Tabela e specifikimeve për FVA-A / RZQSG-L(8)Y1

FVA100AMVEB / RZQSG100L8Y1B FVA125AMVEB / RZQSG125L8Y1B FVA140AMVEB / RZQSG140L7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.50 (1) 12.0 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.21 (3) 2.81 (3) 2.79 (3)
  COP   3.61 (3) 3.41 (3) 3.41 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 2,135 (0.000)  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A C  
    Ngrohje   A B  
Shënime Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së