Tabela e specifikimeve për FDXM-F3 / RXS-L3

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.40 3.40
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 3.20 4.00
Efikasiteti nominal EER   3.74 2.96
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 321 574
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A
  Kapaciteti Pdesign kW 2.40 3.40
  SEER   5.63 5.21
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 149 228
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A
  Kapaciteti Pdesign kW 2.60 2.90
  SCOP/A   4.24 3.88
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 858 1,047
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Kullimi OD mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike