Skip to main content

Ik heb mijn controlekaart C3.2A fout ingevuld, wat nu?

Ik heb mijn controlekaart C3.2A fout ingevuld, wat nu?

Niet schrappen of niet verbeteren, ook niet met typex!
 

Indien je een fout maakt op de controlekaart, mag je geen verbeteringen aanbrengen. 
 

Bij het indienen van de controlekaart, voeg je een brief of verklaring op eer toe waarin je toelicht welke datum niet correct is en waarom. 
 

Het is aan de uitbetalingsinstelling om te bepalen of al dan niet toch een uitkering wordt betaald voor de foutief ingevulde dag. 
 

OPGELET: De uitbetalingsinstelling aanvaardt in principe maar 1 fout in een periode van 12 maanden.