Tabela e specifikimeve për FBA-A / RZQG-LY1L

FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1L FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1L FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1L FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1L
Kapaciteti ftohës Nom. kW 13.40 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 12.00 (1)
  Maks. kW 15.40 (1) 8.00 (1) 11.20 (1) 14.00 (1)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 15.50 (2) 7.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2)
  Maks. kW 18.00 (2) 9.00 (2) 12.80 (2) 16.20 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.35 (1) 3.60 (1) 3.81 (1) 3.31 (1)
  COP   3.60 (2) 4.01 (2) 3.57 (2) 3.90 (2)
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB
  (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë (3) - Faktori i konvertimit: 1 kW = 3412,14163 btu/orë