Skip to main content

Indienen attesten / aanvraag verlof

Afwezigheids- of ziekteattest indienen via e-form!

We vragen jullie om NIET LANGER originele papieren attesten via blauwe bussen in te dienen, persoonlijk aan de balie of bij de portier te komen afgeven, ….

Gelieve ook niet langer attesten via e-mail door te sturen. Lukt dit niet helpen we je graag verder via de PC in de POG en dit tijdens het spreekuur.

Spreekuren: je kan de ES collega’s vinden in de POG op:

Maandag11u3013u30
Dinsdag11u3013u30
Woensdag//
Donderdag11u3013u30
Vrijdag//

Voor vragen of problemen kun je Employee Services steeds contacteren via es@daikineurope.com

 

Thematisch verlof/tijdskrediet

Tijdskrediet / Time Credit

Thematisch verlof / Leave

Medisch attest & Break @ Work

Medisch attest  / Medical certificate

Break @ WORK

Let op: bij elke aanvraag van een schorsing dien je ook een attest van Break@work toe te voegen. Dit attest toont hoeveel tijdskrediet / ouderschapsverlof / enz.. je nog kan opnemen. Dit vergemakkelijkt de verwerking van je schorsing. 

Please note: with every request for a suspension you must also add a certificate from Break@work. This certificate shows how much time credit / parental leave / etc.. you can still take. This simplifies the processing of your suspension.