Skip to main content

TPM daily check

Omschrijving en aandachtspunten

TPM staat voor Total Production Maintenance en wordt toegepast aan elke lijn.

De TPM daily check zorgt ervoor dat je werkpost perfect in orde is om aan je taak te beginnen.

Hierbij wordt onder andere de staat van de machine gecontroleerd, maar ook de noodstoppen, balancers, enz…

Voer jij iedere morgen je safety check zorgvuldig uit? 

Planning preselecties

Zie hieronder de planning van de preselecties. Gelieve jouw leidinggevende te verwittigen van jouw afwezigheid. Indien je niet aanwezig zou kunnen zijn op het desbetreffende tijdstip, gelieve dan een mail te sturen naar: olympics@daikineurope.com

We wensen jullie veel succes!

 

 

De preselecties zullen doorgaan in piping spare parts leaktestcabine.