Tabela e specifikimeve për FCAG-A / AZAS-MY1

FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+    
  Kapaciteti Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  SEER   5.67 5.40 6.00
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 586 1,345 1,300
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   3.85 3.80 4.31
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,182 2,211 2,534
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.