FFA25A2VEB / RXS25L3V1B FFA35A2VEB / RXS35L3V1B
Indoor unit FFA25A2VEB FFA35A2VEB
Outdoor unit RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.50 3.40
  Nom. Btu/h 8,530.4 11,601.3
  Nom. kcal/h 2,149.6 2,923.5
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.20
  Nom. Btu/h 10,918.9 14,331.0
  Nom. kcal/h 2,751.5 3,611.3
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.55 0.90
  Ngrohje Nom. kW 0.82 1.20
Efikasiteti nominal EER   4.53 3.78
  COP   3.90 3.50
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 276 (0.000) 450 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A A
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A++
    Pdesign kW 2.50 3.40
    SEER   6.11 6.32
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 143 188
    Kushtet A (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.40
      EERd   4.53 3.78
      fuqia në hyrje kW 0.55 0.90
    Kushtet B (30℃ - 27/19) Pdc kW 1.84 2.51
      EERd   7.14 5.91
      fuqia në hyrje kW 0.26 0.42
    Kushtet C (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.65 1.61
      EERd   9.11 8.90
      fuqia në hyrje kW 0.18 0.18
    Kushtet D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.75 1.65
      EERd   11.35 11.95
      fuqia në hyrje kW 0.15 0.14
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A+
    Pdesign kW 2.31 3.10
    SCOP   4.24 4.10
    SCOPnet   4.26 4.13
    Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 2.03 2.54
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 763 1,059
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.28 0.56
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.03 2.22
      COPd (COP e deklaruar)   2.12 2.04
      Fuqia në hyrje kW 0.96 1.09
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.04 2.74
      COPd (COP e deklaruar)   2.58 2.45
      Fuqia në hyrje kW 0.79 1.12
    Kushtet A (-7°C) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.04 2.74
      COPd (COP e deklaruar)   2.58 2.45
      Fuqia në hyrje kW 0.79 1.12
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.24 1.67
      COPd (COP e deklaruar)   4.46 4.24
      Fuqia në hyrje kW 0.28 0.39
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.03 1.07
      COPd (COP e deklaruar)   5.49 5.12
      Fuqia në hyrje kW 0.19 0.21
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.21 1.25
      COPd (COP e deklaruar)   6.42 6.65
      Fuqia në hyrje kW 0.19 0.19
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ftohje Psb (Ftohje në modalitet pritjeje) W 14.0 14.0
  Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 14.0 14.0
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Kullimi Diametri i jashtëm mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 48 51
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike