Tabela e specifikimeve për FBQ-D / RZQG-LY1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1L FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1L FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1L FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1L
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.00 (1) 13.40 (1)
  Maks. kW 8.00 (1) 11.20 (1) 14.00 (1) 15.40 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
  Maks. kW 9.00 (2) 12.80 (2) 16.20 (2) 18.00 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.60 (1) 3.81 (1) 3.31 (1) 3.35 (1)
  COP   4.01 (2) 3.57 (2) 3.90 (2) 3.60 (2)
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB
  (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë