FTXS20K3V1B1 / RXS20L3V1B1 FTXS25K3V1B1 / RXS25L3V1B1 FTXS35K3V1B1 / RXS35L3V1B1 FTXS42K3V1B1 / RXS42L2V1B1 FTXS50K3V1B1 / RXS50L2V1B1
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.00 (1) 2.50 (1) 3.25 (1) 4.20 (1) 4.50 (1)
  Nom. Btu/h 6,800.0 8,500.0 11,100.0 14,300.0 15,400.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 2.50 (2) 2.85 (2) 3.80 (2) 5.35 (2) 5.65 (2)
  Nom. Btu/h 8,500.0 9,700.0 13,000.0 18,300.0 19,300.0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.466 (1) 0.607 (1) 0.840 (1) 1.120 (1) 1.233 (1)
  Ngrohje Nom. kW 0.543 (2) 0.640 (2) 0.864 (2) 1.361 (2) 1.475 (2)
Efikasiteti nominal EER   4.29 4.12 3.87 3.75 3.65
  COP   4.60 4.45 4.40 3.93 3.83
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po po po
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje % 0.93 (0.000) 0.93 (0.000) 0.96 (0.000) 0.96 (0.000) 0.97 (0.000)
    Ngrohje % 0.93 (0.000) 0.93 (0.000) 0.96 (0.000) 0.97 (0.000) 0.97 (0.000)
Shënime Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB
  Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB.