Carpool

Op deze pagina kan je alle info vinden in verband met carpoolen en de bijhorende Covid-maatregelen.

On this page you can find all information regarding carpooling and the accompanying Covid measures.

 

 

Onder welke strikte omstandigheden mag je carpoolen?

Vanaf maandag 14 maart wijzigen alle onderstaande regels van een verplichting naar een aanbeveling

  • Beperk het carpoolen tot 1 chauffeur en 1 passagier.
  • Hou steeds 1,5 meter afstand, de passagier zet zich dus rechts op de achterbank, niet op de passagiersstoel vooraan. Het kan zijn dat de wagen dus te klein is om te carpoolen. Als dit zo is, kan je niet carpoolen.
  • Het dragen van een mondmasker voor beiden is verplicht.            
  • Let op continue verluchting van de wagen (raam op kier, ventilatie aanzetten, etc.).
     

Wie dient een carpool autorisatiekaart aan te vragen?

De carpool authorisatiekaart is sinds 1 september 2021 niet meer van toepassing. 

_____________________________________________________________________________

 

Under what strict conditions are you allowed to carpool?

Starting Monday 14th of March, all carpool rules as states below become recommendations. 

  • Limit carpooling to 1 driver and 1 passenger. Since September 1st, this does not always have to be the same carpool partner. 
  • Always keep a distance of 1.5 meters, so the passenger sits on the right in the back seat, not in the front passenger seat.
  • Wearing a mouth mask for both is mandatory.
  • Pay attention to continuous ventilation of the vehicle (window ajar, turn on ventilation, etc.).

 

Who should apply for a carpool authorization card?

Starting September 1st 2021, the carpool authorization card is no longer applicable.