Specifications Table for FBQ-D / RZQG-LV1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L9V1L
Cooling capacity Nom. kW 6.80 (1)
  Max. kW 8.00 (1)
Heating capacity Nom. kW 7.50 (2)
  Max. kW 9.00 (2)
Nominal efficiency EER   3.60 (1)
  COP   4.01 (2)
Notes (1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB
  (2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB
  (3) - Conversion factor: 1kW = 3412,14163 btu/hr