Tabela e specifikimeve për FDXM-F3 / RXS-L3

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.40 3.40
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
Efikasiteti nominal EER   3.74 2.96
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 321 (0.000) 574 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A A
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Drain OD mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike