Skip to main content

6S waste sorting

Omschrijving en aandachtspunten

Iedereen onder ons sorteert afval, geen excuses om niet in te schrijven voor deze skill!

Verder testen we ook de kennis omtrent scheiden (1S), schikken (2S) en schoonmaken (3S), want zo dragen we bij aan een propere en veilige fabriek. 

Planning preselecties

Zie hieronder de planning van de preselecties. Gelieve jouw leidinggevende te verwittigen van jouw afwezigheid. Indien je niet aanwezig zou kunnen zijn op het desbetreffende tijdstip, gelieve dan een mail te sturen naar: olympics@daikineurope.com

We wensen jullie veel succes!

 

De preselecties gaan door in R1X.