Richtlijnen op het werk

Richtlijnen op het werk

Gezondheids handleiding

De gezondheidshandleiding kan je hier raadplegen.

Lees meer

Contact tracing

Deze tabel wordt dagelijks geüpdatet. Klik op lees meer voor meer informatie.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Voor veelgestelde vragen omtrent COVID-19 kan je hier terecht.

Lees meer

Covid-faseringsmodel

Het covid-faseringsmodel kan je hier raadplegen.

Lees meer

Formulier Zelfevaluatie

Raadpleeg hier het formulier voor zelfevaluatie bij terugkeer uit ziekte of quarantaine

Lees meer

Video's

Filmpje gezondheidsrichtlijnen fabriek

Alle gezondheidsrichtlijnen voor de fabriek zijn samengebracht in de gezondheidshandleiding maar ook in een handig filmpje.  Bekijk dit filmpje en de gezondheidshandleiding regelmatig en in detail.  Deze richtlijnen zijn bedoeld om de gezondheid van jou en je collega’s te verzekeren  We merken dat de richtlijnen goed gevolgd worden, maar jammer genoeg niet door iedereen. Wie de regels niet respecteert, speelt met de gezondheid van zijn collega. Dat is niet aanvaardbaar. Daarom zullen vanaf volgende week vastgestelde overtredingen op deze richtlijnen gesanctioneerd worden met minstens een schriftelijke vermaning.   

Tot slot willen we een sterke oproep doen om tijdens kruisverkeer (bijv. bij het einde van de shift; bij het naar de breakzone of toilet gaan, enz.) een mondmasker te dragen. Op deze momenten kan er steeds een collega uit een onverwachte hoek komen of zijn medewerkers meer onoplettend en is er dus een groter risico. Je leidinggevende kan je een mondmasker bezorgen.

 

Tip: hoe zorg ik ervoor dat mijn veiligheidsbril niet bedampt wanneer ik een mondmasker draag?

Velen onder jullie hebben het waarschijnlijk al eens meegemaakt: je zet je mondmasker op en na een tijdje bedampt je veiligheidsbril. Heel vervelend!

Gelukkig hebben wij een goede tip die we graag met jullie delen. Die bedampte veiligheidsbril zal snel tot het verleden behoren!

Benieuwd? Kijk dan snel naar dit filmpje:

 

Videoboodschap Mr. Masatsugu Minaka voor bedienden

Beste collega’s,

Hieronder kunnen jullie een videoboodschap bekijken van onze president, Mr. Masatsugu Minaka. Deze videoboodschap werd vorige donderdag, 2 april, op het intranet voor bedienden geplaatst. Mr. Minaka kondigt in de video aan dat bedienden vanaf 6 april ook een aantal dagen in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, alsook wordt er duiding gegeven bij de maatregelen die reeds genomen zijn en hoe we verwachten dat de situatie zal evolueren in kwartaal 1 van ons nieuw boekjaar (start 1/4/20). De boodschap is in het Engels. Een Nederlandse vertaling kan gevonden worden onder de nieuwsrubriek.

Deze video is enkel voor intern gebruik. We vragen jullie daarom om deze niet te delen met derden (personen die niet bij Daikin werken) en om deze niet te delen op sociale media.

Andere info

Ik heb opvangproblemen. Wat kan ik doen?

Medewerkers die opvangproblemen hebben kunnen gebruiken van de systemen van familiaal verlof en zorgverlof zoals hieronder beschreven. 

Opgelet: Verschillende systemen waarvoor een RVA-premie kan verkregen worden, kunnen niet gecombineerd worden (bv. zorgverlof en tijdskrediet)

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl 

a)     Familiaal verlof

Familiaal verlof biedt elke individuele werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te blijven voor de nodige tijd, om een oplossing te bieden aan een onvoorziene situatie die zijn aanwezigheid vereist. Binnen Daikin hebben we afspraken rond de toepassing van familiaal verlof. Er moet steeds een doktersattest zijn voor de aanvraag van familiaal verlof.

Een werknemer die full-time werkt heeft per kalenderjaar recht op 10 dagen familiaal verlof. Een deeltijds tewerkgestelde werknemer heeft deze rechten pro rata zijn tewerkstellingsregime. Met andere woorden als je 80% werkt heb je recht op 8 dagen, werk je 50% dan heb je recht op 5 dagen. Familiaal verlof is onbetaald. De enige uitzondering hierop is bij een hospitalisatie. Hierbij krijg je maximum 1 dag betaald per kalenderjaar.

Familiaal verlof kan ook enkel genomen worden voor aan-en bloedverwanten in de eerste graad of voor inwonende gezinsleden. Het kan dus voor je ouders, kinderen en partner opgenomen worden. Niet voor je grootouders, broers, zussen, … tenzij deze inwonend zijn.

b)    Zorgverlof

De regering voorziet voor elke individuele werknemer de mogelijkheid om in bepaalde situaties beroep te doen op een vorm van zorgverlof. Elke vorm heeft zijn eigen toepassingsregels en voorwaarden.

Indien je wenst af te wijken van de wettelijk voorziene aanvraagperiode (periode tussen indienen aanvraag en ingaan va het zorgverlof), kan je dit enkel aanvragen via een brief gericht aan de HR manager. Dan zal de uitzondering geëvalueerd worden.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke vormen van zorgverlof:

Ouderschapsverlof

 • Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 week
 • Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
 • 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 5 maand
 • 1/10de onderbreking kan vanaf een periode 10 maand

Medische bijstand

 • Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
 • Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
 • 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 1 maand

Palliatief verlof

 • Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
 • Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand
 • 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 1 maand

 

sociale afstand

We blijven rekenen op de medewerking en verantwoordelijkheid van iedereen om de sociale afstand van 1,5m te bewaren. Dit om jouw eigen gezondheid te beschermen alsook die van jouw collega's.

Indien wij merken dat deze regel niet gerespecteerd wordt dan zullen, in lijn met wat maatschappelijk ook gebeurt, er onmiddelijke sancties volgen, in lijn met het arbeidsreglement.

deze richtlijn is niet vrijblijvend maar verplicht!

 

Contact tracing

In navolging van het maatschappelijk overleg om een app te gebruiken waarbij je kan nagaan of je recent in contact geweest bent met iemand die besmet is met het coronavirus, werd ook in Daikin bekeken om een systeem van contact tracing uit te werken. Vandaar dat er beslist werd om dagelijks en dit op weliswaar anonieme basis, op onze Covid-19 informatiekanalen de positieve cases te rapporteren die de voorbije 10 dagen nog aan het werk waren in Daikin.

Je kan dan zelf oordelen of je mogelijks in nauw contact kwam. Indien dit het geval is, kan je bij jezelf monitoren of je bepaalde symptomen krijgt en ten tweede of het aangewezen is om bijvoorbeeld ook thuis afstand te houden van je huisgenoten. Indien nodig kan je ook contact opnemen met de medische dienst.  De rapporting zal steeds gaan over de voorbije 10 werkdagen.

We adviseren dan ook om dagelijks onze Covid-19 informatiekanalen te bezoeken.

 

CONTACT ONDERZOEK 18/01/2022

Geografische werkzone afgelopen veertien dagen: Spare Parts

Veelgestelde vragen

1. Wat verstaat men onder covid gerelateerde symptomen?

Hierbij adviseren we je om volgende website te raadplegen: https://www.info-covidvirus.be/nl/covid/.
 

2. Wat als ik terugkeer uit het buitenland?

Als Daikin volgen wij volledig de instructies van de overheid. Raadpleeg dus zeker de website van de overheid om de laatste informatie te kennen voor jouw persoonlijke situatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ of https://www.passenger-locator-form.com/

Bij twijfel, contacteer steeds je huisarts. Wij vragen een verhoogde waakzaamheid bij terugkeer. Kom zeker niet werken indien je Covid-gerelateerde symptomen hebt.

OPGELET:

Betaling via tijdelijke werkloosheid – overmacht van de RVA, tijdens quarantaine na reizen kan enkel nog in uitzonderlijke gevallen die door de werknemer moeten aangetoond worden:

 • Bij terugkeer uit een zone met “heel hoog risico” die bij vertrek nog geen zone was met “heel hoog risico”.
 • Bij reizen om “essentiële” redenen (aan te tonen door de werknemer)

Wat als het resultaat van mijn Covid test positief is?

Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in. Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een positief testresultaat. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst, telefonisch contact (059/55.89.19) of per mail: corona@daikineurope.com
 

3. Wat als ik een covid test heb afgenomen maar geen attestering heb gekregen van mijn huisarts voor de periode waarin ik wacht op mijn testresultaat?

Contacteer zo snel mogelijk de medische dienst (059/55.89.19). Start niet zomaar op zonder contact  gehad te hebben met de medische dienst.
 

4. Wat als iemand van mijn huisgenoten een covid test heeft afgenomen?

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan maar de huisgenoot zelf geen symptomen vertoont dan mag je komen werken tenzij je huisarts anders beslist. Indien het resultaat nadien alsnog blijkt positief te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met je huisarts. 

Indien een huisgenoot een covid test heeft/zal ondergaan en de huisgenoot covid-gerelateerde symptomen vertoont dan, dien je zeker thuis te blijven. Wend je hiervoor tot je huisarts voor een quarantaine attest en kader voldoende de werksituatie. Indien de huisarts geen quarantaine attest wenst voor te schrijven, neem contact op met de medische dienst (059/55.89.19).

Indien je zelf getest moet worden omwille van een huisgenoot die getest wordt, dan dien je thuis te blijven tot dat de resultaten van de test bekend zijn. 
 

5. Wat als ik in nauw contact ben gekomen met een positief geteste persoon?

voor niet (volledig) gevaccineerden:

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt zelf geen symptomen dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. In principe zal de huisarts een quarantaine attest voorschrijven met op de 7de dag een covid test. De periode van quarantaine verloopt indien het resultaat van deze covid test negatief is en je geen covid-gerelateerde symptomen vertoont.

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je hebt covid-gerelateerde symptomen dan moet je naar je huisarts gaan en zijn/haar advies opvolgen. In principe wordt er onmiddellijk een test afgenomen.

voor volledig gevaccineerden:

Indien je in nauw contact gekomen bent met een positief geteste persoon en je bent volledig gevaccineerd, dan moet je onmiddellijk contact opnemen met je huisarts. Je moet een test afleggen op dag 1 en op dag 7, maar hoeft ertussen niet in quarantaine. 
 

6. Wat moet ik doen als ik covid-gerelateerde symptomen heb?

1) Neem onmiddellijk contact op met je huisarts volg zijn/haar advies op. De huisarts beslist of kan komen werken. Indien niet:
    De Belgische overheid heeft een zelfevaluatie website opgericht waarop je kan nagaan of jouw symptomen Corona     gerelateerd zijn.

·         Via deze link kan je het evaluatieformulier terugvinden, waarop een eerste advies wordt gegeven.


2) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.44) en zorg dat jouw leidinggevende ook geïnformeerd wordt.

3) Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier.

4) Doe bij afloop van je attest steeds de zelfevaluatie. Deze kan je terugvinden onder:

https://www.daikin.eu/en_us/ik-word-verwacht-op-het-werk.html#!#Zelfevaluatie
 

7. Wat als ik na een periode van ziekte/quarantaine het werk wens te hervatten?

Doe bij afloop van je attest steeds de zelfevaluatie. Deze kan je terugvinden onder:

https://www.daikin.eu/en_us/ik-word-verwacht-op-het-werk.html#!#Zelfevaluatie
 

8.  Wat als ik pas in het weekend het resultaat van de covid test krijg en deze is positief?

Kom niet werken. Informeer tijdens het weekend de medische dienst via corona@daikineurope.com. Je zal gecontacteerd worden voor verder contactonderzoek. 
 

9. Wat als ik een covid test moet ondergaan?

1) Bel naar de ziektetelefoon (059/55.88.44).

2) Vraag aan je huisarts een attest voor de periode waarop je wacht op het resultaat. Stuur zo snel mogelijk je attest door naar employee service (employeeservices@daikineurope.com) of geef je attest af aan de portier.

3) Indien het resultaat van de test positief zou zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de medische dienst.

4) Doe bij afloop van je attest steeds de zelfevaluatie. Deze kan je terugvinden onder:

https://www.daikin.eu/en_us/ik-word-verwacht-op-het-werk.html#!#Zelfevaluatie
 

10. Wat als het resultaat van mijn covid test positief is?

Verwittig zo snel mogelijk je huisarts en licht de medische dienst in.

Neem bij afloop van je attest steeds contact op met de medische dienst wanneer je het werk wenst te hervatten na een positief testresultaat. Start nooit zomaar op zonder op consultatie te gaan bij de medische dienst of telefonisch contact (059/55.89.19) te hebben met de medische dienst. De medische dienst is beschikbaar op werkdagen van 8u-12u en 12u45-16u45.
 

11. Mag ik het werk hervatten na een negatieve covid test?

Volg hierbij het advies van je huisarts.

Doe bij afloop van je attest steeds de zelfevaluatie. Deze kan je terugvinden onder:

https://www.daikin.eu/en_us/ik-word-verwacht-op-het-werk.html#!#Zelfevaluatie
 

12. Wat als ik contact gekomen ben met een positief getest persoon en covid-gerelateerde symptomen heb maar mijn testresultaat negatief is. Moet ik dan nog in quarantaine?

Indien het resultaat van de covid test negatief is mag je terug komen werken en hoef je dus niet verder in quarantaine. Opmerking: volg hierbij steeds het advies van je huisarts.
 

13. Wat als een huisgenoot naar het buitenland geweest is?

Dan mag je komen werken. Heeft deze huisgenoot echter symptomen en wordt deze huisgenoot getest dan vragen we om je te richten tot de huisarts en adviseren wij in quarantaine te blijven tot zolang het testresultaat gekend is en negatief is. Maar het is de huisarts die hier finaal beslist of je kan komen werken of niet.

 

14. Wanneer moet ik de medische dienst inlichten?

Wij adviseren ten sterkste de medische dienst steeds op de hoogte te houden indien:

 • Je in contact ben gekomen met een positief geteste persoon.
 • Je een covid test moet ondergaan & de medische dienst te informeren over het resultaat.
 • Je positieve covid test hebt afgelegd.
 • Je covid gerelateerde symptomen hebt
 • Een huisgenoot getest is omwille van covid-gerelateerde symptomen.
 • Je huisgenoot covid-gerelateerde symptomen heeft
 • Je huisgenoot test positief.
   

15. Wat als ik met covid-gerelateerde vragen zit waarop ik hier geen antwoord op vind?

Het is steeds mogelijk de medische dienst te contacteren (059/55.89.19) indien je met covid-gerateerde vragen zit en advies wenst. De medische dienst is beschikbaar op werkdagen van 8u-12u en 12u45-16u45. 
 

16. Wanneer kan ik beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van opvangproblemen.

De redenen om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid-overmacht zijn: 

 • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.  

17. Wat als ik door de medische dienst naar huis gestuurd wordt?

Is je leidinggevende op de hoogte dat je vertrekt? Als je dit zelf niet meer kan doen, laat dit weten aan de medische dienst dat zij dit doorgeven aan POG.

Neem steeds contact op met je huisarts: je dient je afwezigheid steeds te wettigen door een ziekte- of quarantaine attest vanaf het moment dat je het werk verlaten hebt.

Covid-faseringsmodel

Covid-faseringsmodel

Beste collega’s,

De Covid-19 crisis heeft er voor gezorgd dat we met z’n allen onze manier van leven en werken hebben moeten aanpassen. Iedereen moest naar nieuwe manieren zoeken om de dagdagelijkse dingen op een veilige manier te doen.

Ook binnen Daikin Europe werd gezocht naar een manier waarop al onze medewerkers op een gezonde en veilige manier hun job konden blijven uitvoeren. De veiligheid van al onze medewerkers is en blijft immers van het allergrootste belang. Er werden daarom in de afgelopen maanden verschillende maatregelen ingevoerd in het bedrijf om deze veiligheid te kunnen garanderen.

We willen als bedrijf voorbereid zijn indien de situatie opnieuw zou verslechteren of indien de situatie minder ernstig wordt. We willen op voorhand een handleiding ter beschikking hebben die ons zal helpen om op elk moment te weten hoe we moeten reageren op een bepaalde situatie.

Om deze reden werd het Covid-faseringsmodel gecreëerd. We geven jullie hierbij graag wat meer uitleg over dit document: wat is het en welke informatie kan je in dit document terugvinden?

Je kan het Covid-faseringsmodel hier raadplegen.

Wat is het Covid-faseringsmodel?

 • Het Covid-faseringsmodel is een algemene richtlijn die duidelijkheid biedt over de maatregelen die binnen het bedrijf van kracht zijn m.b.t. Covid-19.
 • Het Covid-faseringsmodel omvat 4 fasen (0-1-2-3), waarbij fase 0 betekent dat er geen besmettingsgevaar is en fase 3 betekent dat het besmettingsgevaar hoog is.
 • Per fase wordt omschreven welke maatregelen van toepassing zijn binnen deze fase.
 • Het Covid-faseringsmodel is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Zo kan je gemakkelijk informatie terugvinden omtrent de maatregelen die gelden voor bezoekers en travel, in de fabriek, enz. per fase.
 • In dit document vind je een overzicht met praktische informatie over de regels die gelden voor mondmaskers, ontsmetten van werkmateriaal, temperatuurmeting enz.
 • Het is steeds mogelijk dat er bijkomende maatregelen worden opgenomen in het model indien de situatie dit vereist.

Hoe wordt beslist in welke fase wij ons als bedrijf bevinden?

 • Het Covid steering committee beslist wanneer we binnen Daikin overgaan naar een andere fase. Deze beslissing wordt vervolgens bevestigd tijdens de eerstvolgende samenkomst van het directiecomité (EXCO).
 • Wanneer we naar een andere fase gaan, dan zal het Covid Steerco altijd het CPBW consulteren en hun advies inwinnen.
 • Bij het veranderen van fase wordt rekening gehouden met o.a. het besmettingsgevaar (hoog of laag), de maatregelen die worden genomen op federaal niveau, het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames per dag en het aantal sterftegevallen per dag.

Hoe weet ik in welke fase we zitten?

 • De fase waarin Daikin zich bevindt is altijd terug te vinden op de website.
 • In het geval dat Daikin overgaat naar een andere fase, dan zal dit gecommuniceerd worden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
 • Vanaf 1 September 2021 bevinden wij ons in fase 1+.

Vragen?

Heb je vragen omtrent het Covid-faseringsmodel? Neem dan contact op met jouw leidinggevende.

Formulier zelfevaluatie

Formulier zelfevaluatie bij terugkeer naar het werk na ziekte of quarantaine.

Je bent tijdelijk arbeidsongeschikt geweest (vb. wegens quarantaine of ziekte) en je wenst het werkt te hervatten? Gelieve EERST het formulier voor zelfevaluatie in te vullen.

Heb je TENMINSTE 1 ROOD  antwoord dan vragen we je om je huisarts te contacteren voor een eventuele verlenging. Bij verlenging dien je de ziektetelefoon te verwittigen op het nummer 059/55.88.44. Indien je huisarts geen verlenging geeft, contacteer dan de medische dienst (059/55.89.19) VOOR je start met werken.

Start NOOIT op met covid gerelateerde symptomen!

Je kan ook steeds het formulier voor zelfevaluatie raadplegen door hier te klikken.

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com