Tabela e specifikimeve për EHBX-CB / ERHQ-BW17

EHBX16CB3V / ERHQ014BAW17 EHBX16CB9W / ERHQ014BAW17
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2)
Kapaciteti ftohës Nom. kW 16.1 (1), 12.6 (2) 16.1 (1), 12.6 (2)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2)
  Ftohje Nom. kW 5.43 (1), 5.08 (2) 5.43 (1), 5.08 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2)
EER 2.96 (1), 2.47 (2) 2.96 (1), 2.47 (2)
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   2.86 2.86
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+ A+
  Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   3.34 3.34
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+ A+
Shënime (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)