Tabela e specifikimeve për FFA-A / RXS-L3

FFA25A2VEB / RXS25L3V1B FFA35A2VEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.50 3.40
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.20
Efikasiteti nominal EER   4.53 3.78
  COP   3.90 3.50
  Annual energy consumption kWh 276 450
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++
  Kapaciteti Pdesign kW 2.50 3.40
  SEER   6.11 6.32
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 143 188
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 2.31 3.10
  SCOP/A   4.24 4.10
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 763 1,059
Piping connections Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Drain OD mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike