkels rake klappen krijgen door de Covid-maatregelen die van kracht zijn in alle Europese landen.

Toch blijft de voorziene Andon-verhoging op R1 en R2 nodig omdat in kwartaal één (april, mei, juni) alle producten die werden geproduceerd onmiddellijk werden verkocht. Hierdoor konden onze stocks niet worden aangevuld en staan ze op vandaag te laag. Onze klanten moeten hierdoor opnieuw te lang op hun goederen wachten. Vanaf het moment dat deze stocks terug aangevuld zijn, is het afwachten hoe deze markt verder evolueert.

De Covid-19 crisis, die naast een gezondheids- evenzeer een economische crisis is, biedt naast zorgen evenzeer kansen. Half juli kwamen de 27 Europese regeringsleiders tot het akkoord om de economie een bijkomende injectie te geven van 750 miljard euro. Dit zullen zij doen door middel van een coronaherstelfonds. Dit is een ongezien hoog bedrag dat men vooral wil besteden aan investeringen die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. Onze warmtepomptechnologie past hier volledig in.

In sommige landen heeft de regering de nieuwe subsidieregelingen al klaarliggen. Hierdoor zien we de vraag naar sommige van onze producten spectaculair stijgen. In het Verenigd Koninkrijk hebben we bijvoorbeeld dankzij de subsidiepolitiek die er momenteel gevoerd wordt een bijzonder grote vraag naar onze Monoblock-toestellen. Deze toestellen worden in Oostende op de R1 en R5 gemaakt. Vorige week kreeg de fabriek daarom de vraag van Sales om tegen eind dit jaar 2000 toestellen meer te maken dan initieel gepland was. De reeds voor het verlof genomen beslissing om binnenkort met de R5 naar twee ploegen te gaan, komt voor Sales dan ook geen dag te vroeg.

PRODUCTIE

De resultaten in juli waren behoorlijk goed. Op de H-lijnen werd geproduceerd wat gepland was. Op de R2 en R3 was dit iets lager dan gepland.

Vanaf september zullen de R1 en de R2 de andon verhogen om de stocks te kunnen aanvullen en aan de vraag van Sales te kunnen voldoen.

R4 en R5 zou vanaf oktober stijgen.

MANPOWER

Eind augustus gaan er een 70-tal mensen uit dienst. Daarvan kunnen de medewerkers met een positieve evaluatie opnieuw solliciteren.

De komende weken zullen er nog 22 nieuwe mensen opstarten met een engagement tot eind januari 2021.

De mensen met een tijdelijk contract dat afloopt begin september en die een positieve evaluatie kregen, krijgen een verlenging tot eind maart 2021.

Belangrijk te vermelden voor de mensen van wie het contract niet verlengd wordt, is dat alle openstaande verlofuren op het moment van uit dienst zullen uitbetaald worden. Indien er verlofuren uitbetaald worden, heeft dat ook een effect op de start van de uitbetaling van een eventuele werkloosheidsvergoeding.

 

Update 28/08/2020

Vending machines 

De vending machines mogen gebruikt worden vanaf maandag 31/08/2020.

Na positieve evaluatie, zal het project uitgebreid worden tot de volledige productie van Daikin Europe.

Vragen of opmerkingen over de machines kunnen doorgegeven worden aan de groupleaders en supervisors.

We vragen de machines enkel te gebruiken indien je echt nieuw materiaal nodig hebt.

Wij hebben naast elke machine ontsmettingsmiddel voorzien om het toestel te ontsmetten na gebruik.

 

Update 27/08/2020

Verlaat het Daikin-terrein op een veilige manier

Beste collega's, 

We vragen jullie om altijd op een veilige manier het Daikin-terrein te verlaten via Gate A. Dit is de verantwoordelijkheid van zowel de autobestuurders als de fietsers. 

Voor de autobestuurders: 

 • Als je wegrijdt van het terrein in de richting van de Konterdam dan moet je altijd LINKS voorsorteren. Het is niet toegelaten om rechts voor te sorteren en om daarna toch links af te slaan. 
 • Het is gevaarlijk om rechts af te slaan en dan een U-bocht op de rijbaan te maken om zo toch in de richting van de Konterdam te rijden (zie foto links).
 • Geef altijd voorrang aan de fietsers
 • Kijk goed in je autospiegels vooraleer je het opstelvak van de fietsers oprijdt om er zeker van te zijn dat er geen fietser aankomt. 

Voor de fietsers:

 • Volg het fietspad op het Daikin-terrein
 • Gebruik het fietsopstelvak. Steek de straat recht over als je naar LINKS moet afslaan (zie foto rechts).
 • Volg het correcte fietspad op de rijbaan

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Veilig Daikin terrein verlaten 1.jpg
Veilig Daikin terrein verlaten 2.jpg

COVID-19: Zitplaatsen in het bedrijfsrestaurant

Beste collega’s,

Naar aanleiding van COVID-19 is er momenteel enkel een take-away concept van toepassing in bedrijfsrestaurant.

Tot nu was het niet toegelaten om je meeneemmaaltijd te nuttigen in het bedrijfsrestaurant.
Met ingang van maandag 31/08/2020 komt hier echter verandering in.

Vanaf dan is het toegelaten om je maaltijd te nuttigen in het bedrijfsrestaurant. Dit wel mits het respecteren van een aantal maatregelen en afspraken:

 •  Zorg dat het startuur waarop je je maaltijd nuttigt ligt binnen jouw timeslot. Indien je dit timeslot niet kan respecteren, vragen wij om toch je maaltijd op te eten in je breakzone of buiten.

Pick-up
Blue collar

Dag (Day)

Laat (Late)

Vroeg (Early)

Spare Parts

11:30-12:00

12:00-13:00

12:45-13:45

12:00-13:30

 • Beperk je aanwezigheid in het restaurant tot maximum 30 minuten om een optimale bezetting voor iedereen mogelijk te maken. Dit betekent natuurlijk niet dat je je pauze tot een half uur moet beperken.
 • Het meubilair heeft een vaste locatie en is opgesteld om social distancing te garanderen.
  Het is verboden om meubilair te verplaatsen.
 • Desinfecteer je zitplaats voor en na het nuttigen van je maaltijd met de aanwezig middelen.
 • Respecteer alle richtlijnen met betrekking tot social distancing, dragen van mondmasker, wandelrichting, éénrichtingsverkeer, wachtpunten, desinfectie van handen en oppervlaktes, etc.

Blijken er toch geen zitplaatsen beschikbaar te zijn wanneer je aankomt, nuttig dan je maaltijd in je breakzone of buiten.

Indien blijkt dat er systematisch te weinig zitplaatsen ter beschikking zijn, zal deze regeling herbekeken worden.

Update 19/08/2020

Griepvaccinatie

Beste collega,

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u ook dit jaar een griepvaccinatie verkrijgen. Deze inentingen worden georganiseerd door de externe preventiedienst Liantis.

Het toedienen van de griepvaccinaties zal plaatsvinden in Oostende in het medisch lokaal. Vaccinatiemogelijkheid in Brussel en Gent zal ook voorzien worden, hierover zal apart gecommuniceerd worden.

Indien u interesse hebt, kunt u zich inschrijven via onderstaande form stack.
https://daikin.formstack.com/forms/inschrijvinggriepvaccin

Inschrijving dient te gebeuren vóór 30 september 2020.

OPMERKING
Indien u aanleg hebt voor allergie (bv. kippenei – proteïnen), gelieve dan vooraf de medische dienst te contacteren (8919). Elke vroegere overgevoeligheid aan kwikhoudende producten, zoals bv. bepaalde ontsmettingsmiddelen (mercurochroom, Merfen) moet eveneens vooraf gemeld worden.

Update 22/07/2020

Info uit de OR van woensdag 15/7

De medewerkers die een tijdelijk contract hebben tot eind augustus zullen, mits een positieve evaluatie en indien ze nog niet aan de wettelijke maximum termijn van 2 jaar zitten, verlengd worden tot eind maart 2021. Het contract van een kleine groep van die medewerkers kan maar verlengd worden met 4 of 5 maanden totdat de duurtijd van 2 jaar bereikt is.

De individuele communicatie naar deze groep zal op maandag 17/8 gebeuren.

De mensen die voor kalender B gekozen hebben dit jaar, komen in week 33 werken (10/8-14/8).

Zoals reeds gecommuniceerd in de brieven over de verlofkalender van 2020, zal er die week in het dagregime gewerkt worden.

Bij opstart op maandag 10/8 zal er een uitleg gegeven worden aan al deze medewerkers over de toepassing van de COVID-maatregelen, specifiek voor die week.

Dan zal iedereen eveneens geïnformeerd worden over de taken die hij/zij zal toegewezen krijgen gedurende die week.

 

Update 17/07/2020

Covid-19 aandachtspunten

Beste collega’s,

Via deze weg willen wij iedereen vragen om aandacht te hebben voor volgende afspraken:

Parking

Wij zien nog steeds veel werknemers die foutief parkeren. Wij willen dan ook iedereen vragen altijd correct te parkeren.

Wie parkeert op het terrein van Daikin dient altijd een zichtbare parkeerkaart te hebben. Enkel op parking A is dit niet van toepassing. Wie geen parkeerkaart heeft, kan deze aanvragen via zijn / haar leidinggevende.

Wij zien vooral werknemers met een rode kaart (Parking P) die verkeerd parkeren. Wij begrijpen dat dit de verste parking is, maar vragen toch om correct te parkeren. Hieronder het traject dat te voet moet afgelegd worden om veilig van Parking P naar je werkplaats te wandelen.

Opmerking: Wie op parking P staat, mag in de late ploeg naar buiten rijden via Gate B.

Parking Daikin.png

 

Eten

Wij willen vragen om enkel op volgende plaatsen maaltijden te nuttigen en hierbij de coronamaatregelen omtrent social distancing altijd te respecteren: in de breakzone(tent) of buiten aan de picknicktafels of op de banken. Gelieve geen maaltijden te nuttigen op andere plaatsen zoals in de fonteinhal,…

Na de verlofperiode worden de plaatsen waar gegeten mag worden opnieuw geëvalueerd.

Tennis

Omwille van Covid-19 is het momenteel niet toegelaten om gebruik te maken van het tennisveld. Dit omwille van het verbod op het gebruik van de kleedkamers en douches.

Met ingang van maandag 20/7 is het terug toegelaten om gebruik te maken van het tennisveld.

OPGELET: het is nog steeds verboden om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Enkel wie met de fiets of motorfiets naar het werk komt mag de kleedkamers in de fabrieksgebouwen gebruiken mits het respecteren van de regels (max. aantal toegelaten personen, social distancing, handen ontsmetten, gebruik van douches verboden).

Gebruik maken van het tennisveld kan dus enkel indien men zich thuis omkleedt en doucht. Je kan dus bijvoorbeeld tijdens jouw verlof het tennisveld reserveren en gebruiken.

Arbeidskledij tijdens collectieve sluiting (week 31 + 32)

Wassen arbeidskledij

Gelieve alle arbeidskledij die niet wordt meegenomen naar huis te deponeren in de vuile-was-karren beneden in de fabrieksgebouwen.

Verse arbeidskledij

De fitting room garandeert tijdens het collectief verlof de normale service m.b.t. ophalen van vuile kledij en leveren van verse kledij. Kom je werken in het collectief verlof, dan kan je jouw verse arbeidskledij terugvinden in de tent.

OPGEPAST

Alle nog aanwezige arbeidskledij zal in de vuile was gesmeten worden.

Mondmasker afval.png

Wegwerpmaskers en wegwerphandschoenen

De chirurgische mondmaskers en handschoenen zijn wegwerpmaterialen. Maar dit wordt door sommige werknemers erg letterlijk genomen. Wij vinden gebruikte maskers en handschoenen als zwerfvuil terug in de planten, op de parkings, in de fietsenstalling, … Mogen wij iedereen oproepen om zijn / haar mondmasker of handschoenen niet zomaar weg te gooien als zwerfvuil?

TIP: een chirurgisch mondmasker kan gedurende 8u gedragen worden. Indien je jouw masker nog geen volle 8u hebt gedragen, neem deze dan gewoon mee naar huis. Je kan deze nog verder gebruiken bijvoorbeeld op het openbaar vervoer en tijdens het winkelen.

 

 

Update 10/07/2020

Wijziging start- en stoptijden vanaf maandag 13 juli 2020

Vanaf maandag 13 juli zullen voor alle afdelingen opnieuw de normale start- en stoptijden van toepassing zijn.

 

Start en stoptijden vanaf 13 juli_1.png

 

Wij vragen ook aan iedereen om vanaf maandag opnieuw zowel in als uit te badgen.

Uiteraard blijft onze basisafspraak geldig dat op het einde van de shift iedereen op zijn werkpost blijft tot het belsignaal.

Gelieve bij het verlaten van de fabriek de huidige exit flows te respecteren, zoals hieronder vermeld.

 

Start en stoptijden vanaf 13 juli_2.png

Update 09/07/2020

Bericht omtrent parkeerregels

Beste collega’s

Wij zien momenteel veel werknemers die verkeerd parkeren. Dit mogelijks omwille van verschillende redenen vb. dichter bij de werkplaats, geen gebruik kleedkamer, sneller vertrekken na de werkuren, slagboom staat toch open, …

Nochtans blijven de regels omtrent gebruik van de aan jouw toegewezen parking van toepassing. (Zie onderaan de parkingregels).

Wij zien vooral dat werknemers die op parking P (rode parkeerkaart) moeten staan de regels niet volgen. Zij parkeren onterecht op parking A en parking L. Ook worden heel wat nieuwe rode parkeerkaarten niet opgehaald in de bewakersloge aan Gate A.

Het fout parkeren zorgt voor verschillende verstoringen zoals een te drukke voetgangersuitstroom na einde shift, geen goede spreiding meer na einde late shift wegens het niet wegrijden via Gate B, plaatstekort op parking L, extra files bij het verlaten van Parking A, ...

Via deze weg vragen wij iedereen om:

 • Zijn / haar parkeerkaart zonder verdere vertraging op te halen in de bewakersloge Gate A
 • Zonder uitzondering altijd correct te parkeren
 • Zijn / haar parkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar op het dashboard van de wagen te leggen

Vanaf volgende week zal de slagboom op parking A gesloten worden (enkel werknemers met toegang op hun badge zullen de slagboom kunnen openen). Werknemers met een gele, groene, oranje, blauwe of rode parkeerkaart hebben geen toegang tot deze slagboom en zullen dus geblokkeerd staan indien zij toch parking A oprijden.

Bovendien zullen op alle parkings parkingcontroles uitgevoerd worden.

Foutparkeerders kunnen gesanctioneerd worden volgens de regels van het arbeidsreglement.

 

Parkingregels_09072020.png
 • Parking A: geen parkeerkaart: fabriek F1, vroege en late ploeg (uitzondering R1 flow)
 • Parking L: gele parkeerkaart: fabriek F1, dagploeg + R1 flow
 • Parking R: groene parkeerkaart: fabriek F2 (Piping) en F4, alle ploegen (tijdelijk ook Spare Parts)
 • Parking J: oranje parkeerkaart: fabriek F3 (DLC), vaste contracten, alle ploegen
 • Parking O: blauwe parkeerkaart: fabriek F3 (DLC), tijdelijke en interim contracten, alle ploegen
 • Parking P: rode parkeerkaart alle tijdelijke en interim contracten in dienst sinds 15/4/2019, alle fabrieksgebouwen, alle ploegen

 

Update 01/07/2020

Vacatures Maintenance

Er komt een 6-maand durend groeitraject voor Maintenance, zoals we reeds een groeitraject kennen voor de functie van Groupleader. Ben je technisch geschoold of ervaren (diploma of gelijkwaardig door ervaring) en spreekt een loopbaan in Maintenance je aan?  Stel je dan kandidaat van zodra de vacature gepubliceerd wordt.
De principes van dit traject vind je alvast in onderstaande figuur. 
TIP:  voortaan kan je alle vacatures raadplegen op onze gloednieuwe vacaturepagina. Te raadplegen via deze link. 

Maintenance groeitraject.JPG

Alle nieuwsberichten en maatregelen

Samen sterk tegen Corona

"Achter de schermen: en actie!"

We hebben heel wat getalenteerde collega’s bij Daikin Europe! Wist je dat alle video’s op de website gemaakt zijn door onze collega’s?

Bart Verdonck (links op de foto), die werkt op de Service afdeling, is gepassioneerd door videografie en maakte al deze mooie video’s. Hij wordt hierbij geholpen door Ralph Houthoofdt, Vicky Keters, Inge Masschelein (rechts op de foto), Patricia Machtelinckx en Wim Depotter.

Dankjewel aan Bart, Ralph, Vickyy, Inge, Patricia en Wim voor de mooie video’s die ons ondersteunen in tijden van Covid-19!

Daarnaast willen we ook graag alle collega's bedanken die de rol van acteur op zich namen in deze video's!

Filmteam 1.jpg

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 44 99 of
corona@daikineurope.com