Skip to main content

Digitalisering verlofkaarten

Vanaf heden kunnen de medewerkers van verschillende teams al hun verlofaanvragen via de terminals doen. De medewerkers worden hiervan geïnformeerd tijdens de morning meetings van hun afdeling. In volgende fases (in 2023) zullen wij het systeem beschikbaar stellen voor alle medewerkers in de fabriek. Vanaf dan zullen er geen papieren verlofkaarten meer op de werkvloer zijn. 

Digitalisation of leave cards

From now on, employees of several teams will request their leave at the badge terminals in the factory. These employees will be informed about this in the morning meeting of their own team. In next phases (in 2023), we will make the system available to all employees in the factory. At that moment we will no longer use paper leave cards.