Specifications Table for FBA-A / RZAG-MV1

FBA71A2VEB / RZAG71M7V1B FBA100A2VEB / RZAG71M7V1B FBA100A2VEB / RZAG100M7V1B FBA140A2VEB / RZAG100M7V1B FBA125A2VEB / RZAG125M7V1B FBA140A2VEB / RZAG140M7V1B
Indoor unit FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA100A2VEB FBA140A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Outdoor unit RZAG71M7V1B RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A+ A++ A++    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER   6.22 5.81 6.47 6.39 6.19 6.42
  ηs,c %         245 254
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 382 410 514 520 1,173 1,252
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd   3.66 3.93 4.20 4.16 3.33 3.11
    Hyrja e fuqisë kW 1.86 1.73 2.26 2.28 3.64 4.30
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd   5.60 5.31 5.37 5.51 5.10 5.18
    Hyrja e fuqisë kW 0.90 0.94 1.30 1.27 1.75 1.91
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
    EERd   7.75 7.09 7.67 7.59 6.83 7.28
    Hyrja e fuqisë kW 0.42 0.46 0.59 0.59 0.84 0.87
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.89 3.04 4.20 4.40 3.89 4.14
    EERd   9.60 8.34 10.40 9.76 9.87 10.49
    Hyrja e fuqisë kW 0.30 0.36 0.40 0.45 0.39 0.39
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+ A+    
  Kapaciteti Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A   4.20 4.06 4.36 4.20 4.12 4.11
  SCOPnet/A   4.20 4.06 4.36 4.20 4.12 4.11
  ηs,h %         162 161
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,566 1,621 2,505 2,600 3,235 3,243
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (COP i deklaruar)   2.42 2.54 2.28 2.27 1.84 1.95
    Hyrja e fuqisë kW 1.94 1.85 3.42 3.44 5.17 4.88
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (COP i deklaruar)   2.42 2.54 2.28 2.27 1.84 1.95
    Hyrja e fuqisë kW 1.94 1.85 3.42 3.44 5.17 4.88
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
    COPd (COP i deklaruar)   2.78 2.90 2.79 2.72 2.33 2.35
    Hyrja e fuqisë kW 1.50 1.43 2.47 2.54 3.61 3.58
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.53 2.69 4.20 4.20 5.13 5.13
    COPd (COP i deklaruar)   4.31 4.19 4.60 4.47 4.38 4.43
    Hyrja e fuqisë kW 0.59 0.64 0.91 0.94 1.17 1.16
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.08 2.24 2.87 2.95 3.55 3.30
    COPd (COP i deklaruar)   5.29 4.90 5.09 4.82 5.12 4.94
    Hyrja e fuqisë kW 0.39 0.46 0.56 0.61 0.69 0.67
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.46 2.66 3.34 3.42 4.16 3.44
    COPd (COP i deklaruar)   6.48 6.09 6.36 5.91 6.45 6.06
    Hyrja e fuqisë kW 0.38 0.44 0.53 0.58 0.65 0.57
Pto (Thermostat off) W 14, 0 14, 0 14, 0 14, 0    
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 14   14      
    Ngrohje PSB W 14   14      
  Crankcase heater mode PCK W 0   0      
  Regjimi fikur POFF W 14   14      
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         No No
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po po po po
Përfshihet klima mesatare po po po po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo jo jo jo
Logoja Ecolabel jo jo jo jo jo jo
Shënime Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W] Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W] Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W   14   14 14 14
    Ngrohje PSB W   14   14 14 14
  Crankcase heater mode PCK W   0   0 0 0
  Regjimi fikur POFF W   14   14 14 14
  Modaliteti fikur PTO Ngrohje W         14 14
      Ftohje W         0 0