Skip to main content

Picking

EN | NL

Omschrijving en aandachtspunten

Kan jij volgens de voorgeschreven Daikin picking regels een correcte picking opdracht uitvoeren? En dit op een kwalitatieve, efficiënte en veilige manier.

Planning preselecties

Zie hieronder de planning van de preselecties. Gelieve jouw leidinggevende te verwittigen van jouw afwezigheid. Indien je niet aanwezig zou kunnen zijn op het desbetreffende tijdstip, gelieve dan een mail te sturen naar: olympics@daikineurope.com

We wensen jullie veel succes!

De preselecties gaan door in TEC.