Specifications Table for FTXS-K1 / RXS-L1

FTXS20K3V1B1 / RXS20L3V1B1 FTXS25K3V1B1 / RXS25L3V1B1 FTXS35K3V1B1 / RXS35L3V1B1 FTXS42K3V1B1 / RXS42L2V1B1 FTXS50K3V1B1 / RXS50L2V1B1
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.00 (1) 2.50 (1) 3.25 (1) 4.20 (1) 4.50 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 2.50 (2) 2.85 (2) 3.80 (2) 5.35 (2) 5.65 (2)
Efikasiteti nominal EER   4.29 4.12 3.87 3.75 3.65
  COP   4.60 4.45 4.40 3.93 3.83
Shënime Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB
  Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB. Temperatura e brendshme: 20°CDB, 15°CWB; temperatura e jashtme : 7°CDB, 6°CWB.