FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B
Indoor unit FDXM25F3V1B FDXM35F3V1B
Outdoor unit RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.40 3.40
  Nom. Btu/h 8,150.0 11,500.0
  Nom. kcal/h 2,060.0 2,920.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
  Nom. Btu/h 10,900.0 13,600.0
  Nom. kcal/h 2,750.0 3,440.0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.64 1.15
  Ngrohje Nom. kW 0.80 1.15
Efikasiteti nominal EER   3.74 2.96
  COP   4.00 3.48
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 321 (0.000) 574 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A
  Kapaciteti Pdesign kW 2.40 3.40
  SEER   5.63 5.21
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 149 228
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 2.40 3.40
    EERd   3.74 2.96
    Hyrja e fuqisë kW 0.64 1.15
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 1.76 2.50
    EERd   5.89 4.68
    Hyrja e fuqisë kW 0.30 0.53
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.27 1.61
    EERd   8.43 7.02
    Hyrja e fuqisë kW 0.15 0.23
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.33 1.46
    EERd   10.66 9.80
    Hyrja e fuqisë kW 0.12 0.15
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A
  Kapaciteti Pdesign kW 2.60 2.90
  SCOP/A   4.24 3.88
  SCOPnet/A   4.28 3.91
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.16 2.42
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 858 1,047
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.44 0.48
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.93 2.15
    COPd (COP i deklaruar)   2.13 1.92
    Hyrja e fuqisë kW 0.91 1.12
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.30 2.57
    COPd (COP i deklaruar)   2.51 2.33
    Hyrja e fuqisë kW 0.92 1.10
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.30 2.57
    COPd (COP i deklaruar)   2.51 2.33
    Hyrja e fuqisë kW 0.92 1.10
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.40 1.57
    COPd (COP i deklaruar)   4.39 4.02
    Hyrja e fuqisë kW 0.32 0.39
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.00 1.02
    COPd (COP i deklaruar)   5.50 4.80
    Hyrja e fuqisë kW 0.18 0.21
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.17 1.19
    COPd (COP i deklaruar)   6.95 6.26
    Hyrja e fuqisë kW 0.17 0.19
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 14.0 14.0
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0
  Regjimi fikur POFF W 14.0 14.0
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Kullimi Diametri i jashtëm mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 53 53
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike