Skip to main content

Hoe vul ik mijn controlekaart C3.2A in?

Hoe vul ik mijn controlekaart C3.2A in?

BELANGRIJK om te weten:

 • Je mag NIET doorschrappen en NIET verbeteren op een controlekaart, anders kan je je uitkering verliezen (zie verder).
 • Je dient je controlekaart elke dag in te vullen voor die werkdag en dit vóór de start van de werkdag.
 • Lees aandachtig de instructies op de voor- en achterzijde van je controlekaart.
 • Vul de controlekaart in met onuitwisbare inkt voor die specifieke dag en vóór je aan het werk gaat.

 

BIJVOORBEELD: Vooraleer je op 6 november begint te werken, moet je het vakje van 6 november zwart gekleurd hebben maar nog niet het vakje van 7 november. Dit herhaal je iedere werkdag. 

Wanneer vul ik mijn kaart in voor december 2023?

OPGELET: in december is er collectieve sluiting tijdens het kerstverlof van zaterdag 23 december t.e.m. zondag 31 december (behalve voor de mensen van Repack -  vroegere Spare Parts).

Volg voor de feestdagen de instructies zoals hieronder en verder op de website vermeld. Volg niet de instructies zoals vermeld op de controlekaart!
 

Werk je tijdens de week? 

De economische werkloosheid begint op vrijdag 1 december.

Je moet de kaart dus voor de volledige maand invullen.

Voor de collectieve sluiting geldt het volgende:

 • 25 en 29 december : feestdag volgens de Daikin kalender
 • 26 en 27 december : jaarlijks verlof (JV)
 • 28 december : ADV
   

Werk je in Repack (vroegere Spare Parts)?

Voor Repack zijn de feestdagen ingepland op 25 en 26 december.
 

Werk je in de weekendploeg? 

Dan begint de economische werkloosheid op zondag 3 december. Vul je kaart niet in op 1 en 2 december! Laat deze dagen blanco!

Voor de collectieve sluiting geldt het volgende:

 • 23 en 24 december : feestdag volgens de Daikin kalender
 • 30 en 31 december : jaarlijks verlof (JV)

 

Wat doe je indien je te weinig verlof hebt voor de collectieve sluiting?

Indien je te weinig jaarlijks verlofdagen (JV) hebt, zal “werkloosheid tijdens collectieve sluiting” geregistreerd worden op de dagen die nog niet geboekt zijn.

Voor die dagen “werkloosheid tijdens collectieve sluiting” heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Je laat het vakje blanco (niet inkleuren) op je controlekaart. Je zal hier geen aparte controlekaart voor ontvangen.

Wanneer vul ik mijn kaart in voor november 2023?

OPGELET: in november zijn er maar 30 dagen, vul het vakje met nummer 31 NIET in!

De economische werkloosheid begint op 2 november.

Vul je kaart niet in op 1 en 31 november! Laat deze dag leeg!

Ook 11 november laat je leeg, deze dag is in de Daikinkalender GEEN feestdag.

 

Werk je in de weekendploeg? 
Dan begint de economische werkloosheid op 19 november.

Vul je kaart niet in van 1 t.e.m. 18 November! Laat deze dagen leeg!

 

Wanneer vul ik mijn kaart in voor oktober 2023?  

De economische werkloosheid begint op 27 oktober. Vanaf dan heb je je controlekaart nodig.

Vul je kaart niet in van 1 t.e.m. 26 oktober! Laat deze dagen leeg!

Opgelet:

Als je voor alle dagen tussen 27 oktober en 31 oktober, economische werkloosheid gepland hebt staan EN je gaat niet werken BUITEN Daikin, dan hoef je niets in te vullen op je controlekaart.

Je dient enkel de controlekaart te ondertekenen, onder Rooster 1 en deze te versturen naar of binnen te brengen bij je uitbetalingsinstantie(vakbond/hulpkas).

Heb je op 27, 30 of 31 oktober recupuren overtime gepland; dien je op deze dagen een “A” in te vullen.

 

Werk je in de weekendploeg? 

Dan begint de economische werkloosheid op 28 oktober.

Vul je kaart niet in van 1 t.e.m. 27 oktober! Laat deze dagen leeg!

 

Hoe vul ik mijn kaart in? 

Op je kaart vind je twee roosters:

 • Rooster 1 moet ingevuld worden met de werkdagen en afwezigheidsdagen IN Daikin.
 • Rooster 2 moet enkel ingevuld worden bij tewerkstelling BUITEN Daikin.
   

Hoe vul je rooster 1 in? 

Rooster 1 moet ingevuld worden met de werkdagen en afwezigheidsdagen IN Daikin.

 

Hieronder vind je terug wat je dient in te vullen op de controlekaart: 

 

ROOSTER 1

 

Situatie

Wat moet je doen?

OPGELET

Op alle gewerkte dagen

Kleur het vakje zwart (met onuitwisbare inkt)

Werkt je in de nachtploeg?

Kleur enkel het vakje zwart, op de dag waarop je begint te werken.

 

Heb je maar een halve dag of  enkele uren gewerkt?

 

Kleur dan het volledig vakje zwart.

Op alle dagen waar je niet werkt:

 

Economische werkloosheid
Werkloosheid door Collectieve sluiting

Tijdskrediet incl. landingsbaan

Loopbaanonderbreking

Inactiviteitsdagen

 

 

 

Vakje niet kleuren/blanco laten

Werk je enkel in de week?


Kleur de weekends niet in!

Werk je enkel in het weekend?


Kleur de weekdagen niet in!

Op dagen van:

 

Ziekte

 

Arbeidsongeval

Zwangerschapsrust/bevallingsverlof

 

 

 

 

Z

Heb je een halve dag gewerkt en een halve dag ziek geweest

OF

Heb je enkele uren gewerkt en ben je enkele uren ziek geweest?

 

Kleur dan het volledig vakje zwart.

 

Ziek? En wil je weten wat je moet doen? Klik hier.

Op dagen van:

 

Jaarlijks verlof

(Teller L01; inclusief jeugdverlof, Europees verlof en seniorenverlof)

 

 

V

Heb je een halve dag werkt en een halve dag verlof?
 

OF

Heb je enkele uren gewerkt en enkele uren verlof gehad?

 

Kleur dan het volledig vakje zwart.

Op dagen van:

 

Verlofdagen uit L02 en L03

ADV

Anciënniteitsverlof

Overtime recupuren

CAO-dagen

Loopbaanverlof (50+, 55+ en 58+)

 

Andere

Betaalde feestdagen

Klein verlet

Familiaal verlof incl. vaderschapsverlof

Dagen cfr jaar/weekbasissysteem Daikinsysteem

Betaald educatief verlof (VOV)

Ongewettigde afwezigheid 

 

 

 

 

 

 

 

A

Heb je een halve dag werkt en een halve dag verlof?
 

OF

Heb je enkele uren gewerkt en enkele uren verlof gehad?

 

Kleur dan het volledig vakje zwart.


Werk je onder het systeem van WBAO/progressieve tewerkstelling?
 

Volg deze regels bij het invullen van VOLLE DAGEN:

 

 • Op de volle dagen waarop je niet werkt en een ziekte-uitkering krijgt = Vul dan een “Z” in, in  het vakje.
 • Op de volle dagen waarop je niet werkt omwille van economische werkloosheid en dus geen ziekte-uitkering krijgt  = Kleur of vul het vakje niet in. Je laat het vakje leeg!
 • Op de volle dagen waarop je werkt =  Kleur het vakje dan VOLLEDIG zwart (met onuitwisbare inkt).

 

Volg deze regels bij het invullen van HALVE DAGEN:

 • Bij een halve dag van ziekte en een halve dag werken = Kleur het vakje VOLLEDIG zwart (met onuitwisbare inkt).
 • Bij een halve dag ziekte en een halve dag economische werkloosheid = Kleur of vul het vakje niet in. Je laat het vakje leeg!

 

Als je halve dagen werkt, voeg je bij het indienen van je controlekaart een verklaring op eer dat je werkt via het stelsel van progressieve tewerkstelling.

Je kan hiervoor volgende tekst gebruiken: 
 

“Beste, ik verklaar hierbij dat ik in halve dagen heb gewerkt in het kader van progressieve tewerkstelling in de maand … (vul hier de maand van je controlekaart in)”.

 


Hoe vul je rooster 2 in? 


Rooster 2 moet enkel ingevuld worden bij tewerkstelling BUITEN Daikin.

Dit geldt voor alle medewerkers die:

 • Als zelfstandige werken
 • bij een andere werkgever werken (bv. bijberoep, flexi job of uitzendkracht)

Heb jij een bijberoep? Dan dien je een aparte goedkeuring aan te vragen aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas).

BELANGRIJK: Als je buiten Daikin werkt, kan dit een effect hebben op je uitkering voor economische werkloosheid.

 

OPGELET: Werk je enkel in Daikin, dan moet je rooster 2 niet invullen!

Hieronder vind je terug wat je dient in te vullen op de controlekaart:
 

ROOSTER 2

 

Situatie

Wat moet je doen?

OPGELET

Op alle gewerkte dagen of uren, zowel weekdagen als weekends, BUITEN Daikin

Kleur het vakje zwart (met onuitwisbare inkt)

Je vult jouw kaart in vanaf de start van economische werkloosheid.

Dit betekent dat je elke die je BUITEN Daikin werkt en die na de start van economische werkloosheid valt, moet kleuren op je controlekaart.

 

 

Op alle dagen waar je niet werkt en geen verlof hebt:

 

Tijdelijke werkloosheid

Tijdskrediet

Loopbaanonderbreking

Inactiviteitsdagen

 

 

 

Vakje niet kleuren/blanco laten

 

 

Op dagen van:

 

Ziekte

Arbeidsongeval

Zwangerschapsrust/bevallingsverlof

 

 

 

Vakje niet kleuren/blanco laten

Op dagen van:

 

Jaarlijks verlof

(Teller L01; inclusief jeugdverlof, Europees verlof en seniorenverlof)

 

Vakje niet kleuren/blanco laten

Op dagen van:

 

Verlofdagen uit L02 en L03

ADV

Anciënniteitsverlof

Overtime recupuren

CAO-dagen

Loopbaanverlof (50+, 55+ en 58+)

 

Andere

Betaalde feestdagen

Klein verlet

Familiaal verlof

Dagen cfr jaar/weekbasissysteem

Betaald educatief verlof (VOV)

Ongewettigde afwezigheid 

 

 

 

 

 

 

 

Vakje niet kleuren/blanco laten