Tabela e specifikimeve për FHA-A / RZQSG-L3/9V1

FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B FHA100AVEB / RZQSG100L9V1B FHA125AVEB / RZQSG125L9V1B FHA140AVEB / RZQSG140L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.0 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Efikasiteti nominal EER 3.46 (3) 3.21 (3) 2.89 (3) 2.92 (3)
  COP 4.00 (3) 3.61 (3) 3.62 (3) 3.41 (3)
  Annual energy consumption kWh 983 (0.000) 1,480 (0.000) 2,075 (0.000)  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje A A C  
    Ngrohje A A A  
Shënime Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së