Aanwervingspremie

De voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een aanwervingspremie te kunnen aanschaffen?

Lees meer

Referral voor arbeidersfuncties

Hier vind je het formulier terug die je dient in te vullen en uit te sturen naar DPLUS@daikineurope.com.

Lees meer

Wat te doen?

Het proces om een kandidaat aan te dragen vind je hier

Lees meer

AANWERVINGSPREMIE OM DE INVULLING VAN VACATURES TE VERSNELLEN

Om de doelstellingen van de verkoopafdeling waar te maken zijn we momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers.

Om de aanwerving van deze profielen te versnellen, willen we graag beroep doen op jouw hulp en medewerking om nieuwe collega’s te vinden.
Hiervoor maken we gebruik van een “aanwervingspremie” van 700 EUR per aangebrachte kandidaat-werknemer en dit tot maximaal tweemaal per jaar per persoon.

De aanwervingspremie loopt van 15/12/2021 tot en met 31/03/2022.

De voorwaarden

Wie komt er in aanmerking: 

De medewerker:

 1. De medewerker is in dienst bij Daikin Europe op het moment van doorsturen van de kandidaat alsook op het moment van uitbetaling van de premie. 

 2. Medewerkers die betrokken zijn in selectieproces mogen niet deelnemen! (bijvoorbeeld, POG, Randstad, de medewerkers van de Strategic Business Partner groep of indien het een leidinggevende is, mag hij/zij geen deel uitmaken van de selectie of evaluatie).

De kandidaat: 

 1. Kandidaten mogen voordien nog niet bij Daikin gewerkt hebben (vast, tijdelijk, interim). Er is een uitzondering voor jobstudenten.

 2. De kandidaat heeft het voorbije jaar niet gesolliciteerd bij Daikin (rechtstreeks of via de interimpartners.) 

 3. Voorgedragen kandidaten mogen geen 1ste graad verwantschap hebben (dus geen ouder, (stief-) kind of partner)

 4. Om aanspraak te maken op de premie moet de medewerker voltijds tewerkgesteld zijn in Daikin Europe in een operatorfunctie in Productie of Spare Parts gedurende een onafgebroken periode van ten minste 5 maanden. *Een kortere tewerkstelling om welke reden dan ook, komt niet in aanmerking!


De aanwervingspremie is van toepassing voor onderstaande Daikin Europe vacatures en arbeidersfuncties: 

 •  Technisch geschoolden operatoren
 •  Technisch ongeschoolde operatoren 
 •  Spare Parts Center operatoren

Bedrag en uitbetaling van de premie:

 1.  Wanneer de kandidaat is aangeworven zal HR de medewerker op de hoogte brengen.

 2.  De aanwervingspremie wordt opgebrutteerd via de loonsberekening en zal netto +/- 700 euro bedragen en worden uitbetaald in de maand volgend op het verstrijken van de 5de maand van onafgebroken tewerkstelling van de aangeworven betrokkene.

 3.  Indien een kandidaat door meerdere werknemers wordt aangebracht op dezelfde dag zal de netto premie onder hen verdeeld worden.

 4. Het aantal aanwervingspremies per werknemer en per jaar is beperkt tot maximum 2.

Duurtijd van het programma?

De aanwervingspremie loopt van 15 December 2021 tot en met 31 Maart 2022.

Referral voor arbeidersfuncties

Hieronder vind je het referral programma document dat je dient in te vullen en door te sturen naar DPLUS@daikineurope.com

Het proces

 1. Je dient het referralformulier door te sturen naar DPLUS@daikineurope.com tussen 15 december 2021 en 31 maart 2022.
 2. Let op: Je kan max. 2x/jaar in aanmerking komen voor de premie. 
 3. Je dient in aanmerking te komen voor een aanwervingspremie (zie voorwaarden).

 4. Je dient hierbij expliciet te vermelden met wie je het formulier samen indient (indien van toepassing), alsook voor welke functie je de kandidaat aanbrengt en hoe je de kandidaat kent. (Let op: Indien een kandidaat voorgedragen is door verschillende personen wordt het bedrag verdeeld).

 5. Randstad/Agilitas/HR & leidinggevenden zullen de screenen uitvoeren en het selectieproces in verschillende stappen doen.

 6. HR brengt jou op de hoogte wanneer je voorgestelde kandidaat aangeworven wordt.

 7. De premie bedraagt ongeveer 700-euro netto. 
Referral program arbeiders affiche.PNG