Tabela e specifikimeve për FBA-A / RZQG-LY1L

FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1L FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1L FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1L FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1L
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 13.40 (1) 9.50 (1) 12.00 (1)
  Maks. kW 8.00 (1) 15.40 (1) 11.20 (1) 14.00 (1)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.50 (2) 15.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2)
  Maks. kW 9.00 (2) 18.00 (2) 12.80 (2) 16.20 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.60 (1) 3.35 (1) 3.81 (1) 3.31 (1)
  COP   4.01 (2) 3.60 (2) 3.57 (2) 3.90 (2)
Shënime Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB
  Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë