Specifications Table for FCAG-A / RXS-L3

FCAG35AVEB / RXS35L3V1B
Indoor unit FCAG35AVEB
Outdoor unit RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.40
  Nom. Btu/h 11,590.0
  Nom. kcal/h 2,920.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.20
  Nom. Btu/h 14,320.0
  Nom. kcal/h 3,610.0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.91
  Ngrohje Nom. kW 1.20
Efikasiteti nominal EER   3.74
  COP   3.50
  Annual energy consumption kWh 455 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   B
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++
    Pdesign kW 3.50
    SEER   6.35
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 193
    Kushtet A (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50
      EERd   3.74
      fuqia në hyrje kW 0.94
    Kushtet B (30℃ - 27/19) Pdc kW 2.58
      EERd   5.87
      fuqia në hyrje kW 0.44
    Kushtet C (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.65
      EERd   8.84
      fuqia në hyrje kW 0.19
    Kushtet D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.53
      EERd   12.20
      fuqia në hyrje kW 0.13
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++
    Pdesign kW 3.32
    SCOP   4.90
    SCOPnet   4.96
    Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 2.60
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 949
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.72
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.04
      COPd (COP e deklaruar)   2.46
      Fuqia në hyrje kW 0.83
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.94
      COPd (COP e deklaruar)   2.93
      Fuqia në hyrje kW 1.00
    Kushtet A (-7°C) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.94
      COPd (COP e deklaruar)   2.93
      Fuqia në hyrje kW 1.00
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.79
      COPd (COP e deklaruar)   5.09
      Fuqia në hyrje kW 0.35
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.15
      COPd (COP e deklaruar)   6.15
      Fuqia në hyrje kW 0.19
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.29
      COPd (COP e deklaruar)   7.97
      Fuqia në hyrje kW 0.16
Pto (Thermostat off) W 7.0
Ftohje Psb (Ftohje në modalitet pritjeje) W 14.0
  Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 14.0
Përfshihet funksioni i ftohjes po
Përfshihet funksioni i nxehjes po
Përfshihet klima mesatare po
Përfshihet stina e ftohtë jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo
Logoja Ecolabel jo
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50
  Drain OD mm VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi
Eurovent Niveli i fuqisë së zhurmës jashtë Ftohje Nom. dBA 61
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 49
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike