Carpool autorisatiekaart

Aanvraagdocument carpool autorisatiekaart: https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_carpool_autorisatie_kaart


Beste collega's, 

Op deze pagina vinden jullie alle informatie omtrent carpoolen en de carpool autorisatiekaart. 

Onder welke strikte omstandigheden mag je carpoolen? 

  • Beperk het carpoolen tot 1 chauffeur en 1 passagier (steeds dezelfde carpoolpartner). Hiervoor vraag je de carpool autorisatie kaart aan, die zichtbaar achter de voorruit van de wagen dient geplaatst te worden.
  • Hou steeds 1,5 meter afstand, de passagier zet zich dus rechts op de achterbank, niet op de passagiersstoel vooraan. Het kan zijn dat de wagen dus te klein is om te carpoolen. Als dit zo is, kan je niet carpoolen.
  • Het dragen van een mondmasker voor beiden is verplicht.            
  • Let op continue verluchting van de wagen (raam op kier, ventilatie aanzetten, etc.).

Wie dient een carpool autorisatiekaart aan te vragen?

Deze kaart dient aangevraagd te worden per wagen. Iedereen die chauffeur is, dient het voor zijn/haar wagen aan te vragen, ook indien je met een huisgenoot carpoolt en verschillende wagens hebt. Enkel wanneer je meerijdt met iemand en dus geen eigen wagen hebt, dien je het niet aan te vragen.

Hoe kan ik de carpool autorisatie kaart aanvragen?

De carpool autorisatie kaart kan via onderstaande link (online) aangevraagd worden. Maximaal 5 werkdagen na de aanvraag, ontvangen de chauffeurs die carpoolen hun kaart. Deze kaart dien je na ontvangst zichtbaar achter de voorruit van jouw wagen te plaatsen. 

Ik carpool samen met mijn partner/huisgenoot:

Op 23 juni werd een nieuwe soort carpoolkaart geïntroduceerd voor mensen die op hetzelfde adres wonen (en ook zo geregistreerd staan in SAP). Zij dienen immers niet meer schuin achter elkaar plaats te nemen in de wagen en mogen in de wagen het mondmasker achterwege laten. Om dit duidelijk te maken voor mogelijkse controle, is er een andere kleur van carpoolkaart voorzien voor die groep. Vanaf nu zal je dat dus kunnen aanduiden op het aanvraagdocument. Alle medewerkers die op vandaag reeds een carpoolkaart hebben, zullen gecontacteerd worden via mail met de vraag of ze carpoolen met een huisgenoot of niet. Indien dit het geval is, zullen ze een nieuwe kaart ontvangen.