Carpool autorisatiekaart

Aanvraagdocument carpool autorisatiekaart: https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_carpool_autorisatie_kaart


Beste collega's, 

Op deze pagina vinden jullie alle informatie omtrent carpoolen en de carpool autorisatiekaart. 

 

Onder welke strikte omstandigheden mag je carpoolen?

Beperk het carpoolen tot 1 chauffeur en 1 passagier . Sinds 1 september hoeft dit niet steeds dezelfde carpoolpartner te zijn. Hierdoor vervalt het principe van de oranje carpool autorisatie kaart. Volgende regels zijn nog steeds van kracht:

  • Hou steeds 1,5 meter afstand, de passagier zet zich dus rechts op de achterbank, niet op de passagiersstoel vooraan. Het kan zijn dat de wagen dus te klein is om te carpoolen. Als dit zo is, kan je niet carpoolen.
  • Het dragen van een mondmasker voor beiden is verplicht.            
  • Let op continue verluchting van de wagen (raam op kier, ventilatie aanzetten, etc.).
     

Wie dient een carpool autorisatiekaart aan te vragen?

Wie met een partner/huisgenoot wil carpoolen vraagt best een kaart aan. Zij dienen immers niet meer schuin achter elkaar plaats te nemen in de wagen en mogen het mondmasker achterwege laten.

Deze blauwe kaart dient aangevraagd te worden per wagen. Iedereen die chauffeur is, dient het voor zijn/haar wagen aan te vragen, ook indien je met een huisgenoot carpoolt en verschillende wagens hebt. Enkel wanneer je meerijdt met iemand en dus geen eigen wagen hebt, dien je het niet aan te vragen.
 

Hoe kan ik de carpool autorisatie kaart aanvragen?

De carpool autorisatie kaart kan via onderstaande link (online) aangevraagd worden. Maximaal 5 werkdagen na de aanvraag, ontvangen de chauffeurs die carpoolen hun kaart. Deze kaart dien je na ontvangst ten alle tijden zichtbaar achter de voorruit van jouw wagen te plaatsen.